Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Korrigerade värden ej fakta’

Rekordvarmt 2014 – högst uppmätta medeltemperaturen, DN 2 januari 2015

SMHI har glömt bort att såväl de som Tema Vatten i Linköping tackade nej till korrekt uppmätta värden i mitten på 1990-talet då jag, just det JAG, fick i uppdrag att förmedla dessa till Er!!!
Resultatet av Era ”korrigerade värden” är så långt från sanningen som tänkas kan. Ni har faktiskt själva avslöjat förfalskningarna i:

Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Svenska medias journalister som går CO2-mytens ärenden, måste antingen sovit på såväl biologi som fysiklektionerna i högstadiet för att inte tala om att de inte ens klarat ut att ta med sig Vattnets Kretslopp och Fotosyntes som de lärde i 4:an och 5:an. Vad lärde de sig under skolåren?

Uppfinningar kan minska utsläppen av koldioxid, SvD Ledarsidan uppdaterad 4 januari 2015

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp Ingår i det elever skall lära sig redan i 4:an-5:an

Vattnets kretslopp
Ingår i det elever skall lära sig redan i 4:an-5:an

Fotosyntes
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.

FOTOSYNTESENS KEMI
Ordformel för fotosyntesen:
koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas
Kemisk formel för fotosyntesen:
6CO2 + 6H2O + hν → C6H12O6 + 6O2
· CO2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet)
· H2O från rötterna

SAMMANFATTNING:
CO2 som finns i atmosfären (och/eller i form av karbonater från vattnet) samt H2O som sugs upp av rötterna i gröna växter ger oss människor syre vi behöver för att andas. Processen kallas Fotosyntes och utgör en av grundkunskaperna som alla skall ha fått lära sig förstå innan sitt 7:e skolår. Dvs. förstå processen redan innan kemilektioner som ger kemiska formeln för processen lärs ut under senare skolår.
Fotosyntes

– – – – –

PS. Jag var även närvarande när min far, då ansvarig på styret för luft o vattenfrågorna, förklarade för SMHI:s folk året efter att SMHI byggt i Norrköping att det inte var möjligt att jämföra de värden som mätts på Bråvalla Flygflottilj utifrån flygets nivåbehov med de som SMHI tänkt att fortsätta mäta inne i Norrköping. BAKLÄXA för jag finns och Ni skall inte försöka bluffa vidare!!!

https://twitter.com/IngerNorah4you/status/550965623505682432

Norah4you's Weblog

De använder sig av Mauna Loa, aktiv vulkan på Hawaii, som h u v u d k ä l l a till alla CO2 mätningar runt jorden som kalibreras/korrigeras (hm förvanskas rent ut sagt) utifrån värden mätta på en vulkansida…… tänk om forskarna lärt sig lite geologi, fysik och kemi – dvs inte snuttifikations djupdykningar utan den helhetsgrund de skulle behövt för att förstå det varje 7:e klassare läser i ämnet geografi, om än i förbifarten om de inte lär sig texterna utantill 😛

För vad är det som gäller för en vulkan? Här hänvisar jag till bloggartikeln
Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid…

Visa originalinlägg 891 fler ord

Read Full Post »

Trafikverket har ändrat definitionen för om tåg är punktliga till att inludera tåg som är mindre än 15 minuter sena….. Förr var det 5 minuter som gällde. Samma vårdslösa hanterande av uppmätta faktiska värden som de som snurrar till tillvaron genom att korrigera äldre uppmätta temperaturer i t.ex. Stockholm utifrån värden uppmätta i Uppsala(se * nedan)….
tåget borde tänka om. Tågtrafiken har visserligen blivit mer punktlig, enligt siffror från trafikverket som presenterades tidigare i veckan. (Hela 97 procent av persontågen är i tid, vilket är en svag uppgång från året innan.) Men vad som räknas som ett försenat tåg har definierats om.

Enligt den nya definitionen måste ett tåg anlända stationen mer än 15 minuter efter utsatt tid för att klassas som försenat. Förr räckte det med 5 minuter. Vidare räknas inte inställda tåg som försenade tåg.14 minuter räknas inte längre som sent tåg, Expressen 14 januari 2013
14 minuter sent – inte längre ett ”försenat” tåg, SvT 14 januari 2013
14 minuter inte sent nog, Sydsvenskan 14 januari 2013

Trafikverket får skärpa sig. Det är helt ointressant om Trafikverkets påstående att det är den definitionen som gäller i hela Europa. Ett påstående som jag starkt betvivlar. Det som är intressant är att Trafikverket försöker förändra sifferunderlaget för statistiken för att få det till att verka som tågen blivit bättre. 1984 var en omdiskuterad bok, Trafikverket. Inte en manual till hur man kan dribbla med statistik. 2013 är inte 1984, Trafikverket.

* Utdrag ur Miljöhot – konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009:
Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen

”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder

Read Full Post »