Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kungen’

Kungen är svensk medborgare, kära journalister och politiker.
I och med att Kungen är svensk medborgare, gäller samtliga Rättighetslagar även honom.

Läs Regeringsformen 1:2 så ser Ni själva det Ni missade på Samhällskunskapslektionerna oavsett om det gick in i ena örat o ut genom andra eller Ni var fysiskt eller psykiskt frånvarande när Era förhoppningsvis Ämnes- och Stadiebehöriga lärare gick igenom Regeringsformen!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas
……..
3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar
……..

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

– – – – – – – – – Slut på citat Regeringsformen- – – – –

Sveriges Grundlagar och Lagar gäller i Sverige. Ändring i Grundlag kräver 2 voteringar med mellanliggande val. Sverige är inte USA eller England. Det är inte upp till svensk domstol eller politiker att avgöra vad som står i lagen när det inte finns något utskrivet undantag för viss person oavsett vem som är svensk medborgare. Finns det inget undantag, så finns det inget undantag. Sedan må det vara mer eller mindre lämpligt om Kungen uttalar sig. Åsikt om detta beror med stor sannolikhet på om den som uttalar sig är för eller mot monarki eller ”bara” anser att ”Tyck som jag” åsikten för stunden skall gälla.

Det är alltså fortfarande tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt av journalister, sk.experter och politiker att gång på gång bevisa det själva!

Kungaparet är missnöjt med både placering och utformning av det planerade Nobel Center på Blasieholmen.

Men att kungen uttalar sig mot ett politiskt beslut är problematiskt, anser Cecilia Åse, docent på Stockholms universitet.

Det mässingsglänsande projektet Nobel Center har mötts av protester. Och nu har även kungaparet gett sig in i den infekterade debatten om prestigebygget på Blasieholmen. I en intervju med DN ifrågasätter kungen och drottningen både utseende och placering av den planerade byggnaden.

– En bärande tanke när man utformade statschefsrollen som vi lever med nu var att medborgarna inte skulle få uppfattningen att statschefen hade en uppfattning om saker och ting som var omstridda bland befolkningen, säger Cecilia Åse, docent i statsvetenskap och författare till boken Monarkins maktKungens åsikt blir politiskt slagträ, Aftonbladet 2 Juni 2016 Gratulerar till att visa upp sin okunskap. Hur i hela fridens namn har Cecilia Åse klarat av att missa att hon använder sig av Fallacies vid argumentering och därigenom visar sin egen okunskap.

Bagatellisera inte kungens övertramp, Patrik Kronqvist Ledarsidan Expressen 2 Juni 2016 enda som gjort övertramp är Patrik Kronqvist och andra som inte lärde in det ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare SKALL ha lärt ut under 7:e årskursens Samhällskunskap! Att Kungen inte är den som fattar beslut enligt Regeringsformen fråntar på intet sätt Kungen från de vanliga Rättighetslagarna här i Sverige! SKÄMS JOURNALISTER, ”EXPERTER” OCH POLITIKER SOM INTE ENS KAN LÄSA INNANTILL. Ev. avsikter som inte står i klartext i Grundlag är enbart ”Tyck som jag”-åsikter – inte värda vatten!

Read Full Post »

Hur vore det om våra svenska journalister gjorde sin hemläxa. Sverige 1:an, statsplanet är inte bara till för politiker utan i högsta grad för Sveriges Statschef vår kung! Det är inte hovet eller kungen som avgör hur kungen färdas mellan olika offentliga och/eller privata evenemang och tillställningar. Det är Säkerhetstjänsten som avgör hur vår kung och vår drottning säkrast skall ta sig mellan olika platser på den tid som står till förfogande.

Nu får det vara nog för det är mer än nog med alla dessa påhopp på Sveriges Kungahus i allmänhet och Kungen i synnerhet! Rent ut sagt – alldeles för många visar glatt upp sin egen okunskap om det de borde lärt sig redan i 7:an avseende Sveriges Grundlagar. Hur i hela fridens namn står det till med den svenska avundsjukan? För om det inte är avundsjuka, så kan det endast handla om politiskt syfte som strider mot svensk grundlag…..

Han åkte regeringens plan till privatfest, Expressen 17 juni 2013
Kunden flög till fest med regeringsplanet, Aftonbladet 17 juni 2013
Det är INTE regeringsplan även om journalister länge kallat det så, utan Svenska Statsledningens plan. Kungen är Sveriges Statschef. Kungen äger rätt att flyga med Sverige 1:an utan att fråga media om lov! Allt annat skulle vara ett brott mot Sveriges Konstitution!

Read Full Post »

Och dessutom en riktig 10-poängare. SvT har än en gång lyckats visa sitt odemokratiska förhållningssätt till Sveriges Statschef, Sveriges Grundlagar och så vidare. Hur någon ens kan med att kalla SvT för public service, det är frågan.

