Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘konkurs’

att Muller aldrig läste/förstod/informerade om alla paragrafer i köpeavtal, sidoavtal och under vilka omständigheter licensavtal överhuvudtaget skulle kunna få användas. Det var många pärmar som potentiella köpare fick tillgång till i virtuella rummet. Ännu fler av Muller undertecknade dokument. Inte riktigt som Muller förutskickat enligt ryktet. Muller äger hela problemet. Ingen annan kan lastas.

Enkel genomgång för alla Saabfantaster som skyller på:

* Näringslivsminister Maud Olofsson. OM inte Maud Olofsson och hennes närmaste tjänstemän övertalat GM att inte lägga ner Saab, beslutet var redan fattat och pengar avsatta, så hade inte Spyker Muller haft en chans att få köpa. Muller äger hela det problemet.

* Alliansregeringen som helhet. GM ställde flera krav för att inte lägga ner Saab. Först och främst att svenska regeringen, dvs sittande Alliansregering, skulle gå i borgen för ett EIB-lån som enbart skulle få användas till framtida bilprojekt. Sedan ställde GM bl.a. kravet att Antonov inte skulle få komma med som ägare eller bestämmande över Saab Automobile f ö r e 2014 när det var tänkt att GM:s preferensaktier, GM:s licenser m.m. skulle fasats ut. Muller äger hela det problemet.

Inte Alliansens skyldighet eller ens juridiska rättighet att täcka upp för Muller när Muller försökte bryta det senare av honom i köpeavtalet undertecknade kravet mindre än 1 år efter köpet. Inte Alliansens fel att EIB inte bara sade nej till att ta in Antonov, återigen ett avtal undertecknat av Muller som han försökte bryta, utan även hade betänkligheter i hur de första miljardutbetalningarna av EIB-lånet använts. Muller ägde hela problemet. Att han förra påsken försökte påstå att EIB inte svarat när han visste att det var precis vad de gjort om såväl Antonov som att de (EIB) krävt godkänd redovisning av lånets användning, stoppat vidare utlåning samt krävt att Muller senast visst datum skulle börja återbetala lånet om inte fullständig och godkänd redovisning lämnats. Muller äger hela det problemet.

* Media som inte rosat utan enligt Saabfantasterna dissat Saab. OM Saab Automobiles 9-4x, ett exempel, varit så fantastisk bil, så hade kunderna varit fler än 164 (eller vad de slutligen blev) i USA. Att GM tillverkat den i Mexico för Saab Automobiles räkning skulle varit ett vinstgivande projekt – förutsatt att den varit efterfrågad och värd de pengar som krävdes för att köpa den. Problemet var att Saab Automobile missbedömt vad marknaden efterfrågade till det pris Saab Automobiles återförsäljare krävde. Det går aldrig att leva på gamla lagrar i bilvärlden. Som i fashion – One week your in – the next your out.

Dags för Saabfantasterna att växa upp. Saab Automobile har inte varit vinstgivande mer än enstaka år. Allt snack om att GM dränerade – nej tvärt om. GM stod för alla patentkostnader, stor del av kostnaderna till återförsäljare m.m. att GM:s alla dotterbolag betalade för användande av GM ägda licenser är exakt samma som sker i varje företag där moderbolaget är det som äger licenser, patent, teknik m.m.

Muller äger hela det problemet. Det är han och ingen annan som körde Saab Automobile utför och inte ens bromsade i tid utan hela tiden försökte hoppa från lånetuva till lånetuva utan att för Saabfolket förklara att alla lån måste betalas och innan dess räntan på lånen; utan att förklara att när ett företag inte har en produkt som efterfrågas i tillräckligt stor omfattning för att ge en vinst, så kan man inte låna sig ur det läget mer än mycket mycket kortsiktigt och absolut inte hålla på att dra ut på det så länge som Muller gjorde.

Turkisk Saabfrossa, GP 27 februari 2012
Turkiskt bud på Saab dras tillbaka, Expressen 28 februari 2012
Bolag drar tillbaka bud på Saab, SvD 28 februari 2012
Turkisk Saabfrossa, DN 27 februari 2012
Turkisk budgivare drar sig ur – GM vill döda Saab, 27 februari 2012 Det senare skötte Muller så bra själv.

Read Full Post »

Det är Muller som skapat problemen kring Saab Automobile. Inte Maud Olofsson, inte Alliansregeringen, inte media!

Så enkelt är det att om man börjar ett köp av ett företag med att betala köpet från pengar som ägs av ett företag som före köpet var dotterbolag, så har man själv grävt första gropen.

Har man dessutom själv skrivit under ett köpeavtal med många bindande klausuler och sedan redan efter ett par månader försöker få det till att de man köpte företaget av, den regering som gjorde köpet möjligt och/eller media är skuld till att man minsann inte får göra som man vill, trots undertecknat köpeavtal, då har man själv vidgat hålet till gropen. Muller: Den svartaste dagen i min karriär, SvD 19 december 2011
Den svartaste dagen, DN 19 december 2011

Har man själv sedan försökt föra över skulden för felvalt segment för en vara som kunderna inte vill köpa i tillräckligt stor omfattning till de priser som företagsledningen vet är nödvändiga för att kunna som sämst gå jämt upp, har man själv fortsatt gräva gropen.

