Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kung Carl XIV Gustav’

Nu får packet som förföljer vår svenske Kung med allehanda uppgifter om vad de, packet, utan ett enda giltigt argument som leder till hållbar slutsats i form av något som helst bevis sprider som dynga på en åker.

Det fanns inget skäl, inte ett enda varken moraliskt, etiskt eller juridiskt till att Kungen skulle behöva gå i svaromål. Den som påstår det, den bör börja med att slå upp betygsmålen för godkänt i ämnet samhällskunskap samt låna en 7-9 klassares Samhällskunskapsbok. Personen/personerna har själva bevisat att de varken förstått vad som menas med demokrati och ännu mindre förstått vårt svenska statsskick. Vår kung är inte skyldig att redovisa någonting för någon. Det han beskylls för är inte ens idag olagligt – vad värre är bland de som förföljt honom eller låtit andra förfölja honom senaste tiden är att de själva lämnat spår från skoltidningar via tidningar utgivna av studentkårer om betydligt allvarligare föreseelser.

Att sedan en ansedd tidning som Göteborgs Posten visar upp på ledarsida sin stora okunnighet om Sveriges Grundlagar är i och för sig inte mycket att förvånas över Ett steg närmare republik GP ledarsidan 30 maj 2011 NEJ så långt från som tänkas kan. Det finns ingen förutsättning i sittande Riksdag att ta ett beslut om Grundlagsändring. Det lär knappast bli bättre förutsättningar för dessa hyenor och vänsternissar efter nästa val. Inte ens om det då tillsätts, vilket knappast är realistiskt utan rent önsketänkande från republikanernas sida, ett utredning om ny Grundlag, skulle det ens nästa riksdagsperiod kunna tas något beslut. Dessa som så gärna visar upp att de antingen satt av tiden på Samhällskunskapslektionerna eller hade icke ämnes- och/eller stadiebehöriga lärare som följde det som SKALL läras in i ämnet Samhällskunskap, har väl inte klart för sig att det för att ens ändra i text i grundlag krävs det två riksdagar med val emellan. För att ändra ett statsskick krävs det betydligt mer än så. Vet hut. Sluta spekulera och visa att Ni är vuxna.

För övrigt är det märkligt att journalisthögskolan liksom tydligen som minst ett juridiskt fakultet släppt igenom folk som varken kan Svenska Grundlagar eller lärt sig vad källkritisk analys är. Det har ingen som helst betydelse hur många som sprider ett rykte eller vilka som påstår det ena eller andra. En osanning är en osanning oavsett om 60 % påstår att det är sant. Tendens, Syfte och total avsaknad av giltiga argument är illa nog för herrskapet. Värre än så är att de inte ens analyserat vilka premisser som måste vara sanna för att ett argument skulle kunna vara giltigt och leda till en hållbar slutsats. Herrskapet får vara tacksamma att jag inte suttit som opponent när de högst eventuellt tagit upp en C-uppsats, D-uppsats eller högre. Akrebi saknas helt.

Kungen nekar till anklagelserna, GP 30 maj 2011
Kungen talar ut om Lettström-affären, Expressen 30 maj 2011
Det är sällan jag håller med sk. retorikexperter, men denna gången gör jag det Retorikexpert: Kungen kunde gott varit tyst, Expressen 30 maj 2011

Sedan visar Svenska Dagbladet att deras journalister saknar all kunskap om statitisk och hur man hanterar matematisk statistik. Att de dessutom inte klarar av den statistik som varenda svensk skolelev på gamla skoltiden lärde sig dvs att alternativ skall vara så att de inte på något vis kan tolkas åt ena eller andra hållet och att de skall vara varandras motpoler inte någon fabricerad frågesport där de som skrivit frågorna glömt bort vad ‘ömsesidigt uteslutande’ betyder.
Färre än hälften vill behålla kungen, SvD 28 maj 2011
Fast å andra sidan kanske de aldrig lärde sig det heller? Deras slutsats är inte hållbar ens för den mest elementära analys av siffrorna. Skrämmande att även SvD visar upp så låg matematisk kunskap. Visar klart att PISA-undersökningen om svenskarnas försämrade matematikkunskaper har en hel del verklighetsunderlag som faktiskt finns eftersom okunskapen visas upp.

