Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Konkurslagen’

Till skillnad från Youngman är BAIC, om det nu är de som ingår i det kinesiska konsortiet vilket det ryktats om i snart två månader, så är BAIC en högst trovärdig köpare av Saab Automobiles konkursbo. Som jag skrev ” är detta enda realistiska alternativet som hittills presenteras sedan GM beslöt att lägga ner Saab Automobile och svenska regeringen övertalade dem att sälja i stället med känt bedrövligt resultat.BAIC och Panasonic, Norah4you 10 april 2012 Är det så att Panasonic inte är med i konsortiet, så finns det andra som sitter på nya lösningar. Som av en händelse så är de rara metaller som krävs för den nya typen av batterier lättast åtkomliga i Kinas gruvor (finns även här i Sverige men bryts inte)

Youngman borta från Saab, di.se 23 maj 2012

Youngman har alltid varit bra på att prata med media. Men pengar på bordet har de inte så ofta haft när de lovat.

DI: Youngman ute ur spelet om Saab, GP 23 maj 2012
DI: Youngman ute ur spelet om Saab, SvD 23 maj 2012
Youngman uppges vara ute ur Saabspelet, DN 23 maj 2012
Konkursboet: ”Förhandlingar pågår”, ttela.se 23 maj 2012

Tillägg 12.16 23 maj 2012 Youngman inte längre aktuella för Saab-köp tv4.se 23 maj 2012
Youngman ute ur Saab-leken, Sveriges Radio 23 maj 2012

Tillägg 22.51 Youngman borta från Saab, GP 23 maj 2012
Kineserna ute ur Saab-leken, GT 23 maj 2012

Tillägg 23.55 24 maj. Inte blir det BAIC – frågan är vad det nya konsortiet som förhandlar står för?

Read Full Post »

Youngman verkar inte förstå att om de kommit med det nu framlagda budet för själva Saab Automobile innan konkursen, så hade budet förmodligen tagits emot med öppna armar av fler än de verkliga Saabfantasterna. Nu är budet på 3,2 miljarder och icke förpliktigande utlovade 10 miljarders satsning en droppe i havet av vad som krävs i ett läge där Youngman inte får med sig GM för tillverkning av 9-5 och 9-4x på licens, vilket de skulle behöva för det är så långt ifrån klart som tänkas kan att Youngman skulle kunna få licenser att tillverka Lotusbilar i Trollhättan i en övergång. Youngman äger inte Lotus vilket tyvärr inte framgått ordentligt i svenska media. Som jag skrev i Youngman äger inte Lotus, Norah4you 13 mars 2012 : ”* Youngman inte är majoritetsägare i Lotusgruppens moderbolag Proton. Huruvida Youngman är eller inte är minoritetsägare förtäljer inte ttela.se.

* Det var Malaysiska regeringen som var majoritetsägare och det är den Malaysiska industrikoncernen DRB-Hicom som nu är det. Hur troligt är det att endera av dessa parter skulle vilja tillverka Lotusbilar i Trollhättan oavsett vilket företag som skulle få licenserna till de kostnader som det är att bygga bilar i Sverige samt därefter via dyr logistik skeppa dem bort till Asien. Hur troligt är det att inte Malaysiska staten som minst skulle försöka få motprestation av svenska staten i någon form av försäljning och/eller tekniköverföring om det trots allt skulle ske? I jämförelse med Saudi Arabien som vänster- och vänsterliberala nissar protesterar mot är Saudi Arabien betydligt mer demokrati utifrån moderna demokratibegrepp. I Saudi kan kvinnor få högre utbildning, högre statliga tjänster samt sitta i regering. Dödsstraff finns i båda länderna.

