Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kronprinsessan Victoria’

Det angrepp som från republikanernas sida återigen sker mot Sveriges Kung Carl XIV Gustav visar att den många gånger upprepade devisen Det är tillåtet att vara dum, dumt att bevisa det är något de glömt…..
Hur kan några som kallar sig humanister, att de inte förstår vad humanism under årtusenden stått för är en annan femma, på 2000-talet ens komma på tanken att prinsessan Estelle skulle få se ännu mindre av sin mor Kronprinsessan Victoria? Kanske många av dessa republikaner är verkliga vänsternissar för något annat är knappast möjligt. Att ens komma på tanken visar på avsaknad av empati och egoism utan dess like när dessa republikaner gång på gång angriper Kungahuset.

Även i det avseendet har Kung Carl XIV Gustav visat sig bättre än någonsin sammanlagda mediagruppen som attackerar honom. Inte ens när de värsta amsagorna berättats i tidningarna har han talat om det som är fakta om sin släkt.
* Varken hur det gick till att Gustav V tillsammans med Wallenbergarna lyckades få Göring, för det var så det gick till, att stoppa andra flygvågsattacken mot Sverige. Att Sverige tvingades acceptera tågen med tyska permitenter vet de flesta. Inte att det som Wallenbergarna och Gustav V lyckades få i utbyte var att kullager skulle få gå från Göteborg även till England.

Socialdemokraternas omskrivning av den svenska historien från mellankrigstiden fram till 1976 har vår kung aldrig skrivit politikerna på näsan. Det hedrar honom.

* Vår Kung Carl XIV Gustav har heller inte skrivit tidningarna på näsan med verkligt läge dvs. att kungafamiljens apanage är en ersättning som Karl XIV Johan förhandlade fram som villkor för att han betalade Sveriges (och Norges) samtliga statsskulder – länderna var bankrutta – och höll Svenska Staten under armarna ekonomiskt i många år. Läs gärna: Karl XIV:s anfäder, förmögenhet och Napoleons gåva, Norah4history 1 november 2012

I den socialdemokratiskt influerade historieskrivningen har det påståtts ända ut i socialistkretsar i Europa att Karl XIV Johan antingen inte hade rätten till pengarna eller lurade dem till sig, vilket är ren och skär lögn.

En annan sak som vår Kung Carl XIV Gustav aldrig berättat när han blivit anklagad för att Bernadotterna skulle vara uppkomlingar, är att han härstammar från samtliga kända svenska kungasläkter. Inte bara genom ingiften från Oskar I fram till vår Kungs egen mor. Går vi tillbaka och tittar i fortfarande existerande källtexter, dvs inte springer igenom dem som en viss sk. historieförfattare gjort, så hamnar släkten via Jacques du Pucheu de La Places (vem han var står i länken ovan) i en del av samma släkt som vår egen Drottning Bianka/Blanka tillhörde. Men det hör inte hemma i nutiden annat än för att göra klart för de sk humanisterna att de glömt att humanismen inte innebär frihet a la Rosseau utan fast mer att bygga på gammal känd kunskap om historia.

Förvisso finns det de som av ena eller andra skälet anser att det är otidsenligt att ha en kung/drottning som ärver tronen. Det kan tyckas så men då glömmer dessa republikkrävare bort att det ingalunda finns någon stabilitet hos en enda politisk potentat oavsett potentiell presidentkandidats utbildning eller avsaknad av densamma. Se på Europas karta i äldre tider:

Europa 1763

Europa 1763


samt
Europa 1882

Europa 1882


och
europa-1914 källa historia123

så ser man vilka länder som klarat sig bäst från inbördes strider med eller utan angripare utifrån, inte är det precis så att det varit lika lugnt i länder där republik infördes. Frankrike säger någon. Gå då och läs Frankrikes historia på närmaste UB.
Det kan vara ett argument, och då det enda giltiga argumentet mot monarki, att det är otidsenligt att ärva ämbeten. Mitt motargument är att det är viktigt för ett land, vilket som helst, att känna till sin historia i vått och torrt samt ha en person som står utanför politikernas ombytliga åsiktssfär som representant för landet. Det otidsenliga är inget som väger tungt gentemot att ha en kontinuitet oavsett vad som för dagen råkar vara den politiskt korrekta uppfattningen. Kung Carl XIV Gustav är en bra representant för Sverige inom och utom Sverige.

Det är inte media som stiftar svenska Grundlagar. Hur många gånger skall detta behöva upprepas för att det som går in i ena örat inte skall trilla ut ur andra?