Vänsternissar antingen på ålderns höst kvar som rester från 70-tals vänstern eller barn till desamma, lyckas gång på gång försöka med att få folk att tro att de äger rätt att bestämma vad alla vi andra, vanliga och ovanliga, ända upp till Kungen skall göra för att vara vänsterpolitiskt korrekta. Det var på tiden att de fick ord på rätt plats och i rätt tid. Alldeles för ofta, i alldeles för många frågor och då inte bara frågan om Monarki eller Republik, har SvT visat att de inte respekterar och heller inte förstått vad som borde vara deras första prioritet – att göra sin hemläxa dvs. källkritisk analys och kontroll av att de har ordkunskap och ordförståelse nog. Vilket de inte har! Heja Kungen!

Så svor kungen till TV-reporter, GP 13 juni 2013
Här är kungens utbrott mot SVT:s reporter, Expressen 13 juni 2013
Hovet: Kungen har inte gjort fel, SVD 13 juni 2013 Nej det har han inte. Samma gäller för alla arrendatorer som arrenderar Statligt ägda byggnader, stambyte och dränering ingår i det som ägaren inte arrendatorerna normalt betalar.
Kungen renoverade slott med skattepengar, DN 13 juni 2013
Hovet svarar på kungakritiken, Aftonbladet 13 juni 2013 Medias uppblåsta kungakritik menar väl ändå Aftonbladet? För det som lyser igenom där som annars är okunskap och avundsjuka.
Där som när det gäller alla svenska medias lögner om vad Kungahuset skulle kosta Sveriges skattebetalare. De senare borde vara tacksamma att inte behöva betala fulla räntan på de pengar som Karl XIV Johan privat betalade för Sveriges stora skulder och till att hålla Sverige under armarna i många år. Karl XIV:s anfäder, förmögenhet och Napoleons gåva, Norah4history 1 november 2012

Read Full Post »

Oavsett det juridiska i hanteringen av det planerade kalkbrottet på Gotland, så har såväl media som Världsnaturfonden (och även en och annan icke tillräckligt utbildad inom Naturvårdsverket) gladeligen glömt bort att Gotlands natur sedan 1950-talet fått allt surare nederbörd och att markerna där kalkbrottet sägs påverka har varit i stort behov av kalkning ända sedan 1976 då de markerna var på tal att de skulle kalkas för att floran och faunan skulle klara sig framledes. Biotopen har förändrats, försämrats. För mer uppgifter om behovet av kalk respektive försurning på Gotland kan alla som verkligen är miljöintresserade och inte bara miljömuppar som är ute och bräker utan kunskap på gränsen eller över gränsen till det juridiskt tillåtna samt självfallet även de jurister som skall söka faktisk kunskap innan kalkbrytningen får fortsätta börja med att slå upp:

”Sur nederbörd” + Gotland
samt
Ph-värden + Gotland. Då får de som orkar läsa igenom veta att Gotlands marker ändå klarat sig väl undan pga att marken innehåller så mycket kalk som ‘läcker ut’.

För mer information om behovet i hela Sverige (nästan) av kalkning vänligen läs¨: Naturvårdsverket, Kalkning av sjöar och vattendrag. Handbok 2010:2. ISBN: 978-91-620-0165-0

Sedan är det även bra att någon med dignitet sätter ner foten. Ingen som är verklig miljöhjälte använder sig av olagliga metoder eller aktioner för den typen av verksamhet som förekommit på Gotland skadar mer den känsliga naturen än någonsin kalk!

Kungen vill inte prisa miljöhjälte, GP 17 oktober 2012
Kungen vill inte prisa miljöhjälte, SvD 17 oktober 2012
Kungen vill inte prisa miljöhjälte, DN 17 oktober 2012
Kungen vill inte prisa miljöhjälte, Aftonbladet 17 oktober 2012
Kungen vägrar dela ut priset till Alva, 19, Expressen 17 oktober 2012

Organisationen minplanet.se finns det en hel del att säga om. Den diskussionen hör inte hemma här. Men någon miljöhjälte är inte pristagaren. Inte alls. Kungen har gjort rätt val.

Fel val och okunnighet om var forskning i miljöfrågor t.ex. klimatfrågan visar däremot >A HREF=”http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2012/10/kungen-vill-inte-prisa-kampen-for-ojnareskogen/Kungen vill inte prisa kampen för Öjnareskogen, Aftonbladets ledarblogg 18 oktober 2012 Redan 20-30 personer som vandrar i grupp genom den känsliga naturen skadar mer på några timmar än vad kalkbrottet (som tack och lov trots snillenas agerande läcker kalk som behövs till skogen!) gör på ett halvår!

Tillägg 12.45 18 oktober Kungen prisade inte miljöhjälte, GP 18 oktober 2012 Fattas bara annat! Tjejen är miljömuppe inte miljöhjälte. En miljöhjälte tar reda på fakta och försöker inte politiskt styra folk att fördärva genom att demostrera i känsliga marker som verkligen behöver kalkas!

