Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunala tjänstemän’

Det är något som blivit vardag de senaste 35 åren i Sverige i allmänhet och i Göteborg i synnerhet. Var och en som kan tänka själva, kan säkerligen dra sig till minnes mer än en gång vi hört: ”Det är inte mitt bord” eller att ”det har vi experterna till” alternativt ”det har tjänstemännen kommit fram till”. Om en enda av Er som läser detta hört: Självfallet får det inte vara så här. Jag som högste ansvarig tar självfallet på mig mitt ansvar, så vore jag tacksam om Ni vill dela med Er vilka politiker som haft civilkurage nog att stå upp och erkänna sitt eget ansvar för alla tokerierna i Göteborg.

Senaste tokeriet är när någon fått för sig att bygga gång och cykelbana uppför backen till Norumshöjd. Cykelbana och gångbana är i och för sig inte fel även om det sällan ses cyklar här annat än när ungdomar på våren ev. skall upp till fotbollsträning. Om ens då annat än sporadiskt. Det är bara det att något snille inne på Trafikkontoret(?) har tagit 1/2 av ena vägbanan. Vilket leder till att det är svårt nog när bil skall möta buss i uppförs/nedförsbacken. Hur snillena har tänkt sig att det skall gå vintertid med dålig plogning när bussarna redan tidigare haft problem att mötas eller när det inte ens sommartid går att mötas två bussar i nederdelen där båda behöver svänga upp/ned. Knappt mötas utan att skrapa mot varandra resten av sträckan heller. Göteborgsröran har gjort sig påmind. Igen.

Gnisslande vagnar med trasiga klimatanläggningar, sönderkörda spår, rost högt och lågt, försenade leveranser, märkliga reseräkningar och miljontals kronor i sjön har uppenbarligen inte rubbat förtroendet för Blomqvist. År ut och år in har han tillsammans med sin moderata kollega Roland Rydin kunnat sitta och hävda att ”Italienarna har lyckats bra” och ”I grund och botten är det ett bra avtal”.

Är det inte på tiden att dessa herrar får ta konsekvenserna av sin inkompetens? Att de lämnar sina uppdrag (Rydin sitter i dag i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon)? Malin Lernfeldt: Vem litar på Blomqvist, GP ledarsidan 21 mars 2013
Samme Blomqvist som kläcker ur sig Leif Blomqvist är inte kritisk över hur hanteringen skötts efter att rostproblemen med de nya spårvagnarna uppdagades, men däremot innan.

– Jag fick reda på rostproblemen vid årsskiftet, säger han. De som var där nere visste ju uppenbarligen hela tiden.

2003 var Göteborgs Spårvägars tekniker på besök hos spårvagnstillverkaren Ansaldobredas fabrik i Italien. Redan då observerades rost på spårvagnsplåten.

– Jag kan ju tycka att skickar man ner folk för att förbereda och granska så är det väl deras skyldighet att rapportera vad de ser, säger Leif Blomqvist. Det hade jag utgått från, annars är det ju ingen idé att de åker ner.
Nyhus: Vi beställer ju inte rostiga vagnar, GT 21 mars 2013
Må så vara, men varje politiker som är ansvarig borde också kunnat lyssna på det som sägs…… Eller begär jag för mycket.

Gårdagens fråga Ska man skratta eller gråta, Norah4you 20 mars 2013 är lika aktuell idag…..

Read Full Post »

är dagens underliggande fråga här i Göteborg. Hur står det till egentligen i kommunala ledningen hos politiker, tjänstemän och andra makthavare……
Saknar de god syn, så ge dem för all del gratis glasögon även om de med sina höga löner borde ha råd att skaffa sig glasögon 😛
Avsaknad av gott förstånd är svårare att bota… 😉 men hur vore det att ge dem 1 års ledighet från nuvarande tjänster och uppdrag samt sätta dem på skolbänken? Billigare för oss Göteborgare än att nuvarande sörja fortsätter sippra ut ”våra” skattepengar!

