Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunism’

Tre snabba kommentarer.

* Karelen är inte så enkelt som länken Karelens historia och även Finland vill göra det. Större delen av den historien fram till år 1500 kan lätt motbevisas då det finns gott om källor som inte använts av Nordiska historiker efter år 1900. (Kan bara undra varför?) [IEJ: Om det är något jag avskyr oavsett vem som står för det, är 1984 varianter där folkgrupper försöker sno andra folkgruppers historia!!!]

Det var långt fram i historien som de tre folkgrupper som blev finska folket kom till Karelen. Läs Rimbets Ansgars Vitan samt arabiska geografers skildringar av den då kända världen som inkluderade Finska viken och landet upp till norra Bottenhavet. Finnarna var inte ens den dominerande befolkningsgruppen när den siste Rusen, son till en Linköpingsbiskop tillhörande Folkungaätten, kastades ut ur Ryssland.

På Karelen fanns ruserna i majoritet(!) så sent som när Biskop Bengt slängdes ut ur Karelen för att senare under samma korståg (1237 e. Kr) död under strider i Estland. Det folkslag som blev ruserna hade förts som fångar till området från Finska Viken till Ladoga redan i början av Hermaneriks tid under Folkvandringstiden. Med början då trängdes de verkliga urinvånarna Kvenerna som inte var finnar eller samer, varken språkligt eller etniskt, bort. Så sent som på medeltida kartor finns också de De verkliga kvenerna noterade. Kvenerna finns nu kvar som liten folkrest söder Kareliska näset i Estland samt uppe vid Alta i Nordnorge. Rätt skall vara rätt oavsett vilket befolkningsområde i världen som skall få sin historia berättad.

Av en händelse så har vi också en språklig rest av att språket som kvenerna talade så sent som under King Alfred den stores tid i nuvarande England var samma som talades i stor del av norra Sverige och där ord går att jämföra med arabiska geografer som från Finska Viken seglande med fiskare upp till norra Bottenviken för att vandra, snöskor och en skida med styrpinne finns ritade, refererar i sina verk från 300-talet fram till 800-talet. Inte en siffra lik finska eller samiska.

* Det är märkligt att det är de demokratiskt valda partierna till Sveriges Riksdag som först vågar börja röra i den Svenska Historielöshetsröran som 1900-talet utgör. Märkligt men mycket bra.

* Slutligen en annan reflexion och kommentar: Norge har gjort upp med sin Andra Världskrigshistoria. Varför klarar inte officiella Sverige att redovisa sin utan försöker jamsa med och låtsas som man alltid varit antirasister och utifrån detta försöka inbilla svenska folket att vi skulle ha någon moralisk skyldighet att utan att göra som England, USA och Australien redan vid gränsen stoppa de som varit stridande terrorister? Den snabbkollen av pass är tillåten i EU eftersom varenda EU-medborgare är skyldig enligt EU-direktiv att kunna visa legitimation innehållande födelseort om Myndighet i land de vistas i (även sitt eget) så begär.

SasjaL

Norrländska Socialdemokraten, 150105


http://www.nsd.se/opinion/v-vill-ha-minnesmarke-over-kirunasvenskarna-8988210.aspx

VPK-Sovjet

Trevligt att någon äntligen tar steget med partiets historia! Frågan är om han enbart utnyttjar den rådande politiska situationen och försöker samla poäng? Ser det ändå som tveksamt att inom överskådlig tid att övriga partier följer samma väg …

Visa originalinlägg 810 fler ord

Read Full Post »

Jonas Sjöstedt gör i en mycket bra artikel i Norrländska Socialdemokraten upp med Vänsterpartiets historiska bakgrund. Det är en välformulerad artikel. En av de bästa texterna som jag läst när det gäller att klargöra hur det kommunistiska Sovjetunionen var allt annat än det som det utgavs för att vara.

Det som Jonas Sjösted (V) skriver är viktigt. Så viktigt och välformulerat att ALLA, även dagens svenska skolelever får lära sig detta.

Under 1920- och 30-talen emigrerade många svenskar till Sovjetunionen. De flesta bosatte sig i sovjetiska Karelen. De lämnade ett Sverige med fattigdom, klassorättvisor och hög arbetslöshet. Många av dem kom från Norrbotten, ibland kallas de därför för Kirunasvenskarna. De flesta sympatiserade med och trodde på Sovjetkommunismen. I Sovjet möttes de av armod, förtryck och rättslöshet. Tiotals av dem mördades av stalinismens terror eller gick under i fångläger. De tillhör stalinismens offer.

