Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunala skolor’

men tråkigt för en stadsdel att politiker, oavsett färg, inte förstått att problemen började för länge sedan när de som idag ingår i gängen som sprider skräck, för så är det, gick i Sjumilaskolan.

Bakgrund

Efter vårens många skottlossningar i Biskopsgården har Sjumilaskolan strukits som förläggning för Gothia cup.
Säkerheten för de unga fotbollsspelarna skulle bli för dålig.
Gothia cups turneringsledare Lena Rönnefors påpekar att det är hon som beslutat att Sjumilaskolan för första gången inte skall användas men att hennes kontakter med polisen och räddningstjänsten varit viktiga.
– De har sagt att de har lite svårt med säkerheten i det området. Jag har tagit ett beslut på de rekommendationer jag fått av polisen, säger Rönnefors.
…..
Jonas Borgström är polisens insatschef under Gothia cup och påpekar att det är cupledningen, inte polisen, som beslutat att ta bort Sjumilaskolan som boende.
– Gothia är fullt medvetna om att det varit skjutningar i området, och särskilt runt Sjumilaskolan. Det är jättebra att de tar bort skolan, när de nu hittat alternativ.
Skolan för farlig för Gothia Cup, GP 26 juni 2014

Gothia Cup väljer bort Biskopsgården efter skottlossningar, SvT Västnytt 26 juni 2014
Gothia Cup överger Sjumilaskolan, Sveriges radio 26 juni 2014
Gothia Cup lämnar förorten efter skottdåd, GT 26 juni 2014

Det är heller inte första skolan som Gothia Cup av säkerhetsskäl avstått från att använda under åren. Sedan fyra år använder Gothia inte Vättnedalsskolan och Ängåsskolan i Tynnered, också av säkerhetsskäl.Skolan för farlig för Gothia Cup, GP 26 juni 2014

Politikerkommentarer m.m.

Kommunalrådet Jonas Ransgård (M) dömer ut Gothia Cup-ledningens beslut att inte låta ungdomar bo på Sjumilaskolan under turneringen.
– Det är en överdriven försiktighetsåtgärd som svartmålar en hel stadsdel, säger han.
Beslutet svartmålar en hel stadsdel, GP 26 juni 2014

Gothia cup-ledningen får kritik för att ha valt bort övernattning i Sjumilaskolan. Politiker i stadsdelen förstår inte bedömningen att Biskopsgården skulle vara för farligt.
– Att inte låta de unga fotbollsspelarna bo i Sjumilaskolan sänder ut helt felaktiga signaler, säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande i stadsdelsnämnden Västra Hisingen.
Han menar att beslutet strider mot själva grundtanken med Gothia cup. Meningen är ju att det ska vara en folkfest där ungdomar från hela världen ska mötas, säger han.
Gothia Cups beslut ger fel signaler, GP 26 juni 2014 Fel signaler har politiker och kommunala tjänstemän sänt i flera stadsdelar i många år.

Politikern rasar mot Gothia Cups beslut, GT 26 juni 2014

Problemen började inte i år

Om politiker och tjänstemän lyssnat på behöriga lärare redan när problemen var små men klart märktes, hade situationen troligen varit en annan. Problem som nu synliggjorts genom senaste årets skjutningar och hot, löses inte med att ösa in pengar på sysselsättningsfrämjande åtgärder. Problemen löses inte genom att fler och fler fältassistenter jobbar i området.

Nolltolerans krävs tidigt
Problem behöver inte uppkomma eller åtminstone inte växa sig stora om markeringar som gör klart att skola, samhälle, föräldrar och andra inte accepterar minsta våld redan i skolmiljön. Lärare som talar för döva öron och poliser som gång på gång får se samma barn som de efter utredning endast får lämna vidare till soc. blir frustrerade. Med rätta. För det som hänt i samtliga de skolor som Gothia Cup avstått ifrån är att de som har haft daglig kontakt under uppväxtåren aldrig fått det stöd som bara hårt engagemang från skolledning, politiker i nämnder och på höga positioner som jobbat mot samma mål med samma nolltolerans kan ge.