Hela historien visar klart den låga standarden på den svenska kommunala skolan. En låg standard som började redan innan Göran Persson kommunaliserade skolan. Redan under Palmes tid som skolminister.

Sedan påstår DN att svaren inte övertygar motståndarna. Mobbarna menar väl DN för det är vad det är frågan om mobbning. Kungens svar övertygar inte motståndarna, DN 30 maj 2011
Det märkliga i kråksången är vidare att kungen till skillnad från i princip alla utom statsministrar som suttit i svenska regeringar har uppgifter var han befunnit sig var enda minut. Skrämmande att förtalet fortsätter. Lägger Ni inte av nu hoppas jag att Kungen gör vad Kungahuset när falska uppgifter presenterats i andra länder – tar dessa mobbare/ryktesspridare till domstol. NU ÄR DET NOG!

Se även 1-0 till Kungen, Norah4you 29 maj 2011 där kan Ni läsa i klartext vad som står i våra olika Grundlagar!

Tillägg 21:39 En klar markering, GP 30 maj 2011
Det är även på tiden att Sjöberg som snackar utan att visa ett enda faktiskt bevis än mindre ett enda giltigt argument som rent teoretiskt skulle kunna lett till en hållbar slutsats/bevis fortsätter sin förtalskampanj Kungens uttalande upprör författare, SvD 30 maj 2011 Den som ljuger svenska folket rakt i ansiktet, Sjöberg, är den som beskyller kungen för detsamma.

Tillägg 04.22 31 maj. Först vill jag göra klart för de som med Ad Hoc och Ad Hominem försöker ge sig på innehållet i denna bloggartikel att vad de inte tydligen inte vet, är att wordpress liksom blogger m.fl. bloggforum inte bara lyder under svenska lagar utan även under amerikanska. Detta innebär bl.a. att varken Ad Hoc, Ad Hominem samt ett antal andra sätt som en del försöker använda sig av INTE är något jag släpper igenom. Presentera giltiga argument men sluta upp med falsk ryktesspridning.

Sedan är det beklämmande så låg kunskapsnivån är på svenska ledarsidor. I GP artikeln Kungen diskuteras på ledarsidorna, GP 31 maj räknas några av ledarsidorna som glatt ställer upp visande hur lite svensk skolas kunskaper är värda. Värst av allt är att det inte verkar finnas någon ledarskribent som har klart för sig vad begreppet demokrati och vad svenskt statsskick står för. Att många saknar elementär kunskap om hur svenska lagar ändras än mindre kunskap om vad som gäller för Grundlagar och Grundlagsändringar, det såg vi redan i FRA-debatten. Liksom nu såg vi då ett antal mediapersoner som inte ens klarar av att ta till sig vilka begränsningar som det finns i vår omhuldade Tryckfrihet. Mycket märkligt att någon frivilligt skyltar med sådan okunnighet. Bland dessa som skyltar är flera sk. experter. Det hjälper inte med fina titlar om herrar och damer som har dem inte lärde in det som krävs i Svensk Skollag för att få som minst godkänt i ämnet Samhällskunskap. Det enda de stoltserar med är okunskap och hur det blir när det inte är ett oeftergivligt krav att enbart ämnes- och stadiebehöriga lärare får sätta betyg….. Exempel på detta är Kungen borde ha talat ut vid älgjakten, DN 30 maj 2011

Det är riktig slutsats som Expressen kommer till Förtroendet för kungen ökar efter intervjun, Expressen 30 maj 2011 men argumenten bygger fortfarande på okunskap om statistik….

Att sedan GP försöker spä på rykten genom att hänvisa till utländsk press Den svenska kungen har inte riktigt koll, GP 31 maj 2011 säger tyvärr mer om de som idag sitter och skriver på tidningen än om kungen. Finns förmodligen inte en enda en av alla kungens belackare som har till närmelsevis så bra koll på vad som hände var och vad som vår svenske kung. I princip allt finns dokumenterat och tidsuppgifter existerar. Nu har mobben gått över styr och mer därtill.