En del av de överlevande kunde återvända till Sverige. Trots deras dramatiska och tragiska öden var deras historia relativt okänd fram till 90-talet då de uppmärksammades i böcker och andra medier. Flera av dem som återvände kände sig mobbade och utstötta av kommunister i Norrbotten eftersom de vittnade om övergrepp och armod i Sovjetstaten.

Stalinismen var ett system baserat på terror och fruktan. Under Stalins tid som diktator dödades miljoner av politiskt våld. Hundratusentals hämtades i sina hem och avrättades. Miljoner deporterades och dog i fångläger. Miljoner svältes till döds, inte minst i Ukraina. Rättslöshet och terror härskade. Det öde som drabbade de mördade Kirunasvenskarna var en liten del av den systematiska förföljelsen och mördandet. Den kommunistiska idén användes för att motivera massmord.
V vill ha minnesmärke över Kirunasvenskarna, Jonas Sjöstedt (V) på NSD:s debattsida 5 januari 2015

En och annan petimäter kanske tycker att Sjöstedt skulle gått hårdare åt Kommunismen som idé. För all del. Det hade varit möjligt, men frågan är om det i så fall hade gjort Stalins och Sovjetunionens våld mot oliktänkande tydligare för de som inte har djupare kunskaper i Statsvetenskap, Historia och Svensk Politik under 1900-talet.

Jonas Sjöstedt har gjort rent hus till vänster. När skall Socialdemokraterna göra upp med sitt partis Rasbiologiska höger historia? Socialdemokraternas mörka historia
Men Jonas Sjöstedt gör mer än tar ställning i frågan om Sovjetunionens Kommunistiska Historia. Med sin utmärkta formulering placerar han indirekt också Miljöpartiets kunskapsflummande Fridolin och Socialdemokraternas ”Alla Skall med Skola” där de som inte vågar eller vill, välj vilket, satsa på kvalité i kunskap – Rödgröna röran får ta plats bland vänsternissarna. Där hör de hemma de som ibland går så långt till vänster att de hamnar till höger om Sverigedemokraterna.

I sakfrågan håller jag med Sjöstedt. De Kirunasvenskar som hamnade i Stalins klor, både de som dog och de som tog sig hem till Sverige bör hedras. Sedan skulle jag önska att även Svenskbyborna, de som tvångsförflyttades från Baltiska öar ner till Ukraina både de som dog svält och lidande och de som tog sig hem också de fick ett minnesmärke. Det är dags att Sverige som helhet gör upp med sina svarta, bruna och illröda fläckar i historien.

Read Full Post »

Historisk bakgrund

Under historiens gång har grupper utkristaliserats:

dels de som synts utåt de som ‘lyckats’ och fått det bra – stor grupp inom den kategorin har traditionellt sett i många västeuropeiska länder fått adelsstatus. Andra har blivit väldigt rika. Långt ifrån alla på egna uppfinningar och/eller eget arbete även om sådana finns.

dels de som knappt har haft mat för dagen och känt sig tvingade eller tvingats att ta anställning som mer eller mindre pga arbetstider, arbetets art samt arbetets dåliga betalning om ens någon utöver bostad + natura haft svårt inte bara ekonomiskt utan också genom att kroppen slitits ut i förtid. Den första gruppen de som känt sig tvingade känner vi till i historien redan från de gamla grekernas tid i Aten. Människor som skuldsatt sig kunde ‘ge sig’ som slavar på kortare eller längre tid för att klara att överleva och därigenom få möjlighet att på sikt få bättre förhållanden.

Atens ‘demokrati’ kortfattat om rösträtt

För att få rösta i Aten krävdes det:

* att vara man

* att vara född i Aten

* över viss ålder (20 år)

* att man var fri (icke slav och inte satt i fängelse)

Slutsats

Demokratibegreppet i Antiken innebar inte detsamma som idag. Kvinnor, slavar, icke Atenfödda män samt de slavar och de som satt i fängelse fick icke rösta

Detta är en av utgångspunkterna för den diskussion som från 1600-talets andra hälft ledde fram mot det vi känner som Liberalism. Frihet som var lika för alla. Åtminstone för alla som var myndiga. Frihet som var oberoende av föräldrars yrke[1] och oberoende av vilken åsikt som personen själv och eller personens föräldrar förde/fört fram.

