Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Konstantin the Great’

Today in cnn.com came this year’s most hopeful message for all of us who belive in God:

— Christianity is a religion frayed over the centuries into many denominations. On Sunday, Pope Francis and the head of a major one vowed to heal one of the church’s oldest splits.

The Great Schism of 1054 separated the Catholic and Eastern Orthodox churches. Both profess similar doctrine and worship in similar ways, but a millennium ago, Eastern Orthodoxy rejected the ultimate authority of the Pope.

Francis and Patriarch Bartholomew I — the spiritual leader of some 300 million Orthodox Christians worldwide — signed a declaration on Sunday committing to unity between the two churches.Pope Francis begins mending the schism with Orthodox Christians, bbc.com 2014/11/30

Pope and patriarch condemn Middle East persecution of Christians, the Guardian 2014/nov/30

This is not the first important action Pope Francis taken.
But this step presented today is needed before the next steps leading up to a peaceful world might be the answer to our prays.

Next needed step will be to go back to the days when Christian Church split for the first time, Churchmeeting in Nicea.

From a previous blogarticle of mine:
Påvens viktiga möten för världsfreden sker i skymundan, åtminstone i svenska media.

Påven Franciskus har landat i Jordanien. Därmed inleder han sin tre dagar långa och mycket symboltyngda Mellanösternturné som syftar till att knyta band såväl mellan katoliker och ortodoxa kristna som mellan muslimer och judar.Påven har anlänt till Jordanien, DN 24 maj 2014
……
Tre av våra dagars stora problem mellan väst och öst har sina rötter tillbaka i tiden från det att Kejsar Hadrianus år 135 e.Kr ändrade namnet på Romerska provinsen Syriska Judeen till Syriska Palestina fram till dess att Konstantin den store flyttade Romarrikets centrum till Konstantinopel, våra dagars Istanbul (nästan).Påvens viktiga möten för världsfreden

Quick translation title: ”The Pope’s important meetings for world peace happens in the background, at least in the Swedish media.”

Read Full Post »