Tilägg 15.51 31 maj. Vore trevligt om GP som minst lärde sig skilja på amatörer och historiker. Herman Lindqvist är INTE en historiker, Prof. Dick Harrison är en….. Oenigt om kungaintervjuns betydelse, GP 31 maj 2011

Read Full Post »

Vad mobbande media missar eller inte förstår när de fortsatt gör bort sig i sin kombination av nymoralism och användning av 16 (jag har räknat) av de 20 vanligaste fallacies som bara de som inte kan argumentationsteknik, källanalys etc plägar göra, är att vår Kung visar genom att inte ge sig in i sandlådedebatten VARFÖR han är Kung och inte någon illa betald journalist. Fortsätter media på samma nivå så är risken stor för dem att de också lyckas bevisa varför vissa ämbeten bör gå i arv. Dvs tvärt mot vad vänsternissar, TV4, SVT, med flera så starkt visat i sina tendenser och sitt självlysande syfte att de strävat mot. 1-0 till Kungen. Tummen upp!

Kungen tyst om mediestorm, GP 27 maj 2011

Hovet: Kungen fortsätter trots minskat förtroende, Expressen 28 maj 2011 Tack och lov för det. Nu får det vara slut med att mobbningen. Mobbning är varken tillåten från det allmännas sida enligt Regeringsformens 1 kap 2§:
”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”
ej heller är mobbning från någon enskild persons sida alternativt medias utifrån Diskrimineringslagen eller (hör och häpna) Tryckfrihetsförordningen:
Tryckfrihetsförordningen 7:e kapitlet §4 punkt:
14. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, och, om den förtalade är avliden, gärningen är sårande för de efterlevande eller eljest kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne, dock ej om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den;
15. förolämpning, varigenom någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom;

Peter Althin och Co gör sig själva en björntjänst när de försöker få det till: Hans enda möjlighet är att gå i svaromål, DN 28 maj 2011 Det är Peter Althin och Co som bara har en enda möjlighet att visa att de lärt in det de skulle lärt in om demokrati och statskick när de gick i 7-9 klass i skolan – låna läroböcker och lär Er det som Ni borde kunnat. Att visa sig så okunnig och ha innehaft offentliga tjänster skämmer ut svenska skolan i allmänhet och vissa republikaner i synnerhet. Presentera ett enda giltigt argument för Er republikanska uppfattning. Trots allt skrammel från tomma burkar har Ni ännu inte lyckats annat än skjuta Er själva i stortån!

TIllägg 08.17 Bra med monark som står över det politiska käbblet, SvD Opinion 28 maj 2011 Förvisso är det så. För varje ord de som ger sig på kungen yttrar, så visar de mer och mer behovet av en ärftlig monark stående över allt vad politisk korrekthet eller politisk debatt heter! Heja Kungen!

Read Full Post »

och har ännu inte visat att de förstår källanalys. Varför tror en del att Kungen skulle behöva yttra sig om något som varken är bevisat eller som skiljer honom från många av andra män i Sverige? Observera två saker. Det existerar inte några komprometterande bilder – enbart ett påstående om att det skulle göra det. Inte ens den som såg bilderna kunde avgöra om det var kungen eller någon som var lik kungen OCH det är inte samt har aldrig i Sverige varit komprometterande annat än i nymoralisters ögon om det varit så att kungen som så många andra män, kanske kvinnor också vad vet jag, för 20 år sedan skulle sett en sexshow.

Det som är obevisat är dessutom bara en obevisad hypotes som inte kan användas som fakta för att bevisa alla vidare teorier om kompromettering. Cirkelbevis är och förblir inget som någonsin bevisar någonting.