Det för oss fram till John Locke 1632-1704[2]

John Locke

Den liberalism som John Locke kom att stå fader för utgick från:

* Barn föds som oskrivna blad och lär genom erfarenhet

* Endast omdömen kan sägas vara sanna eller falska

* Lag kan delas in i två grupper,

– Gudomlig lag till vilken Locke räknade plikt och synd

– Borgerlig lag, det som var brottsligt och det som var oskyldig handling

Till detta kom Offentliga meningarna, dygd och last, något vi nu skulle kunna kalla moral och etik utifrån allmänna rättsmedvetandet.

Lockes liberalism kan kortfattat sammanfattas som att varje människa äger rätt till frihet till sin egen kropp och själ, dvs rätten att bestämma över sin egen person och sin egendom. Detta kallades naturrätt. Locke var mot kroppsstraff och för att alla barn skulle få läsa i skola, dock med reservationen att de skulle läsa det som de verkligen hade nytta av. Ett resultat av detta var Lockes framförda förslag att fattiga barn skulle få mat samt lära sig läsa i Arbetsskolor.

1712-1778

Rosseau var motståndare till vetenskap och teknik som han såg som hinder för att människan skulle kunna vara helt fri. Frihet för Rosseau innebar bl.a. att materiella ting var ett hinder för att människan skulle kunna vara fri.

Rosseau ansåg att alla människor skulle rätta sig efter ‘Allmänviljan’ och avstå från alla eventuella fördelar. Konkret:

* Människor skulle avsäga sig sina individuella anspråk

* Allmänviljan skulle råda i form av direktdemokrati[3]

Den form av ‘frihetstänkande’ som vi i skolor idag lär ut dvs att Rosseau stod för Tillbaka till Naturen, var ingalunda så bokstavligt eller avsett som det tolkas.

Kända Rosseaucitat:

* ”Människan är född fri och överallt är hon i bojor”

* ”En konstnär är ett geni som har rätt att skapa fritt.”

* ”Naturen är vår källa.”

Slutsats

Medan John Locke i mångt och mycket kan sägas vara Liberalismens fader vars skrifter ledde fram till Liberalismens grundpelare: Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar.

så kan Jean-Jacques Rosseaus natur och frihetstänkande närmast sägas vara foster till såväl Marxism, allmänviljan viktigare än invididens anspråk (rättigheter) som Socialism, majoriteten bestämmer oavsett om majoriteten endast är en mer än minoriteten.

Ekonomisk liberalism

MERKANTILISM

Adam Smith 1723-1790

Adam Smith började sina högre studier med att läsa moralfilosofi och samhällsekonomi. 1751 blev han professor i logik och året därefter professor i moralfilosofi. Grunden för Smiths liberalism kom att starta utifrån den ekonomiska politiken där Smith framhävde ‘Nyttan’ som grund för alla politiska institutioner. Smith pläderade för frihandel som ‘verktyg’ för att öka det allmänna välståndet i ett land. Han talade för att ‘naturen’ och ‘naturens lagar’ när det gällde handel och välstånd gav bäst möjligheter om statens inblandning begränsades. Samtidigt så lade han grunden för stor del av den Nationalekonomi som idag praktiseras i flertalet länder. Detta utifrån sina resonemang om arbetsfördelningen och lagarnas påverkan på lönesättning och tillgången på pengar i samhället. Det senare framkom främst i hans resonemang runt löner, prisbildning och kapitalbildning/kapitalbehov för vidare utveckling.

– – – – – –

Så såg Liberalismens rötter i princip ut fram till dess att Industrialismen tagit fart. De som hävdar att Liberalismen stod för total frihet, de har missat att Liberalismen redan i sin vagga utgick från två helt olika bitar:

* Människans egen individuella frihet, rätt att själv bestämma sina åsikter, framföra dessa och få dem respekterade. Dvs med rättigheterna följer också skyldighet att inrätta sig efter de lagar och konstitutioner som finns. Individuell frihet innebär framför allt rätten att t.ex. få organisera sig för att tillsammans med andra arbeta för bättre förhållanden – skyldigheten att inte bryta mot gällande lagar utan framföra dessa åsikter inom den parlamentariska ramen!

