Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kungahuset’

Herman Lindqvist gör vad han kan detroniserad som han är sedan länge när det gäller historisk ”kunskap”. Riktigt magstarkt att kalla Herman Lindqvist för historiker dessutom. Han har mig veterligt aldrig skrivit ens C-uppsats än mindre D-uppsats/Masteruppsats i ämnet historia och Fil.Dr i Historia är han inte!

Herman Lindqvist: Flytta hem eller avgå, Expressen 27 februari 2014 Give me five minuits more ….. Somliga lär sig aldrig!

Herman Lindqvist en mediaclown, Norah4you 6 januari 2013

Read Full Post »

Hur vore det om våra svenska journalister gjorde sin hemläxa. Sverige 1:an, statsplanet är inte bara till för politiker utan i högsta grad för Sveriges Statschef vår kung! Det är inte hovet eller kungen som avgör hur kungen färdas mellan olika offentliga och/eller privata evenemang och tillställningar. Det är Säkerhetstjänsten som avgör hur vår kung och vår drottning säkrast skall ta sig mellan olika platser på den tid som står till förfogande.

Nu får det vara nog för det är mer än nog med alla dessa påhopp på Sveriges Kungahus i allmänhet och Kungen i synnerhet! Rent ut sagt – alldeles för många visar glatt upp sin egen okunskap om det de borde lärt sig redan i 7:an avseende Sveriges Grundlagar. Hur i hela fridens namn står det till med den svenska avundsjukan? För om det inte är avundsjuka, så kan det endast handla om politiskt syfte som strider mot svensk grundlag…..

Han åkte regeringens plan till privatfest, Expressen 17 juni 2013
Kunden flög till fest med regeringsplanet, Aftonbladet 17 juni 2013
Det är INTE regeringsplan även om journalister länge kallat det så, utan Svenska Statsledningens plan. Kungen är Sveriges Statschef. Kungen äger rätt att flyga med Sverige 1:an utan att fråga media om lov! Allt annat skulle vara ett brott mot Sveriges Konstitution!

Read Full Post »

Och dessutom en riktig 10-poängare. SvT har än en gång lyckats visa sitt odemokratiska förhållningssätt till Sveriges Statschef, Sveriges Grundlagar och så vidare. Hur någon ens kan med att kalla SvT för public service, det är frågan.

Vänsternissar antingen på ålderns höst kvar som rester från 70-tals vänstern eller barn till desamma, lyckas gång på gång försöka med att få folk att tro att de äger rätt att bestämma vad alla vi andra, vanliga och ovanliga, ända upp till Kungen skall göra för att vara vänsterpolitiskt korrekta. Det var på tiden att de fick ord på rätt plats och i rätt tid. Alldeles för ofta, i alldeles för många frågor och då inte bara frågan om Monarki eller Republik, har SvT visat att de inte respekterar och heller inte förstått vad som borde vara deras första prioritet – att göra sin hemläxa dvs. källkritisk analys och kontroll av att de har ordkunskap och ordförståelse nog. Vilket de inte har! Heja Kungen!

Så svor kungen till TV-reporter, GP 13 juni 2013
Här är kungens utbrott mot SVT:s reporter, Expressen 13 juni 2013
Hovet: Kungen har inte gjort fel, SVD 13 juni 2013 Nej det har han inte. Samma gäller för alla arrendatorer som arrenderar Statligt ägda byggnader, stambyte och dränering ingår i det som ägaren inte arrendatorerna normalt betalar.
Kungen renoverade slott med skattepengar, DN 13 juni 2013
Hovet svarar på kungakritiken, Aftonbladet 13 juni 2013 Medias uppblåsta kungakritik menar väl ändå Aftonbladet? För det som lyser igenom där som annars är okunskap och avundsjuka.
Där som när det gäller alla svenska medias lögner om vad Kungahuset skulle kosta Sveriges skattebetalare. De senare borde vara tacksamma att inte behöva betala fulla räntan på de pengar som Karl XIV Johan privat betalade för Sveriges stora skulder och till att hålla Sverige under armarna i många år. Karl XIV:s anfäder, förmögenhet och Napoleons gåva, Norah4history 1 november 2012

Read Full Post »

Observera att det faktiskt är brottsligt, trots Tryckfrihetsförordningen, att sprida uppgift som är ämnad att ärekränka eller förtala någon som utpekas som klandervärd.