DN och Ipsos mätning är undermålig vetenskapsteoretiskt, det är en sak. Värre är att de drar för stora växlar av skevt urval och glömmer bort att räkna på bortfallet. Av alla opinionsinstitut på marknaden är Ipsos frågor de mest försåtliga. Det enda de ger är svarsutfall som frågeställaren önskar. Läs igenom Era frågor Ipsos, fundera sedan på vad cirkelbevis är samt läs Huffs How to lie with statistics…. det finns inte många av de falsificeringar som Huff visar hur vi skall akta oss för att gå i fallgroparna för som Ipsos undersökningsfrågor/presentation av resultat inte visar upp 🙂

Allt fler vill att kungen ska lämna tronen, DN 21 december 2013 Som man ropar får man svar, sa de gamle. Värdet på svaret är därmed inte på något sätt fastställt.
Något så erbarmligt som att kapa och att välja ett icke representativt urval. För Ipsos – er undersökning skickas ut på ett sätt som verkligen någon grävande journalist borde gräva i. Det urval ni gör är så långt från representativt som tänkas kan. Min gamle professor Lind i matematik skulle aldrig godkänt en enda av era beräkningar, varken de som görs i Sverige eller internationellt!
Har sagt det förut – följ pengarna. 1975/76 hände mycket inte bara att Ipsos grundades i Frankrike…..

Majoritet vill ha tronskifte nu, SvD 21 december 2013
Majoritet vill att kungen avgår, Expressen 21 december 2013
Marjoritet vill ha tronskifte nu, GP 21 december 2013
Majoritet vill ha tronskifte nu, Aftonbladet 21 december 2013
Det är snarare så att en majoritet vill att vänsternissar slutar upp med att sprida dynga i media och slutar upp med att attackera den svenska demokratin. Den har sina fel och brister men är 100-tals gånger bättre än alternativen!
Mobbning och diskriminering, personliga påhopp på än den ene än den andre som inte delar republikernas åsikter i ena eller andra sammanhanget, ‘skandalreportage’ o.s.v. Har inte tidningarna någon som helst etisk kontroll längre?

Read Full Post »

Leva som man lär – Vad är det?
Svensk media överlag sprider falska uppgifter om vad som finns i öppna svenska register och vilka befogenheter polis samt säkerhetstjänst har att använda uppgifter i desamma, allt utåt för att hävda att Romer är speciellt utsatta och spanade på. Vilket inte är sant. Däremot är det sant att ett antal folk/grupper etniska, kulturella eller sammanslutningar som i sig har medlemmar som det finns misstanke om grov brottslighet, ofta grov internationell brottslighet, kan få även medlemmar i dessa grupper som är helt oskyldiga med när bekantskapskrets och släktskap mellan brottslingar SKALL kartläggas, enligt svensk Grundlag och andra lagar samt EU-lag om brottsbekämpning.

Svensk media hävdar rätten för minoritetsgrupp/-er att vara undantagna från helt laglig spanining. Men vad gör media själva när de ger sig på Kungafamiljen? Kungafamiljen torde höra till en minoritetsgrupp om vi skall hårdra detta. Vad i hela fridens namn har kronprinsessan att göra med att någon av hennes bekanta, med eller utan present som hon fått av vederbörande, äger ett företag som skall granskas av myndighet?

Victorias väns bolag granskas i SvT, Expressen 25 september 2013

Näste att gå vilse i pannkakan samt tillämpa mina barn och andras ungar är Niklas Orrenius på DN. I Niklas Orrenius: I registret finns musiker, fritidspolitiker, författare, debattörer och massor av vanliga familjer, DN 26 september 2013
Niklas Orrenius påstår: Det verkligt viktiga är att de polisanställda som arbetat med registret själva betraktat det som ett etniskt register över romer. ”Total” har använts som ett sökbart uppslagsverk över romska släktband, i flera utredningar.

Registret visar inte kriminalitet.

Ärligt talat Niklas Orrenius. Kan du inte läsa innantill vad du själv skriver:
* Du använder själv ord som ‘de polisanställda som arbetat med registret själva betraktat det som’ Det som du själv sysslar med kallas ‘hörsägen’ DU har ingen som helst aning om vad någon annan än den/de personer som sagt något om hur de uppfattat det du kallar register, observera att släkttavlor till skillnad från vanliga kontakter INTE ÄR ANNAT ÄN ÖPPNA UPPGIFTER I SVENSKA SKATTEVERKETS FOLKBOKFÖRING medan vanliga kontakter som misstänkt kriminella SOM DET INGÅR OCH MÅSTE INGÅ I SVENSK POLIS UPPGIFT ATT SPANA PÅ, är just spaningsuppgifter.
* En arbetsfil, vilket det är frågan om (kan du inte ens läsa innantill vad Ni på DN själva skrivit eller vet du inte skillnaden mellan arbetsfil och register?) där delar av ett öppet register med släktskap ingår, får precis på samma sätt som FRA före FRA-lagens tillkomst INTE FÖRÄNDRAS eller uppgift förstöras. Det som detta konkret innebär utifrån tidigare och nuvarande Offentlighets och Sekretesslagstiftning, och den biten inte bara kan utan bör diskuteras, är att om polis eller annan myndighet får över delar av ett register, så är lagstiftningen om vad man får och inte får göra med detta sådan att det behövs Datainspektionens tillstånd om man förändrar öppna registerdata så att man stryker alla helt oskyldiga släktpersoner.

