Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Krim autonom’

Det handlar i realpolitik inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Dagens beslut om nedtrappning m.m. är ett mycket viktigt beslut. Torde vara en av de få som faktiskt suttit lugnt och förväntat mig att detta skulle hända. Skönt att det blev så. Bra jobbat!

Sedan är det dags för alla att hålla ett öga på HUR media förmedlar detta och VAD respektive media förmedlar för bild av överenskommelsen.…..

De som hoppas att lösningen finns i sikte
Det finns en chans att diplomati kan kyla ner situationen i Ukraina. Det sade USA:s president Barack Obama sedan EU, USA, Ryssland och Ukraina vid mötet i Genève enats om åtgärder för att trappa ned spänningen.

Men han klargjorde att nya sanktioner väntar om Ryssland inte bidrar till en fredlig lösning.

Det var oklart om de proryska separatisterna är redo att lyda uppmaningen från Genèvemötet om att avbryta sina ockupationer i östra Ukraina.

Vid fyrpartsmötet i Genève kom parterna överens om att uppmana alla parter att avstå från våld och provokationer. Vidare ska alla illegalt väpnade grupper lämna ifrån sig sina vapen och avbryta olagliga ockupationer av byggnader och offentliga platser.Obama vill ge diplomatin en chans 18 april 2014 Det är rätt handlande speciellt i ett land där religionen alltid haft stor betydelse. Observera att samtliga inblandade parter i Ukraina i de tre religionerna, Kristna, Judar och Muslimer delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Samtliga…. dvs utom kulturvänstern samt ortodoxa krimtartarerna(ateister) och delar av separtiströrelsen i öster(gammelkommunister som förnekade Gud). En diplomatisk lösning behöver religiösa företrädare för de stora folkgrupperna som vågar hjälpa till för freden.

”Avgörande blir nu om Ryssland verkligen tar konkreta steg för att pro-ryska grupper i östra Ukraina avväpnas och lämnar ockuperade byggnader”, skriver utrikesminister Carl Bildt i ett sms till Expressens Niklas Svensson.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014 Så är det, men det är också så att det är viktigt för EU:s politiker att hålla tand för tunga. Ryssar och Västeuropeér har helt skilda kulturell-historiska demokratiska bakgrunder. Mycket lätt att gå vilse och säga något som inte menas men kan uppfattas på helt annat sätt.

Resultatet av torsdagens krismöte om Ukraina blev mer hoppfullt än vad man hade kunnat förvänta sig – i alla fall på papperet. Allt hänger nu på om överenskommelsen kan förverkligas, och om Ryssland vill förverkliga den.
…..
Alla illegala väpnade grupper ska avväpnas och lämna ockuperade byggnader. Detta gäller inte bara de proryska separatisterna i öster, utan också Högra sektorn och andra miliser som har deltagit i vinterns uppror i Kiev. ”Nästan för bra för att vara sant”, DN 17 april 2014

De som vill gå hårdare fram
Varför man ska tro på någon som just obekymrat medgivit en lögn framgick inte av telefonväkteriet. Putin säger dessutom, vilket är mycket oroväckande, att han är i sin fulla rätt att skicka trupper in i Ukraina.

Agerandet är symptomatiskt för den ryska ”salamitaktiken” – flytta fram positionerna en liten bit i taget ända till fullbordat faktum. För varje ny framflyttning är det för tidigt för omgivningen att agera kraftfullt, och när hela salamin är uppskuren är det för sent.

Hittills har västvärlden agerat valhänt och yrvaket. Man har inte haft stort mer att sätta emot än sanktioner. Men för att dessa ska bli kännbara måste de trappas upp och utökas. Det innebär en ekonomisk risk även för väst – men en risk som är försumbar jämfört med faran av ett Ryssland som tror sig ha fria händer.DN Huvudledarsidan 18 april 2014 Skärpa sanktionerna? Hur står det till på den forntida liberala tidningen? Det är lika vansinnigt utspel som att skärpa kraven på fotbollsbesökare kommande från annan stad. Samma krav skall ställas på båda sidor och demokrati kräver att man ger sin värste meningsmotståndare samma rättigheter som sig själv. Klarar man inte det, så har man missförstått demokratiprocessen till förmån för ”Tyck som jag”-syndromet! Med andra ord har man själv bullat upp för ökad konflikt – inte för konfliktlösning!

Surpuppor
Viktor 30: Fredlig lösning omöjlig, Expressen.se/tv De som säger att fredlig lösning är omöjlig, de avslöjar sig själva som icke demokratiskt sinnade. Finns alldeles för många som lider av ”tyck som jag”-syndromet och som inte inser att Alla Människor är lika värda men olika.

Blandad kompott
Lavrov säger också att de fyra parterna, Usa, Ukraina, Rysslan och EU, är överens om att OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) ska få en ledande roll att medla i den ukrainska krisen.

Konkret säger Lavrov att man ska vida åtgärder för att trappa ner spänningen och avhålla sig från våld enligt Reuters.

Parterna har också kommit överens om att kräva att beväpnade grupper ska avväpnas och ockuperade byggnader ska återbördas, skriver TT.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014

Enligt Lavrov har parterna kommit överens om att kräva att beväpnade grupper avväpnas samt att ockuperade byggnader återbördas.

Den amerikanske utrikesministern John Kerry betonade efter mötet att om inte försöken att trappa ned krisen i Ukraina når framgång, kan det bli aktuellt med ytterligare sanktioner mot Moskva.
-Om vi inte noterar framgång… kommer det att bli mer sanktioner, ytterligare kostnader, sade han på pressträffen som hölls efter att överenskommelsen om att arbeta för nedtrappning träffats mellan parterna.

Kerry sade också, enligt nyhetsbyrån AFP, att väst ”inte har givit upp” när det gäller Krimhalvön.Lavrov: Parterna överens om Ukraina, GP 17 april 2014

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Det är en del av vad som överenskommits vid fyrpartsmötet om Ukrainakrisen i Genève, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov på lördagen efter mötet.

Sergej Lavrov, som fått uppdraget att vara den förste att presentera resultat av mötet, sade att alla sidor enats om att vidta åtgärder för att minska spänningarna och trappa ner krisen.Enighet på krismöte om att separatisterna skall avväpnas, DN 17 april 2014

De fyra parterna – USA, Ryssland, EU och Ukraina – har enats under ett krismöte på torsdagskvällen om att separatister ska avväpnas. Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna. Illegala, militärstyrkor ska också avväpnas. Åtgärder ska vidtas för att minska spänningarna och trappa ner krisen.
Omkring 300 pro-ryska separatister angrep natten till torsdagen en militärbas i östra Ukraina, enligt uppgifter från Ukrainas inrikesdepartement.
SvD:s reporter Emelie Nyman rapporterar direkt om händelseutvecklingen, och SvD:s Gunilla von Hall är på plats i Genève och liverapporterar från presskonferenser efter fyrpartssamtalet.
Senaste nytt om Ukrainakrisen, SvD 17 april 2014

Read Full Post »

En för dagen oväntad fråga har kommit upp på bordet speciellt här i Europa:
Vad är definition på demokrati?