* Människans skyldighet att inrätta sig under lagarna i samhället. Dvs i princip ta de jobb som fanns att få så länge dessa jobb inte var öppenbart omänskliga eller hade omänskliga villkor. Till dessa villkor räknades om jobben innebar fara för liv och hälsa. Däremot hade den ekonomiska välfärden endast betydelse får individen om samhället genom alla individers samlade arbete möjliggjorde välfärd.

Det är här som Liberalismen till sin natur skiljer sig från Socialism, Marxism och Kommunism. Individen har å ena sidan rätt till stor frihet och rätt att bestämma över sina egna handlingar, ta ansvar för dessa. Individen är å andra sidan inte skyldig att inrätta sig efter något annat än de lagar som bestämts i ett demokratiskt samhälle där fria val får och har hållits. Det är inte så att en liten grupp pga av någon form av överhöghet, majoritetsresultat etc, har rätten att glömma bort att ta hänsyn till de friheter som följer av att varje människa är född fri. Åsiktsfrihet, Tryckfrihet, Mötesfrihet o.s.v. har begränsningar som finns där för att skydda samhällets individers rätt till denna frihet. Total frihet finns aldrig. Ingen människas rättigheter får inkräkta på en annan människas möjlighet att få utöva sina rättigheter. Ingen människa är mer värd än någon annan. Ingen människas frihet får därför ställas ovanför de lagar och den konstitution som samhället demokratiskt beslutat om.

Liberalism är detsamma som Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar


[1] Såväl slavstatus som träldom, senare vanligare i t.ex. Sverige fram till Magnus Erikssons landslag i mitten av 1300-talet, var något som barn ärvde från föräldrar. Precis på samma sätt som rikedom i form av gods och/eller förmögenhet.

[2] Locke föddes själv in i en burgen familj. Fadern var åklagare och hade goda kontakter vilket ledde till att Locke själv gavs möjlighet att studera vidare. Först studerade Locke vid Westminster School, en skola som finns på andra sidan Elizabeth I:s trädgård i förhållande till själva Westminster Cathedral. Det var en kristen skola där Latin var huvudämne. Locke studerade senare vidare bl.a. i Oxford, retorik, moralfilosofi och grekiska m.m., Locke som var Frisinnad gick snart över till att läsa Kemi och Medicin. Allt ämnen som krävde egna pengar och eller sponsorer i form av föräldrar eller mecenat.

[3] Rosseau bortsåg helt från att hans resonemang kunde leda till tvära kast om allmänviljan och/eller opinionen av vad som ansågs rätt och fel ändrades från tid till annan.

Read Full Post »

är det så dags att reagera…… Vi var många som redan i slutet av 1980-talet och under 1990-talet talade om för de som bara ville rusta ner, att det för ett land som inte tillhörde NATO och som ligger där Sverige ligger var och är orealistiskt att göra detta. Sverige stod med byxorna på trekvart förra gången verkligheten knackade på…… Dags att reagera nu och inse att det krävs mycket pengar under en tioårsperiod för att hela Sverige skall gå att försvara mot angrepp.

Ryskt flyg övade mot svenska mål, GP 22 april 2013

Danmark kan inte försvara Sverige, Ledarkrönika Aftonbladet 23 april 2013 Nej någon måtta på drömmar måste väl ändå samtliga svenska politiker ha. Varför skulle Danmark vara berett att försvara Sverige? Försvara Öresundsområdet kanske för att försvara Köpenhamn, men inte mer.

Stärk försvaret av närområdet, försvarsdebattörerna Dag Sundström och Per-Egon Johansson på SvD Brännpunkt 23 april 2013 Det borde vara ett minimikrav som varje svensk har rätt att ställa på våra politiker att de är beredda att göra. Och då inte bara med amfibiebåtar…..

Vid vägs ände. ÖB har sagt att Sverige måste få hjälp senast en vecka efter ett angrepp. Men Nato har ingen skyldighet att hjälpa icke-medlemmen Sverige. Vi måste inse att ett djupgående beroende av en försvarsallians inte kan kombineras med militär alliansfrihet, skriver Allan Widman, försvarspolitisk talesman i FP. Svenska stridskrafter helt beroende av NATO, Allan Widman (FP) på DN debatt 23 april 2013 Han har helt rätt.

