Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunalpolitiker’

Det är en hel del som inte är som det borde i Sverige numera. Började gå åt pipan med skolan och försvaret direkt efter 1968….. samtidigt som somliga (läs Socialdemokrater) ser sig själva som statsbärande parti, så ser många av oss andra att Svensken går inte längre på vad som helst och ändå försöker traineen till Statsminister med sin ovanligt eniga KU-prickning mot statsråd ut att tro att allt går att göra som på den tiden då svenska folket lurades gång på gång…

Svenska folket lurades gång på gång? Ja så var det. För verkligheten är den att under många decennier med Socialdemokratisk regering, så blev svenska folket lurade gång på gång. Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall; Socialdemokraterna sänkte svenska Försvaret för att inte tala om att Socialdemokraterna än idag försöker dölja att Hjalmar Branting var med och stödde upprättandet av det Rasbiologiska institutet i Uppsala och att Socialdemokraterna tiger om att:

1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering. Socialdemokraternas mörka historia En så mörk historia att det krävdes en Alliansregering för att svenska politiker ens skulle be alla de drabbade om ursäkt. Ersättning utlovades men verkar av artiklar att döma varit njuggt och sitter fortfarande långt inne för vissa.

Riksdagsmännen som en gång i tiden, under Socialdemokratisk regering, begärde att få ut lika mycket som svenska lärare, de har numera mer än dubbelt upp. Att de får frikort på SJ (kanske också på inrikesflyget) må vara dem väl unt. Men behöver det spilla så långt ner att ett antal politiker får årskort på kollektivtrafiken samtidigt som man glömmer bort förarna av densamma? Självfallet bör de som ser till att vi andra kan åka ha lika stor rättighet som politiker – till skillnad från politikernas velande i Rödgröna Göteborgsröran och andra liknande röror, så kan ju alla se att utan förarna står vi oss slätt. Självfallet förutsätter jag att Skattemyndigheten går lika hårt åt alla som får löneförmåner. Men nog tycker jag personligen att Bussförare och Spårvagnsförare, som ofta börjar långt innan ”alla andra” eller slutar mitt i natten borde få årskort åtminstone inom sitt lokalområde. Det är dem väl unt!

Ledig busschaufför anklagades för tjuvåkning, GP 30 maj 2015
Vittne berättar om hur bussförare blev nedbrottad, GP 2 juni 2015
Bussbråket: Demonstration planeras, GP 2 juni 2015
Biljettkontrollanter stängs av efter kritik, GT 2 juni 2015
Kontrollanterna stoppas:”Jobbar inte för tillfället”, Aftonbladet 2 juni 2015 Fattas bara annat – drägg vill vi inte ha oavsett på vilken offentligt betald position som helst.

Read Full Post »

När man läser artiklar som Generösa pensioner till unga politiker, SvT 4 november 2012 där det står att de 50 största kommunerna betalat ut 35 miljoner kronor förra året till fd. politiker som inte uppnått allmän pensionsålder eller i många fall ens 50 år, så vill jag ha svar på följande frågor:

* Vem började med att politiker, som redan har högre lön än majoriteten av sina väljare oavsett partitillhörighet, skulle få de höga löner de har när de sitter som valda ombud i Kommuner och Landsting? Hur i hela fridens namn kunde någon enda politiker som är värd namnet försvara att härutöver skulle få pension när de slutat som politiker innan de uppnått pensionsåldern?
Regeringsformens 1 kap 2§ GÄLLER ÖVER KOMMUNALLAG! Alla Människor är lika värda. Det är inte tillåtet av det Offentliga att diskriminera någon – läs innantill. Det är heller inte tillåtet enligt Brottsbalkens 20 kapitel – läs den, att gynna sig själv när man är i den positionen eller tjänsteman i det Offentliga.

* Någon måste alltså börjat någon stans. Vem fortsatte och utifrån vilka grunder och förordningar har detta skett?

* Varför?