Har man dessutom underlåtit att betala sina underleverantörer samt under pågående rekonstruktion fört över den enda reella tillgång man haft, i Saab Automobiles fall Phonixplattformen, från företaget vidare som pant(?) eller eljest, då har man verkligen satt sig på pottkanten både moraliskt och juridiskt.

Sluta skylla på andra. Se till att problemet placeras där det hört hemma sedan dag 1 – Hos Muller!

Maud Olofsson hade kunnat rädda Saab, företagsanalytiker på GT 19 december 2011 NEJ det hade hon inte. Svenska regeringsmedlemmar saknar varje rätt att trycka på ett moderföretag, svenskt eller utländskt, för att tvinga fram en lösning mot moderföretagets vilja!

I Aftonbladet hävdas det att Alliansen lät Saab gå under av ‘ideologiska skäl’….. Väldigt så många som vill skylta med att de inte förstått vad som är skillnaden mellan en demokratisk och en kommunistiskt stat….. Regeringen lät Saab gå under, Aftonbladet debatt 19 december 2011
Vi lever inte i en kommuniststat där det varit möjligt om Saab Automobile varit ett svenskt bilföretag, vilket Saab Automobile inte är för det är registrerat som ett dotterbolag till SWAN som är holländsk ägt! Enda möjligheten för Saab Automobile hade varit att anpassa sin produkt till efterfrågan på marknaden. Saab Automobile hade ett för högt pris för det som bilarna erbjöd i jämförelse med de bilar som kunderna efterfrågade i segmentet som Saab Automobile valt att satsa på.

Muller skrev på köpeavtalet med alla klausuler. Det är han som äger problemet!
GM: Vi var tvungna att bevaka våra intressen, di.se 19 december 2011

Saabs konkurs beviljad, GP 19 december 2011
Saabs konkurs ett faktum, Expresen 19 december 2011
Saab går i konkurs, DN 19 december 2011

Tillägg 20 december 06.52 I Saabkonkurs rimlig men hopp finns, GP 20 december 2011 refereras Dala-demokraten (S) som anser däremot att regeringen ”sov med marknadsliberala läroböcker under kudden och ältade mantran om att inte äventyra skattebetalarens pengar”. Tidningen jämför med ledarna i USA, Tyskland och Frankrike som i stället ”pumpade in pengar i sina länders bilindustri”.

Men även Dala-demokraten måste väl ändå veta att USA har helt andra lagar än Sverige vilket är viktigt att komma ihåg. I Sverige är det inte tillåtet sedan vi gick med i EU att hålla enskilt privat företag som behöver hjälp under armarna på en marknad som kan snedvridas eller där företaget kan få extra fördelar. EU-direktivet. Men hur var det då med Tyskland och Frankrike? I båda fallen fanns det statligt direkt eller indirekt ägande innan EU-direktivet kom samt så var det hela bilbranschen inte speciellt privat företag som stöddes i fall där inte staten var delägare. I Tysklands fall är delägarskapet i något fall även ett arv från tiden då det fanns två Tyskland.

Tillägg 17.29 Nu är GT ute och cyklar. GM-styrelsen som sänkte Saab, GT 20 december 2011 Nej GT. Sänka Saab Automobile gjorde Muller så bra själv utan hjälp från GM! Har man skrivit under ett avtal, så har man att leva upp till det man lovat att acceptera.
Förr i tiden hade räckt med ett handslag. Nu försöker en del ändra villkor de själva skrivit under 🙂

Tillägg 21 december 05.08 Vid vägs ände, Expressen 20 december 2011
GM: Beklagligt, men inte vårt fel, ttela.se 20 december 2011 GM har helt rätt. Det är inte GM-s fel att Muller försökt springa ifrån det köpeavtal han själv undertecknat.

Read Full Post »

Väntat förlopp som dragit ut på tiden och främst drabbat underleverantörer och anställda som trott på pratmakaren.

Saab begärs i konkurs, GP 19 december 2011
Saab begärs i konkurs, GT 19 december 2011
Viktor Muller begär Saab i konkurs, SvD 19 december 2011
Saab begärs i konkurs, SvD 19 december 2011
Saab begärs i konkurs, DN 19 december 2011
Saab begär om konkurs, 19 december 2011
Just nu: Saab ansöker om konkurs, ttela.se 19 december 2011
Muller begär Saab i konkurs, Aftonbladet 19 december 2011

Muller äger hela problemet. Resan utför startade i det ögonblick som Muller använde Saab UK:s pengar att göra sista avbetalningen till GM med. Att Muller sedan försökt skylla problemen på andra är hans bekymmer. När man inte läst det finstilta i de avtal man själv skrivit under och om man inte förstått det som stått där skaffat sig sakkunskap som kan hjälpa till att förstå, då har man själv grävt gropen!

Se även Lär dig läsa det finstilta Muller, Norah4you 28 december 2011
Ett nej är ett NEJ Saab, Norah4you 2 december 2011

Tillägg 12.50 Fackordförande: Tragiskt för de anställda, GT 19 december 2011

Muller säger Jag är förtvivlad och rasande, GT 19 december 2011 ….. hade inte skadat om karln läst det finstilta i alla avtal han skrev under 😛
GM har fortsatt mycket kontroll, DN 19 december 2011

Inte mycket att hämta i belånat Saab, di.se 19 december 2011

Read Full Post »