Skyll inte heller på religion. Ingen av de religioner som gemensamt delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet låter bli att lära barnen respekt för äldre, handikappade, lärare o.s.v. Det krävs också att föräldrar kallas in direkt varje gång ett barn gett sig på ett annat barn, krossat rutor eller förstört andras egendom i skolor, varje gång en elev tänt i någon av skolans papperskorgar o.s.v.

Det krävs också att skolornas lärare får stöd fullt ut. En ämnes- och stadiebehörig lärare är inte utbildad psykolog eller sociolog. De elever som tidigt visar att de inte mår bra, de måste ha en skolhälsovård på plats när eleverna är i skolan. En skolhälsovård värd namnet.

På samma sätt behöver lärarna på plats ha de bästa rektorer för skolledning som staden kan erbjuda. Rektorer som tidigare varit lärare eller åtminstone gått Barn- och Ungdomars utveckling utöver att de skall ha gått färdigt rektorsutbildning innan de kommer på plats. Rektorer som även om de själva har lång rektorserfarenhet behöver mentorer i form av en grupp där pensionerade äldre rektorer och pensionerade skolläkare samt skolpsykologer ingår. En rektor skall inte behöva stå ensam mitt emellan skolans personal samt elever på ena sidan och stadens nämndpolitiker samt staden förvaltningar å andra. Något nytt krävs.

Gothia Cup inte till att lösa stadens problem
Det är bara synd att det har behövt gå så här långt. Men det är en nödvändig markering som Gothia Cups ledning gjort. Gothia Cup är inte till för att lägga plåster under någon eller några vecka på sår som stadens politiker och tjänstemän i bästa fall tvättat med Salubrin. Gothia Cups inkluderande får aldrig inkludera att sätta Cupens (och Göteborgs) gästers säkerhet i fara. Bättre stämma i bäcken än försöka stoppa översvämningarna i ån. Gårdagens beslut är nödvändig markering i år. OM de som borde lyssnat denna gången lyssnar, pengar är inte lösningen även om det kostar med det stöd som trasiga unga bär inom sig behöver få tidigt. Det krävs engagemang på helt annan nivå än vad som varit fallet under rödgröna rörans tid här i Göteborg. DÅ och först DÅ kan årets beslut följas av ett mer glädjande nästa år.

Krävs också GODA EXEMPEL
Att det går att lyckas är Modi Ibrahim ett bra exempel på. I GP 27 juni berättar han:
<strong<Föräldrarna måste engagera sig mer. Min pappa brukade vara en av tre eller fyra som gick på föräldramötena. Resten satt hemma. Och det funkar inte om de vuxna inte bryr sig. Sen måste ungdomarna komma in på arbetsmarknaden, för att få uppleva att de är viktiga, att de betyder något.
……..
Varför har det gått illa för vissa av dina kamrater?

– De valde tyvärr det lätta alternativet för att tjäna pengar, kriminaliteten. Till exempel genom att sälja knark.
….
Modi Ibrahim har redan bestämt sig för att bli en av de brandmän som besöker skolor och verkar längta efter möten med både naiva småttingar och mer kritiska tonåringar.

– Jag kommer att berätta för dom att om dom verkligen vill, så finns det inget som är för svårt. Dom väljer själva.Modi Ibrahim vill vara en förebild i Biskopsgården, GP 27 juni 2014

Föräldrar måste engagera sig mer. Det är lättare sagt än gjort i en stad där oavsett var i staden och vem föräldern är varje idrottsklubb som satsar på ungdomar ser fler och fler V70-föräldrar som lämnar av, hastar vidare till egna eller andra fritidssysselsättningar.

Föräldrar som själva haft det jobbigt har genom alla generationer bakåt i tiden haft svårt att veta hur eller orka den mycket viktiga närkontakten, inte kvalitétstidskontakten, deras barn behöver med dem och då har kontakten med skola och/eller samhället i övrigt fallerat.