Rysslands president Putin har utgått från ryska konstitutionen, Rysslands historia som rike före och efter Sovjetunionens fall. President Putin har pekat på dubbelmoral i EU:s kritik av demokratiseringsprocessen i Ryssland samt EU:s uttalanden i Ukrainakrisen. I det fallet har President Putin mer på fötter än vad EU-s politiker verkar ha klart för sig. Det är på tiden att EU:s länder gör en analys där politisk ideologi och demokrati tas upp på allvar och där EU en gång för alla gör klart att rättigheter som EU-kräver för EU:s medborgare också är rättigheter för andra länders medborgare samt att skyldigheter som EU utifrån de Mänskliga Rättigheterna och Demokratibegreppet kräver av andra länder också är skyldigheter som EU måste ta på sig själva.

Det måste vara slut med ”Mina barn och andras ungar” säger jag som är Moderat och absolut ingen Vänsternisse. Eu måste ta sig an frågan av hur EU definierar Demokrati – samt själva leva upp till den definitionen. Dvs fördöma länder inom EU som bryter mot de Mänskliga Rättigheterna och/eller inte accepterar att Alla människor är lika värda men olika.

När det gäller EU:s önskan att få Ukraina med i EU-gemenskapen så verkar det som om det inte gått fram det senare. Många EU-ledare tycks ha trott att Ukrainas folk oavsett politiska åsikter, kulturella eller språkliga hemmiljöer drömt om att inlemmas i EU:s stora ”Frihetstanke”…. Fria val innebär två saker: Människor har rätt att rösta enligt SIN egen uppfattning. OCH en vald regering, vilket inte nuvarande interimsregering i Kiev är, är skyldig att vara en regering för alla sina medborgare om den vill kallas demokratisk!

Bakgrund

EU har varit mycket bra på att likt en elefant i porslinsaffär klampa runt och ställa krav som inte varit konsekventa utifrån EU ländernas egen politik. Tyska politiker har varit mer konsekventa: Schröder gick inte i taket över Putins annektering av Krim, utan konstaterade att han själv brutit mot folkrätten när Tyskland i Natos regi bombade Belgrad i samband med Kosovo-konflikten.

Desto mer uppseende väckte en annan socialdemokratisk ex-kansler – den 95-årige Helmut Schmidt – när han i en intervju också sade sig ha förståelse för Putins agerande. Schmidt betraktas som en helig man i Tyskland, en hög moralisk instans.Svårt för Merkel tackla Putinanhängare, DN 16 april 2014

I övrigt har EU tyvärr alltför många politiska ledare vars ideologiska förståelse för vad som följer av att alla människor har rätt till sin egen yttrandefrihet, åsiktsfrihet och att uttrycka sin egen vilja i fria val. Behöver jag påminna om hur EU fått länder där EU-medborgare röstade nej till Lissabonfördraget att utlösa nytt val tills de fick ja. Som jag uppfattar EU:s ”som jag tycker”-syndrom saknas förståelse för att Alla Människors lika värde medför att varje enskild individ får ha sin egen uppfattning och rösta efter den. Vilket onekligen ställer till problem i Ukraina. Det är osäkert vilken sida som totalt sett skulle vinna i ett öppet val. Däremot är det klart att det handlar om två helt olika synsätt som medborgare i Ukraina har utifrån sin egen Ukrainska historia bakåt i tiden. Folk står inte på led för att bli EU-medborgare. Så enkelt är det. Trycker man för mycket på ena knappen från EU:s sida vaknar Proryska Ukrainamedborgare och protesterar. Trycker Ryssland för mycket på andra knappen så vaknar högerfötterna från Krimtartarer upp till högerfötter i Ukrainska parlamentet och regeringen.

Politisk ideologi måste hela tiden om den vill ha sina rötter i demokratisk jord godta att även meningsmotståndaren har exakt samma rättigheter som man kräver för sig själv. Det är med giltiga argument inte slagord eller politiska floskler a la ”Gamla tider” som Ukrainakrisen måste lösas. Det gäller inte att ha rätt – utan det gäller att handla rätt.

I EU har man hittills haft en ovilja att ge sig i kast med de tankestrukturer som förekommer i den ryska politiska diskursen. I stället har man valt att primärt inrikta sig på tillståndet för de mänskliga rättigheterna i Ryssland, ett försök som dock konsekvent har misskrediterats från ryskt håll genom att man har hänvisat till västs dubbelmoral. Man har också utmålat det som västs försök att mästra Ryssland.
…….
Sedan sin återkomst på presidentposten har Vladimir Putin profilerat sig som idépolitiker, med en ökad beredvillighet att uttala sig i frågor som berör historia, kultur, gemensam värdegrund och nationell identitet. Han har gått från ideologiskt obunden till att vara uttalat konservativ. Han har beskyllt européer för moralisk förflackning och för att försumma så kallade traditionella värden. Han har också gett anledning till att man nu talar både om Sovjetnostalgi och om revanschism. Allt detta är en del av vad man skulle kunna kalla ett ryskt civilisationsbyggande, vilket utgår från idén om att Ryssland är kärnlandet i en egen civilisatorisk sfär, inte bara ett land bland andra.
Djupaste sprickan sedan Kalla Kriget, Fabian Linde forskare vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet, på SvD Brännpunkt

Problemet som Fabian Linde berör men inte tycks ha tagit till sig är tudelat:
* Utan att definiera vad som utgör den demokratiska definitionen, grundbulten för värdegrunden i ett land eller en grupp av länder under samma paraply, blir det svårt att komma ifrån dubbelmoral. Subjektiva tolkningar av EU:s nuvarande ledare valda i ett

EU är inte USA. USA som många politiskt kritiserat här inom EU har två förutsättningar som EU aldrig levt upp till: USA:s Förenta Stater bildades från grunden upp. Ibland förvisso genom strider, Amerikanska Frigörelsekriget samt det mellan Nord- och Sydstaterna. Dock bygger USA:s konstitution på de politiskt ideologiska tankarna om Alla människors frihet och egna vilja så som de skrevs ner när USA bildades. EU har inte någon motsvarighet. Varken historiskt eller ideologiskt. Varje block inom EU-parlamentet har, och tillåts ha, sin egen subjektiva tolkning om vad som är frihet och egen vilja.

Se även: Farligt läge Ukrainakrisen, Norah4you 16 april 2014

Read Full Post »

Ta hjälp av påven, patriarkerna samt judiska och muslimska ledare! De enda utöver religiösa ledare som har någon som helst teoretisk möjlighet att komma till en för Ukrainas samtliga folkgrupper rimlig och hedervärd lösning av Ukrainakrisen är USA:s president Obama och Rysslands president Putin. Det är nu viktigare än någonsin tidigare att EU inte klampar kring som en elefant i en glasbutik.

En hel del bakom upprinnelsen till krisen får EU ta på sitt ansvar: Det var fel från början att i gammal kolonisations stil a la 1800-talets andra hälft försöka puscha fram anslutning av Ukraina till EU. Förvisso har Europa delats i öst- och väst ända sedan Konstantin den stores tid då Kyrkomöten lade grund för en uppdelning som sedan hängt med under alla århundradena och nu snart i 1700 år.

