Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kungahuset’

journalister, politiker, allmänna tyckare och t.o.m f.d. åklagaren Sven-Erik Alhem gladeligen visande upp att de antingen aldrig lärde in Grundlagarna när de gick i vanliga skolan eller senare i livet alternativt glömt bort vad de en gång lärde. Skrämmande att de är så pigga på att hoppa på vår Kung gång på gång själva uppvisande att de saknar ens de mest elementära kunskaperna som de borde lärt in om de hade ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare i årskurs 7-9. För så illa ställt kan det väl inte vara att majoriteten av de som får positioner eller läser till journalister aldrig hade ämnes- och stadiebehöriga SO-lärare? 😛 😉

Jag har skrivit ett inlägg på Sven-Erik Alhems famösa artikel på Newsmill. Här följer en kopia:

När nu t.o.m. f.d. åklagaren Sven-Erik Alhem lyckats glömma, eller aldrig lärt sig Sveriges Grundlagar, då går det för långt.

För det första. Det finns en enda person i Sverige som står över lagen, Sveriges Regent (och om sådan saknas den riksföreståndare som är i dennes ställe).
Regeringsformen 5:e kapitlet Statschefen: ”8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef.

För det andra är det inget olagligt som Kungen begått. Det han sägs ha sett på/varit närvarande vid/gjort är varken straffbart för gemene man eller något som är speciellt upprörande eftersom stort antal av svenska män gjort samma sak.

För det tredje. Vår Kung är knappast den förste svenske Kung eller förste person i hög ställning som haft olämpliga personer omkring sig som själva haft kontakt med en den ena en den andra kriminella personen, finns även folk inom åklagarmyndigheten som visat sig ha liknande kontakter. Olämpligt? Ja. Men inget för Sven Erik Alhem eller någon annan utanför Kungafamiljen att lägga sig i eller gå i taket för
Inger E Johansson kommentar 2011-05-20, 20:09 till artikel skriven av Fd. åklagare: Kungen måste ta avstånd från Maffiakontakterna, Newsmill 20 maj 2011

Författaren: Fler av kungens vänner inblandade, Expressen 20 maj 2011
Ville bara skydda kungens vänner, Expressen 20 maj 2011
Staffan Dopping: Kopplingen till den undre världen är det plågsamma, Tv.expressen.se 20 maj 2011 Det borde herr Dopping sluta upp att spekulera i. Olämpliga vänner som har ännu mer olämpliga kontakter finns det ett stort antal av journalister och makthavare som har. Ingen har rätt att ställa krav att någon annan än den själv, och då högst möjligen om ens det är lämpligt, skall ställa krav på alla sina vänner att de inte skall ha kriminella eller andra olämpliga i sin bekantskapskrets utanför den bekantskapskrets man själv tillhör! Moralisera är lätt – när det gäller andra……

Kungen i nytt blåsväder, DN 20 maj 2011 NEJ Kungen är inte den som bör stå där i skamvrån utan alla dessa som sätter sig på höga hästar utan att tänka på att de själva bland sina vänner mycket väl kan ha exakt samma situation där någon eller några av deras vänner har kriminella i sin övriga bekantskapskrets eller ännu värre i sin släkt. Många som går på finställen i Stockholm eller Göteborg har det.

Statsvetare Cecilia Åse, Den ärftliga tronföljdens gissel, SvD 20 maj 2011 är faktiskt ännu mer skrämmande okunnig. Hur hon kan klarat av att bli statsvetare, det är frågan. Hon verkar ha missat att det är en stor fördel med ärftlig monarki. Vi slipper Sverigevarianter av Berlusconi och det är avsevärt billigare än att ha vald president samt dessutom viktigt att ha någon som inte står i ena eller andra politiska lägret med en eller båda fötter.

Hur vore det för dessa vänsternissar, för flertalet av de som uttalar sig är antingen vänsternissar från vänsterdelen av Socialdemokraterna och vänsterut eller liberala republikaner som dillat mot kungahuset i många år. (Som 62 åring och under ett antal år politiskt aktiv i mittenparti, 70-talet och början 90-talet) så känner jag igen en hel del namn som lika lite då som nu förstod vad de borde lärt in på Samhällskunskapslektionerna!

Tillägg 21.15 även Göteborgsposten sällar sig till ledet. I och för sig inte så förvånande då flera av de som kunde grundlagarna slutat eller gått i pension de senaste åren….. Kungens vän kontaktade kriminella, GP.se/gptv 20 maj 2011

Tillägg 21.47 tja listan på de som aldrig lärde in det deras lärare i Samhällskunskap hade skyldighet att lära ut, den blir bara längre och längre:
Utred ryktena i en sanningskommission, Lena Olsson (v) och Sten de Geer advokat på Expressen debatt 20 maj 2011. HUR blir man advokat om man inte ens känner till våra Grundlagar????????