Read Full Post »

Hur vore det om Ni själva tänker tillbaka på 70- tidiga 90-talet? Är en enda av Er själva hundraprocent säker på att Ni kommer ihåg allt som hände och kommer Ni ens ihåg att det Ni anklagar vår svenske Kung för var något var vanligt att många män, och en del kvinnor, var på eller såg på på klubbar och annat? Det som irriterar mig mest, är att jag vet att ett par av de som hoppar på Kungen trots att de själva alltid försökt verka oskyldiga ja i vissa fall även som om de aldrig drack något, i verkligheten var i sådant skick emellanåt att de knappast hade en aning om var de var eller när de var där. Hur jag vet? Under studentkårsåren var jag på många möten och konferenser där representanter för olika studentföreningar och andra också fanns. Oavsett partitillhörigheter idag. Jag vet att det togs bilder av folk som utmärkte sig på den tiden. Är det så att herrskapet önskar att vi som vet skall eftersöka bilder på när Ni låg utslagna eller vad är det frågan om. Låt Kungen vara ifred. Varken Ni eller jag har det minsta att göra med vad Kungen gjorde och inte gjorde för 15 år sedan eller ens igår. Jag vet också om att det finns mycket pålitligt folk som var med Kungen vid tillfällen då han beskylls ha sett det ena eller andra och att de inte besökte ställen som sägs, de hade roligt ändå. Vissa saker är privata för de som jobbar och för Kungen och de har alla oavsett rang och position rätt till eget liv utan att bli förföljda.

Påstådda skandalbilder på gång, GP 8 december 2011 Påstådda är ordet. För om det varit så att bilderna funnits i verkligheten som äkta bilder när det började ordas om dem, så hade de varit framme på bordet och checkade för äkthet redan innan första artikeln med påståendet kom. Skandalbilder? Det som beskrivs är en skandal endast i vissa personers dåliga omdöme. Personer som själva säkerligen glömt när de slocknat i fel rum eller befunnit sig i allt annat än lämpligt tillstånd och sällskap. Börja med att sopa framför egen dörr innan Ni ger Er på Kungen.

Förvisso är vi flera som förstår varför Ni kör vidare med Ert krypskytte. Syftet och tendensen ser Ni själva till att presentera liksom den mycket märkliga människosyn som framträder i kanterna. Nu får det vara nog Vänsternissar oavsett om Ni politiskt hör hemma på vänstersidan eller bland flumliberaler som övervintrat och efter många år i vissa fall nått längre i karriären än Ni borde och nu tror att Ni får leka apa. Det får Ni inte.

Lettström: ”Jag såg mig tvingad”, Expressen 8 december 2011 Som jag sagt ovan: SOPA FRAMFÖR EGEN DÖRR. Jag har aldrig mig veterligt träffat Lettström. Har aldrig träffat kungen till skillnad från flera jag känner. Däremot sett kungen, och i något fall drottningen, genom att de de haft med sig varit folk jag känner/kännt och att jag därför noterade vilka som fanns framför dem.

Påstådda sexbilder med kungen på gång, DN 8 december 2011
Påstådda skandalbilder på gång, SvD 8 december 2011

Till sist vill jag be en hel del av de som sprider dynga att tänka tillbaka till 70- 90-talets första hälft. Vad gjorde Ni själva och var i t.ex. Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Hallsberg m.fl. ställen? Minns och skäms!

Read Full Post »

skulle kunna kritiseras för är att han hade Lettström som vän. Med sådana vänner behöver man inga fiender. Allt annat är rent och skärt skitsnack och mobbning på högsta nivå från medias sida!

Det torde finnas få i detta land som med handen på hjärtat kan säga att inte någon i deras bekantskapskrets sedan skolåldern och framåt blivit kriminell eller känt kriminella. Det torde vara ett större antal män i detta land som någon gång i sitt liv varit och tittat på sexshower så om kungen skulle varit det, så hade det inte varit något att göra en löpsedel av. Om Kungen träffat den ena eller andra för 10, 15 eller 25 år sedan, och i vilket sammanhang samt hur har inte en enda människa utanför Kungens egen familj med att göra.

Vår Kung har inte ett enda skäl att bli ställd till svars för en enda sak och får enligt våra svenska Grundlagar heller inte ställas till svars ens om han hade gjort något som andra skulle bli skyldiga att stå till svars för. Nu har han inte ens det men curlingbarnen som börjat växa upp och hamna på mediaredaktioner samt deras föräldrar och en och annan vänsternisse även bland de som kallar sig liberala tycks ha glömt att lära in det som de skulle lärt in när de läste Samhällskunskap, det är en sak. Värre är att de glömt bort att det som ansågs rätt och riktigt för från 1970 till 1990-talets slut inte har mycket gemensamt med de värderingar som ligger till grund för den förföljelse av Kungen som person som sker idag.