Människor byter inte sina lojaliteter till det fädernesland de föddes i lika lätt som politiker ändrar gränserna. Ukrainska armén gick in i östra Ukraina på onsdagen. En flygplats återtogs men för övrigt var operationen ett misslyckande då flera soldater bytte sida. Det här var vad Putin hade räknat med, säger Sergej Markov, Kreml närstående analytiker, till SvD. ”Allt går enligt Putins plan”, SvD 16 april 2014 Sedan kan EU:s ledande politiker önska sig en federal stat där de på samma sätt som Hitler på sin tid önskade får styra över ”hela Europa” väster och söder om Ryssland. Mänskliga Rättigheterna innebär inte att någon annan än de som själva skall få rösta i ett öppet val äger rätten att tala om för de personer som bor i ett land hur de skall rösta. Sedan kan EU:s ledning och vi vanliga dödliga i EU-länder tycka vad vi vill om att andra inom och utom EU inte delar vår egen subjektiva tolkning av vad som är demokratiskt och hur fritt EU är relaterat till stater av politiker skapade och erkända. Se Demokrati, Facts not Fiction sida

EU har sagt sig vara till för att främja freden i Europa. EU verkar tro att EU är de enda som kan garantera frihet och trygghet….. Efter krigen i Europa är vi skyldiga världen mycket. Men för att göra vår del måste vi hålla ihop. Bara ett enat Europa kan stå emot till exempel försöken från Putins Ryssland att stoppa utökandet av frihet och välstånd. Det är skandalöst att bland våra nationalister, till och med här i salen, finns dem som uttalar sitt stöd för Putins agerande, talade exempelvis den socialdemokratiske gruppledaren Hannes Swoboda från Österrike.Krigsdebatt i EU-parlamentet, GP 16 april 2014

EU kan näppeligen sägas vara garanter ens inom nuvarande EU:s gränser för att Konstitutioner följs, Demokrati och Frihet garanteras. Till det finns det för många högerfötter som kommit framåt (inte bara politiskt i EU-parlamentet) och för många vänsternissar som gör allt de kan för att försöka få världen i allmänhet och Europa i synnerhet att tro att EU:s tolkning av Demokrati och Frihet är den enda giltiga tolkningen…. Demokrati bygger man nerifrån inte genom att försöka sätta skorsten på hus där grund inte ligger på säker mark och där bärande bjälkar saknas.

Det var lika tokigt av EU att stötta högergrupperingar i Ukraina som av Ryssland (fram till Krimkrisen) att ställa sig bakom proryska grupperingar som närmast hör hemma bland gammelkommunister och stalinisternas skaror. Den stora skillnaden fram till Krimkrisen var och är dock den att Ryssland har 1000 år gammal gemensam historia med Kiev (från Kievrusernas tid) och Krimhalvön, EU har ingen som helst gemensam historia annat än under krigstider då Västeuropeiska stater, inklusive Sverige på sin tid (Karl XII), var där och härjade samt under Folkvandringstiden från 170-555 e.Kr. då Goter från ön i Norra Oceanen (ofta namngivna i östliga källor) reste via dessa områden skaffade handelsområden och även slog sig ner för kortare/längre tider. Ättlingar till namngivna Ostrogoter finns än idag på Krim ingifta under århundraden som gått med såväl ryssar som senare kommande Tartarer. Observera att Tartarerna inte är någon ursprungsbefolkning utan först långt senare än övriga kom till Krim.

EU:s stora misstag var att inte gå ut direkt och protestera när interimsregeringen i Kiew tog beslut för att förbjuda ryska som Officiellt språk. Ryska talades i Kiev, norra och västra Ukraina samt på Krim innan nutida Ukrainskan funnit sin språkliga form. Det var ett klart brott mot de Mänskliga Rättigheterna punkt 1 till 4 att försöka förbjuda ryska språket. EU:s misstag då och senare uttalanden som närmast för tankarna till de tankegångar som Nazisterna under Hitler tillsammans med Mussolini hade för hur framtida Europa skulle se ut. Världen behöver inga politiker som går ut ifrån ”Som jag tycker”-syndromet! EU har inte rosat marknaden i sina hätska icke konstruktiva utspel därefter.

För det är sant att ryska arméns gammelkommunister och stalinister bara väntar på rätt läge, tackar och tar emot möjligheterna som bl.a. EU-utspel ger dem. Experten: Ryssland väntar på rätt tillfälle, Expressen 16 april 2014 Därför är det extra viktigt att hålla tand för tunga som de gamle sa. Det handlar inte om att få rätt, inte om att ha rätt utan om att handla rätt.

USA och Nato, speciellt USA:s ledning, har däremot intagit en mer pragmatisk ställning. Väl vetande att det aldrig någonsin är värt världsfreden att komma med orealistiska krav och hot. USA:s sanktioner har varit logiska och välriktade. Kan inte sägas samma om EU.
Vad gäller Ryssland, så saknar större delen av Världens ledare kunskap om Rysslands äldre historia speciellt vikten av Rysk-Ortodoxa Kyrkans 1000 åriga knytning till Kiew och Ukraina. Okunskapen har öppnat för gammelkommunister, stalinister m.fl. och direkt eller indirekt spelat dem i händerna i stället för att stärka Rysslands demokratiskt sinnade grupperingar. Då menar jag definitivt inte ryska kulturvänstern eller Pussy Riot. Ingendera är eller har varit för demokrati. Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodoxa kyrkan samt Västeuropas oförmåga att förstå att det var och är allt annat än demokratiska tankegångar bakom sådant hädande, har ingalunda underlättat situationen.

Mats Larsson: Nästan skäl för panik i Kiev, Mats Larssons krönika Expressen 16 april 2014 Helt klart riktigt. Interimsregeringen har aldrig haft hela Ukrainas befolkning bakom sig och då har det varit helt upp åt väggarna tokiga beslut som Interimsregeringen tagit i strid mot Ukrainas Konstitution.

DN rapporterar live om krisen i Ukraina, DN 16 april 2014
Allt oroligare i östra Ukraina, SvD 16 april 2014
Nu krävs tuffare sanktioner, SvD 16 april 2014 INSE ATT TIDEN ÄR FÖRBI FÖR ATT UPPNÅ NÅGOT BRA FÖR VÄRLDSFREDEN OAVSETT OM METODEN SOM FÖRESLÅS ÄR MILITÄR ELLER MED TUFFARE SANKTIONER. Som man bäddar får man ligga. EU har inte tagit avstånd från högerfötter och ryska armens vänsternissar har fått ökat spelutrymme!

Live: Ryskflaggade militärfordon i Ukraina, GP 16 april 2014 Ärligt talat alla politiker – har Du själv någonsin tänkt att människor för att politiker dragit nya gränser, gränser som mer än en gång lett till att nya stater bildats, människorna som sett sig själva som medborgare i ett land hastigt och lustigt ser sig som medborgare i det nyskapade landet? Politiker drar gränser in absurdum. Vi har till och med mellan Sverige och Norge som minst en märklighet där vardagsrummet kom att ligga i Sverige medan övriga huset och invånarna tillhör Norge.

Har Ukraina kontroll över sin egen arme?, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 16 april 2014 NEJ, självfallet har interimsregeringen ingen möjlighet att ha detta innan ett lagligt fritt val gjort möjligt för en verklig regering att tillträda.

EU har själva ett stort antal regioner där oron pyser….. och pyst länge. Inse att det var fel av EU att inte lyssna på EU:s medlemsländers militära säkerhets- och underrättelseorganisationer. För att Sovjetunionen föll, så föll inte farorna som fanns. Människor var i stort sett desamma på ledande poster. Då som i Tyskland efter Andra Världskrigets slut.