Observera noga – det handlar inte om argument för eller emot monarki. Att skriva Ad Hominem och Ad Hoc är illa nog för dessa som ställer sig i kö. För det är vad de sysslar med. Men att inte klara av att förstå vad som står i Svenska Grundlagarna, inte ens Regeringsformen; och till råga på allt missa att för att en Grundlagsändring i denna eller annan fråga överhuvudtaget skall komma ifråga krävs beslut av två Riksdagar med mellanliggande Riksdagsval. Vad i hela fridens namn har flumskolan haft för lärare? Så illa ställt kan det väl inte vara att rektorer prioriteterat låga löner som obehöriga kostar före ämnes- och stadiebehöriga lärare? Det är väl ändå inte möjligt?

Tillägg 21 maj 05.42. Nu går TV4 för långt. Är kungen en säkerhetsfara, TV4play.se 20 maj 2011

Enkelt uttryckt vi är ganska många i detta land som vet om att det alla skall ha lärt sig – svenske Kungen har inget med beslutanderätt, lagstiftning eller liknande att göra – men det finns bland de som sitter i Stockholm såväl bland beslutande som bland herrar och damer journalister mer än en som själva borde rannsaka sina egna bekanta, både direkta bekanta och sina nära bekantas bekanta. Under åren som gått har mer än en synts på bild i tidningar med personer som är säkerhetsrisk på riktigt. I sin iver att försöka ändra svenska konstitutionen har en del vänsternissar nu skjutit över målet och det så till den milda grad att de glömt att de själva är de som sitter i ett glashus. Vill de fortsätta agitera för republik i stället för monarki, för det är där skon klämmer när det gäller syftet som så till den milda grad lyser igenom hela agitationen, så bör de besinna sig och sluta upp med att måla tendensen i sin agitation i illröd färg och presentera giltiga argument för sin uppfattning. Inte fortsätta med Ad Hominem och Ad Hoc mot person.

Kungen gör helt rätt när han vägrar svara. Svensk Kung har lika lite som någon annan, dvs någon av de som leder något som verkar som en häxjakt utan dess lika, skäl att ge media svar på varför det bland hans bekanta finns de som också tycks ha (observera att svenska tidningar och media är ingen domstol och svensk regent kan INTE ställas inför domstol enligt Regeringsformen kapitel 8! Var i hela fridens namn har snillena gått i skola när de missat det?)
Kungens första tal efter maffia-banden, Expressen 20 maj 2011

Read Full Post »

Spekulationsvågor och analyser hittan och dittan från drevets sida efter Kungens ickeuttalande, för Kungen uttalade sig inte om händelse X1-Xn vilket är detsamma som ickeuttalande, ger faktiskt Kungen 1-0 för det enda dessa i drevet visar är att det inte bara är i samhällskunskap de fått godkänt utan att ha teckning för betygskriteriernas krav. De som läst filosofi och/eller logisk analys och/eller mängdlära har lyckats bevisa sin okunskap i dessa ämnen, dvs bland annat i matematik också.

Så här är det. Författarna av ‘Kungaboken’ har ritat en karta som inte är bevisad varken som helhet eller i enskilda delar. Det är att jämföra med en karta som saknar bevis för att det finns ens ett enda fynd på hela kartan vid utgrävning (Har någon sett Time Team, så vet Ni vad jag talar om även om Ni inte förstår den logiska implikationen av det eller lärt Er mängdlärans finesser). Det antas från författarnas sida finnas ett antal prickar på kartan. Observera att om dessa prickar är äkta = sanna, förvanskade = osanna, eller helt imaginära = fantiserade vet INGEN innan varje enskild prick undersökts. Hela kartan är att betrakta som grå – varken helt vit eller vit med svarta = äkta och bevisade prickar.

Det Kungen gjorde var att lyckas med den retoriska högre skolan som tydligen en hel del av de sk. retorikexperterna (undrar vilka lärare de haft i retorik, filosofi och vetenskapsteori?) aldrig nådde upp till. Kungen lyckades med ett ickeuttalande där han varken bekräftade, förnekade eller gick in på detaljer som var sanna eller falska få Er alla att stå med skägget i brevlådan. Det har ingen av Sveriges eller EU-s politiker lyckats med så hatten av för Kungen. Ni kan fortsätta att spekulera men Ni har inte något som gör att kartan skulle kunna vara skattkarta. Många politiker som i liknande situationer, oavsett om det gäller privatliv eller politiskt, lyckas att misslyckas och göra ett svar – t.ex. ‘inga kommentarer’ till något som är fullt analyserbart och som är ett svar i sig. Kungens ‘det var så länge sedan’ täckte in allt både det som kan vara sant, det som kan vara förvridet/misstolkat och det som är helt påhittade uppgifter. Där står Ni och förstår ännu inte att Kungen bör man nog inte spela poker med.

