Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘”Köttskatt”’

med att få ungdomar idag att läsa innantill. Illa nog. Som visats av historielektorer i Linköping och Uppsala saknar dagens ungdomar också ordentlig ordkunskap och ordförståelse. Illa blir värre än illa för de som själva vill visa sin egen okunskap.

Följande inlägg har jag nyss 03.46 gjort på SvD:s artikel: Den som släpper ut bör också stå för kostnaden, Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt, Språkrörskandidater för Grön Ungdom; SvD Brännpunkt 24 januari 2013
Tidigare debattartiklar i ämnet:
Politiker ska inte lägga sig i matvanor, Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg på SvD Brännpunkt 23 januari 2013
som inlägg till den märkliga artikeln: Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt, Språkrörskandidater för Grön Ungdom; SvD Brännpunkt 22 januari 2013

Märklig? Det första man skall göra när man skriver en debattartikel måste väl ändå vara att kolla källorna och analysera fakta för dem?

Hur vore det om de unga satte sig ner och kontrollerade fakta?

På 1930-60 talet fanns i Naturlärans bok först för 3:e årskursen, sedan för 1:a året i fortsättningsskolan (motsvarar 4:an) senare i 5:an (numera inte förrän årskurs 7) god information om CO2-värden Vattnets kretslopp, Fotosyntes Kolets kretslopp samt Archimedesprincip utöver uppgifter om jordens rörelser, avstånd och vinkel till sol, vobbling m.m.*
För mer information på skolnivå om fotosyntes se: Fotosyntesen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på sin hemsida

Ur mitt inlägg:
Verkligheten är den att det inte existerar något klimathot! Den sk. uppmätta temperaturen och CO2-värden, korrigerade värden, är LÄGRE än det rent matematiskt utan korrigeringar redan 1899 visades att skulle gälla. För övrigt, så är dagens temperatur i Arktis 1-3 grader lägre än den var 980-1400 och CO2 halten har aldrig nått de värden som gör det möjligt att höja ens 6:e decimalen efter 0,04% i atmosfären. Lokalt uppmätta värden i lokal biotop är inte genellt och felskrivningar är lika illa som källfakta som medvetna förfalskningar!

* Jordens rörelser m.m.
Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m……

….jorden snurrar runt sin egen axel. ….Jordaxelns lutning, oblikviteten, varierar relaterat till jordens rotationsriktning mellan 22,1 och 24,5 grader ……..[tillägg fn. cirka 23,5] ……Denna variation är relativt regelbunden och återkommer per vart 41 000 år. Vi har fn en minskande vinkel.

Jorden vobblar, dvs utöver att jordaxelns lutning varierar med en tidscykel på 41000 år så varierar dessutom axeln relaterat till solen pga att jorden precis som en gyrosnurras topp ‘vacklar’ när farten saktar ner eller ökar. Denna vobbling har för jordens del en tidscykel på 26000 år.

Sedan är det anmärkningsvärt att de gröna unga inte ens kollat siffrorna. Vi äter MINDRE kött idag än för 20 år sedan. Men det är en annan fråga precis som den verkliga miljöbelastningen som risodling innebär på såväl lokal biotop som regionala miljöer pga de stora metanutsläpp som all risodling för med sig. Värre totalt sett än all boskap som finns idag.

Read Full Post »