Vad som behöver till är alltså inte förbud för polisen måste få kunna göra sina uppgifter utan att media eller politiker lägger restriktioner på vilka det får spanas på.
Allt det följer direkt av Regeringsformens 1 kap 2§
där det inte är tillåtet för det Offentliga att diskriminera positivt eller negativt. Dvs ingen får uteslutas från att misstänkas! Vilket är helt riktigt. Det som måste till är hur uppgifter får och skall gallras utan att tillstånd för varje enskild bortgallrad t.ex. minderårigt barn till någon vars bror är kriminell och där polisen helt lagligt och korrekt har skäl att ta reda på den kriminelles familjesituation.

* Sedan hävdar du Niklas Orrenius: går fick jag frågan: Är det inte rätt av polisen att kartlägga kriminellt belastade släkter? Då undrar jag: Vad är en kriminellt belastad släkt? Om jag har släktingar som var nazister under andra världskriget, är min släkt då en nazistiskt belastad släkt?

En hörnsten i den moderna rättsstaten är att vi inte tror på arvssynd
Hur vet du som inte är polis om det finns eller inte finns mer kriminalitet i vissa släkter, oavsett vilka och vilken etnicitet som släkten tillhör? Sluta upp med att sätta dig och andra journalister på någon form av gyllene tron. Ni är de som begår klavertramp inte en gång utan gång på gång.
Allra värst är det att du använder dig av mina barn och andras ungar. Hur ofta har inte media hackat på drottning Silvia för medias påstådda uppgifter om hennes fars bakgrund? Skrev inte media en artikel härom sistens där man talade om att Löfvens morfar varit nazist men att det minsann inte var så allvarligt för han hade ju aldrig haft kontakt med sin morfar. Sila inte mygg för att släppa igenom elefanter. För elefanter går som media fram utan att tänka på annat än att själv komma fram!

Vore på tiden att Media lär sig Leva som man lär!

Read Full Post »

som tydligen tagit illa vid sig att inte längre få vara vid grytorna. Det är en sak. Hur i hela fridens namn någon som trots att han inte är det minsta historiker bara historisk journalist vilja få det till att han kan något och bryr sig något när allt han gör är att slå hårt mot Kungafamiljen.

Inte vill väl ändå någon seriös person med hjärtat på rätta stället att småbarnsmamman Victoria skall tvingas avstå från småbarnsåren på samma sätt som vår egen kung Carl XIV Gustav pga omständigheterna blev tvingad till att göra?

Verkar inte som om Herman Lindqvist någonsin varit för monarkin utan som om det bara var läpparnas bekännelse när han som en katt kom in bland hermelinerna.

HL om Prinsessan Madeleines förlovning: Njaaa. Förlovningen håller nog till bröllopet, men sen börjar det svaja och knaka. Herman Lindqvist på Aftonbladets profiler om 2013

Herman Lindqvist har sin vana trogen missat att göra källkritisk kontroll. Illa men säger mer än vad karln tror.
Här visar Madde och Chris sin kärlek öppet, Expressen 5 januari 2013

Herman Lindqvist: ”Carl Gustaf ger knappast upp tronen”, Aftonbladet 5 januari 2013 Tack och lov att vi har en svensk kung som sätter sin dotters och dotterdotters väl och ve före vad vänstermedianissar skulle önska!

Read Full Post »

har valt sina föräldrar! Det är visar bara på okunskap och ignorans för verkligheten att uttrycka att något barn eller barnbarn skall behöva ta avstånd från sina tidigare generationers uppfattningar och åsikter. Vet hut Bo Rothstein! Varje individ får ta sitt eget ansvar för sina åsikter och sina handlingar.

När tog barn till de som mördade Folke Bernadotte avstånd från mördarnas politiska, religiösa och kulturella uppfattning om honom?
Det går inte att kräva av någon annan det man inte själv är beredd att ge!

Kronprinsessan Victoria måste ta avstånd från huset Bernadottes stöd till Hitler, Bo Rothstein i artikel på Newsmill.se 7 maj

Read Full Post »