BROTTSBALKEN
5 kapitlet Ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

För den som inte tror att det är så, hänvisas till 2009:40 där var det en person som skrev djupt kränkande tillmälen på nätet i avsikt att utpeka annan person som klandervärd i sitt levnadssätt.

Det räcker alltså inte alltid att hänvisa till Tryckfrihetsförordningens möjlighet till Tryckfrihetsåtal. Allt är inte tillåtet för att det inte omfattas av Tryckfrihetsförordningens begränsningar om vad som får spridas. Samma gäller också den sk. konstnärliga friheten. Det är förvisso upp till respektive konstnär att själv bedöma vad den konstnärliga friheten kan ge för begränsningar när det gäller hur ett konstverk får se ut. Däremot är det inte upp till enskild konstnär eller annan att avgöra om det är tillåtet eller inte tillåtet att sprida verk som är avsedda att antyda klandervärt levnadssätt på nu levande person.
Problematiken i det hela är alltså syftet. Samt om ärekränkningen drabbar drottning Silvia. Att det tyvärr är svårt för en svensk statschef, nuvarande kung eller annan, att få till stånd åtal för att han direkt eller indirekt anklagas för klandervärt levnadssätt, är en annan bit som har att göra med skrivning om Statschef i Regeringsformen.

Men oaktat detta, så har jag mycket svårt att förstå att det skulle vara av allmänintresse att vidarebefordra konstverk som är montage i avsikt att kränka kungen, drottningen eller annan levande person i form av förtal. För i själva utförandet av konstverket kan knappast syftet ha varit annat än att sprida smälek, förtal och påstående om klandervärt levnadssätt.

Drottningen PO-anmäler tidningar, GP 20 februari 2013
Drottning Siliva anmäler flera tidningar, Expressen 20 februari 2013
Sedan tror inte tryckfrihetsexperten Nils Funcke att det leder till fällning. Tryckfrihetsexperten tror inte det leder till fällning, Expressen 20 februari 2013
Drottning Silvia anmäler montaget, Aftonbladet 20 februari 2013
Nu tror jag han har fel, men må så vara när det gäller anmälan för Tryckfrihetsbrott. Däremot finns det utöver rättsfallet jag refererat till ovan fler fall där liknande bedömts som brottslig spridning av förtal och ärekränkning.
samma gäller svammelartikeln i Aftonbladet: ”Silvias anmälan lär inte leda till åtgärd”, Aftonbladet 20 februari 2013
Drottningen anmäler tidningar, SvD 20 februari 2013
Silvia PO-anmäler tidningar för fotomontage, DN 20 februari 2013

Att observera. Det finns ingenstans skrivet att en konstnär har konstnärlig frihet till att ärekränka, förtala etc. Konstnärlig frihet i den bemärkelsen är inte något som är lagfäst. Det är heller inte så att det kan anses förenligt med allmänintresse att visa upp en konstnärs ärekränkning oavsett om denna ärekränkning är åtalbar eller ej. Så frågan är VAD är syftet med att sprida nidbildsmontaget?

Read Full Post »

som tydligen tagit illa vid sig att inte längre få vara vid grytorna. Det är en sak. Hur i hela fridens namn någon som trots att han inte är det minsta historiker bara historisk journalist vilja få det till att han kan något och bryr sig något när allt han gör är att slå hårt mot Kungafamiljen.