Att 9-3, under förutsättning att det skulle vara fritt fram att tillverka den vilket det inte är trots alla svenska mediaskriverier, skulle ha förutsättningar att bli tillräckligt efterfrågad för att det skulle vara intressant för tidigare underleverantörer som först förlorat pengar i samband med ackordet innan Muller tog över och som sedan förlorat ännu mer i den stora konkursen, det är inte realistiskt drömmande av Saabfantaster och/eller Youngman. Muller åsamkade Saab Automobile 13 miljarder i förlust. Även om Youngman skulle hosta upp 3,2 miljarder, och mot alla odds skulle få tillgång till att fortsätta använda Saabmärket och Saabnamnet, och dessutom satte in 10 miljarder på bank som garanti här i Sverige, så skulle de pengarna inte ens räcka till de uppstartningskostnader, materialkostnader och löner som behövs fram till dess högst eventuellt Phoenixplattan skulle vara ute för leverans till kund. Phonixplattan som Saabfantasterna satt sitt hopp till är redan i dagsläget hoplöst frånsprungen av ännu nyare tekniska landvindningar. Det krävs oavsett allt annat att det finns en efterfrågan på marknaden som är tillräckligt stor för att ett bilmärke skall kunna fortsätta tillverkas. Efterfrågan som är så stor att alla kostnader täcks och företaget skulle ha en realistisk möjlighet att gå med vinst. På bilmarknaden är inte efterfrågan så stor att Saab Automobile skulle ha en chans. Så enkelt är det.

Youngmans bud på Saab 3,2 miljarder, Expressen 17 april 2012
Kinesiska Youngman får skarp kritik av tidigare rekonstruktören Guy Lofalk. Men Saabspekulanten utlovar återstart av produktionen i Trollhättan, och det svenska ombudet Johan Nylén avfärdar rykten om att bolaget bara vill komma över teknik.
Guy Lofalk pekar på utebliven finansiering från kinesiska Youngman under rekonstruktionen i en rapport inlämnad till tingsrätten. Bland annat kom aldrig den utlovade finansieringen på 70 miljoner euro under rekonstruktionens inledande skede i höstas.
”Youngman betalade alltid för lite och för sent”, sa Guy Lofalk till Dagens industri på måndagen.

Youngmans löfte: Det blir produktion i Trollhättan, di.se 17 april 2012
Youngman bjuder 3,2 miljarder, SvD 17 april 2012
Youngman bjuder 3,2 miljarder, DN 17 april 2012
Youngman bjuder 3,2 miljarder, GP 17 april 2012

Sedan en sak. Att bygga upp återförsäljarkedjor igen kostar bara det som minst 3-5 miljarder kronor. Reklamkostnader för att överhuvudtaget kunna ställa upp på marknaden som minst någon miljard. Youngman har som Lofalk mycket riktigt sa lovat mycket och hållit litet. De är under alla förhållanden ett år för sent ute för att framstå som trovärdiga och realistiska.

Tillägg 07.18 Youngman har lagt bud på Saab, 17 april 2012

Tja så kom det på konkursförvaltarnas pressmöte i klartext det jag försökt förmedla här hela tiden men Saabfantasterna inte verkar ha förstått att är verkligt läge:
”Enligt Bergqvist utgår de ifrån Saabs bilmodeller, men planerna hos de olika intressenterna skiljer sig åt mycket.
– Vi måste nu förhandla med dem för att buden ska bli jämförbara, sade Bergqvist.
Samtidigt betonade konkursförvaltningen att de bara utgår ifrån storleken på buden, köpesumman, och inte utvärderar om intressenterna har möjlighet att driva verksamheten vidare.
– Vi gör ingen som helst sådan utvärdering. Vi har fullgjort vår uppgift om vi lyckas sälja den här verksamheten med ett gott utfall. Det är vår uppgift. Vi kan inte ta ansvar för någon annan på marknaden och deras åtaganden, sade Hans Bergqvist.
Det betyder inte att en intressent kan tjäna på framtida utfästelser och vinna budgivningen på det.
– Nej, eftersom vi inte tar hänsyn till sådana utfästelser, slog Bergqvist fast.”
Flera bud att bygga Saab-bilar, GP 17 april 2012

Tillägg 23.27 De som fortfarande drömmer om Youngman och tror att 10 miljarder skulle räcka till att starta upp + löner under åren tills en ev. Phonixplatta är färdig ut till kund + materialkostnader + reklamkostnader + kostnader för test av ny bil m.m. de personerna bör nog läsa:

Saabsäljare i Göteborg ger upp, GP 17 april 2012
Saabsäljare i Göteborg ger upp, SvD 17 april 2012
Saabsäljare i Göteborg ger upp, DN 17 april 2012

Det hör till saken att stort antal av de återförsäljare Saab hade i USA och England gett upp tidigare. Att bygga ett nytt återförsäljarnät är inte gratis.

