Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Krims parlament’

och vilsna politiker som å ena sidan helt korrekt protesterar mot Nazistiska rörelser samt Fascism bland icke demokratiska grupperingar till höger, å andra sidan glömmer bort att göra källkritisk analys av de politiska partier de stödjer?

Missförstå mig inte. Faran för vår Västerländska demokrati kommer lika mycket från vänsternissar till Vänster om svenska Vänsterpartiet. Faran kommer också från Gammelkommunister, Stalinister och autonoma grupper som står nära de gamla Trotskisterna. Men skall man hålla rent, och det skall man, så skall man hålla rent så att man kan se sig själv i spegeln dagen efter kvällen före.

Hur kan någon som är mot nazism och fascism låta bli att klart ta avstånd från Svoboda, politiskt parti som sitter med i Ukrainas regering? De om några har i sitt partiprogram klart fascistiska uttalanden och de är dessutom national-socialister må vara att de för att förvilla(?) kallar sig socialist-nationalister…..

Det är när media och politiker slirar på de Mänskliga Rättigheterna och använder sig av samma märkliga syn som de som talar om Mina Barn och Andras Ungar, som utrymme ges för de som står för icke demokratiska beslut. OM EU hade insett detta, så hade situationen kunnat vara en helt annan i Ukrainakrisens utveckling.

Svobodas förste partiledare Oleh Tyahnybok slängdes ut ur det relativt demokratiska partiet ”Our Ukraine”. Samtidigt bytte Social-National Party of Ukraine” namn till the All-Ukrainian Union ”Svoboda”

FAKTA om SVOBODA

År 2004 kastades Tyahnybok ut från partiet ”Our Ukraine” efter att ha hållit ett tal där han krävde att ”Ukrainas fok skulle gå till strid mot Moscovite-Judiska maffian. Källa: BBC News 26 december 2012: Svoboda: The rise of Ukraine’s ultranationalists.

Tyanhybok firade också hur Organisationen av Ukrainas Nationalister stred mot Moscoviter (Sovjetunionen), Tyskar, Judar och annat ‘avskum’ som ”hotade Ukrainska staten”. Källa: Rudling, Per Anders (2013). Ruth Wodak and John E. Richardson, ed. The Return of the Ukrainian Far Right: The Case of VO Svoboda. New York: Routledge. pp. 229–247. Att talet han höll hölls vid en graven till en av Ukrainas stridstrupper som stödde SS och Nazisterna, gör inte Svoboda idag till hjältar. Än mindre till något som demokratiskt sinnade bör stödja.

Läs gärna mina bloggartiklar: Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014 samt Inte skall väl NATO gå i krig för fascister?, Norah4you 14 mars 2014

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Oerhört viktigt att hålla i minnet för oss alla: De rättigheter vi kräver för oss själva är rättigheter vi som demokrater MÅSTE vara beredda att ge även till våra politiska motståndare och till våra värsta fiender. Finns inget i de mänskliga rättigheterna som gör några till bättre personer med fler rättigheter än andra!

Blir ledsen när jag läser i svenska media att de helt glömt bort detta. Speciellt ledsen när saker som står nedan står i fria liberala tidningar. Vad är demokrati för de som aldrig fick lära sig detta i skolan? Inte något som ämnes- och stadiebehöriga lärare skulle gett godkänt i årskurs 9 för avsaknaden av kunskapen

Exempel: Svaret ligger snarare i både och. Diplomatiska samtal är alltid bra, men det vore förödande om EU i hopp om att blidka den ryska björnen skulle släppa sanktionsvapnet. Vladimir Putin är mycket medveten om att militära insatser från EU inte är tänkbara. Men sanktionerna kan bita hårt mot den ryska ekonomin. För en person som likt Putin är van att tala maktspråk kan varje tvekan från motparten uppfattas som svaghet och en uppmuntran att gå vidare. Trycket på den ryska ledningen från omvärlden måste beslutsamt upprätthållas.Protesterna får inte tystna, GP ledarsidan 17 mars 2014 Ensidigheten och att inte se bjälken i Ukrainas interimsregerings öga är förödande. Lika viktigt att protesterna, sanktionerna som är ovanligt smart utformade, inte får tystna; lika viktigt är det att ta klart avstånd från att Ukrainas interimsregering tog bort ryskan som Officiellt språk. Det stred mot Ukrainas konstitution OCH mot de Mänskliga Rättigheterna.

Sätt åt Kreml, Expressen ledarsidan 18 mars 2014 Sätt åt alla som går odemokratiska vägar, som förnekar andra de Mänskliga Rättigheterna och sätt åt alla som försöker driva fram krig!

Senaste nytt om Ukraina, SvD 18 mars 2014

Helt rätt av USA: USA fryser ryska tillgångar, DN 17 mars 2014

Read Full Post »