Inte vill väl ändå någon seriös person med hjärtat på rätta stället att småbarnsmamman Victoria skall tvingas avstå från småbarnsåren på samma sätt som vår egen kung Carl XIV Gustav pga omständigheterna blev tvingad till att göra?

Verkar inte som om Herman Lindqvist någonsin varit för monarkin utan som om det bara var läpparnas bekännelse när han som en katt kom in bland hermelinerna.

HL om Prinsessan Madeleines förlovning: Njaaa. Förlovningen håller nog till bröllopet, men sen börjar det svaja och knaka. Herman Lindqvist på Aftonbladets profiler om 2013

Herman Lindqvist har sin vana trogen missat att göra källkritisk kontroll. Illa men säger mer än vad karln tror.
Här visar Madde och Chris sin kärlek öppet, Expressen 5 januari 2013

Herman Lindqvist: ”Carl Gustaf ger knappast upp tronen”, Aftonbladet 5 januari 2013 Tack och lov att vi har en svensk kung som sätter sin dotters och dotterdotters väl och ve före vad vänstermedianissar skulle önska!

Read Full Post »

De Kungliga slotten kostar minst lika mycket i underhåll oavsett vem som bor där och om vi har monarki eller inte! De pengar Kungahuset får in på försäljning och verksamhet går in i budgeten för att klara slottens mindre underhåll (som eljest skulle kosta pengar) samt att ha personal som sköter och underhåller slotten.
Hur lite kan en del av journalisterna om historia. En tidning försökte få ta upp det man kallade ‘Napoleons gåva’….. det där med ytlig research kanske de kan. Läsa franska dokument kan de tydligen inte. Inte ens söka efter de som översatts till engelska. Hade de gjort det, så hade de vetat om att Jean Baptiste Bernadotte inte bara hade adliga anfäder utan också att släkten hade stora rikedomar i form av områden från 1400-talet och fram till 1700-talet när det gamla släktnamnet ändrades till Bernadotte….. Se vidare: Karl XIV:s anfäder, förmögenhet och ”Napoleons gåva”, Norah4history 1 november 2012

För övrigt kom även Desirée från en rik släkt med långa anor på sin mors sida.
Allt är inte så enkelt som en del vill försöka inbilla folk. Vad är historia, skulle jag gärna vilja fråga dem som inte gjort sin hemläxa.

Statens miljardnota för de Kungliga slotten, Expressen 1 november 2012
Renoveringar av Kungens slott en miljardnota, DN 1 november 2012 Det hade slotten varit även om Sverige inte haft monarki. Hur vore det om vänsternissarna som minst lärde sig vad Ad Hoc är när det framförs som argument?
Så växer kungens förmögenhet, DN 30 oktober 2012 Tja ha. Så om släkten ända tillbaka till 1400-talet (vilket är fallet och som vem som helst som kan läsa franska kan hitta själv) haft pengar, så är det konstigt om den lilla del som fanns kvar när Karl XIV betalade alla Sveriges skulder och stod för kostnaden av hela Svenska statsbudgeten under ett antal år, om den delen i nutid blivit en förmögenhet som växer? Gör Er hemläxa!

Maken till falska uppgifter står dock Näringslivets gåvor bakom kungens okända miljarder, DN 31 oktober 2012 Hur vore det om journalister innan de skriver även om de är negativa till kungahuset gjorde sig besvär att skilja på Kungens privata förmögenhet och fonder som inte är hans egna och som finns under förvaltning utifrån fondens stiftares fondkrav. Snälla rara DN, hur vore det om ni gick och pratade med Johan S. Han kan såväl statskunskap som ekonomi som ni på DN vet och klarar säkert av att reda ut er tankeröra. Hälsa från Inger E. Var väl två år sedan vi språkades via mail senast.