Det som krävs nu är vett och reson. Det krävs också att USA, Ryssland och EU hjälper till att:

* se till att få fram förutsättningar för att alla i Ukraina skall få något gemensamt att vara stolta över. Ovanligtvis när det gäller stridsfrågor som hotar världsfreden, så finns det något som borde kunna hjälpa till på den punkten. Om Påven, Patiarkerna och religösa ledare för Muslimer samt Judar beslöt att hålla ett gemensamt Religiöst möte i Kiev för att en gång för alla lägga 300-talet – 1800 talets splittring i öst- och väst Europa åt sidan, så finns det något att bygga på. Inte ekonomiskt, inte politiskt men något som kan få växa nerifrån.

* Ekonomiskt behöver Ukraina såväl Ryssland som EU och USA. Landets ekonomi har körts i botten. Desperata människor fås lätt att ta till handlingar som är helt oförsvarbara.

* Politiskt vore det ett underkännande av 2000-talets politikers förmåga om metoderna som används på fältet utan avståndstagande snarast påminner om 1900-talets Världskrig. Något borde väl världen ha lärt sig sedan Andra Världskriget?

Läs även: Rysk-Ortoxa kyrkans historia, Norah4history sida samt Omvärldsanalys Ukraina 12 april 2014

Read Full Post »

Det gäller att kunna sin historia. Verkliga historien är inte alltid den som serverats i något lands skolsalar. Speciellt gäller detta Ukraina och Ukrainas historia. Varken den historiebeskrivning vi fick oss till livs i Folkskolan som blev Enhetsskola som blev Grundskola i Sverige eller den som någon (oklart vem) i Ryssland fick sig till livs när han/hon gick i skola under Sovjetunionens tid!

Lika klart historiskt samband som Ryssar och Ryssland har haft i 1000 år vad gäller staden Kiew, området norr och väster om Kiew samt när det gäller Krim, i ännu högre grad oavbruten närvaro i själva Kiew och på Krim, LIKA LITE finns det ett historiskt 1000 årigt samband vad gäller östra Ukraina. Där har någon gått fel eller inte kontrollerat källorna som finns från 940 och framåt!

Khazarerriket källa Wikipedia

Khazarerriket källa Wikipedia

Khazarerna är kända sedan 625 e.kr. De fanns ursprungligen i större delen av Ukraina samt även på Krim. När Kievruserna under Jaroslav, gift med Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, kallad Irina i Ryssland fram till dess att hon efter makens död gick i kloster och som nunna tog namnet Anna (blev en av Rysslands första helgon under namnet Anna) så bröts Khazarernas inflytande väster om Kiew samt på Krim. Detta skedde som de flesta vet under första årtiondena på 1000-talet. Khazarerna som redan under 800-talet (före Rurik kallades till Ryssland) konverterade till Judendomen har egna skriftliga källor från 940 e.Kr. Andra viktiga samtida källor finns att hämta från arabiska geografers verk respektive grekisk-ortodoxa präster/munkars skrifter och även i Byzantinska kejsares verk. Finns goda källor från skilda håll som helt motsäger alla fantasier om ryssar undantaget vår egen svenske Ingvar i Khazarskrifter kallad Ingar/Inger samt i Grekiska källor kallad Ivar och i ryska källor kallad Igor död 944/45 (beroende på när man räknar nyåret – komplicerad fråga som jag hoppar över här). Han var ökänd när han härjade i det området liksom för övrigt i stor del av östra Svarta Havet och hela vägen bort till Kaspiska havet. Men någon rysk befolkning finns inte dokumenterad någon annanstans än i Sovjetunionens kommunistiska historiska beskrivning!

Såväl Krimhalvön som resterna av Kievriket föll för Gyllene horden 1237-1241. Mongolerna tog som alla som kan sin historia över större delen av östra Europa innan de stoppades.

Mongol Empire map

Det som skilde mongolerna från t.ex. khazarerna (som accepterade kristna) var att de folk som fanns i områden mongolerna erövrade i stora drag fick behålla sin särprägel och sitt språk ofta även sin religion om de accepterade att bli vasallstater till mongolerna. Därför finns det ett stort antal källor även från det Gyllene hordens framryckning för Mongolempirets räkning. Sorry Ryssland, ingen kontinuitet för ryssar i östra Ukraina.

Vi får gå framåt i historien för att finna större antal ryssar som flyttat in i östra Ukraina. Om Ryssland hade valt att göra som England gjorde när det gäller engelsmän och engelskättlingar i t.ex. Indien, d.v.s. erbjuda de ryssar och ryssättlingar som idag finns i östra Ukraina ryskt medborgarskap och hjälp att flytta till Ryssland, då hade detta varit en rimlig handling som inte borde gjort någon speciellt upprörd. Men att försöka hävda något annat, eller tillåta ryska armen alternativt ryska aktivister i östra Ukraina att bryta mot Ukrainas gällande konstitution speciellt nu när det varit tanke på en folkomröstning, det hör inte hemma på 2000-talet!

Nu börjar det osa katt. Vore på tiden att fler än en satte sig ner och funderade om det är ett tredje världskrig som de önskar sig i Ryssland. Det var illa nog att EU agerat som en elefant i en glasbutik. Men Ryssland har inom sina egna gränser tillräckligt många oroshärdar som riskerar att blossa upp än värre än de har gjort efter Sovjetunionens fall. Lagt kort ligger. Förhandlingsbordet är platsen där tokiga gränsdragningar och ännu värre – brott mot Mänskliga Rättigheter – skall avgöras. Vi lever inte på Vikingatiden! Att interimsregeringen i Ukraina gick över vad Ukrainas konstitution medgav när de stoppade ryska som officiellt språk, är inget att tveka om. Att interimsregeringen i Ukraina därefter fattat beslut utanför Ukrainas konstitution i andra avseenden är heller inte något som varje person som är intresserad av länders konstitution och länders rätt till självständiga beslut enligt gällande konstitutioner borde ifrågasätta. Men någon borde ta ett steg tillbaka och våga erkänna att den riktning som krisen nu tar hotar hela världssamfundet. Nog är nog!

Proryska aktivister intog byggnader, GP 12 april 2014
”Kan vara en rysk invasion”, GP 13 april 2014
Ryssland: Ukrainas beslut skandalöst, Expressen 13 april 2014 Inte det enda beslutet som fattats av någon av sidorna som bör falla under beteckningen ”skandalöst”. Intervenerande i självständigt land är också det skandalöst och hör inte hemma på 2000-talet! Aktivister som försöker sabotera eller gå till angrepp för att få igenom sin vilja är och förblir olagliga oavsett vilka de är.
Döda på båda sidor och nu sätts armen in, DN 13 april 2014
Ryska UD: Kriminellt sätta in armén, DN 13 april 2014 Kommentar se ovan.
Live rapport: Ukraina sätter in armén, SvD 13 april 2014
”Alternativen till lösning begränsade”, SvD 13 april 2014 Tyvärr ser det så ut.
Ukraina sätter in armén mot pro-ryska separatister, Aftonbladet 13 april 2014 Separatister är separatister och inte några försvarare av ett självständigt lands konstitution.
Jan Eliasson: Det är allvarligt, Aftonbladet 13 april 2014

Read Full Post »

räcker inte den goda vilja som USA och Ryssland visat genom att försöka komma överens om hur Ukrainakrisen skall lösas politiskt. Världen har haft nog av kolonialism som den som EU visat prov på i sammanhanget. USA:s krav att ledarna i Kiev måste få delta i samtalen om landets framtidUkrainakrisen: Ingen uppgörelse, GP 31 mars 2014 är mycket viktigt att alla parter som är inblandade i Ukrainakrisen tar ab notan. Sedan är det viktigt att man följer Ukrainas konstitution SAMT ser till att de Mänskliga Rättigheterna punkt 1-4 verkligen ger de rysk- och andra minoritets folken sin lagliga rätt till att ha officiella språk så som Ukrainas konstitution och lagstiftning före interimsregeringen haft fastställt.

