Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kostnad för invandring’

så hade det varit en sak att gå på OECD:s slutsats. Problemet för OECD är att en av de som stod som experter uttalade sig i TV-kanal igår…. Enligt vederbörande, en av alla dessa sk. forskare numera som saknar kontakt med vetenskapsteori, så hade han för sin del kommit fram till sin slutsats genom att titta på ålderspyramiden för de som invandrade till Sverige. Den hade han jämfört med länder som England och USA där det visat sig att yngre invandrare rent generellt betalade in mycket skatt och sällan (!?) behövde ha socialt ekonomiskt stöd så att de totalt enligt denne sk. forskare betalade in mer skatt än totala antalet invandrare behövde få ut i försörjningsstöd….. Det är t.o.m. värre logisk tankekullerbytta än vad klimatfantasternas sk. forskare som utan att vara vetenskapliga hållit fast vid påståendet att: Om A kan leda till B och B kan leda till C, så skulle slutsatsen vara att A leder till C 😛
OECD:s kullerbytta är värre: Om A innehåller B och B kan innebära C , så har den OECD-expert som kördes fram nått slutsatsen att detta skulle innebära att C därmed skulle vara bevisat större än C är större än D där C motsvarar skatteintäkter från B och D motsvarar samtliga utgifter för hela A….. 🙂

Observera att det ingalunda säger något om varken skatteintäkternas realvärde i verkligheten eller om sociala utgifters realkostnad i verkligheten. Till det krävs det betydligt mer djupstudier, underlag och analyser än vad hela OECD-rapporten som sådan innehåller. Verkligheten luras vi alla på hur den än ser ut! Lär de sig inte logik och mer matematisk bland de sk. sociala forskarna nu för tiden?

Invandring ekonomisk vinst för Sverige, SvD 13 juni 2013
Invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka, DN 13 juni 2013
samma dag sänker OECD sig själva med annan rapport Krisen drabbar migranter hårdast, GP 13 juni 2013 smart eller hur?

Read Full Post »