Tillägg 3 november 2012 Veckans löp om granskningen av Kungen, DN 3 november 2012

Read Full Post »

Hur vore det om Ni själva tänker tillbaka på 70- tidiga 90-talet? Är en enda av Er själva hundraprocent säker på att Ni kommer ihåg allt som hände och kommer Ni ens ihåg att det Ni anklagar vår svenske Kung för var något var vanligt att många män, och en del kvinnor, var på eller såg på på klubbar och annat? Det som irriterar mig mest, är att jag vet att ett par av de som hoppar på Kungen trots att de själva alltid försökt verka oskyldiga ja i vissa fall även som om de aldrig drack något, i verkligheten var i sådant skick emellanåt att de knappast hade en aning om var de var eller när de var där. Hur jag vet? Under studentkårsåren var jag på många möten och konferenser där representanter för olika studentföreningar och andra också fanns. Oavsett partitillhörigheter idag. Jag vet att det togs bilder av folk som utmärkte sig på den tiden. Är det så att herrskapet önskar att vi som vet skall eftersöka bilder på när Ni låg utslagna eller vad är det frågan om. Låt Kungen vara ifred. Varken Ni eller jag har det minsta att göra med vad Kungen gjorde och inte gjorde för 15 år sedan eller ens igår. Jag vet också om att det finns mycket pålitligt folk som var med Kungen vid tillfällen då han beskylls ha sett det ena eller andra och att de inte besökte ställen som sägs, de hade roligt ändå. Vissa saker är privata för de som jobbar och för Kungen och de har alla oavsett rang och position rätt till eget liv utan att bli förföljda.

Påstådda skandalbilder på gång, GP 8 december 2011 Påstådda är ordet. För om det varit så att bilderna funnits i verkligheten som äkta bilder när det började ordas om dem, så hade de varit framme på bordet och checkade för äkthet redan innan första artikeln med påståendet kom. Skandalbilder? Det som beskrivs är en skandal endast i vissa personers dåliga omdöme. Personer som själva säkerligen glömt när de slocknat i fel rum eller befunnit sig i allt annat än lämpligt tillstånd och sällskap. Börja med att sopa framför egen dörr innan Ni ger Er på Kungen.

Förvisso är vi flera som förstår varför Ni kör vidare med Ert krypskytte. Syftet och tendensen ser Ni själva till att presentera liksom den mycket märkliga människosyn som framträder i kanterna. Nu får det vara nog Vänsternissar oavsett om Ni politiskt hör hemma på vänstersidan eller bland flumliberaler som övervintrat och efter många år i vissa fall nått längre i karriären än Ni borde och nu tror att Ni får leka apa. Det får Ni inte.

Lettström: ”Jag såg mig tvingad”, Expressen 8 december 2011 Som jag sagt ovan: SOPA FRAMFÖR EGEN DÖRR. Jag har aldrig mig veterligt träffat Lettström. Har aldrig träffat kungen till skillnad från flera jag känner. Däremot sett kungen, och i något fall drottningen, genom att de de haft med sig varit folk jag känner/kännt och att jag därför noterade vilka som fanns framför dem.

Påstådda sexbilder med kungen på gång, DN 8 december 2011
Påstådda skandalbilder på gång, SvD 8 december 2011

Till sist vill jag be en hel del av de som sprider dynga att tänka tillbaka till 70- 90-talets första hälft. Vad gjorde Ni själva och var i t.ex. Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Hallsberg m.fl. ställen? Minns och skäms!

Read Full Post »

skulle kunna kritiseras för är att han hade Lettström som vän. Med sådana vänner behöver man inga fiender. Allt annat är rent och skärt skitsnack och mobbning på högsta nivå från medias sida!

Det torde finnas få i detta land som med handen på hjärtat kan säga att inte någon i deras bekantskapskrets sedan skolåldern och framåt blivit kriminell eller känt kriminella. Det torde vara ett större antal män i detta land som någon gång i sitt liv varit och tittat på sexshower så om kungen skulle varit det, så hade det inte varit något att göra en löpsedel av. Om Kungen träffat den ena eller andra för 10, 15 eller 25 år sedan, och i vilket sammanhang samt hur har inte en enda människa utanför Kungens egen familj med att göra.