När verkligheten knackar på dörren hjälper det inte med aldrig så fina dataprogram i spelmoduler. Verkligheten är något annat än teori och helt annat än önskedrömmar om en helt fredlig värld.

Se även Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013 samt Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Read Full Post »

RYSKA SNUVAN
© Johansson Inger E, Ryska snuvan publicerad på Norah4you 5 september 2012

inte Ryska vintern, för det är något helt annat än dagens situation, beror i grunden på Rysslands historia och historiska utveckling. Det går inte att lägga svenskt eller ens västerländskt demokratihistoriskt perspektiv på dagens situation i Ryssland. Ryssland har aldrig genom hela sin historia varit demokratiskt på det sätt som vi här i Sverige vant oss att definiera demokrati och demokratiskt styrelsesätt som.

Vi får börja från början. Ursäkta historiken som går tillbaka till år 861. För skall vi vara riktigt ärliga, och det bör vi vara när det gäller något så viktigt som att kritisera rätt och se bakomliggande problemen inte dagens ‘sjukdomssymptom’, så har vi svenskar historiskt en stor del av skulden till att Ryssland som det kom att växa fram aldrig någonsin såg demokrati i Västerländsk skepnad. 861 hände det som kom att bli upphovet till Rysslands historiska utveckling. Alla har säkerligen hört talas om Rurik. Många och bland dem även historiker har trott att Rurik var en mytisk figur. En del har velat göra honom till Dansk. Detta trots att det till skillnad från många andra länders historia i långt senare tider finns samtida dokument, dokumenation i form av Rimberts Ansgarsvita speciellt kap XXX, samt vilket säkerligen kommer att uppröra en hel del arkeologer för att det stör tänkt datering av de sk. Ingvarsstenarna samstämmighet med ett stort antal uppgifter lämnade av samtida historiker och geologer bland såväl slaviska, bysantinska, grekiska och litauiska källor. Kommer någon av de närmaste dagarna att på Norah4history lägga ut en längre artikel om den rysk-svenska historien från 861 fram till Karl XII:s Poltava. En artikel jag suttit på i 15 år sedan jag i ett PM till en genomgång vid Linköpings Universitet fört fram och haft uppe vissa bitar av vår gemensamma historia som talats tyst om alternativt varit okänd, men inte helt stämmer med vad som i Sverige ansetts och anses vara Politiskt Korrekt att föra fram.

Nåväl när de slaviska stammar som finns uppräknade i såväl Nestorskrönikan som i Rimberts Vita Ansgari kallade in en representant för det kungahus (lägg inte nutida definition på detta här) vars land under långa tider innan dess represenanter kastats ut(!) för att få någon att ena sig bakom. Så låg det redan i detta två bitar: Envälde och sträng diktatur samt mycket hård beskattning. Vi har tigit om att ‘Sverige’ fram till dess att Birger Jarl skrev under ett fredsavtal där han för Sveriges räkning avsa sig rätten att beskatt mer än 100 ryska städer. Rent ut sagt gick det under flera århundranden till så att svenskar (inte bara vikingar utan tidigare och senare också) krävde tribut i form av skatt för att passera ryska handelsstäder, en del av dem sköttes som Staraja Ladoga till stor del av ‘svenskar’. Om städerna inte betalade tribut var våra kära landsmän vänliga nog att ta respektive stads ledande män som slavar (!) och föra dem ner till södra delen av Svarta Havsområdet och sälja dem som slavar.

Sedan kom mongolerna. Under 250 år från mitten av 1200-talet var det mongolerna i stället för svenskarna som krävde tribut. Även de förslavade folkgrupper som inte lydde. Hur stort Mongolväldet var kan man se på den i många stycken diskutabla Wikipedia. Titta på denna kartan som visar hur stor del av nuvarande Ryssland som mongolerna styrde över 1459-1460. Mongolemperiet karta på wikimedia nådd via Wikipedia Mongolväldet, Wikipedia Obs att långt ifrån allt i texterna är korrekta. Men det viktiga är att i princip 95% av nuvarande Ryssland låg under mongolerna fram till ett avgörande slag 1480 vid floden Ugra.