Det är inte ens tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2 § att diskriminera en person, oavsett vem för enligt Sveriges Grundlagar har vi alla lika värde även om vi är olika och har olika platser i samhället, för något som har med personen att göra. Det gäller även Sverige Konung.

Nu får det vara nog med snurrerierna. Förvisso finns det ett antal bland de över 50 som ingår i mobbarnas skara i detta fallet som ordat för republik ända sedan 70-talets slut. Det gör inte saken bättre att deras omdöme i hur man behandlar andra människor blivit så dåligt som det blivit. Gör inte till eller ifrån att det i detta fallet är Kungen som drabbas.

Klarar republikanerna inte av att presentera ett enda argument som stöds av samtliga premisser som måste vara sanna för att argumentet skall kunna vara giltigt, så har de inte mycket att komma med.

Bandinspelning visar att kungen visste, GP 3 december 2011 NEJ det är just det den inte gör. OM den ens är riktig, vilket ingalunda de som påstår sig vara experter säger, så är det enda den möjligen skulle visa att Lettström sagt att så var fallet. Det är inte samma sak som att kungen visste. Lettström har dillat så mycket så man inte tror sina öron. Det där med källvärde och analys av tendens, syfte och så vidare saknas helt i påhoppen!

Lettström: Kungen kände till gangstermöten, Expressen 3 december 2011 OCH? På vad sätt får herrarna på Expressen ens om A -> B det till att A -> C. Bakläxa i såväl vetenskapsteori som logiskt matematiskt tänkande.

Experten: Allvarligt om kungen ljugit i svenska folkets ansikte, Expressen 3 december 2011 Allvarligast i sammanhanget är att Ulf Bjerled kallar sig expert på frågor som han aldrig varit expert i. Att han är statsvetare och prefekt innebär inte att han är expert inom andra områden än där han lyckats visa sig kunnig vetenskapsteoretiskt, vilket i hans fall är Israel-Palestina konflikten, kön, politik, globaliseringsfrågor (högst diskutabelt om vissa av hans arbeten skulle kunna kallas opartiska. En del av dessa visar prov på cirkelbevisföring i stället för traditionell vetenskapsteoretisk kunskap) samt politisk opinionsbildning. Det är möjligen det senare som den före detta KPML-raren åberopar för sin expertisskap. Förvisso är Bjerled sedan 1980-talet socialdemokrat. Men var ligger objektiviteten i hans analys så som han framställer den? Även i hans fall hoppar media över två led i bevisföringen.

Det är förvisso tillåtet att visa att man är okunnig om vetenskapsteori, källkritisk analys, men att dels visa att man är okunnig om detta och att man aldrig lärt sig att det inte går att hoppa över något än mindre några led i en bevisföring för att ens giltigt argument som leder till en delslutsats utan vidare skulle kunna anses leda till slutsats om något helt annat än det som bevisats. Sådan okunskap skämmer! och skrämmer….. De skulle lärt sig detta redan i Grundskolans senare årskurser. Men icke sa nicke lärde de sig det. Vad var det mer de missade lära in?

Read Full Post »

fler ingredienser än den soppa som TV4 m.fl. kokat på ett gammalt avkok från anno dazumal…..

Att överhuvudtaget i ett land som har bland världens bästa bildanalytiker ens försöka med att koka soppa utan spik, ursäkta hänvisa till foton som skall ha varit tagna från en film utan att ens ha tillgång till fotona de blev visade, än mindre fått fotografera av något som i bästa fall är en kopia av någonting som de inte ens har fått möjlighet att analysera med hjälp av bildanalytiker,
det är så urbota dumt att man inte tror det är sant.

Att media sedan försöker göra en höna av något som inte ens är en fjäder, dvs att det sägs existera foton där Kungen på två foton skall ha varit/ser ut att ha varit på ett ställe där två kvinnor sägs ha haft sex med varandra….. och hör och häpna de måste göra stora rubriker av att Kungen sägs ha varit berusad vid ett tillfälle.

För det första – OM så var fallet, vad i hela fridens namn har tidningarna och tv med det att göra? Det är inte olagligt att titta på sexshower eller att vara berusad. Även om det varit det, så är Kungen den enda i detta land som inte skulle kunna åtalas. Var i hela fridens namn fick senare tiders journalister sin samhällskunskapsutbildning? För det andra – det är olämpligare att sprida rykten, dessutom är det åtalbart, som är avsedda att misskreditera någon enda person i Sverige. Detta gäller även om denne någon är Kungen. För det tredje: Vi lever på 2000-talet och inte före Inge och Stens tidevarv på 1960-talet. För det fjärde: Den som sitter i glashus bör undvika att kasta stenar omkring sig. För det femte: Innan TV4 fortsätter bör de noga analysera två mycket viktiga bitar: Syfte och Tendens å ena sidan; samt vem är det som berättar. Observera att Ni har trampat i galen tunna oavsett vad – en sak är säker det finns inte många som alltid har säkerhetsclearade vakter med sig som borde veta bättre än någon på helt annan kant.

