Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kronofogdemyndigheten’

att svensk regering eller riksdag kan eller får vidta någon form av åtgärder mot den juridiskt fristående myndigheten Kronofogden. Det enda som är tillåtet, och även det var på gränsen utan att gå över densamma, är att göra klart för Kronofogden att bedrövliga försämringar i relationerna mellan länderna kan komma att bli resultatet.
”Det luktar ministerstyre”, DN 9 augusti 2012 Luktar, är på gränsen, men inte över. Mer får en svensk minister oavsett nivå absolut inte säga, göra eller besluta. Allt som inte följer svenska Grundlagar som beslutas är ogiltiga beslut!

Den Svenska Regeringsformen sätter alltså P för all övrig ‘åtgärdsverksamhet’. Varje land har sin konstitution. Det är varje demokratiskt lands skyldighet att låta konstitutionen (vi kallar det våra Grundlagar) vara det som avgör vad som får eller inte får göras. Allt annat vore orimligt för vore så inte fallet, så var landet inte en demokrati!

Sedan kan man ha åsikter om det ena och det andra. Men som jag skrivit så många gånger i olika frågor här i min blogg: I Sverige gäller svenska Grundlagar och Lagar. Svenska Grundlagar är svenska Grundlagar och kan för övrigt inte ändras utan 2 beslut med mellanliggande val ens om Grundlagsändring hade förelegat. Vilket i det aktuella fallet vore en omöjlighet då det strider mot andra bitar i Sveriges Grundlagar.

”Skadar den rysk-svenska relationen, SvD 10 augusti 2012

Read Full Post »

Det faller på sin egen orimlighet att den ambassadör som skrivit det hotfulla brevet till svenska Kronofogdemyndigheten skulle ha en sanktion från President Putin för att formulera sig på det viset. Visar snarare på de problem som President Putin har att få med sig hela den gamla nomenklaturan och de som gick i sovjetisk skola innan dagens Ryssland med alla fel, brister och fördelar enligt svenskt synsätt när det gäller demokrati och internationella relationer.

Rysk inrikespolitik mellan olika grupper från gammelkommunister över tsarister till Putinanhängare hör inte hemma i kontakter mellan Ryssland och Sverige. Det torde inte ligga i något av ländernas intresse att försöka plocka fram takter och uttryckssätt som må ha förekommit under kommunisternas Sovjetunionens tidevarv. Vilket jag förutsätter att President Putin ser till att förmedla. Hot i den form som framkommer av tidningsartiklar må ha förekommit under Sovjettiden. Det hör inte hemma idag på världsarenan. Alla kan göra misstag men ingen människa oavsett samhällsnivå eller utbildningsnivå har rätten att hota någon annan eller något annat land med vedergällning för att den hotade eller det hotade landet följer sin egen konstitution och sin lagstiftning.

Kronofogden fick bistert ryskt brev, GP 16 april 2012
Kronofogden fick bistert ryskt brev, SvD 16 april 2012
Kronofogden fick bistert ryskt brev, Norrbottens Kuriren 16 april 2012
Kronofogden fick bistert ryskt brev, Norrländska Socialdemokraten 16 april 2012
Kronofogden fick bistert ryskt brev, Östgöta Correspondenten 16 april 2012
Kronofogden fick bistert ryskt brev, Aftonbladet 16 april 2012

Tillägg 08.33 Kronofogden fick bistert ryskt brev, DN 16 april 2012

Read Full Post »