En av alla dessa som missat finessen med att inte förneka, inte bekräfta och inte gå in på detaljer är Sarah Britz i GP
Drevet i älgskogen, GP 5 november 2010

För enkelhets skull – Kungen har ingen skyldighet, drevet har inte ens rätt att kräva, att bekräfta eller förneka ett dugg. Var lärde Ni som tror det Er samhällskunskapen? Inte under grundskolan i varje fall.

PR-experten Paul Ronge skulle då jag aldrig vilja anlita om jag behövde PR-expert. PR expert: Fel med presskonferens, SvD 4 november 2010 Han har ännu inte fattat att det var det smartaste som gick att göra för Kungen rent logiskt – ‘Nu vänder vi blad’ var en fras som med all säkerhet kommer att komma upp som skolexempel på avväpning utan att de retoriskt avväpnade förstår att de blivit avväpnade. Hade Kungen inget sagt, så hade spekulationerna gått höga precis som nu, men det han sa var så avväpnande att det är skrattretande att se att så många fortfarande inte förstått att de gick på en nit. Av allt som ‘kommit fram’ är det inget som håller ur vetenskapsteoretisk synvinkel, som klarar tendenskriteriet, författarnas syfte med boken, ‘uppgiftslämnares’ syfte med lämnade uppgifter eller som ens kan sägas kunna bekräftas från oberoende källor. (Vad oberoende källa innebär har hela drevet och författargänget visat att de inte förstår. Så det behöver jag inte orda om.) Dvs fd hovjournalisten som i TV4 yppade om ett foto i ett bubbelsammanhang hade någon teckning för en händelse, men knappast bevis för sin tolkning och definitivt ingen teckning för att det skulle vara anmärkningsvärt om det nu var på 90-talet det hände. Snurren är vad drevet är – vad flumskolan bidragit till i detta sammanhang kan bara anas.

Den som är värst ute rent vetenskapsteoretiskt är sk. retorikexperten Anders Sigrell vid Lunds Universitet. Retorikexpert: Kungen kunde ha varit tydligare, GT 4 november 2010 Han tycker sig finna att kungen bekräftat en del…… hmmm vilken del? Det går inte att säga att Kungen bekräftade någonting eller att han bekräftade allting. Bara att Kungen är smartare än dig med att använda ickeuttalande!

Se även Vänsternissar – ack, ack, kvack, kvack, Norah4you 5 november 2010

Tillägg 13.50 Det är helt följdriktigt på ett ickeuttalande att någon handlingspåföljd, tex. stämmande av bokförlag, inte skall ske. Det hade förtagit styrkan i ickeuttalandet. Hovet stämmer inte bokförlag, DN 5 november 2010

Tillägg 18.41 Det är många som anmäler sig för att bevisa sin okunskap om logisk analys – Kungens agerande får kritik, GP 5 november 2010 Det är de själva som bör få kritik för sin okunskap. Men frågan är om de lyssnar 🙂

Tillägg 6 november 06.54 Den som vinner är Kungen de som förlorar är de som inte ens förstått att Kungen avväpnade dem utan att ens gå till strid. Kungahuset har större förtroende än någonsin, Expressen 6 november 2010 Självklart är det så. Vänsternissar och sk. retorikexperter har gjort sig själva en otjänst.
Hovet slår tillbaka strongt av kungen, Expressen 6 november 2010

Att sedan snurrena till författare som redan bevisat att de inte vet vad källkritisk analys är också vill gå ut med och bevisa sin egen okunskap gör inte dem tillförlitligare utan visar tvärt om att de tycks ha gett sig ut på myrmark glömmande stövlar men klivande i högklackat trots att verklighetens terräng är det som gäller inte den som ritats på kartan. Författarna till den motvillige monarken tycker att Kungen bekräftar uppgifterna, SvD 5 november 2010 Det är så man tar sig för pannan och undrar – har de ens kunskap nog för att klara ordkunskapen i enlighet med betygskriterier för 9:an?

