Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kursmål Samhällskunskap årskurs 9’

Det är något mycket allvarligt när det ens kan inträffa att en åklagare i Sverige säger sig Schultz publicerade i morse ett öppet brev till Ask på rättsmagasinet Paragrafs hemsida, där han uttrycker betydande oro över det lagstiftningsarbete om polisens användande av infiltratörer i kampen mot grov brottslighet som just nu pågår på Justitiedepartementet.
Känd åklagare till angrepp mot Ask, Aftonbladet 3 juni 2013

Självfallet skall svensk polis ha samma möjligheter att spana med hjälp av infiltratörer som all annan EU-polis och som är vanligt i de flesta demokratiska stater som har ett Rättsväsende som är berett att följa Grundlagar och lagar i stället för att som nu ofta försöka sig på egna tolkningar som helt strider med lagstiftarna (Riksdagens ledamöters) intentioner som klargjort i såväl förarbeten till lag som i lagen. Kunskaperna i ordkunskap och ordförståelse verkar ha sjunkit i mer än ett fall inom Rättsväsendet. Rättsväsendet är inte lagstiftare och skall heller inte försöka sig på att vara detta. I svensk Grundlag är det Riksdagen som beslutar om vad som står i t.ex. Polislag m.m.

Gång efter gång verkar det som om svenskt Rättsväsende de senaste 10 åren går ifrån vad som står i klartext i lag! Agitera gärna, debattera gärna men sluta försöka leka lagstiftare!

Read Full Post »

Eller vad är det frågan om. Att alla i ledet bakom Löfven gått i flumskolan, det vet jag att inte är sant, så uttalandet från Karin Wanngård (S) Stockholms sida att påstå att alla är för att kräva könskvotering ens i kommunala eller statliga bolagsstyrelser, måste alltså vara ett missförstånd från hennes sida alternativt ett krav från Socialdemokraterna på Grundlagsändring. Nuvarande Regeringsformens 1 kap 2§ stoppar all positiv och negativ kvotering. Det finns heller inget i svensk Grundlag som skulle kunna ge en Socialdemokratisk Regering eller en majoritet i svensk Riksdag rätten att gå in och fatta beslut om hur en företagsstyrelse skall se ut varken kvalitétsmässigt eller könsmässigt. Sverige är inget kommunistiskt eller Socialistiskt land!

– Jag tycker att det här är riktigt illa. Vår målsättning är en jämn könsfördelning på 50-50. En fördelning på 60 procent män och 40 procent kvinnor är ett första steg, menar Karin Wanngård som är Socialdemokratiskt oppositionsborgarråd i Stockholm Stad. S kräver könskvotering i Stockholms Kommunala bolagsstyrelser, SvD 4 april 2013

Read Full Post »

Varje dag visar sig det skrämmande att alltför många i Sverige aldrig fått lära in vad demokratibegreppet står för. Än mindre fått lära sig förstå vad som står i Regeringsformens 1 kap 2§ och tillämpa det och inget annat, varken kostnad eller landsting eller något annat gäller. I Sverige gäller svenska grundlagar. Författningsdomstol behövs snarast möjligt!
Har Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) inte lärt in Regeringsformens 1 kap 2§? De sällar sig till en alltför lång rad av människor som visar att de inte fått korrekta betyg i Grundskolan samt inte lärt in Svenska Grundlagar!

I maj beslutade Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) att Zytiga inte ska omfattas av läkemedelsförmånen. Priset var för högt. Döende måste betala för medicinen, GP 12 september 2012 Det har gått alldeles på tok för långt pga konsekvenserna av flumskolan kombinerat med kommunaliseringen av skolan, när det ens är möjligt att det sitter höga tjänstemän som beslutar över något som påverkar liv- och död samt livskvalité på slutet och i klartext gång på gång visar att de inte ens har kunskapen de skulle haft för att få GODKÄNT i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Hur i hela fridens namn är det möjligt att de ens slunkit igenom gymnasiet? Högskola och Universitet? Har utbildningskvalitén i Sverige sjunkit så lågt? Är det möjligt? Vad skall vi då göra för att återta kunskapssamhället för logiskt tänkande, förståelse av det man läser samt empati är förutsättning för allas vår framtid!

Döende måste betala för medicinen, SvD 12 september 2012
Döende måste betala för medicinen, DN 12 september 2012
Döende måste betala för medicinen, Aftonbladet 12 september 2012

Read Full Post »