Om alla svenskar som i sin bekantskapskrets har någon som av ett eller annat skäl haft eller har kontakt med kriminella, då blir det inte många svenskar kvar att analysera. Så kungen har absolut ingenting att ‘erkänna’ än visa ‘ånger’ för. Den som gör bort sig med dunder och brak är bland andra Eva Ossiansson, varumärkesexpert och forskare inom företagsekonomi på Handels i Göteborg: ”Ska vara ärlig”
Hon anser att Kungen bör tala ut för att rädda varumärket.
– Jag tror att han ska vara väldigt ärlig. Om uppgifterna stämmer, måste han visa ånger och säga som det är
” Inte skulle jag använda en så illa skickad sk. expert om jag så hade ett varumärke att placera! Däremot har PR-strategen Paul Ronge helt rätt: ”– Jag tycker han gör helt rätt och är tyst, säger Ronge.”
Expert: Han gör rätt i att hålla tyst, GP 27 maj 2011

Att man sedan i dagens GP kan läsa en krönika som lyder: Pensionsdags för kungen, GP 27 maj 2011 visar bara på det jag skrev härom dagen i bloggen En efter en ställer de upp sig, Norah4you 20 maj 2011 Det är då för väl för statsvetaren jag skre v om i Statsvetare som inte kan grundlagarna, Norah4you 25 maj 2011 att han besinnat sig och gått ut med ”A HREF=”http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13082754.ab”>Kungen kan inte granskas, Aftonbladet 26 maj 2011 ….. Det är alltid roligt när folk inser verkligheten 🙂

Read Full Post »

journalist som både haft ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap och som inte sovit eller uteblivit från redaktionen. Gratulerar. Det satt hårt inne!

Kungen kan inte granskas, Aftonbladet 26 maj 2011

se även Statsvetare som inte kan grundlagarna, Norah4you 25 maj 2011 där t.o.m. en professor emeritus i Statskunskap visas ha gjort bort sig.

Read Full Post »

eller vad är det frågan om när statsvetare Olof Ruin född 1927 som skrev sin avhandling i Lund 1960 som en organisationsstudie om Kooperativa förbundet, Lund political studies, 0460-0037 ; 1 ; uttalar sig om vad kungen bör och inte bör göra: ” Han bör vara försiktig med att umgås med en person som i viss mån har skadat hans synnerligen centrala roll som Sveriges statschef, säger Olof Ruin.”
Kungen bör tona ner vänskapen, SvD 25 maj 2011
det är så famöst att det går över alla gränser. Tyvärr visar det att Olof Ruin trots sin långåriga verksamhet som svensk grundlagsexpert, statsvetare och tidigare innehavare av Lars Hiertas professor i statskunskap vid Stockholm missat att när våra Grundlagar togs, så fanns det inte i slutliga versionen som klubbades av Svensk Riksdag något som helst som ger någon som helst, vem som helst, rättighet att ifrågasätta svensk kungs/drottnings åsiktsfrihet eller mötesfrihet. Det enda som våra grundlagar begränsar för kungen är att han inte har rätt att lägga sig i förvaltningen av svenska staten. Han har inte rätt, till skillnad från dig som läser eller mig som skriver att uttala sig om vilka lagar som Sverige behöver, vilka avtal med främmande makter som Sverige skall träffa eller hur Statsfinansernas budgetposter skall fördelas. Men åsiktsfrihet gäller utifrån Regeringsformen alla i Sverige. Ja visst det finns ytterligare skillnader:

5 § Om konungahuset utslocknar väljer riksdagen en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen väljer samtidigt en vice riksföreståndare.

Detsamma gäller om konungen eller drottning som är statschef dör eller avgår och tronföljaren ännu inte har fyllt arton år. Lag (2010:1408).

6 § Om konungen eller drottning som är statschef under en sammanhängande tid av sex månader inte har fullgjort eller kunnat fullgöra sina uppgifter, ska regeringen anmäla det till riksdagen. Riksdagen beslutar om konungen eller drottningen ska anses ha avgått. Lag (2010:1408).

7 § Riksdagen kan välja någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra som tillfällig riksföreståndare när ingen med behörighet enligt 4 eller 5 § kan tjänstgöra.

Talmannen eller, om han eller hon har förhinder, vice talman tjänstgör efter regeringens förordnande som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan behörig kan tjänstgöra. Lag (2010:1408).

8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef. Lag (2010:1408).

Inte ens den som utifrån Olof Ruins gedigna arbeten verkar ha varit en av favoriterna, Tage Erlander, var med på att begränsa svensk statsöverhuvuds yttrande, åsikts och mötesfrihet. Än mindre vilka svenskt statsöverhuvud har eller inte har rätt att ha i sin bekantskapskrets. Sverige är en demokratisk stat även om man mer än en gång kan ställa sig frågande till om alla förstått vad det innebär…..