Vår Kung har inte ett enda skäl att bli ställd till svars för en enda sak och får enligt våra svenska Grundlagar heller inte ställas till svars ens om han hade gjort något som andra skulle bli skyldiga att stå till svars för. Nu har han inte ens det men curlingbarnen som börjat växa upp och hamna på mediaredaktioner samt deras föräldrar och en och annan vänsternisse även bland de som kallar sig liberala tycks ha glömt att lära in det som de skulle lärt in när de läste Samhällskunskap, det är en sak. Värre är att de glömt bort att det som ansågs rätt och riktigt för från 1970 till 1990-talets slut inte har mycket gemensamt med de värderingar som ligger till grund för den förföljelse av Kungen som person som sker idag.

Det är inte ens tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2 § att diskriminera en person, oavsett vem för enligt Sveriges Grundlagar har vi alla lika värde även om vi är olika och har olika platser i samhället, för något som har med personen att göra. Det gäller även Sverige Konung.

Nu får det vara nog med snurrerierna. Förvisso finns det ett antal bland de över 50 som ingår i mobbarnas skara i detta fallet som ordat för republik ända sedan 70-talets slut. Det gör inte saken bättre att deras omdöme i hur man behandlar andra människor blivit så dåligt som det blivit. Gör inte till eller ifrån att det i detta fallet är Kungen som drabbas.

Klarar republikanerna inte av att presentera ett enda argument som stöds av samtliga premisser som måste vara sanna för att argumentet skall kunna vara giltigt, så har de inte mycket att komma med.

Bandinspelning visar att kungen visste, GP 3 december 2011 NEJ det är just det den inte gör. OM den ens är riktig, vilket ingalunda de som påstår sig vara experter säger, så är det enda den möjligen skulle visa att Lettström sagt att så var fallet. Det är inte samma sak som att kungen visste. Lettström har dillat så mycket så man inte tror sina öron. Det där med källvärde och analys av tendens, syfte och så vidare saknas helt i påhoppen!

Lettström: Kungen kände till gangstermöten, Expressen 3 december 2011 OCH? På vad sätt får herrarna på Expressen ens om A -> B det till att A -> C. Bakläxa i såväl vetenskapsteori som logiskt matematiskt tänkande.

Experten: Allvarligt om kungen ljugit i svenska folkets ansikte, Expressen 3 december 2011 Allvarligast i sammanhanget är att Ulf Bjerled kallar sig expert på frågor som han aldrig varit expert i. Att han är statsvetare och prefekt innebär inte att han är expert inom andra områden än där han lyckats visa sig kunnig vetenskapsteoretiskt, vilket i hans fall är Israel-Palestina konflikten, kön, politik, globaliseringsfrågor (högst diskutabelt om vissa av hans arbeten skulle kunna kallas opartiska. En del av dessa visar prov på cirkelbevisföring i stället för traditionell vetenskapsteoretisk kunskap) samt politisk opinionsbildning. Det är möjligen det senare som den före detta KPML-raren åberopar för sin expertisskap. Förvisso är Bjerled sedan 1980-talet socialdemokrat. Men var ligger objektiviteten i hans analys så som han framställer den? Även i hans fall hoppar media över två led i bevisföringen.

Det är förvisso tillåtet att visa att man är okunnig om vetenskapsteori, källkritisk analys, men att dels visa att man är okunnig om detta och att man aldrig lärt sig att det inte går att hoppa över något än mindre några led i en bevisföring för att ens giltigt argument som leder till en delslutsats utan vidare skulle kunna anses leda till slutsats om något helt annat än det som bevisats. Sådan okunskap skämmer! och skrämmer….. De skulle lärt sig detta redan i Grundskolans senare årskurser. Men icke sa nicke lärde de sig det. Vad var det mer de missade lära in?