Redan under århundradet innan fick vi i Sverige genom Magnus Erikssons landslagar förbjudit slaveri. Så var inte fallet före, under och efter Mongolväldets tid i Ryssland. Den grupp i Ryssland som kom att lägga grunden till dagens Ryssland utgick från storfurstendömet Moskva som i sig själv hade sina rötter i Novgorod (Nya staden) och ursprungligan i Staraja Ladoga där ‘svenskar’ haft mycket att säga till om långt fram i tiden även efter att Novgorod och Kievruserna förslavigats. Det finns uppgifter i samtida grekiska kyrkliga källor från 1400-talet att man bland ättlingar till Kievruserna fortfarande talade ‘rusiska’ med gotisk grund. En del seder och bruk som vi känner från svensk äldre historia dyker upp långt senare i nutid när svenskättlingar under Stalins tid förflyttades från Baltiska öar ner till Ukraina.

När Ruriksläkten dog ut runt 1600, så var svenskar/svenskättlingar där och ställde till det igen. Främst genom Gustav Vasas sonson kung Sigismund av Polen men även därefter genom att Sverige på olika sätt försökte hävda rättigheter till land och makt inte minst genom Karl XII:s äventyr fram till slaget vid Poltava. Det fanns under hela denna tid ingen förutsättning för de ryska tsarerna som kommit till makten att ens i tankevärden genomföra någon form av demokrati. Observera att jag ingalunda försvarar rysk odemokratiskt statsskick. Varken i dåtid eller nutid. Bara försöker förklara bakgrunden till dagens mycket komplicerade ryska snuva. För snuva är det inte vinter. Inte än i varje fall.

Under de närmaste hundra åren efter att Mongolväldet tryckts tillbaka kom det vi idag kallar Ryssland att utvidgas österut. Dock hade redan vid den tiden muslimer fått starkt fotfäste i södra Kakasusområdet ner till Svarta Havet genom Osmanska Riket. I Ryssland växte den kristna kyrka som vi känner som Rysk-Ortodoxa kyrkan sig allt starkare. Men i södra delarna av nuvarande Ryssland samt i grannländerna som frigjort sig efter Sovjetunionens fall skedde en eskalerande islamisering under Osmanska Rikets storhetstid. Två av senare tiders stora problemområden Abchazien (numera autonomisk republik under Georgien) samt Azerbajdzjan (republik) kom slutligen under början av 1800-talet under Ryssland. På kartan över Armenien från 1914 ser man klart hur det ryska väldet såg ut vid ingången till Första Världskriget. aRMENIEN 1914, armenica.org

Vad vi ofta glömmer bort är att den mångkulturella problematiken som en del ser det, andra ser mångkulturell utveckling som positiv (jag tar inte ställning i sakfrågan här) vållat stora brytningsproblem inom Ryssland som vi knappast kan föreställa oss och som har armar in i nutidens Ryssland.

Sedan kom Lenin, Stalin o.s.v. Inte blev Ryssland mer demokratiskt. Förutsättningarna fanns inte. Adeln i Ryssland växte och fick allt mer makt från slutet av Medeltiden. Dvs raka motsatsen till i t.ex. Norge.

Slaveriet fanns länge kvar inom Tsarriket. När väl en rysk tsar Alexander II år 1861 avskaffade livegenskapen, så innebar inte bara det i sig en stor förändring (och i demokratisk riktning) i Ryssland. De revolutionära krafterna som senare ledde fram till kommunismens uppgång växte då folk vågade prata mer med varandra. Samtidigt så kände tsaristernas stödgrupp den rika ryska adeln stor oro och landet var i gungning redan innan Alexander II mördades av revolutionärer 1881. Hans efterträdare sonen Alexander III gift med den danska prinsessan Dagmar kom genom äktenskapet att anta en allt mer tyskfientlig hållning vilket i sig vållade inrikesproblem som begränsade den utveckling i demokratisk riktning som fadern genomfört genom livegenskapens avskaffande. Detta tillsammans med Alexander III:s stora problem revolutionärerna som låg bakom faderns död resulterade i att Alexander III mer och mer blev en patriarkalisk despot som pläderade för och verkade för ‘gammelryska seder, normer och bruk’. Längre och längre från demokratibegreppet som vi känner det. Det inkluderade skärpta lagar och förhållanden speciellt för icke rysk-ortodoxtroende som muslimer och mongolättlingar av olika tro.