Hätsk diskussion i TV lugna ner er, Expressen 21 maj 2011

Ja jag vet att det på Expressens redaktion finns de som redan när vår kung blev kung velat haft republik. Att dessa inte vuxit upp utan stannat kvar i 60-talets sandlåda när de var små….. något borde de väl ha lärt sig med åren….

Dolda kameror filmade sexorgierna i vardagsrummet, uppger källor nära kungavännerna för Expressen.
Men de anklagar Mille Markovic för att bluffa om kungen:
– Bilderna är manipulerade. De visar egentligen en annan känd person. Kungen har aldrig satt sin fot i den där lägenheten, säger en person nära kungavännerna till Expressen
Här togs bilderna alla pratar om, Expressen 21 maj 2011
För de som inte lärt sig bildanalys – utan originalfilm vilket sällan existerar i dagens digitala värld, är det näst intill omöjligt att avgöra om ett ansikte bytts ut, satts in etc utan mycket lång analys i fotolaboratorium eller med specialutrustning som gör det möjligt att se allt som hänt i den digitala kameran/mobilen etc. Att se något slags foto ute i det fria och avgöra är så utbota dumt att försöka koka soppa på att det finns bara en sak att säga: Det är tillåtet att vara dum i Sverige, men förbaskat dumt att bevisa det!

Se även En efter en ställer de upp sig, Norah4you 20 maj 2011

Tillägg 23.16 22 maj 2011 TV4 gör bort sig kapitalt i Agenda. Har de inte en enda journalist som läst Vetenskapsteori och därmed inte en enda en som förstår att en obevisad hypotes aldrig går att använda för att bevisa något som förutsätter att den obevisade hypotesen skulle vara sann – Det kallas cirkelbevis och bevisar bara okunnighet och dålig utbildning i textanalys. Hovet har helt rätt Hovet: Vi kan inte göra något, Expressen 22 maj 2011

Tänker nu dra en rolig historia som klart visar hur även sanna uppgifter lätt kan missförstås – skälet är att jag vill visa på det där med syfte och tendens. (SLÅ UPP vad som menas med det TV4) Det var en gång en kapten som seglade med samma styrman under många år. År ut och år in kom styrmannen full tillbaka över landgången på kvällen. Kapten gjorde sin vanliga notering i loggboken: Styrman full idag. En gång så var styrman ombord och skulle föra loggboken när kapten stannade längre i land. Styrman skrev: Kapten nykter idag.

När det gäller Kungen så har TV4 hittills inte ens presenterat ett enda giltigt argument för sin hypotes. De förutsätter att de uppgifter de inte haft möjlighet att är sanna utan att de ens haft möjlighet att göra en bildanalys. Detta förutsättande som är obevisat använder de sedan för att hävda rätten som de inte har att ifrågasätta varför Kungahuset och hovet inte svarar på frågor utan begär bilderna för analys. Skrämmande låg journalistik TV4! Vad värre för Er är, att en av Era ledande personer redan när vi gick (inte samma årgång) på Katedralskolan i Linköping vid mer än ett tillfälle drog fram sin republikanska uppfattning utifrån hur svenska Kungahuset under Andra Världskriget enligt personen hade haft för nära kontakter med Nazityskland. Samma tendens och tyvärr samma syfte ser jag som läst historia upp till D-nivå när man analyserar vad som sagts av journalister vid sidan om denne synliggjort i TV4 gång på gång under åren och påhoppet på Drottningen som skedde härförliden skulle för en historiker kunna vara skäl att studera. Syfte och Tendens tycks utifrån analys vara samma genom åren.

Tilläg 00.31 24 maj 2011 Nu visar till och med en skribent på SvD att kunskaperna som varenda kotte som gått ut svensk Grundskola SKALL HA LÄRT IN och VISAT SIG FÖRSTÅ för att vara berättigad till ett godkänt betyg i ämnet Samhällskunskap brister. Snillet försöker få det till att svenska folket har rätt att veta…. Svenska folket har INTE rätt att veta ett dugg om vad Kungen gör eller inte gör på sin fritid. Inget av det som ´media försökt spilla på Kungen är ens värt att ägna några rader på sista sidan – för det är inte ens frågan om att det för vem som helst annars skulle vara olagligt och alla som fått G eller mer i 9:ans betyg av samhällskunskap SKALL veta att Kungen är den enda svensk som aldrig kan åtalas. Inte heller får hans handlingar utredas. Svenska Grundlagar gäller i Sverige.
Kravet på utredning om kriminella kontakter kvarstår, SvD 23 maj 2011

Read Full Post »

journalister, politiker, allmänna tyckare och t.o.m f.d. åklagaren Sven-Erik Alhem gladeligen visande upp att de antingen aldrig lärde in Grundlagarna när de gick i vanliga skolan eller senare i livet alternativt glömt bort vad de en gång lärde. Skrämmande att de är så pigga på att hoppa på vår Kung gång på gång själva uppvisande att de saknar ens de mest elementära kunskaperna som de borde lärt in om de hade ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare i årskurs 7-9. För så illa ställt kan det väl inte vara att majoriteten av de som får positioner eller läser till journalister aldrig hade ämnes- och stadiebehöriga SO-lärare? 😛 😉

Jag har skrivit ett inlägg på Sven-Erik Alhems famösa artikel på Newsmill. Här följer en kopia:

När nu t.o.m. f.d. åklagaren Sven-Erik Alhem lyckats glömma, eller aldrig lärt sig Sveriges Grundlagar, då går det för långt.