Read Full Post »

I stora rubriker till kort text utsänd från TT-Stockholm till tidningarna konstateras Fler arbetslösa förra veckan, SvD 6 juni 2011 …….
Hmm ett stort antal har under maj tagit studenten. Är knappast troligt att flertalet av de som gick ut kunde gå direkt från skolan till arbetslivet….
Läser man noggrannare så ser man hur lite de på TT tänker ”I slutet av förra veckan var 189.794 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 6.216 fler än veckan före, men 23.943 färre än samma vecka i fjolFler arbetslösa förra veckan, DN 6 juni 2011 Det torde väl vara så att om 23.943 färre är arbetslösa samma vecka i år än i fjor, så har fler fått jobb under året som gått och det är väl viktigare än hur skolorna fördelat sina gymnasieutsläpp och följden för arbetslöshetsstatistiken utifrån dessa….

Men det är mer som är konstigt i medias resonemang. I tidningarna görs en stor affär av en licentiatavhandling som hävdar: Jycken slappar när matte är borta, GP 6 juni 2011 Förvisso är det inte så att flertalet hundar ylar eller gnäller när de är ensamma. Men det innebär inte att de inte kan hitta på det ena och det andra när de är själva.

Brukar vara extramatte hemma hos min dotters hund som jag lämnar ensam när jag går ut och handlar, röker eller slänger skräp. För det mesta ligger lilla vovdamen innanför dörren när jag går ut…. men ibland när jag kommer tillbaka snabbare än vad hon trott, så är det precis som när hennes matte gjort något ärende så att platsen vid dörren är tom och det är en liten dam som snabbt kommer från rummet eller köket låtsandes som om inget har hänt. Sällan stora saker som hänt men ibland har någon matbit gömts i korgen för att ‘letas fram’ när andan faller på, var den funnits mellan varven förtäljer inte historien, har tv-n varit på vilket den oftast är när lilla damen är ensam så är det bäst att det inte visats fotboll. Speciellt inte om det är ett blåvitt lag som spelat. Det lilla livet är nog den mest blåvita jag stött på. Är vi ute och går uppe vid Karl Johansskolans fotbollsplan, så är det helt ok om det är någon blåvit, inte så noga för lilla damen om det är IFK-dress eller Italienska landslagets t.o.m. MFF kan duga ibland, som hämtar bollar som kommer utanför, men är det någon annan speciellt om det är en ‘makrill’ så börjar lilla damen protestera ljudligt. Nåväl om fotboll varit på Tv-n och blåvit spelar gjort mål, då har vi konfetti i hundkorgen och i delar av min dotters rum. Nog för hon försöker när någon ser på fotboll, men då kan vi stoppa henne. När hon är ensam, så letar hon upp lämpligt papper att göra konfetti av…. ligga och slappa, ja när andan faller på alltså.

I veckan som gick, gick mediadrevet vidare mot kungen. Samma snillen, för snillen måste de vara, som i sin ungdom pläderade för republik och eller var negativa till kungahuset för något det ‘gjort’ eller inte ‘gjort’ under Andra Världskriget, tänk vad minnet går igång när samma personer står upp och brötar gång på gång, var i farten. Visande upp att de varken har lärt in vad varje svensk skolelev skall kunna när han/hon lämnar gymnasiet och de dåliga mattekunskaperna som sprids som agnar i vinden över svenska skolvärlden har de försökt få det till att fler och fler blir för republik, tro katten att de får så konstiga resultat av avrundningar som i ena fallet var 71% för och i andra fallet 70% när snillena, för snillen är även de, t.o.m. i en tidning (vilken vill jag inte föra fram, den tidningsredaktionen borde dra något gammalt över sig) fick det till att högst ev. 30% skulle innebära att var tredje var emot. Det där med mattekunskaper, det vållar tydliga problem. Problemen har blivit ännu större på vissa redaktioner som förvånat noterat att Rojalistyran åter på nationaldagen, SvD 6 juni 2011