….att ledarna i Kiev måste få delta i samtalen om landets framtid.
-Denna princip är tydlig. Inga beslut om Ukraina utan att Ukraina är med, sade Kerry till reportrar.
Ukrainakrisen: Ingen uppgörelse, GP 31 mars 2014

Det kan vara så att Rysslands önskan om ett federalt Ukraina kan vara en av lösningarna. Kanske till och med den bästa lösningen. MEN och det är viktigt att komma ihåg: Varken USA eller Ryssland och absolut inte EU äger rätten att sätta sig över Ukrainas egen konstitution för att diktera en lösning som inte fastställts i senare Ukrainska val.

Senare? Först krävs det att Ukrainas folk får sin rätt till demokratiskt vald församling och regering tillgodosedd. Sedan och först efter att vald regering sitter på plats, kan frågan om hur Ukraina framledes skall styras lämpligen komma upp på dagordningen. Det krävs långa förberedelser och att lyssna på samtliga minoritets grupper för en vald Ukrainsk regering måste vara beredd att vara en regering för HELA Ukrainska folket. Det handlar inte om att ha rätt enligt majoritetsbeslut utan om att handla rätt för Ukrainas eget bästa.

Ukrainakrisen: Ingen uppgörelse, Expressen 31 mars 2014
Ukrainakrisen: Ingen uppgörelse, SvD 31 mars 2014
Lavrov och Kerry möttes i fyra timmar, DN rev. 31 mars 2014
Ryssland drar tillbaka trupper, DN 31 mars 2014
Ukrainakris blir nordisk debattfråga, GP 31 mars 2014

Read Full Post »

Det har verkligen inte varit speciellt smart agerande av EU i Ukraina-Krimfrågan. Må vara att det inom EU-s ledande politikergrupp finns de länder som långt före EU:s tillkomst agerat i Kolonialandan från 1800-talet och därför undan för undan vill lägga under sig länder i östra Europa. Men jag som är moderat, konservativ i allt utom sociala frågor, samt läst historia (skrivit D-uppsats) blir mörkrädd när dessa gruppers uppfattningar skiljer på ‘mitt’ och ‘ditt’. Som om det vore OK att Ukrainas interimsregering att avskaffa ryskan, talad i över 1000 år av stora grupper inom Ukrainas område (Krim har bara hört till Ukraina i 56 av dessa 1000 år).
Observera Ukrainas parlament hade rätten att utse en interimsregering tills val hållits men inte att stifta lag om ändring av vad som var/är Officiellt språk i Ukraina. Enligt min uppfattning är det viktigt att våra EU-parlamentariker fås att respektera de Mänskliga Rättigheterna samt ett lands konstitution. EU-parlamentariker FÅR INTE, har ingen juridisk befogenhet, att tolka ett lands konstitution annat än om landet redan tillhör EU samt om konstitutionen då bryter mot beslutade EU-direktiv!

Ukraina behöver såväl Väst som Öst. Att Ukraina var och än är ett av de länder som hårdast drabbades redan innan år 1000 e.Kr av splittringen efter Nicea och andra kyrkomöten på 300 talet e.Kr, gör inte saken bättre. Ekonomiskt förlorar EU på att inte lyssna på USA och ta det lite mer piano. Det finns inget som säger att Ukraina skall tillhöra öst eller västeuropa. EU eller annat. Det är inte vår sak att uttala oss om. Endast att stödja demokratiska val i enlighet med Ukrainas konstitution.

Det var verkligen inte speciellt smart av EU att spela Ryska Militärens gammelkommunister och stalinister i händerna. Lätt att skylla på Putin, men kanske dags för EU att titta närmare på vilka överrockar och korrigeringar av Putins uttalanden/beslut som Ryska Duman gjort med Ryska Militärens goda minne ända sedan de grupper som nu syns starkast tillsammans med kulturvänstern och icke-troende i Ryssland fick media att skriva om Pussy Riot som om de vore för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Pussy Riot kränkte troende kristna (Rysk-Ortodoxa kyrkan) i kyrkorummet! Det går aldrig att försvara utifrån demokratiska rättigheter.

USA och Nato har helt rätt i att Ryska trupper ökar i antal öster om Ukraina. Det är något som de som följer media utanför Sveriges gränser borde känt till som minst i 3 års tid. För det är så länge det pågått i större skala. Med Ryska Dumans goda minne. Utgör självfallet fara inte bara för Ukrainas nationella säkerhet utan för hela världens säkerhet samt ekonomi. Inte tu tal om detta. Men nu gäller det att inte utlösa en dold mina som leder till krig. Det som krävs är tålamod, vilja till pragmatism samt att försöka att ta ett helhetsgrepp om situationen. Hittills har USA gjort detta. (Man kan tycka vad man vill om Obama som president, men pragmatiker har han visat sig vara) EU rusar iväg som levde vi fortfarande som minst i kalla kriget perioden. Inte speciellt smart!

100 000 soldater vid gränsen till Ukraina, GP 27 mars 2014
FN fördömer annekteringen av Krim, DN 27 mars 2014 Helt logiskt och i enlighet med Internationella lagar, avtal samt FN:s uppgift.
Ryssland förstärker vid Ukrainas gräns, Expressen 28 mars 2014 utifrån EU:s agerande och ryska militärens ”historiska ovilja att bortse från rysk-sovjetiska historien”, speciellt bland de som leder ryska trupper i den delen av Ryssland, tyvärr inget att förvånas över. Att Sveriges Försvarsminister samt ÖB länge levt i en drömvärld om att ‘nu skall vi vara, nu skall vi vara snälla’ är skrämmande okunnigt. Svensk solidaritet kan sättas på prov, SvD 28 mars 2014 Stötta och hjälpa Baltikum fina ord men vilka skall försvara Sverige?
50 000 soldater redo att attackera Ukraina, Aftonbladet 28 mars 2014 Betvivlar inte detta en sekund.
Men är det så smart att spela de ryska gammelkommunisterna, stalinisterna m.fl. i händerna. USA handlade bra när man gjorde klar markering mot i princip samtliga överrockar som Ryska Duman försett president Putin med de senaste 3 åren. USA har helt rätt i sin bedömning av riskerna. Varför kan inte EU försöka att se helheten i stället för att stötta riktiga fasister i Svoboda samt Krimtartarer. Fördöm och besluta om sanktioner utifrån Mänskliga Rättigheterna. Förvisso har även fasister och Krimtartarer rättigheter enligt de Mänskliga Rättigheterna. Men så har också de ryssar som lever i nuvarande Ukraina och på Krim. Samma kritik för odemokratiska beslut skall drabba alla som bryter mot de Mänskliga Rättigheterna och/eller mot Internationella avtal och Internationell lagstiftning!

De ryska trupperna nära Ukrainas östra gräns har i hemlighet fått infrastrukturen färdig för en eventuell attack, varnar tjänstemän inom USA:s administration. Allt är förberett, nu återstår att se vad Putin har för avsikter, hävdar man.USA: Allt på plats för en rysk attack, DN 28 mars 2014 Nu är det upp till President Putin att visa var besluten i Ryssland fattas. Av presidenten eller av Duman/ryska militären. Är det de senare som fattar besluten, så har Frågan om vad som kommer efter Putin blivit besvarad i verklighetens handlingar samt beslut.