Read Full Post »

enda realistiska alternativet. Baic har störst möjlighet att få ta över licensrättigheter för 9-5 kanske även 9-4x om det nu inte är så att GM, vilket det ryktats om en del på senare tid, har planer att med små förändringar presentera en egen bil byggd på 9-4x vars rättigheter GM äger. Panasonic har en del ny teknik på G som skulle kunna vara applicerbart och användbart i en framtida bilteknik där GPS kan ersättas av ledfyrar för säkrare körning. Kombinationen har dessutom vissa möjligheter att med någon av Saab Automobiles gamla plattformar få tillstånd att använda Saabnamnet och Saabmärket. Sannorlikheten att någon av de andra skall få tillgång till licenser respektive användande av namn och märke är mycket små.

Skälet till att Panasonic skulle kunna öppna dörren för namn och märkesbevarande ligger i en del it-teknik som är användbar även inom flyg- och försvarsindustrin m.m.

Tror dock att de behöver avsevärt modernare plattformar än Phonix, huruvida Baic har något på lager är okänt, för att kunna tillverka bilar som marknaden efterfrågar så att tillverkning i Trollhättan skulle kunna vara realistiskt hållbar.

Dock är detta enda realistiska alternativet som hittills presenteras sedan GM beslöt att lägga ner Saab Automobile och svenska regeringen övertalade dem att sälja i stället med känt bedrövligt resultat.

Konkurrensen om Saabs konkursbo uppges ha hårdnat den senaste tiden. Indiska Mahindra samt ett samarbete mellan Baic och Panasonic hör till dem som pekats ut som spekulanter. Youngman ska ha lämnat bud på Saab, Expressen 10 april 2012

Deadline för slutbud klockan 17, ttela.se 10 april 2012
Youngman bland slutbudgivarna, DN 10 april 2012

Tillägg 06.40 11 april Flera intressenter slåss om Saab, ttela.se 10 april 2012
Alla spekulanter kvar i Saabaffären, SvT 10 april 2012

Read Full Post »

ville att Svenska Staten skulle gå in med pengar i? Frågan är om staten ens får tillbaka pengar för alla panter och lönegarantier. Löfven borde förklara sig även om han bytt position.
Förvisso tror DN: ”Riksgälden har panter i reservdelsbolaget Saab Parts och kommer att få de pengar som en försäljning drar in. Dessutom räknar konkursförvaltarna med att det blir ett överskott i konkursen av Saab Tools och då kommer Riksgälden få del av det överskottet också.” Staten får utdelning i Saab, DN 10 april 2012
Men det förutsätter trots allt att försäljningen av Saab Parts ger de intäkter som förväntas. Det är ingalunda säkert.

Statlig miljard hotad i Saab, di.se 10 april 2012

Saabs bouppteckning klar. Bristen är 9,4 miljarder. Med tillgångar på 3,6 miljarder och skulder på 13 miljarder.
Saabs fastighetsaffär får kritik, GP ekonomi 10 april 2012

Under konkursen och företagsrekonstruktionen har staten betalat ut sammanlagt cirka 870 miljoner kronor i lönegaranti ” Saab har skulder på 13 miljarder kronor, Expressen 10 april 2012

Saab har skulder på 13 miljarder, SvD 10 april 2012

Noterar också att trots alla fagra ord om ev. möjligheter under vissa villkor att ha biltillverkning, så har konkursförvaltarna inte säkrat möjligheter till att behålla namnet Saab eller märket till ev. köpare. Muller var en katastrof för Saab Automobile.

