Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Krossade rutor judisk församling’

Även om det inte varit en judisk församling utan ‘bara’ t.ex. en skola, så är det allt annat än ett pojkstreck när rutor krossas. Det svenska rättssystemet går och urskuldar allt från trakasserier, mobbning, förföljelse, krossade rutor och väntekurer för buss, på bus och pojkstreck. Redan där har svenska åklagare, domare och jurister spårat ur så till den milda grad att det till viss del går att förklara mycken galenskap som får fortgå på benägenheten att mer se till gärningsmannen och hans/hennes bakgrund/framtida möjligheter än till offret/offren vars liv som minst blir skrämmande rädsla som kan vara livslång och påverka hälsa och framtid.

Nu handlar det inte om det. Det handlar om en judisk församling i en svensk stad där judar länge känt sig osäkra och begränsade i sina Grundlagsstiftade Rättigheter. Observera att Regeringsformens 1 kap 2 § är väldigt noga med att poängtera att det Offentliga aldrig får diskriminera någon för deras etnisitet, religion o.s.v. Där finns inga gränser för vad Grundlagen räknar som vilka som får eller inte får diskrimineras. Detta medför direkt att det som kallas hatbrott i lagen är tillämpligt oaktat vilka som drabbas. Vilket en Författningsdomstol om vi haft den skulle göra klart snabbare än snabbast.

En Författningsdomstol skulle direkt säga att det inte är möjligt för det Offentliga att diskriminera någon eller några som tillhör en förföljd grupp, oavsett vilken religion eller annat t.ex. sexualitet, nationalitet o.s.v.
Att judar är en sådan grupp speciellt i Malmö är inte något att diskutera.

Det där med grunderna för vårt samhälles Grundlagar visar fler och fler inom vårt Rättsväsende att de aldrig lärt in eller haft ordkunskap nog att förstå.

Åklagaren: Ett urspårat pojkstreck, Expressen 6 mars 2013

Read Full Post »