Så kommer vi fram till den siste ryske tsaren Nikolaj II av Ryssland som gick ännu hårdare fram än fadern. Första Världskriget bröt ut och tsaren avsattes och mördades senare av ryska revolutionärer som kom att bilda Kommunistpartiet i Ryssland.

Under Stalintiden växte despotism och maktmissbruk. Människor omflyttades inte bara sändes till t.ex. Gulag. Nya oroshärdar skapades tack vare detta i stora delar av dåvarande Sovjetunionen. Oroshärdar som endast sovjetiska krigsmakten och kommunistpartiets envälde klarade av att hålla på mattan.

Det är bakgrunden till dagens situation. En bakgrund som i sig från 1600-talet och fram till idag präglats av maktkamp mellan ryska ledningen, först tsarer sedan kommunister och efter 1989 av Gorbatjov och Jeltsin fram till Putin idag; ryska militären som först hade adeln som var de drivande och ledande senare kommunister och idag är det osäkert vilka grupper som står bakom dem (Putin behöver dem för att hålla ihop ‘sitt’ mångkulturella problemrike) samt revolutionärer och religiösa grupperingar.

© Johansson Inger E, Ryska snuvan publicerad på Norah4you 5 september 2012

———————————-
Det står var och en fritt att i utbildningssyfte eller som diskussionsinlägg citera alternativt översätta hela eller delar av ovanstående text under förutsättning att
© Johansson Inger E, Ryska snuvan publicerad på Norah4you 5 september 2012
anges.

Rysk vinter närmar sig, GP 3 augusti 2012
Ryssland är en svart fars från början till slut, Expressen ledarsidan 3 augusti 2012
Putin slår hårt mot rysk opposition, SvD 4 augusti 2012
I Putinland är fru Justitia inte blind, SvD ledarsidan 4 augusti 2012
Putin behöver inte bekymra sig för beachvolley under OS om två år, Björn Wimans krönika DN kultur 5 augusti 2012 Nej det behöver han inte. Men vägen dit för att hålla samman Ryssland så inte landet delas i många bitar kan utgöra nog så stort bekymmer.

Det vi också gärna glömmer här i väst är att terrordåden i Moskva under senaste åren efter det stora terrordådet på en biograf för några år sedan präglat dagens ryska ledare i ännu högre grad än vad terrordåden i USA präglat amerikanska presidenter. Det vill inte säga lite. Vi talar om två helt olika mångkulturella samhällen. USA har byggts upp på frihetsgrund. Ryssland byggdes från början till Sovjetunionens fall upp genom påtvingad mångkulturalism.

Read Full Post »

glömmande Kommunismens fula historia. Att ens ha mage att gå ut att påstå att ”Både i den fria ekonomin och i annan frihet måste man utgå från teorier som hela tiden hotas att motsägas av praktiken. Den fria marknaden blir monopol och antimarknad, den individuella friheten är helt beroende av att man föds med rätt gener och i rätt sammanhanFinansvärlden är lögnernas marknad, Isobel Hadley-Kamptz på Expressens ledarsida 5 maj 2012

säger tyvärr alltför mycket om artikelförfattarinnans okunskap om vad hon borde lärt in för att bli godkänd i samhällskunskap och historia årskurs 9 utifrån de betygsmål som gällde när hon gick i Grundskolan. Att ens vilja visa upp sin okunskap.

Nej varken Kommunismen eller Socialismen har lika lite som högerytterkantens utanför riksdagen stående partier något att lära ut när det gäller hur ett samhälle kan fås att utvecklas. Att hacka på marknadsekonomins avarter gör inte saken bättre oavsett från vilket håll. Grunden som artikelförfattarinnan skulle lärt sig har dels med skillnaden mellan planekonomi och marknadsekonomi som möjliga utvecklingsmodeller att göra, dels i de konsekvenser som blir direkt följd och som vi idag sett under de senaste 50 åren när det gäller vår vård, speciellt sjukvård där nomenklaturan, förlåt politiker, än i dag på gammalt socialistiskt vis fördelar pengar utifrån vilken vård av t.ex. trafikskadade, brutna ben och skadade höfter, cancer och annat som de anser skall behandlas på si och så många patienter per år och vårdenhet ökande administrationen så att både den och politikerna är så många att pengar för verkligt läge inte finns ute i vården.