För det första. Det finns en enda person i Sverige som står över lagen, Sveriges Regent (och om sådan saknas den riksföreståndare som är i dennes ställe).
Regeringsformen 5:e kapitlet Statschefen: ”8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef.

För det andra är det inget olagligt som Kungen begått. Det han sägs ha sett på/varit närvarande vid/gjort är varken straffbart för gemene man eller något som är speciellt upprörande eftersom stort antal av svenska män gjort samma sak.

För det tredje. Vår Kung är knappast den förste svenske Kung eller förste person i hög ställning som haft olämpliga personer omkring sig som själva haft kontakt med en den ena en den andra kriminella personen, finns även folk inom åklagarmyndigheten som visat sig ha liknande kontakter. Olämpligt? Ja. Men inget för Sven Erik Alhem eller någon annan utanför Kungafamiljen att lägga sig i eller gå i taket för
Inger E Johansson kommentar 2011-05-20, 20:09 till artikel skriven av Fd. åklagare: Kungen måste ta avstånd från Maffiakontakterna, Newsmill 20 maj 2011

Författaren: Fler av kungens vänner inblandade, Expressen 20 maj 2011
Ville bara skydda kungens vänner, Expressen 20 maj 2011
Staffan Dopping: Kopplingen till den undre världen är det plågsamma, Tv.expressen.se 20 maj 2011 Det borde herr Dopping sluta upp att spekulera i. Olämpliga vänner som har ännu mer olämpliga kontakter finns det ett stort antal av journalister och makthavare som har. Ingen har rätt att ställa krav att någon annan än den själv, och då högst möjligen om ens det är lämpligt, skall ställa krav på alla sina vänner att de inte skall ha kriminella eller andra olämpliga i sin bekantskapskrets utanför den bekantskapskrets man själv tillhör! Moralisera är lätt – när det gäller andra……

Kungen i nytt blåsväder, DN 20 maj 2011 NEJ Kungen är inte den som bör stå där i skamvrån utan alla dessa som sätter sig på höga hästar utan att tänka på att de själva bland sina vänner mycket väl kan ha exakt samma situation där någon eller några av deras vänner har kriminella i sin övriga bekantskapskrets eller ännu värre i sin släkt. Många som går på finställen i Stockholm eller Göteborg har det.

Statsvetare Cecilia Åse, Den ärftliga tronföljdens gissel, SvD 20 maj 2011 är faktiskt ännu mer skrämmande okunnig. Hur hon kan klarat av att bli statsvetare, det är frågan. Hon verkar ha missat att det är en stor fördel med ärftlig monarki. Vi slipper Sverigevarianter av Berlusconi och det är avsevärt billigare än att ha vald president samt dessutom viktigt att ha någon som inte står i ena eller andra politiska lägret med en eller båda fötter.

Hur vore det för dessa vänsternissar, för flertalet av de som uttalar sig är antingen vänsternissar från vänsterdelen av Socialdemokraterna och vänsterut eller liberala republikaner som dillat mot kungahuset i många år. (Som 62 åring och under ett antal år politiskt aktiv i mittenparti, 70-talet och början 90-talet) så känner jag igen en hel del namn som lika lite då som nu förstod vad de borde lärt in på Samhällskunskapslektionerna!

Tillägg 21.15 även Göteborgsposten sällar sig till ledet. I och för sig inte så förvånande då flera av de som kunde grundlagarna slutat eller gått i pension de senaste åren….. Kungens vän kontaktade kriminella, GP.se/gptv 20 maj 2011

Tillägg 21.47 tja listan på de som aldrig lärde in det deras lärare i Samhällskunskap hade skyldighet att lära ut, den blir bara längre och längre:
Utred ryktena i en sanningskommission, Lena Olsson (v) och Sten de Geer advokat på Expressen debatt 20 maj 2011. HUR blir man advokat om man inte ens känner till våra Grundlagar????????

Observera noga – det handlar inte om argument för eller emot monarki. Att skriva Ad Hominem och Ad Hoc är illa nog för dessa som ställer sig i kö. För det är vad de sysslar med. Men att inte klara av att förstå vad som står i Svenska Grundlagarna, inte ens Regeringsformen; och till råga på allt missa att för att en Grundlagsändring i denna eller annan fråga överhuvudtaget skall komma ifråga krävs beslut av två Riksdagar med mellanliggande Riksdagsval. Vad i hela fridens namn har flumskolan haft för lärare? Så illa ställt kan det väl inte vara att rektorer prioriteterat låga löner som obehöriga kostar före ämnes- och stadiebehöriga lärare? Det är väl ändå inte möjligt?

