Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kravspec’

Självfallet bör upphandlingarna bli bättre, men Lena Hallengren gör självmål när hon glömmer bort att problemet med upphandlingarna till stor del ligger i att det är kommunerna som har ansvar i upphandlingsärenden för äldrevården och mycket annat, inte regeringen.

Lena Hallengren gör självmål därför att problemet ligger lika över alla politiska styrande konstallationer och inte är något som är speciellt för regeringspartiers kommunalstyrelsekollegor. Sveriges kommuner och landsting som missat att se till att ha ansvariga i kommunerna kan skriva kravspecar oavsett vilket område som avses, är också delansvariga i problemet. Detaljerad kravspec skall självfallet finnas med i det underlag som skickas ut för anbudsförfrågan. Det bör skrivas lika detaljerade kravspecar när det gäller utförare som när det gäller inköp av nya datorer/datorprogram o.s.v. Man får som bäst vad man ställt som krav. Man får sällan bättre än man ställer som krav. Men om man klargör vilka minimikrav man har på t.ex. bemanning, utbildning, vidareutbildning, kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande avtals minimikrav, krav på kvalité utifrån olika aspekter o.s.v. så får man något helt annat än när man skickar ut anbudsförfrågan utgående från nuvarande situation.

Upphandla bättre, Expressen ledarsidan 14 november 2011

Read Full Post »