Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunaliseringen sänkte kunskaperna’

Eftersom Kalmar kommun har haft lärare som redan i 4:an gett elever böcker som inte hör hemma förrän tidigast i 7:e klass. Böckersom kräver extra förarbete, flera förberedande lektioner samt en lektion direkt efter filmen om man visat film som den som visats i Kalmar för en 7:e klassare, så utgår jag ifrån att den lärare som varit omogen nog att inte läsa Läroplaner. ”Lärare” som föräldrar helt riktigt klagar på i 4:an inte kan vara ämnes- och stadiebehörig för fjärde årskursen i ämnet Historia. För detta hör hemma på historielektion möjligen 7:an men definitivt 8:an! Vet hut Kalmar kommun!

Detta står i Läroplanen för historia på Skolverkets sida:

I årskurs 4-6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

•Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
•Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
•De nordiska staternas bildande.
•Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
•Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
•Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500—1700

•Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
•Den svenska statens framväxt och organisation.
•Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
•Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
•Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700—1850

•Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
•Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
•Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
•Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
•Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Fjärdeklassare på en skola i Kalmar fick läsa om avhuggna händer och barn i koncentrationsläger. Nu reagerar föräldrar starkt på att barnen läser böcker som skildrar våld, rapporterar Barometern.Barn fick läsa om detaljerat våld, GP 18 mars 2015

Otäcka böcker för elever i 4:an upprör föräldrar, Barometern 18 mars 2015 TACKA SJUTTON FÖR ATT FÖRÄLDRAR BLIR UPPRÖRDA. JAG SOM SO-LÄRARE BLIR OCKSÅ RENT UT SAGT FLY FÖRBANNAD”!

VAR hittar Mats Linde, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen något som helst stöd för att ge elever i årskurs 4 den sortens böcker i Skolverkets Läroplaner!

BTW….. inte heller i ämnet Svenska finns det något som helst stöd för att ge elever i fjärde klass aktuell eller liknande litteratur!

Read Full Post »