Tillägg 21 maj 05.42. Nu går TV4 för långt. Är kungen en säkerhetsfara, TV4play.se 20 maj 2011

Enkelt uttryckt vi är ganska många i detta land som vet om att det alla skall ha lärt sig – svenske Kungen har inget med beslutanderätt, lagstiftning eller liknande att göra – men det finns bland de som sitter i Stockholm såväl bland beslutande som bland herrar och damer journalister mer än en som själva borde rannsaka sina egna bekanta, både direkta bekanta och sina nära bekantas bekanta. Under åren som gått har mer än en synts på bild i tidningar med personer som är säkerhetsrisk på riktigt. I sin iver att försöka ändra svenska konstitutionen har en del vänsternissar nu skjutit över målet och det så till den milda grad att de glömt att de själva är de som sitter i ett glashus. Vill de fortsätta agitera för republik i stället för monarki, för det är där skon klämmer när det gäller syftet som så till den milda grad lyser igenom hela agitationen, så bör de besinna sig och sluta upp med att måla tendensen i sin agitation i illröd färg och presentera giltiga argument för sin uppfattning. Inte fortsätta med Ad Hominem och Ad Hoc mot person.

Kungen gör helt rätt när han vägrar svara. Svensk Kung har lika lite som någon annan, dvs någon av de som leder något som verkar som en häxjakt utan dess lika, skäl att ge media svar på varför det bland hans bekanta finns de som också tycks ha (observera att svenska tidningar och media är ingen domstol och svensk regent kan INTE ställas inför domstol enligt Regeringsformen kapitel 8! Var i hela fridens namn har snillena gått i skola när de missat det?)
Kungens första tal efter maffia-banden, Expressen 20 maj 2011

Read Full Post »

Spekulationsvågor och analyser hittan och dittan från drevets sida efter Kungens ickeuttalande, för Kungen uttalade sig inte om händelse X1-Xn vilket är detsamma som ickeuttalande, ger faktiskt Kungen 1-0 för det enda dessa i drevet visar är att det inte bara är i samhällskunskap de fått godkänt utan att ha teckning för betygskriteriernas krav. De som läst filosofi och/eller logisk analys och/eller mängdlära har lyckats bevisa sin okunskap i dessa ämnen, dvs bland annat i matematik också.

Så här är det. Författarna av ‘Kungaboken’ har ritat en karta som inte är bevisad varken som helhet eller i enskilda delar. Det är att jämföra med en karta som saknar bevis för att det finns ens ett enda fynd på hela kartan vid utgrävning (Har någon sett Time Team, så vet Ni vad jag talar om även om Ni inte förstår den logiska implikationen av det eller lärt Er mängdlärans finesser). Det antas från författarnas sida finnas ett antal prickar på kartan. Observera att om dessa prickar är äkta = sanna, förvanskade = osanna, eller helt imaginära = fantiserade vet INGEN innan varje enskild prick undersökts. Hela kartan är att betrakta som grå – varken helt vit eller vit med svarta = äkta och bevisade prickar.

Det Kungen gjorde var att lyckas med den retoriska högre skolan som tydligen en hel del av de sk. retorikexperterna (undrar vilka lärare de haft i retorik, filosofi och vetenskapsteori?) aldrig nådde upp till. Kungen lyckades med ett ickeuttalande där han varken bekräftade, förnekade eller gick in på detaljer som var sanna eller falska få Er alla att stå med skägget i brevlådan. Det har ingen av Sveriges eller EU-s politiker lyckats med så hatten av för Kungen. Ni kan fortsätta att spekulera men Ni har inte något som gör att kartan skulle kunna vara skattkarta. Många politiker som i liknande situationer, oavsett om det gäller privatliv eller politiskt, lyckas att misslyckas och göra ett svar – t.ex. ‘inga kommentarer’ till något som är fullt analyserbart och som är ett svar i sig. Kungens ‘det var så länge sedan’ täckte in allt både det som kan vara sant, det som kan vara förvridet/misstolkat och det som är helt påhittade uppgifter. Där står Ni och förstår ännu inte att Kungen bör man nog inte spela poker med.

En av alla dessa som missat finessen med att inte förneka, inte bekräfta och inte gå in på detaljer är Sarah Britz i GP
Drevet i älgskogen, GP 5 november 2010

För enkelhets skull – Kungen har ingen skyldighet, drevet har inte ens rätt att kräva, att bekräfta eller förneka ett dugg. Var lärde Ni som tror det Er samhällskunskapen? Inte under grundskolan i varje fall.