Read Full Post »

Spekulationsvågor och analyser hittan och dittan från drevets sida efter Kungens ickeuttalande, för Kungen uttalade sig inte om händelse X1-Xn vilket är detsamma som ickeuttalande, ger faktiskt Kungen 1-0 för det enda dessa i drevet visar är att det inte bara är i samhällskunskap de fått godkänt utan att ha teckning för betygskriteriernas krav. De som läst filosofi och/eller logisk analys och/eller mängdlära har lyckats bevisa sin okunskap i dessa ämnen, dvs bland annat i matematik också.

Så här är det. Författarna av ‘Kungaboken’ har ritat en karta som inte är bevisad varken som helhet eller i enskilda delar. Det är att jämföra med en karta som saknar bevis för att det finns ens ett enda fynd på hela kartan vid utgrävning (Har någon sett Time Team, så vet Ni vad jag talar om även om Ni inte förstår den logiska implikationen av det eller lärt Er mängdlärans finesser). Det antas från författarnas sida finnas ett antal prickar på kartan. Observera att om dessa prickar är äkta = sanna, förvanskade = osanna, eller helt imaginära = fantiserade vet INGEN innan varje enskild prick undersökts. Hela kartan är att betrakta som grå – varken helt vit eller vit med svarta = äkta och bevisade prickar.

Det Kungen gjorde var att lyckas med den retoriska högre skolan som tydligen en hel del av de sk. retorikexperterna (undrar vilka lärare de haft i retorik, filosofi och vetenskapsteori?) aldrig nådde upp till. Kungen lyckades med ett ickeuttalande där han varken bekräftade, förnekade eller gick in på detaljer som var sanna eller falska få Er alla att stå med skägget i brevlådan. Det har ingen av Sveriges eller EU-s politiker lyckats med så hatten av för Kungen. Ni kan fortsätta att spekulera men Ni har inte något som gör att kartan skulle kunna vara skattkarta. Många politiker som i liknande situationer, oavsett om det gäller privatliv eller politiskt, lyckas att misslyckas och göra ett svar – t.ex. ‘inga kommentarer’ till något som är fullt analyserbart och som är ett svar i sig. Kungens ‘det var så länge sedan’ täckte in allt både det som kan vara sant, det som kan vara förvridet/misstolkat och det som är helt påhittade uppgifter. Där står Ni och förstår ännu inte att Kungen bör man nog inte spela poker med.

En av alla dessa som missat finessen med att inte förneka, inte bekräfta och inte gå in på detaljer är Sarah Britz i GP
Drevet i älgskogen, GP 5 november 2010

För enkelhets skull – Kungen har ingen skyldighet, drevet har inte ens rätt att kräva, att bekräfta eller förneka ett dugg. Var lärde Ni som tror det Er samhällskunskapen? Inte under grundskolan i varje fall.

PR-experten Paul Ronge skulle då jag aldrig vilja anlita om jag behövde PR-expert. PR expert: Fel med presskonferens, SvD 4 november 2010 Han har ännu inte fattat att det var det smartaste som gick att göra för Kungen rent logiskt – ‘Nu vänder vi blad’ var en fras som med all säkerhet kommer att komma upp som skolexempel på avväpning utan att de retoriskt avväpnade förstår att de blivit avväpnade. Hade Kungen inget sagt, så hade spekulationerna gått höga precis som nu, men det han sa var så avväpnande att det är skrattretande att se att så många fortfarande inte förstått att de gick på en nit. Av allt som ‘kommit fram’ är det inget som håller ur vetenskapsteoretisk synvinkel, som klarar tendenskriteriet, författarnas syfte med boken, ‘uppgiftslämnares’ syfte med lämnade uppgifter eller som ens kan sägas kunna bekräftas från oberoende källor. (Vad oberoende källa innebär har hela drevet och författargänget visat att de inte förstår. Så det behöver jag inte orda om.) Dvs fd hovjournalisten som i TV4 yppade om ett foto i ett bubbelsammanhang hade någon teckning för en händelse, men knappast bevis för sin tolkning och definitivt ingen teckning för att det skulle vara anmärkningsvärt om det nu var på 90-talet det hände. Snurren är vad drevet är – vad flumskolan bidragit till i detta sammanhang kan bara anas.

