Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘konstnärer’

som grundprincip Leif Padgrotsky. För det första är kriterierna för vilka som skall räknas som konstnärer värda att få livslön ingalunda något som råder konsensus OM och ‘konstnärer’ får leva i den verklighet som alla andra lever när de blir arbetslösa. Vad som möjligen går att ifrågasätta i detta fall som i många andra fall där personer har högst varierande inkomster under året och under livet är om A-kassans golv inte borde höjas så att den inkluderar en rimlig hyra, var nu det beloppet skall sättas, och minimilevnadsstandard. Men som sagt. Det är en generell fråga och inget som är speciellt för konstnärer.

Rödgröna kan återinföra konstnärslön, GP 9 april 2010

Read Full Post »