Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Konstbevattning’

kära forskare i Geologi. Det stora problemet när vi började med att ta grundvatten till såväl vattenförsörjning som jordbruksodling samtidigt som landhöjningen fortfarande går snabbare i norr än i söder men ändå är tillräckligt stor norr om en linje gående från mellersta Halland över till Östersjön att den påverkar brunnar betydligt mer än vad ni nu verkar minnas. För i ärlighetens namn gick varningar om detta ut redan i mitten av 1960-talet från de verkliga specialisterna på luft- och vattenproblem. Vi bygger helt enkelt så att mer vatten förbrukas än vad nederbördsområden (se vattnets kretslopp om ni glömt) ger genom att det går åt betydligt mer vatten för att transportera avfall och mycket vatten direkt rinner ut genom kranen än vad vattenåtgången per individ var för 100 år sedan. Storstadsbebyggelse, industrianläggning, fritidsanläggningar, konstbevattning o.s.v. gör inte att vatten ens efter ‘användning’ hamnar på samma ställe i vattnets kretslopp som det naturen gav som vanlig förutsättning. Brunnars uttorkande var känt, påbörjat redan under 1950-talet, urlakning av vatten i djupbrunnar m..m också, och förutsett att det skulle bli exakt den effekten av sk. klimathotet förutan! Snurren! Ta och läs symposie och föreläsningshandlingar från Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg 1970-talet.

Klimatförändringar torkar ut brunnar, GP 17 mars 2012
Klimatförändringar torkar ut brunnar, SvD 17 mars 2012

Read Full Post »