Tillägg 18.25 Jättelik skuld, stora frågetecken, tiden ute, SvD 10 april 2012
Saab har skulder på 13 miljarder, GP 10 april 2012

Read Full Post »

att Muller aldrig läste/förstod/informerade om alla paragrafer i köpeavtal, sidoavtal och under vilka omständigheter licensavtal överhuvudtaget skulle kunna få användas. Det var många pärmar som potentiella köpare fick tillgång till i virtuella rummet. Ännu fler av Muller undertecknade dokument. Inte riktigt som Muller förutskickat enligt ryktet. Muller äger hela problemet. Ingen annan kan lastas.

Enkel genomgång för alla Saabfantaster som skyller på:

* Näringslivsminister Maud Olofsson. OM inte Maud Olofsson och hennes närmaste tjänstemän övertalat GM att inte lägga ner Saab, beslutet var redan fattat och pengar avsatta, så hade inte Spyker Muller haft en chans att få köpa. Muller äger hela det problemet.

* Alliansregeringen som helhet. GM ställde flera krav för att inte lägga ner Saab. Först och främst att svenska regeringen, dvs sittande Alliansregering, skulle gå i borgen för ett EIB-lån som enbart skulle få användas till framtida bilprojekt. Sedan ställde GM bl.a. kravet att Antonov inte skulle få komma med som ägare eller bestämmande över Saab Automobile f ö r e 2014 när det var tänkt att GM:s preferensaktier, GM:s licenser m.m. skulle fasats ut. Muller äger hela det problemet.

Inte Alliansens skyldighet eller ens juridiska rättighet att täcka upp för Muller när Muller försökte bryta det senare av honom i köpeavtalet undertecknade kravet mindre än 1 år efter köpet. Inte Alliansens fel att EIB inte bara sade nej till att ta in Antonov, återigen ett avtal undertecknat av Muller som han försökte bryta, utan även hade betänkligheter i hur de första miljardutbetalningarna av EIB-lånet använts. Muller ägde hela problemet. Att han förra påsken försökte påstå att EIB inte svarat när han visste att det var precis vad de gjort om såväl Antonov som att de (EIB) krävt godkänd redovisning av lånets användning, stoppat vidare utlåning samt krävt att Muller senast visst datum skulle börja återbetala lånet om inte fullständig och godkänd redovisning lämnats. Muller äger hela det problemet.

* Media som inte rosat utan enligt Saabfantasterna dissat Saab. OM Saab Automobiles 9-4x, ett exempel, varit så fantastisk bil, så hade kunderna varit fler än 164 (eller vad de slutligen blev) i USA. Att GM tillverkat den i Mexico för Saab Automobiles räkning skulle varit ett vinstgivande projekt – förutsatt att den varit efterfrågad och värd de pengar som krävdes för att köpa den. Problemet var att Saab Automobile missbedömt vad marknaden efterfrågade till det pris Saab Automobiles återförsäljare krävde. Det går aldrig att leva på gamla lagrar i bilvärlden. Som i fashion – One week your in – the next your out.

Dags för Saabfantasterna att växa upp. Saab Automobile har inte varit vinstgivande mer än enstaka år. Allt snack om att GM dränerade – nej tvärt om. GM stod för alla patentkostnader, stor del av kostnaderna till återförsäljare m.m. att GM:s alla dotterbolag betalade för användande av GM ägda licenser är exakt samma som sker i varje företag där moderbolaget är det som äger licenser, patent, teknik m.m.

Muller äger hela det problemet. Det är han och ingen annan som körde Saab Automobile utför och inte ens bromsade i tid utan hela tiden försökte hoppa från lånetuva till lånetuva utan att för Saabfolket förklara att alla lån måste betalas och innan dess räntan på lånen; utan att förklara att när ett företag inte har en produkt som efterfrågas i tillräckligt stor omfattning för att ge en vinst, så kan man inte låna sig ur det läget mer än mycket mycket kortsiktigt och absolut inte hålla på att dra ut på det så länge som Muller gjorde.

Turkisk Saabfrossa, GP 27 februari 2012
Turkiskt bud på Saab dras tillbaka, Expressen 28 februari 2012
Bolag drar tillbaka bud på Saab, SvD 28 februari 2012
Turkisk Saabfrossa, DN 27 februari 2012
Turkisk budgivare drar sig ur – GM vill döda Saab, 27 februari 2012 Det senare skötte Muller så bra själv.

Read Full Post »