Nej ‘mina’ herrar och damer journalister, det är ni som levt i en sluten värld på redaktioner och restauranger och inte insett att stora flertalet av alla svenskar är stolta över vårt kungahus på samma sätt som vi är stolta när Sverige vinner över Finland, när nu det händer i ishockey…. I flera år har det inte varit comme il faut att vara stolt över att vara svensk. Åtminstone har press och TV samt fler än en politiker försökt få det till att det varit rasistiskt och att bara de som stött SD (vilket jag aldrig i hela mitt liv skulle kunna tänka mig) som stått upp för svenska flaggan, Sverige och Sveriges Historia. Nu vågar folk visa utåt vad många pratat om sins emellan. Det är inte så att Sverige är bäst på allt, eller ens behöver vara bäst på det mesta. Däremot har vi svenskar rätt att stå upp för vårt land och vår kultur. Vi har rätt att vara stolta utan att hackas på.

Tillägg 09.46 Även GP har sina gråa stunder. För hur kan man få det till Ordningen återställd för kungen, GP 6 juni 2011 Oordningen stod media som inte lärt sig vad vår svenska representativa demokratis Grundlagar står för och vad som står i dem. Kungen har det varit ordning på, inte på media.

Read Full Post »

fler ingredienser än den soppa som TV4 m.fl. kokat på ett gammalt avkok från anno dazumal…..

Att överhuvudtaget i ett land som har bland världens bästa bildanalytiker ens försöka med att koka soppa utan spik, ursäkta hänvisa till foton som skall ha varit tagna från en film utan att ens ha tillgång till fotona de blev visade, än mindre fått fotografera av något som i bästa fall är en kopia av någonting som de inte ens har fått möjlighet att analysera med hjälp av bildanalytiker,
det är så urbota dumt att man inte tror det är sant.

Att media sedan försöker göra en höna av något som inte ens är en fjäder, dvs att det sägs existera foton där Kungen på två foton skall ha varit/ser ut att ha varit på ett ställe där två kvinnor sägs ha haft sex med varandra….. och hör och häpna de måste göra stora rubriker av att Kungen sägs ha varit berusad vid ett tillfälle.

För det första – OM så var fallet, vad i hela fridens namn har tidningarna och tv med det att göra? Det är inte olagligt att titta på sexshower eller att vara berusad. Även om det varit det, så är Kungen den enda i detta land som inte skulle kunna åtalas. Var i hela fridens namn fick senare tiders journalister sin samhällskunskapsutbildning? För det andra – det är olämpligare att sprida rykten, dessutom är det åtalbart, som är avsedda att misskreditera någon enda person i Sverige. Detta gäller även om denne någon är Kungen. För det tredje: Vi lever på 2000-talet och inte före Inge och Stens tidevarv på 1960-talet. För det fjärde: Den som sitter i glashus bör undvika att kasta stenar omkring sig. För det femte: Innan TV4 fortsätter bör de noga analysera två mycket viktiga bitar: Syfte och Tendens å ena sidan; samt vem är det som berättar. Observera att Ni har trampat i galen tunna oavsett vad – en sak är säker det finns inte många som alltid har säkerhetsclearade vakter med sig som borde veta bättre än någon på helt annan kant.

Hätsk diskussion i TV lugna ner er, Expressen 21 maj 2011

Ja jag vet att det på Expressens redaktion finns de som redan när vår kung blev kung velat haft republik. Att dessa inte vuxit upp utan stannat kvar i 60-talets sandlåda när de var små….. något borde de väl ha lärt sig med åren….