Läs även: Aktuell analys – EU, Ryssland och Ukraina, Norah4you 20 mars 2014

Read Full Post »

Ukrainas FN-ambassadör är part i Ukrainakrisen och uttalanden av honom är precis på samma sätt som uttalanden från ryska Duman, ryska militären m.fl. partsinlaga.

Att okritisk godkänna en källa är det allvarligaste fallacies som tänkas kan. Kallas Fallacies of Presumption. För detaljerad genomgång av vad som gäller när källa skall bedömas se Fallacies of Presumption, philosophypages.com hänvisande till Encyclopedia Brittanica

Fallacies of Presumption

Ett subjektivt antagande är ett subjektivt antagande. Ofta finns det i det subjektiva antagandet en underförstådd förutsättning som inte är bevisad. Denna underförstådda förutsättning kan vara falsk eller sann. Innan den styrkts upp av oberoende(!) fakta, så är det subjektiva antagandet oaktat vem som för fram antagandet, påståendet eller tesen att betrakta som falskt.

Det är alltid viktigt att kontrollera VEM som säger eller påstår vad. Vilket är SYFTET samt går det att spåra en TENDENS i det framförda, skrivna eller talade orden. I fallet med Ukrainas FN-ambassadör, så är såväl SYFTET som TENDENS solklara. Att utgå från partsinlaga som en tillförlitlig källa är inte logiskt korrekt i enlighet med vetenskapsteori. Observera att detta inte i sig avgör om påståendet/antagandet är sant eller falskt. Så länge det inte är bevisat utifrån helt oberoende källor, så är det ändå att betrakta som falskt.

Se; Fallacies vid argumentering, Norah4science 14 mars 2014 samt Media och Ukrainakrisen, Norah4you 16 mars 2014

Efter att Ryssland på onsdagen tog över flera ukrainska baser på Krim-halvön planerar nu Kiev att dra tillbaka samtliga soldater och deras anhöriga till fastlandet. Samtidigt varnar Ukrainas FN-ambassadör för en rysk invasion.

Efter att Ryssland på onsdagen tog över flera ukrainska baser på Krim-halvön planerar nu Kiev att dra tillbaka samtliga soldater och deras anhöriga till fastlandet. Samtidigt varnar Ukrainas FN-ambassadör för en rysk invasion.

Ukrainas FN-ambassadör i Genève hävdar att det finns indikationer på att ryska trupper förbereder en militär invasion av östra och södra Ukraina, skriver Reuters.Kiev förbereder evakuering av trupper från Krim, DN 20 mars 2014

Ukrainas FN-ambassadör i Genève hävdar att Ryssland förbereder en militär invasion av södra och östra Ukraina. SvD:s korrespondent Gunilla von Hall direktrapporterar från en presskonferens med Yurii Klymenko.Senaste nytt Ukrainakrisen, SvD 20 mars 2014

Ambassadör: Tecken på invasion i Ukraina, GP 20 mars 2014
Ambassadör: Tecken på invasion, Aftonbladet 20 mars 2014

Read Full Post »

GP hade rätt i sin rubrik Rysk vinter närmar sig, GP 2 augusti 2012 men fel i sin värdering om att Pussy Riot var någon form av demokratisk proteströrelse mot President Putin. Pussy Riot varken är eller var demokratiska – ingen som skymfar sina meningsmotståndare, kristna, och gör det i en kyrka kan påstås vara demokrater. Tyvärr har vänsternissar inom kulturvänstern spridit de falska uppgifterna. Något som svenska media rent generellt har ”köpt”. Pussy Riot liksom många andra av icke demokratiska krafter inom Ryssland och EU lade under 2012 grunden för svaret på frågan: Vad kommer efter Putin? För det vi ser idag är inte något som skall skyllas på en person utan på de personer/maktkonstellationer som stärkts av vänsternissar och högerfötters agerande under senare tid.

Under Stalintiden växte despotism och maktmissbruk. Människor omflyttades inte bara sändes till t.ex. Gulag. Nya oroshärdar skapades tack vare detta i stora delar av dåvarande Sovjetunionen. Oroshärdar som endast sovjetiska krigsmakten och kommunistpartiets envälde klarade av att hålla på mattan.
Det är bakgrunden till dagens situation. En bakgrund som i sig från 1600-talet och fram till idag präglats av maktkamp mellan ryska ledningen, först tsarer sedan kommunister och efter 1989 av Gorbatjov och Jeltsin fram till Putin idag; ryska militären som först hade adeln som var de drivande och ledande senare kommunister och idag är det osäkert vilka grupper som står bakom dem (Putin behöver dem för att hålla ihop ‘sitt’ mångkulturella problemrike) samt revolutionärer och religiösa grupperingar.
Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Det var där det började märkas att President Putin av 2012 inte hade samma makt som han hade haft under tidigare presidentperiod. I såväl västmedia som de få ryska artiklar som refererades i västmedia, så undertrycktes att Pussy Riot inte bara hädat utan även på annat sätt betett sig olämpligt i kyrkorum. Vänsternissarna ställde sig på parad mot Putin. Precis som gammelkommunister, stalinister och ryska kulturvänstern önskade. Mot Rysk-Ortodoxa kyrkan var och är hela det ‘gänget’ också.

Det som då påbörjades går att följa fram till idag i nedsvärtning inte bara av USA och EU utan ifrågasättande av president Putin. Vi har sett liknande förr i historien när de som försöker gripa makten, tvingar fram beslut av de/den som har haft den genom att ifrågasätta och svärta ner. Här har vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet hjälpt till genom att sprida desinformation. SYFTE och TENDENS har många Västmedia, speciellt i Sverige, glömt bort att analysera. Vad värre är, är att källan till uppgifter sällan värderats utan att uppgifter köpts rakt av.

Då kommer vi till spionen Snowden. Okunnig i datahistoriken och okunnig om signalspaning som varit officiellt känd sedan Andra Världskriget samt okunnig om att det land han flydde till är ett av de sju länder som mest sysslar med detta. President Putin ställde krav på Snowden för att han skulle få stanna. Personer i Duman (på USA:s sanktionslista) hänvisade till Ryska Konstitutionen som gav dem rätten att låta Snowden få temporär asyl. Västmedia har oftast utan analys köpt vad Snowden påstått. För inte uppfyllde Snowden de krav President Putin ställde. Han följde vad Duman medgav. Det gäller i samtliga analysfall att kontrollera vad som hänt mot respektive lands konstitution samt även ta med landets historia, speciellt äldre politiker och militärers, i beaktande för att kunna göra en något så när tillförlitlig analys.