PR-experten Paul Ronge skulle då jag aldrig vilja anlita om jag behövde PR-expert. PR expert: Fel med presskonferens, SvD 4 november 2010 Han har ännu inte fattat att det var det smartaste som gick att göra för Kungen rent logiskt – ‘Nu vänder vi blad’ var en fras som med all säkerhet kommer att komma upp som skolexempel på avväpning utan att de retoriskt avväpnade förstår att de blivit avväpnade. Hade Kungen inget sagt, så hade spekulationerna gått höga precis som nu, men det han sa var så avväpnande att det är skrattretande att se att så många fortfarande inte förstått att de gick på en nit. Av allt som ‘kommit fram’ är det inget som håller ur vetenskapsteoretisk synvinkel, som klarar tendenskriteriet, författarnas syfte med boken, ‘uppgiftslämnares’ syfte med lämnade uppgifter eller som ens kan sägas kunna bekräftas från oberoende källor. (Vad oberoende källa innebär har hela drevet och författargänget visat att de inte förstår. Så det behöver jag inte orda om.) Dvs fd hovjournalisten som i TV4 yppade om ett foto i ett bubbelsammanhang hade någon teckning för en händelse, men knappast bevis för sin tolkning och definitivt ingen teckning för att det skulle vara anmärkningsvärt om det nu var på 90-talet det hände. Snurren är vad drevet är – vad flumskolan bidragit till i detta sammanhang kan bara anas.

Den som är värst ute rent vetenskapsteoretiskt är sk. retorikexperten Anders Sigrell vid Lunds Universitet. Retorikexpert: Kungen kunde ha varit tydligare, GT 4 november 2010 Han tycker sig finna att kungen bekräftat en del…… hmmm vilken del? Det går inte att säga att Kungen bekräftade någonting eller att han bekräftade allting. Bara att Kungen är smartare än dig med att använda ickeuttalande!

Se även Vänsternissar – ack, ack, kvack, kvack, Norah4you 5 november 2010

Tillägg 13.50 Det är helt följdriktigt på ett ickeuttalande att någon handlingspåföljd, tex. stämmande av bokförlag, inte skall ske. Det hade förtagit styrkan i ickeuttalandet. Hovet stämmer inte bokförlag, DN 5 november 2010

Tillägg 18.41 Det är många som anmäler sig för att bevisa sin okunskap om logisk analys – Kungens agerande får kritik, GP 5 november 2010 Det är de själva som bör få kritik för sin okunskap. Men frågan är om de lyssnar 🙂

Tillägg 6 november 06.54 Den som vinner är Kungen de som förlorar är de som inte ens förstått att Kungen avväpnade dem utan att ens gå till strid. Kungahuset har större förtroende än någonsin, Expressen 6 november 2010 Självklart är det så. Vänsternissar och sk. retorikexperter har gjort sig själva en otjänst.
Hovet slår tillbaka strongt av kungen, Expressen 6 november 2010

Att sedan snurrena till författare som redan bevisat att de inte vet vad källkritisk analys är också vill gå ut med och bevisa sin egen okunskap gör inte dem tillförlitligare utan visar tvärt om att de tycks ha gett sig ut på myrmark glömmande stövlar men klivande i högklackat trots att verklighetens terräng är det som gäller inte den som ritats på kartan. Författarna till den motvillige monarken tycker att Kungen bekräftar uppgifterna, SvD 5 november 2010 Det är så man tar sig för pannan och undrar – har de ens kunskap nog för att klara ordkunskapen i enlighet med betygskriterier för 9:an?

Read Full Post »

Det är dags att tala ett sanningens ord till alla republikaner och vänsternissar som år efter år sedan 70-talet pratat om att kvinnor kan och bara nått så långt att de börjat kräva lag för att kvinnor skall få ta sin rättmätiga plats.

Det är många som med rätta hyllar kungen idag för hans kärleksförklaring till Silvia, spontan verkade den och rosen kom från dekorationen, men en sak glömmer även de många som liksom jag är royalist och de republikaner som ändå rördes av den varma gesten:

Bara en man som har tillräckligt stort självförtroende och hjärta skulle som vår kung låtit drottning Silvia ta sin rättmätiga plats inte bara i strålkastarljuset utan som föregångskvinna i kampen mot trafficing, en man som själv värnar om de väsentliga värdena: De nära och kära samt miljön. Den mannen, även om han råkar vara kung, han pratar inte bara utan handlar. Jämlikhet handlar om att handla inte om att prata. Något som republikaner missade redan när kungen höll sitt underbara tsunamital.

När det sedan var dags för kungens tal till brudparet tackade han oväntat drottning Silvia för kärlek och stöd på bröllopsdagen – och gav henne en ros och en kyss på handen. Middagsgästerna skrattade. ” SvD

GP
Sydsvenskan
DN
Expressen
Aftonbladet

Tillägg 04:29 21 juni: Gelotte: Monarki för en republikan, GP ledarsidan
Elise Claeson, Princessorna har framtiden för sig, Kolumn Ledarsidan SvD

Read Full Post »