Den som är värst ute rent vetenskapsteoretiskt är sk. retorikexperten Anders Sigrell vid Lunds Universitet. Retorikexpert: Kungen kunde ha varit tydligare, GT 4 november 2010 Han tycker sig finna att kungen bekräftat en del…… hmmm vilken del? Det går inte att säga att Kungen bekräftade någonting eller att han bekräftade allting. Bara att Kungen är smartare än dig med att använda ickeuttalande!

Se även Vänsternissar – ack, ack, kvack, kvack, Norah4you 5 november 2010

Tillägg 13.50 Det är helt följdriktigt på ett ickeuttalande att någon handlingspåföljd, tex. stämmande av bokförlag, inte skall ske. Det hade förtagit styrkan i ickeuttalandet. Hovet stämmer inte bokförlag, DN 5 november 2010

Tillägg 18.41 Det är många som anmäler sig för att bevisa sin okunskap om logisk analys – Kungens agerande får kritik, GP 5 november 2010 Det är de själva som bör få kritik för sin okunskap. Men frågan är om de lyssnar 🙂

Tillägg 6 november 06.54 Den som vinner är Kungen de som förlorar är de som inte ens förstått att Kungen avväpnade dem utan att ens gå till strid. Kungahuset har större förtroende än någonsin, Expressen 6 november 2010 Självklart är det så. Vänsternissar och sk. retorikexperter har gjort sig själva en otjänst.
Hovet slår tillbaka strongt av kungen, Expressen 6 november 2010

Att sedan snurrena till författare som redan bevisat att de inte vet vad källkritisk analys är också vill gå ut med och bevisa sin egen okunskap gör inte dem tillförlitligare utan visar tvärt om att de tycks ha gett sig ut på myrmark glömmande stövlar men klivande i högklackat trots att verklighetens terräng är det som gäller inte den som ritats på kartan. Författarna till den motvillige monarken tycker att Kungen bekräftar uppgifterna, SvD 5 november 2010 Det är så man tar sig för pannan och undrar – har de ens kunskap nog för att klara ordkunskapen i enlighet med betygskriterier för 9:an?

Read Full Post »

och gör vad de kan för att ge sig på människor i ledande ställning oavsett vad. När det gäller Deanne Rauscher räcker det att läsa en artikel i Socialisten som talar om att hon när det gäller tidigare bok ringde upp dem för att ”Ni är den enda tidningen som namngivit kunderna, säger hon.” Att pro på hennes förra skandalbok om bordellhärvan, Makten, männen, mörkläggningen 2004:
”Mörkläggningen fortsätter” – intervju med Deanne Rauscher, Socialisten 2 oktober 2005 gör man vidare en källkritisk analys av henne och hennes medförfattare, så är det tre saker som framträder förutom att de själva framstår som vänstermänniskor:

* Bakgrundskontroll av uppgifter saknas HELT ur vetenskapsteoretisk synpunkt. De har INTE tagit hänsyn till varför källa A (osv) framför uppgift Z1 o.s.v. Vad värre för dem är:

* Syfte och tendens av deras egna arbeten under åren och även i den sk. Kungabokens fall har de helt glömt bort att de visar upp för offentligheten trots att de förnekar desamma. De har glömt att om de skulle skriva en riktig biografi, så skulle de som minst ha tillräckligt på fötterna för att kunna bevisa att deras påståenden håller för källkritisk analys. Det gör de inte. Med andra ord är värdet av deras uppgifter varken mer eller mindre än en vanlig roman. Dvs. sanningshalten kan inte bevisas.