Rysk-Ortodoxa kyrkan har hela tiden varit en nagel i ögat på gammelkommunister och ryska kulturvänstern. Rysk-Ortodoxa kyrkan hade ju haft ‘vänligheten’ att vara en stark sammanhållande kraft även under Sovjettiden. Precis som den varit sedan Storfurstinnan Irina av Kiev (född Ingegerd, dotter till Olof Skötkonung) och hennes make Jaroslavs tid. Se Rysk-Ortodoxa kyrkans historia, Norah4history

Från Kievrusernas tid och fram till idag har ryssar, samt nordbor och nordbors ättlingar, bott i Ukraina oavbrutet tillsammans med hebraisktalande Khazarättlingar och olika slaviska folkgrupper. Källor: Radziwill Chronicles samt Kejsar Konstantins bok Dee Cermoniis; Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982; Nestorskrönikan; Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921. samt i akademiska arbeten och böcker. Exempel Staat Reinhart, Der Geist der Nordeuropäischen misson von Villehad bis Adam von Bremen, ur Hospitum Ecclesiae, Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte, band 18, Bremen 1991,Staat Reinhart, Missionshistoria som ”Geistes geschichte”, ledmotiv till den nordeuropeiska missionshistorien 789-1104, Skara 1994 och Thomasen V, Samlade Afhandlinger I, 1919

21 mars aktuella situation i Ukraina och Krim

Krim har endast under en liten bråkdel av de senaste 1000 åren tillhört Ukraina. Det är något som varje lösning av den uppladdning som krigshetsare på Krim samt ett antal av de Dumamedlemmar som USA satt upp på sin sanktionslista i grunden är de som drivit fram mycket tack vare att EU missade tillfället att göra klart:

* Den regering som Ukrainska parlamentet tillsatte, är juridiskt och konstitutionellt endast en interimsregering.
* Konstitutionellt ägde Ukrainska parlamentet rätten att tillsätta en interimsregering och en ställföreträdande regeringschef när landets valda ledning flydde utanför Ukraina.
* Däremot ägde denna interimsregering inget konstitutionellt mandat att avskaffa ett officiellt språk, ryskan. Hade detta skett efter en allmän folkomröstning hade det varit ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna.

EU har i sin önskan att utvidgas österut mycket resonemang som påminner om forna tiders kolonisering och utvidgning av existerande stater. I skenet av att många nuvarande EU-parlamentariker fortfarande lever kvar i tiden då Sovjetunionen fanns och den som var ledare i Sovjetunionen hade mer eller mindre oinskränkt makt, dvs EU-parlamentariker har missat de steg mot demokratisering som trots allt har funnits i den Ryska Konstitutionen, så har svart-vitt skala använts i argumentering. EU är inte Europas Förenta Stater. Man bygger inte ett hus genom att sätta på skorsten eller tak utan att först säkrat grunden och rest bärande balkar! Om EU skall vara tänkt som ett fredsbevarande samarbete oavsett status, så hade det varit bra att även bjuda in Ryssland. Ryssland är en del av Europa. Sedan kan vi som politiskt är konservativa ha uppfattningar om Rysslands demokrati relaterat till vår egen. Vi får dock aldrig glömma bort att de Mänskliga Rättigheterna.

Till skillnad från USA så har EU också glömt bort hur efterkrigstiden bjöd på stora problem när länder som legat under Nazityskland förändrade gränser, skapade nya länder som i vissa fall inte funnits på länge eller reellt någonsin, statsledningar måste till oaktat att alla inte hade helt klart tagit avstånd från nazisterna under Andra Världskriget. Detta har tyvärr resulterat i att högerfötter från mitten av 70-talet fram till idag börjat marschera. Inte har det blivit bättre av att vänsternissar, ibland extremt autonoma grupperingar långt utanför alla demokratins ramar, i media kommit fram och kallat alla som inte tycker som de själva gör för rasister. Återigen svart-vit skala som glömmer bort att i verkligheten är stor del gråfält.

USA har rätt, rätten såväl juridiskt som etiskt/moraliskt att göra klart att gränsen går om Ryssland angriper NATO-land. EU är de som spelat ryska armen och Duman i händerna genom att inte ta avstånd från fascister, Svobodapartiet har fascistiska krav i sitt partiprogram, och genom att inte acceptera Ukrainas konstitution. Ryssland har genom Dumans och ryska armens påtryckningar gått över Folkrätten när de accepterade hastigt val på Krim. Ryssland har också gått över vad Ukrainas konstitution medger när de först godkände Krim som egen stat jämförande det med Kosovo. Krimtartarerna var värre än SS mot ryssar, romer, judar m.fl. grupper under Andra Världskriget. De borde ställts inför Krigsdomstol. Inte tu tal om detta. MEN och det är den springande punkten: Kosovo som stat godkändes av väst pga etnisk förföljelse i nutid som ledde till etnisk rensning. Att Ukrainas interimsregering konstitutionsvidrigt godkände avskaffandet av ryskan som officiellt språk var att dela in Ukrainas folk i vi och dom. Helt i strid med de Mänskliga Rättigheterna. Dock var och är detta inget skäl för det som hänt de senaste dagarna på Krim.

Henry R Kissinger har rätt: The West must understand that, to Russia, Ukraine can never be just a foreign country. Russian history began in what was called Kievan-Rus. The Russian religion spread from there. Ukraine has been part of Russia for centuries, and their histories were intertwined before then. Some of the most important battles for Russian freedom, starting with the Battle of Poltava , were fought on Ukrainian soil.
….
The European Union must recognize that its bureaucratic dilatoriness and subordination of the strategic element to domestic politics in negotiating Ukraine’s relationship to Europe contributed to turning a negotiation into a crisis. Foreign policy is the art of establishing priorities. Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Krim blir snabbt ryskt, GPtv 19 mars 2014
Kreml ber Krimledare fria marinchef, GP 20 mars 2014
Kreml ber Krimledare att släppa marinchef, Expressen 20 mars 2014 observera ”ber”
Reinfeldt: ”Omvärlden måste vara beredd, Expressen 19 mars 2014 Självfallet måste omvärlden vara beredd. Det vi nu ser hända är början av svaret på frågan Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013
Principer värda ett pris, DN ledarsidan 20 mars 2014 Ja principer är viktiga. Men viktiga även när det gäller fascistiska högerfötter som marscherar i Europa och sitter i interimsregering i Kiev. Samma krav skall ställas på alla parter.
Svep: Svårt att enas om sanktioner, SvD 20 mars 2014 EU är inte så homogent som vissa EU-ledare i sin önskan att driva fram Europas Förenta Stater och EU som stormakt önskat. Det räcker att titta på hur gränser ändrats sedan 1900 fram till idag och respektive lands egen historia samt respektive lands egna ledares bakgrund för att inse detta.
Nato-chefen tror Ryssland fortsätter expansionen, Sveriges Radio 20 mars 2014 Desto större skäl att i stället för att varna för att Vargen kommer förbereda sig på att Vargen kan komma. Så länge det finns gamla stalinister, gammelkommunister m.fl. ofta tidigare sovjetiska militärer ibland kända sedan Andra Världskriget i Duman och gammelkommunister i ryska armen, så länge finns det skäl att inte spela dessa i händerna genom oöverlagda uttalanden. Analysera mer och framför allt stärk de demokratiska krafterna – varken fascister eller gammelkommunister är demokrater.

Read Full Post »

och vilsna politiker som å ena sidan helt korrekt protesterar mot Nazistiska rörelser samt Fascism bland icke demokratiska grupperingar till höger, å andra sidan glömmer bort att göra källkritisk analys av de politiska partier de stödjer?

Missförstå mig inte. Faran för vår Västerländska demokrati kommer lika mycket från vänsternissar till Vänster om svenska Vänsterpartiet. Faran kommer också från Gammelkommunister, Stalinister och autonoma grupper som står nära de gamla Trotskisterna. Men skall man hålla rent, och det skall man, så skall man hålla rent så att man kan se sig själv i spegeln dagen efter kvällen före.

Hur kan någon som är mot nazism och fascism låta bli att klart ta avstånd från Svoboda, politiskt parti som sitter med i Ukrainas regering? De om några har i sitt partiprogram klart fascistiska uttalanden och de är dessutom national-socialister må vara att de för att förvilla(?) kallar sig socialist-nationalister…..

