Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kontinentalblock’

OCH kardinalfelet i hela klimathotdebatten visas i exemplet när Himalayas isar utifrån icke uppmätta och därmed icke giltiga argument som lett till en icke hållbar slutsats använts som vore det fakta för att bevisa temperaturhöjningen på jorden i sig samt en ännu mindre bevisad slutsats om CO2-s inverkan på det hela. En helt ‘slutsats’ som i sig byggt på icke giltiga argument där premisserna glömts bort att undersöka till förmån för att hålla klimathotflaggan högt!

Problemet är tyvärr värre än det som framkommer i FN rapport om glaciärer felaktig, DN 19 januari 2010. För verkligheten är den att inte ens den slutsats som påstås vara bevisad ”Att glaciärerna i Himalayamassivet minskar i storlek är ett vetenskapligt faktum. ” samt härleda det till en förmodad temperaturhöjning på jorden skulle vara ett bevisat vetenskapligt faktum sett över längre tidsperiod.

Vad vi har att göra med är att allt vatten, rinnande såväl som bundet strävar efter att nå ner till havsytan och att fruset vatten på hög höjd eroderar p.g.a. vind- och temperaturinverkande krafter. Dvs. kyla som påverkar is på höga höjder spränger isen som när den nått neråt självfallet smälter. Grundkunskaper som i den ‘gamla’ skolan var enda elev fick läsa om och de som sedan gick till folkhögskola fick läsa igen, har glömts till förmån för en på lösa grunder antagen hypotes ‘Jordens medeltemperatur stiger p.g.a. mänsklig användning av CO2’…..

Kontinentalblocken kunna, anser man, röra sig i horisontell led, varigenom sammanskjutningar och veckningar av de utanför kontinenterna hopade avlagringarna äga rum och höga bergskedjor upptornas. Bergskedjorna äro av isostatiska skäl djupare nedsäkta i simat än andra sialpartier. Allt eftersom deras högsta partier förstöras genom förvittring och erosion höja de sig som självständiga block…..” källa Holmström Leonard, Naturlära delen Geologi, De nutida bildningarnas uppkomst sid 254, Lund 1933

Read Full Post »