Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Krigsförbrytare’

en misstänkt krigsförbrytare! Som jag skrev i Helt rätt högsta domstolen, Norah4you 26 maj : ”De som begått folkmord skall behandlas enligt de lagar som gäller antingen vid internationell krigsdomstol eller i det land de begått brottet!”

och i Beatrice Ask har rätt, Norah4you 9 juli i en kommentar den 10 juli: ”Nu är det också så, att krigsförbrytare oavsett grad knappast har något försvarbart och giltigt argument för att inte utvisas. Det gäller rent principiellt så att Sveriges lagar gäller i Sverige, andra länders lagar, även om de förefaller oss barocka, gäller i respektive land.

När det gäller en som inte bara är krigsförbrytare utan också misstänkt för folkmord, så har i samtliga fall där detta varit fallet från 1940-talet och framåt grunden för utlämningar bestått i svensk värdering av respektive falls bevis. Är bevisen tillräckligt hållbar för att mannen i det aktuella fallet skall ställas inför rätta, så skall han ställas inför rätta i det landet han begått brottet så långt som möjligt. Finns under inga förhållanden ett hållbart skäl att åberopa för att inte lämna ut mannen.”

Att det sedan bakom varje brott finns en människa och den människans bagage är något helt annat, men INTE något skäl att låta bli att utvisa!

Snyfthistoria i DN

Tillägg kl 21.29 på förekommen anledning
* Norah är en förkortning av mitt andra namn och vem jag är, kan den som läst ordentligt i bloggen finna.
* Yttrande- och tryckfriheten ger INGEN utom mig själv rätt att skriva vad den vill i min blogg. Jag betackar mig för Ad hominem och de som går till politiska angrepp mot Sverige, EU och Västvärldens ekonomiska, demokratiska och/eller juridiska system. Om någon vill diskutera det krävs det giltig mailadress.

Read Full Post »

Sverige får INTE vara ett land där krigsförbrytare som begått folkmord skall kunna få skydd.

Sverige kan bli det första landet som utlämnar en folkmordsmisstänkt till Rwanda. Högsta domstolen beslutade på tisdagen att det inte finns något lagligt hinder.”
DN

Sedan är det bra om vi ser till att våra ‘egna’ brottslingar får rättmätiga straff också. De skall behandlas enligt svenska lagar. De som begått folkmord skall behandlas enligt de lagar som gäller antingen vid internationell krigsdomstol eller i det land de begått brottet!

Read Full Post »