Någon måtta får det allt vara på de som sitter på politiska positioner i kommunstyrelse, nämnder, fullmäktige eller i Landsting. Alla människor är lika värda och om de som suttit på dessa positionerna varit kapabla att verkligen klara dem, så hade näringslivet skrikit efter att få dem. Om de inte blir efterfrågade gäller enligt svenska lagar samma för dem som för alla andra som blir arbetslösa. Jag kan sträcka mig så långt att de kan få ett år med 80% av tidigare inkomst, därefter njet och bilda kö på arbetsförmedlingen om de inte är som minst 60 år. Allt annat är ren goja och diskriminering mot skattebetalarnas rättigheter.

Ryt till om politikens evighetspensionärer, SvD Ledarbloggen 4 november 2012
Höga pensioner till unga politiker, DN 4 november 2012

Det är inte utan jag börjar fundera på om vi i Sverige i längden bör ha Kommunal självbestämmanderätt…..

Tillägg 19.39 Lyxpensioner för politiker ses över, Expressen 5 november 2012
Förslag om lägre politikerpensioner, SvD 5 november 2012
Förslag om lägre politikerpensioner, Aftonbladet 5 november 2012

Read Full Post »

Det är skrämmande men allvarliga fall som visar att svenska kommunalpolitiker och kommunalatjänstemän numera inte har den kunskap som krävs för att få godkänt enligt tidigare och nuvarande betygskriterier i ämnet samhällskunskap. Skämmande okunskap. Personligen håller jag flumskolan, kommunaliseringen av skolan som bl.a. lett till att det på många håll i landet anställts helt obehöriga lärare, alternativt att lärare som inte är behöriga i ämnena samhällskunskap och historia, vilket lett till att alldeles för många fått fel utbildning i de demokratibegrepp, yttrandefrihet, tryckfrihet o.s.v. Vilket är illa nog.

Det värsta är dock att det överhuvudtaget förekommer mer än en kommunalpolitiker som helt missat att kommuner inte har rätt att stifta egna lagar, inte har rätt att begränsa t.ex. fotografering på allmän plats eller i kommunala lokaler försåvitt inte området ifråga säkerhetsklassats som skyddsobjekt vilket heller inte får ske på kommunal nivå! Allt sådant dravel, för dravel är det, är brott mot svensk Grundlag. Det är däremot en helt annan fråga om foton får läggas ut på nätet, publiceras i tidningar etc. Men det är som sagt var inte heller det en fråga för någon svensk kommunalpolitiker eller kommunaltjänsteman! Lagar kan bara stiftas av svensk Riksdag!

Dagis blomstertid slutfotad, GP 11 juni 2010
Fotoförbud upprör föräldrar, GP 11 juni 2010

Read Full Post »

för det får inte finnas minsta tvekan: Svensk Grundlag och svenska lagar gäller i Sverige!

Hur har så många klarat sig igenom svensk grundskola med godkända betyg i ämnet samhällskunskap utan att förstå detta?????

Äldreomsorgen i en svensk kommun ska byta leverantör av blöjor. Den nuvarande leverantören får inte förnyat kontrakt, trots att produkten är den billigaste och trots att de anställda tycker att de blöjorna är bäst. Uppdraget går istället till en lokal leverantör, som även köper det mesta av sitt material lokalt.

Det är acceptabelt , tyckte en fjärdedel, när forskare från Växjö universitet ställde frågan till de högsta tjänstemännen och politikerna i landets 290 kommuner. En tredjedel svarade också att det är acceptabelt om ett byggföretag bjuder in topptjänstmän och politiker till heldagsseminarium, med middag med respektive på kvällen som avrundning.

–Det är det ju inte. Man kan möjligen vara med på dagen, om kommunen betalar för lunchen, för då är man medveten. Men om man bara tycker att det är trevligt att frun får följa med så är det väldigt aningslöst. Det är så det sofistikerade spelet går till, säger Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, som bland annat vägleder kommuner om mutor och jäv.”
SvD 10 augusti 2009

Är det flumskolans ovilja att se till att eleverna lär in det som lärs ut och att kontrollera att detta skett, som är skulden? Jag vet inte, men jag misstänker att en av orsakerna till att samhället ser ut som det gör och alltför mycket pengar går till administration i stället för ut i verksamheten beror på för låga krav på kunskap och erfarenhet hos politiker och tjänstemän!

Read Full Post »