Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Könsbundna sjukdomar’

”– Det är inte en uppgift för hälso- och sjukvården att göra undersökningar som enbart syftar till att könsbestämma foster. Det ska användas till sådant som är relaterat till könsbunden sjukdom, säger han.
Föreskrifterna innebär enligt honom att det klargörs att hälso- och sjukvården inte ska lägga grunden för en utveckling där vuxna väljer kön på sina barn. Men om personalen vet könet på fostret blir den även framöver skyldig att berätta det om föräldrarna frågar.
Aftonbladet SvD
DN

Hur har det kunnat gå så snett även i detta avseende med tolkning av tidigare lagtexter? Varje tilltäppande av felaktigheter är viktig. Någon måtta på vad folk har rätt att få reda på när det gäller ett foster MÅSTE finnas för så vitt det inte finns könsbunden sjukdom som det i och för sig bör diskuteras kriterierna för när foster får könsbestämmas. Vi lever inte i Nazityskland!

Read Full Post »