Read Full Post »

och gör vad de kan för att ge sig på människor i ledande ställning oavsett vad. När det gäller Deanne Rauscher räcker det att läsa en artikel i Socialisten som talar om att hon när det gäller tidigare bok ringde upp dem för att ”Ni är den enda tidningen som namngivit kunderna, säger hon.” Att pro på hennes förra skandalbok om bordellhärvan, Makten, männen, mörkläggningen 2004:
”Mörkläggningen fortsätter” – intervju med Deanne Rauscher, Socialisten 2 oktober 2005 gör man vidare en källkritisk analys av henne och hennes medförfattare, så är det tre saker som framträder förutom att de själva framstår som vänstermänniskor:

* Bakgrundskontroll av uppgifter saknas HELT ur vetenskapsteoretisk synpunkt. De har INTE tagit hänsyn till varför källa A (osv) framför uppgift Z1 o.s.v. Vad värre för dem är:

* Syfte och tendens av deras egna arbeten under åren och även i den sk. Kungabokens fall har de helt glömt bort att de visar upp för offentligheten trots att de förnekar desamma. De har glömt att om de skulle skriva en riktig biografi, så skulle de som minst ha tillräckligt på fötterna för att kunna bevisa att deras påståenden håller för källkritisk analys. Det gör de inte. Med andra ord är värdet av deras uppgifter varken mer eller mindre än en vanlig roman. Dvs. sanningshalten kan inte bevisas.

Observera att en uppgift kan vara sann men inte kunna bevisas liksom en uppgift kan vara falsk men se ut som om den skulle kunna vara sann. Det är inte det som avgör författarnas syfte. Det är deras eget val av angreppsmetod och hur de analyserar sina ‘insamlade uppgifter’ som avgör det. Tendensen står de själva för ända in i sina, enligt min uppfattning låga, utlägg för varför de skrivit boken. Se: Därför skrev han boken om Kungen, GPTV 3 november 2010

* Det allvarligaste är att de tre författarna själva bevisar att de inte lärt in tillräckligt för Godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9:
Enligt regeringsformens 1 kap 2§ är ALLA människor lika värda. Det innebär i klartext att varje i Sverige levande människa, även en kung, har rätt till ”respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.” Regeringsformens 1 kapitel Statsskickets grunder, 1§ oaktat vad som står i Successionsordningen om hur Sveriges tronföljd ser ut.

Sedan en personlig kommentar från min sida. Det verkar som om författarna endast varit intresserade av allt skvallerpress i utlandet skrivit och glömt bort att skvaller är skvaller, sant eller falskt, men att skvaller inte är värt mer än de som för skvallret vidare. Om bokens uppgifter är tillåtna eller ej att sprida vidare avgörs enligt Tryckfrihetsförordningen. Om författarna faller inom eller utom ramen för vad som är tillåtet att skriva, det återstår att se. Ingendera gör deras uppgifter källkritiskt analyserade och värdet på uppgifterna är därför lågt. Vilket ställer författarna i dålig dager. Att försöka påstå att deras uppgifter berör Sveriges säkerhet visar än mer att de inte tillgodogjort sig ens basen för Sveriges demokrati och förstår vad som är säkerhetsfrågor eller ej. Vilket skulle kunna diskrediterar de lärare som gett dem godkänt i ämnet samhällskunskap.

Känslig biografi skildrar kungens privatliv, GP 3 november 2010

Så gnälls det för att en person, Tove Meyer, fick sluta som researcher på SR. Det är bara det att när en journalist själv bevisar att den saknar vetenskapsteoretisk kunskap för att avgöra vad som går att bevisa och inte bevisa, så har vederbörande placerats fel om vederbörande skulle jobba som researcher. Alla uppgifter som vederbörande samlar in går att ifrågasätta när så låg källkritisk nivå visas. Skrev kungabok fick sluta som researcher på SR, GP 3 november 2010

Se även: Medier på pass efter bokrykten, SvD 3 november 2010
Kommentarer om kungaboken, DN 3 november 2010
TV-bråket om skandalboken, Expressen 3 november 2010
Kungens tidigare livvakt: Han stod emot frestelserna, Expressen 4 november 2010

Avslutningsvis vill jag säga att en del gör vad som helst för en kvart i solen.
Tillägg 03.23: Vissa som ‘träder’ fram gör sig själva en otjänst – de lyckas visa sin egen själ inte någon annans och absolut inte kungens.
Tänk om jag, eller någon annan vem som helst, skulle ha kännedom eller tro oss ha kännedom om t.ex. Tove Meyers privatliv – hon har öppnat för frågan genom att ge sig på kungen. Hade öppnat oavsett vem hon offentligt gett sig på. Hade det oavsett hennes om hennes ickeposition i samhället varit en annan varit något som sagt något om någon annan än den av oss alla människor som skulle betett sig så.

Read Full Post »

« Newer Posts