Observera att en uppgift kan vara sann men inte kunna bevisas liksom en uppgift kan vara falsk men se ut som om den skulle kunna vara sann. Det är inte det som avgör författarnas syfte. Det är deras eget val av angreppsmetod och hur de analyserar sina ‘insamlade uppgifter’ som avgör det. Tendensen står de själva för ända in i sina, enligt min uppfattning låga, utlägg för varför de skrivit boken. Se: Därför skrev han boken om Kungen, GPTV 3 november 2010

* Det allvarligaste är att de tre författarna själva bevisar att de inte lärt in tillräckligt för Godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9:
Enligt regeringsformens 1 kap 2§ är ALLA människor lika värda. Det innebär i klartext att varje i Sverige levande människa, även en kung, har rätt till ”respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.” Regeringsformens 1 kapitel Statsskickets grunder, 1§ oaktat vad som står i Successionsordningen om hur Sveriges tronföljd ser ut.

Sedan en personlig kommentar från min sida. Det verkar som om författarna endast varit intresserade av allt skvallerpress i utlandet skrivit och glömt bort att skvaller är skvaller, sant eller falskt, men att skvaller inte är värt mer än de som för skvallret vidare. Om bokens uppgifter är tillåtna eller ej att sprida vidare avgörs enligt Tryckfrihetsförordningen. Om författarna faller inom eller utom ramen för vad som är tillåtet att skriva, det återstår att se. Ingendera gör deras uppgifter källkritiskt analyserade och värdet på uppgifterna är därför lågt. Vilket ställer författarna i dålig dager. Att försöka påstå att deras uppgifter berör Sveriges säkerhet visar än mer att de inte tillgodogjort sig ens basen för Sveriges demokrati och förstår vad som är säkerhetsfrågor eller ej. Vilket skulle kunna diskrediterar de lärare som gett dem godkänt i ämnet samhällskunskap.

Känslig biografi skildrar kungens privatliv, GP 3 november 2010

Så gnälls det för att en person, Tove Meyer, fick sluta som researcher på SR. Det är bara det att när en journalist själv bevisar att den saknar vetenskapsteoretisk kunskap för att avgöra vad som går att bevisa och inte bevisa, så har vederbörande placerats fel om vederbörande skulle jobba som researcher. Alla uppgifter som vederbörande samlar in går att ifrågasätta när så låg källkritisk nivå visas. Skrev kungabok fick sluta som researcher på SR, GP 3 november 2010

Se även: Medier på pass efter bokrykten, SvD 3 november 2010
Kommentarer om kungaboken, DN 3 november 2010
TV-bråket om skandalboken, Expressen 3 november 2010
Kungens tidigare livvakt: Han stod emot frestelserna, Expressen 4 november 2010

Avslutningsvis vill jag säga att en del gör vad som helst för en kvart i solen.
Tillägg 03.23: Vissa som ‘träder’ fram gör sig själva en otjänst – de lyckas visa sin egen själ inte någon annans och absolut inte kungens.
Tänk om jag, eller någon annan vem som helst, skulle ha kännedom eller tro oss ha kännedom om t.ex. Tove Meyers privatliv – hon har öppnat för frågan genom att ge sig på kungen. Hade öppnat oavsett vem hon offentligt gett sig på. Hade det oavsett hennes om hennes ickeposition i samhället varit en annan varit något som sagt något om någon annan än den av oss alla människor som skulle betett sig så.

Read Full Post »

Jag har redan skrivit i Vår kung – föregångare i jämlikhet, 20 juni 2010 om att vår kung ligger i framkant – han handlar medan vänsternissar och andra pratar 30-40 år och bara kommer så långt att de börjar kräva lagstiftningar.

Nu har han gjort det igen. Smashat in bollen helt i enlighet med sitt valspråk: ”För Sverige i tiden”. Han har fått sin svärson HKH prins Daniel att göra som så många andra svenska män gör numera – ta sin frus efternamn. Så finns det fortfarande de som går och tror att vår kung är konservativ bara för att de inte ser att handling är bättre än tomma ord och krav när det gäller att förnya och leva i tiden.

Daniel har blivit en Bernadotte, GP 26 juni 2010
Daniel har blivit en Bernadotte, SvD 26 juni 2010
Daniel har blivit en Bernadotte, SvD 26 juni 2010
Daniel har blivit en Bernadotte, DN 26 juni 2010
Daniel har blivit en Bernadotte, Aftonbladet 26 juni 2010
Daniel har blivit en Bernadotte, Aftonbladet 26 juni 2010

Read Full Post »

« Newer Posts