Att vilja visa upp att man inte har täckning för vad liberalism, nyliberalism, merkantilism, kommunism och socialism är och vad som följer, det är så märkligt att man baxnar.

Alla ekonomiska teorier har sina brister. Men brister går att åtgärda. Vad som är svårare är de som oavsett ekonomiskt system göder sig själva glömmande att pengar så långt som möjligt skall ut där de hör hemma – i verksamheten. Glömmande att det krävs ett företagsklimat som stimulerar inte hämmar möjligheten att kunna ge möjlighet till fler arbetstillfällen. Fast å andra sidan med de okunskaper som flera unga idag visar upp när de gått ut Grundskola och Gymnasium, så är det kanske inte så konstigt att alla inte får de jobb de vill ha eller ens platsar på något av de jobb de söker. Attityden mina vänner är viktig. Viktigare än socialkompetens nu på 2000-talet.

Read Full Post »

Går man vilse i pannkakan och lever i det förgångna, den tid då det ansågs riktigt att pappa Staten i form av Socialdemokratin skulle ta in så mycket som möjligt och ‘fördela’ dock med förbehåll att de politiker som satt i utskott och nämnder först skulle få sin beskärda del av det insamlade beloppet, ja går man vilse i den historiska pannkakan, då har man inte förutsättningar att förstå helheten. Än mindre förutsättningar att förstå att folk idag på 2000-talet vill äga rätten att få behålla mer av det man tjänar in och att folk idag inte godvilligt accepterar att deras beskattade pengar går till annat än det som stat och kommun enligt lag är skyldiga att stå för. Alla möjliga och omöjliga konton bör röjas först innan man kräver in mer pengar. Det är det första.

Det andra är att ingen kan äta det hus man bor i. Oavsett om en person/familj etc själv köpt mark billigt och själv byggt huset eller om en änka bor kvar i huset hon och hennes man byggt en gång för länge sedan, så är det inte möjligt eller ens rimligt att få tillbaka en fastighetsskatt på privata hus. Att därutöver försöka återskapa en arvskatt – det är något av det mest magstarka och verklighetsfrånvända som tänkas kan. OM en far eller mor eller make/maka ärver det hus eller de tillgångar som familjen gemensamt (för det är alltid gemensamt) skapat av redan beskattade pengar, så är det rent ut sagt sjukt att ge sig på de pengarna. Förstår så väl att vissa ser med avund på att andra lyckas spara ihop till något som stiger i värde för att helt ovidkommande personer bygger eller köper dyrt i omgivningen. Men NU får det vara nog! VET HUT!

Att missunna de som arbetar, oavsett hur, ihop pengar som skall beskattas det jobbskatteavdrag som Alliansen infört, det är inte bara magstarkt – det är osunt rent samhällsekonomiskt. Det blir inte mer pengar som skapar nya jobb av att man ökar beskattningen av den stimulans för arbete som jobbskatteavdraget utgör. Det blir inte rättvisare att införa arvskatt eller fastighetsbeskattning. Rättvisa är att se till att de som har det sämst klarar sig och samtidigt se till att de som kan bidra till ökade inkomster som genererar nya jobb och möjligheter får stimulans inte kalla handen i form av borttaget jobbskatteavdrag som i förlängningen medför att många inte längre skulle kunna leva på sin inkomst och tvingas söka bidrag för att överleva. Bidrag som skall tas ur en spiral som leder till mindre stimulans för nationalekonomi och företagsekonomi där mindre och mindre kan betalas ut utan ytterligare ökade skatter. Ökade skatter som i sig själva kostar mer att administrera och kontrollera och där administrativa kostnaderna för bidrag ökar i en stor uppförsbacke. Sverige är inte kommunistiskt eller socialistiskt. Lär Er det en gång för alla!

Ekonomer vill slopa jobbskatteavdrag, GP 25 januari 2012
Ekonomer vill slopa jobbskatteavdrag, SvD 25 januari 2012
LO-rapport ”Ny skattereform behövs med brett stöd i Riksdagen, LO-ekonomer på DN debatt 25 januari 2012
Ekonomer vill slopa jobbskatteavdrag, di.se 25 januari 2012

Tillägg 10.50 LO: Återinför flera skatter, Expressen 25 januari 2012

Read Full Post »