Dolda kameror filmade sexorgierna i vardagsrummet, uppger källor nära kungavännerna för Expressen.
Men de anklagar Mille Markovic för att bluffa om kungen:
– Bilderna är manipulerade. De visar egentligen en annan känd person. Kungen har aldrig satt sin fot i den där lägenheten, säger en person nära kungavännerna till Expressen
Här togs bilderna alla pratar om, Expressen 21 maj 2011
För de som inte lärt sig bildanalys – utan originalfilm vilket sällan existerar i dagens digitala värld, är det näst intill omöjligt att avgöra om ett ansikte bytts ut, satts in etc utan mycket lång analys i fotolaboratorium eller med specialutrustning som gör det möjligt att se allt som hänt i den digitala kameran/mobilen etc. Att se något slags foto ute i det fria och avgöra är så utbota dumt att försöka koka soppa på att det finns bara en sak att säga: Det är tillåtet att vara dum i Sverige, men förbaskat dumt att bevisa det!

Se även En efter en ställer de upp sig, Norah4you 20 maj 2011

Tillägg 23.16 22 maj 2011 TV4 gör bort sig kapitalt i Agenda. Har de inte en enda journalist som läst Vetenskapsteori och därmed inte en enda en som förstår att en obevisad hypotes aldrig går att använda för att bevisa något som förutsätter att den obevisade hypotesen skulle vara sann – Det kallas cirkelbevis och bevisar bara okunnighet och dålig utbildning i textanalys. Hovet har helt rätt Hovet: Vi kan inte göra något, Expressen 22 maj 2011

Tänker nu dra en rolig historia som klart visar hur även sanna uppgifter lätt kan missförstås – skälet är att jag vill visa på det där med syfte och tendens. (SLÅ UPP vad som menas med det TV4) Det var en gång en kapten som seglade med samma styrman under många år. År ut och år in kom styrmannen full tillbaka över landgången på kvällen. Kapten gjorde sin vanliga notering i loggboken: Styrman full idag. En gång så var styrman ombord och skulle föra loggboken när kapten stannade längre i land. Styrman skrev: Kapten nykter idag.

När det gäller Kungen så har TV4 hittills inte ens presenterat ett enda giltigt argument för sin hypotes. De förutsätter att de uppgifter de inte haft möjlighet att är sanna utan att de ens haft möjlighet att göra en bildanalys. Detta förutsättande som är obevisat använder de sedan för att hävda rätten som de inte har att ifrågasätta varför Kungahuset och hovet inte svarar på frågor utan begär bilderna för analys. Skrämmande låg journalistik TV4! Vad värre för Er är, att en av Era ledande personer redan när vi gick (inte samma årgång) på Katedralskolan i Linköping vid mer än ett tillfälle drog fram sin republikanska uppfattning utifrån hur svenska Kungahuset under Andra Världskriget enligt personen hade haft för nära kontakter med Nazityskland. Samma tendens och tyvärr samma syfte ser jag som läst historia upp till D-nivå när man analyserar vad som sagts av journalister vid sidan om denne synliggjort i TV4 gång på gång under åren och påhoppet på Drottningen som skedde härförliden skulle för en historiker kunna vara skäl att studera. Syfte och Tendens tycks utifrån analys vara samma genom åren.

Tilläg 00.31 24 maj 2011 Nu visar till och med en skribent på SvD att kunskaperna som varenda kotte som gått ut svensk Grundskola SKALL HA LÄRT IN och VISAT SIG FÖRSTÅ för att vara berättigad till ett godkänt betyg i ämnet Samhällskunskap brister. Snillet försöker få det till att svenska folket har rätt att veta…. Svenska folket har INTE rätt att veta ett dugg om vad Kungen gör eller inte gör på sin fritid. Inget av det som ´media försökt spilla på Kungen är ens värt att ägna några rader på sista sidan – för det är inte ens frågan om att det för vem som helst annars skulle vara olagligt och alla som fått G eller mer i 9:ans betyg av samhällskunskap SKALL veta att Kungen är den enda svensk som aldrig kan åtalas. Inte heller får hans handlingar utredas. Svenska Grundlagar gäller i Sverige.
Kravet på utredning om kriminella kontakter kvarstår, SvD 23 maj 2011

Read Full Post »

Older Posts »