Det är när media och politiker slirar på de Mänskliga Rättigheterna och använder sig av samma märkliga syn som de som talar om Mina Barn och Andras Ungar, som utrymme ges för de som står för icke demokratiska beslut. OM EU hade insett detta, så hade situationen kunnat vara en helt annan i Ukrainakrisens utveckling.

Svobodas förste partiledare Oleh Tyahnybok slängdes ut ur det relativt demokratiska partiet ”Our Ukraine”. Samtidigt bytte Social-National Party of Ukraine” namn till the All-Ukrainian Union ”Svoboda”

FAKTA om SVOBODA

År 2004 kastades Tyahnybok ut från partiet ”Our Ukraine” efter att ha hållit ett tal där han krävde att ”Ukrainas fok skulle gå till strid mot Moscovite-Judiska maffian. Källa: BBC News 26 december 2012: Svoboda: The rise of Ukraine’s ultranationalists.

Tyanhybok firade också hur Organisationen av Ukrainas Nationalister stred mot Moscoviter (Sovjetunionen), Tyskar, Judar och annat ‘avskum’ som ”hotade Ukrainska staten”. Källa: Rudling, Per Anders (2013). Ruth Wodak and John E. Richardson, ed. The Return of the Ukrainian Far Right: The Case of VO Svoboda. New York: Routledge. pp. 229–247. Att talet han höll hölls vid en graven till en av Ukrainas stridstrupper som stödde SS och Nazisterna, gör inte Svoboda idag till hjältar. Än mindre till något som demokratiskt sinnade bör stödja.

Läs gärna mina bloggartiklar: Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014 samt Inte skall väl NATO gå i krig för fascister?, Norah4you 14 mars 2014

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Oerhört viktigt att hålla i minnet för oss alla: De rättigheter vi kräver för oss själva är rättigheter vi som demokrater MÅSTE vara beredda att ge även till våra politiska motståndare och till våra värsta fiender. Finns inget i de mänskliga rättigheterna som gör några till bättre personer med fler rättigheter än andra!

Blir ledsen när jag läser i svenska media att de helt glömt bort detta. Speciellt ledsen när saker som står nedan står i fria liberala tidningar. Vad är demokrati för de som aldrig fick lära sig detta i skolan? Inte något som ämnes- och stadiebehöriga lärare skulle gett godkänt i årskurs 9 för avsaknaden av kunskapen

Exempel: Svaret ligger snarare i både och. Diplomatiska samtal är alltid bra, men det vore förödande om EU i hopp om att blidka den ryska björnen skulle släppa sanktionsvapnet. Vladimir Putin är mycket medveten om att militära insatser från EU inte är tänkbara. Men sanktionerna kan bita hårt mot den ryska ekonomin. För en person som likt Putin är van att tala maktspråk kan varje tvekan från motparten uppfattas som svaghet och en uppmuntran att gå vidare. Trycket på den ryska ledningen från omvärlden måste beslutsamt upprätthållas.Protesterna får inte tystna, GP ledarsidan 17 mars 2014 Ensidigheten och att inte se bjälken i Ukrainas interimsregerings öga är förödande. Lika viktigt att protesterna, sanktionerna som är ovanligt smart utformade, inte får tystna; lika viktigt är det att ta klart avstånd från att Ukrainas interimsregering tog bort ryskan som Officiellt språk. Det stred mot Ukrainas konstitution OCH mot de Mänskliga Rättigheterna.

Sätt åt Kreml, Expressen ledarsidan 18 mars 2014 Sätt åt alla som går odemokratiska vägar, som förnekar andra de Mänskliga Rättigheterna och sätt åt alla som försöker driva fram krig!

Senaste nytt om Ukraina, SvD 18 mars 2014

Helt rätt av USA: USA fryser ryska tillgångar, DN 17 mars 2014

Read Full Post »

Mycket intressant sanktionslista. I princip samtliga gammelkommunister/stalinister m.fl. i ryska duman och Ryska armen som ifrågasatt Sovjetunionens upplösning samt krigshetsare i Ryssland och på Krim som drivit på Putin finns med på EU och USA:s sanktionslista…. för att vingklippa dem krävs två saker:
EU måste göra klart att omröstningen på Krim strider mot Ukrainas konstitution samt att det gjorde interimsregeringen i Kievs beslut att avskaffa ryskan som officiellt språk också.
samt
alla på listan som har fått tillgångar frysta i Europa och USA bör redovisas snabbt. Ingen av de på listorna har haft speciellt stora lagliga möjligheter att få ihop pengar att placera utomlands…..

Att President Putin i det uppkomna läget med Duman och Ryska Militären som drivit på i Ukrainakrisens spår erkänner Krim som självständig stat, följer ryska konstitutionen då Duman beslöt om ny lag, Duman äger den rätten. Samtidigt är det viktigt att EU och USA vidhåller att Krimparlamentets beslut om folkomröstningen strider mot Ukrainas konstitution. Dock är det viktigt att varken EU eller USA går vidare för då Rysslands konstitution tillåter Ryssland efter beslutet i Duman att erkänna Krim som självständig stat, så gör det svårt att utifrån konstitutionella lösningar på konflikten ifrågasätta den rätten. Självfallet skall inget EU-land eller USA erkänna Krim som självständig stat. Det har dock i uppkomna läget, Krim förklarat sig självständigt och ändring kan ske först i mitten av 2015, uppkommit en förhandlingsperiod för att stärka Ukraina utan att låta vänsternissar eller högerfötter vara de som driver frågorna. För självfallet skall inte Nato användas för att försvara fasister.

Krim har ingen rätt att bryta sig ut ur Ukraina, enligt folkrättsexperten Ove Bring.
-En region har inte rätt att göra det såvida det inte görs möjligt inom landets konstitution. Och det gör det inte inom Ukrainas konstitution, säger Bring till TT.

Han påpekar att Venedigkommissionen, ett rådgivande organ inom Europarådet, tittat på frågan och dragit slutsatsen att man inte kan göra det.
-Det handlar om en kontinuerlig inblandning från rysk sida som är i strid med folkrätten och med FN-stadgan. Gränser kan ändras men då måste det vara ett internationellt avtal mellan två parter.
Putin erkänner Krim som suverän stat, GP 17 mars 2014 Ove Bring har helt rätt. Dock missar han att ryska konstitutionen gav Duman rätt att ta ny lag och att Putin haft svårt att gå emot detta.

De får sanktioner av EU och USA – listan, Expressen 17 mars 2014
SvD Live, Direkt: Senaste nytt om Krim, SvD 17 mars 2014
Följ händelseutvecklingen i Ukraina, DN 17 mars 2014
Så straffas Ryssland, Aftonbladet 17 mars 2014 Krigshetsarna ja. Deras aspirerande på att efterträda Putin begränsas.

Vissa sk. experter ser inte helheten…..och inser inte att det krävs att såväl historiskt som politisk idehistoriskt perspektiv finns med i analys…..Expert: ”Sanktionerna är meningslösa”, Aftonbladet 17 mars 2014 Tvärt om. Sanktionerna är viktiga om man vill stoppa gammelkommunister/stalinister m.fl. inom ryska Duman och hetsporrar i Ryska Armen samt i Krimparlamentet. Ovanligt smart drag inför framtiden.

Read Full Post »

Older Posts »