Spårvagnarna rostiga redan på fabriken, GP 20 mars 2013
Bosse Bildoktor: Skulle aldrig köpte en lika rostig bil, GP 20 mars 2013
Spårvagnarna rostiga redan före leveransen, GT 20 mars 2013
Spårvagnar rostiga innan leveransen, SvD 20 mars 2010
Spårvagnar rostiga innan leveransen, DN 20 mars 2013
Spårvagnar rostiga innan leveransen, Aftonbladet 20 mars 2013

Det är en lång historia som började långt tillbaka i tiden. Från början har samtliga partier haft sina fingrar i syltskålen. Inte desto mindre har det rests många varningsord från spårvägare och folk ute i verkligheten under åren och den rödgröna röran här i Göteborg var de som beslöt att det skulle göras ytterligare inköp av samma undermåliga vagnar. Beslut som tagits på senare år. Skall man skratta eller gråta över att vi i Göteborg har så inkompetent ledning? Frågan är fri. Svaret lär dröja för inte vill de väl ta ansvar för vad de anser ‘experter’ ute i ledet rekommenderat?

Read Full Post »

Det är skrämmande men allvarliga fall som visar att svenska kommunalpolitiker och kommunalatjänstemän numera inte har den kunskap som krävs för att få godkänt enligt tidigare och nuvarande betygskriterier i ämnet samhällskunskap. Skämmande okunskap. Personligen håller jag flumskolan, kommunaliseringen av skolan som bl.a. lett till att det på många håll i landet anställts helt obehöriga lärare, alternativt att lärare som inte är behöriga i ämnena samhällskunskap och historia, vilket lett till att alldeles för många fått fel utbildning i de demokratibegrepp, yttrandefrihet, tryckfrihet o.s.v. Vilket är illa nog.

Det värsta är dock att det överhuvudtaget förekommer mer än en kommunalpolitiker som helt missat att kommuner inte har rätt att stifta egna lagar, inte har rätt att begränsa t.ex. fotografering på allmän plats eller i kommunala lokaler försåvitt inte området ifråga säkerhetsklassats som skyddsobjekt vilket heller inte får ske på kommunal nivå! Allt sådant dravel, för dravel är det, är brott mot svensk Grundlag. Det är däremot en helt annan fråga om foton får läggas ut på nätet, publiceras i tidningar etc. Men det är som sagt var inte heller det en fråga för någon svensk kommunalpolitiker eller kommunaltjänsteman! Lagar kan bara stiftas av svensk Riksdag!

Dagis blomstertid slutfotad, GP 11 juni 2010
Fotoförbud upprör föräldrar, GP 11 juni 2010

Read Full Post »

för det får inte finnas minsta tvekan: Svensk Grundlag och svenska lagar gäller i Sverige!

Hur har så många klarat sig igenom svensk grundskola med godkända betyg i ämnet samhällskunskap utan att förstå detta?????

Äldreomsorgen i en svensk kommun ska byta leverantör av blöjor. Den nuvarande leverantören får inte förnyat kontrakt, trots att produkten är den billigaste och trots att de anställda tycker att de blöjorna är bäst. Uppdraget går istället till en lokal leverantör, som även köper det mesta av sitt material lokalt.

Det är acceptabelt , tyckte en fjärdedel, när forskare från Växjö universitet ställde frågan till de högsta tjänstemännen och politikerna i landets 290 kommuner. En tredjedel svarade också att det är acceptabelt om ett byggföretag bjuder in topptjänstmän och politiker till heldagsseminarium, med middag med respektive på kvällen som avrundning.

–Det är det ju inte. Man kan möjligen vara med på dagen, om kommunen betalar för lunchen, för då är man medveten. Men om man bara tycker att det är trevligt att frun får följa med så är det väldigt aningslöst. Det är så det sofistikerade spelet går till, säger Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, som bland annat vägleder kommuner om mutor och jäv.”
SvD 10 augusti 2009

Är det flumskolans ovilja att se till att eleverna lär in det som lärs ut och att kontrollera att detta skett, som är skulden? Jag vet inte, men jag misstänker att en av orsakerna till att samhället ser ut som det gör och alltför mycket pengar går till administration i stället för ut i verksamheten beror på för låga krav på kunskap och erfarenhet hos politiker och tjänstemän!

Read Full Post »