Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunalt självbestämmanderätt’

Nu får det vara nog med dumheter herr trainee till statsminister! Vad i hela fridens namn sysslar DU med – Sverige styrs utifrån SVENSKA GRUNDLAGAR! Inte utifrån Löfvéns okunniga ”Tyck som jag”-syndrom!

Löfven: ”Är hög tid att avskaffa kommunvetot”……

Löfven meddelar också att regeringen kommer att presentera ett etableringspaket i höstens budget.

– Alla kommuner i Sverige måste dela på ansvaret, säger han.Öka antalet kvotflyktingar, Aftonbladet 7 september 2015

LÄS INNANTILL VAD SOM GÄLLER GRUNDLAGAR, HERR STATSMINISTER!!!!!

Regeringsformen
Kap 8 Lagar och andra föreskrifter

Stiftande av grundlag och riksdagsordningen

14 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Det ska dessutom gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, om inte konstitutionsutskottet beslutar om undantag. Ett sådant beslut ska fattas senast vid ärendets beredning och minst fem sjättedelar av ledamöterna måste rösta för beslutet.

15 § Riksdagen får inte såsom vilande anta ett förslag om stiftande av grundlag som är oförenligt med ett annat vilande grundlagsförslag, utan att samtidigt avslå det först antagna förslaget.

16 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott.

Jag har förståelse för att så okunniga människor som de som nu sitter i Sveriges Regering och som aldrig borde fått godkänt om de betygsmål och betygskriterier som gällt i Sverige från Enhetsskolans införande genom Grundskolans införande fram till nuvarande betygssystem tillämpats, att så okunniga personer går och inbillar sig att de har rätt att ändra Kommunala Självbestämmanderätten – MEN STOPP OCH BELÄGG Det enda en Regering som gör det visar, är att den inte är demokratisk för fem öre.

I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR läs även Regeringsformens 1 kap 2§ om och om igen tills DU som är statsminister FÖRSTÅR var där står. Det är totalt otillåtet för det Offentliga att diskriminera en enda svensk medborgare! Det är enligt annat avsnitt i Regeringsformen tillåtet att begränsa rättigheter för icke svenska medborgare. Så sluta upp med dumheterna. Sämre statsminister har inte Sverige haft överhuvudtaget!

Read Full Post »