Göteborgs Kommun är dåligt på att fånga upp de elever som behöver extra stöd. Än sämre på att stötta föräldrar så att de får verktygen som behövs genom närkontakt med sina barns skola. Föräldrar skall enligt min mening inte lägga sig i undervisningen. (Se: Minimikrav för att få och behålla behöriga lärare ) Föräldrarna behövs för utformningen av skolmiljön, hur städning skall ske och korridorer, uppehållsrum samt skolgård skall utformas så att barnen känner sig hemma och trygga.

Föräldrar måste ges rätten att vara föräldrar även om vi i Sverige har en sk. friare uppfostran och barnaga är något vi alla måste verka för att få bort. Finns mycket på vägen om skolan stärks upp med skolhälsovård värd namnet och föräldrarna bjuds in på bättre sätt samt ges det stöd de behöver för sitt barns bästa. Sociala myndigheter är allt annat än rätt utbildade för det uppdraget. De kan göra mycket och behövs när något barn faller igenom nätet. Men lösningen finns varken i mer pengar till skolors rektorer, fritidsgårdar eller liknande.

Modi Ibrahim talar om behovet av jobb. Tyvärr lika i alla stadsdelar för samhället kräver mer och mer kunskaper samt erfarenhet innan någon får ett jobb. En början hade kanske varit att alla skolklasser får uppdraget att se och hjälpa Renhållning samt Västtrafik med finare och tryggare väntplatser. Börja med att låta 1-5:or adoptera var sin buss/spårvagnshållplats under ett år. Redan i det uppdraget ger vi barn en viktig uppgift som kommunen självfallet skall premiera om den sköts. Betala ut en extra slant som medger en utflykt utanför Göteborg tillexempel till Havets Hus. Barn som känner sig behövda sköter sig bättre och har lättare att lyssna på föräldrar, lärare och andra vuxna. Sedan borde Göteborgs Kommun se till att alla Göteborgs elever, alltså inte bara lyckligt-framlottade, någon gång mellan 9:an och 3:e ring ges ett sommarjobb där acceptabel lön för 3 veckors arbete betalas ut och varje elev får med sig ett arbetsintyg som utöver skolbetyg kan användas för att söka annat jobb.

Råmodeller som Modi Ibrahim behövs. Inte bara i sk. invandrarområden. Alldeles för få råmodeller finns idag i Göteborg för unga människor som inte själva är aktiva nog att söka upp dem.

Read Full Post »

Socialdemokraterna samt många journalister, flummare och vänsternissar, kör fram vinsterna i skolan som den viktiga frågan. Men frågan som identifierats är fel fråga. Rent generellt borde pengar som tjänas i Sverige av enskild som arbetar i Sverige längre än 1-2 år samt av företag som vill ha fast verksamhet i Sverige beskattas i Sverige. Detta borde vara utgångspunkten för beskattning oavsett om det handlar om skola, vård, omsorg, vägbyggande, bostadsbyggande etc. Med andra ord där verksamhet helt eller delvis täcks av Offentliga medel, skattepengar, så bör inkomst för företag och enskilda beskattas i Sverige. Med eller utan avdrag för redovisad skatt i annat land för exakt samma intjänade vinstpengar.

Det finns också en annan fråga som bör komma upp på dagordningen: Hur skall vi i Sverige lära våra inköpare av Offentliga tjänster att ställa vederhäftiga och rimliga minimikrav för godkännande av offerter såväl vid inköp av varor som tjänster och då i förlängningen även på utförare av tjänster. Med andra ord: Var vill vi svenskar att gränsen skall gå för minimikrav på kvalité i verksamhet som bedrivs med offentliga medel?

Det handlar egentligen inte om vinster i privat skolverksamhet för i den kommunala skolverksamheten har pengar som skulle gått, ofta enligt Riksdagsbeslut, till skolverksamhet hamnat i andra kommunala fickor. Andra pengar som förs på skolans konto när vi talar om kommunal skolverksamhet har i högre grad, speciellt i rödgröna rörans Göteborg, gått till ökade politiker- och administrativa kostnader. Att det utifrån totala kommunala ekonomiska verklighetsanvändningen går att göra vinster i t.ex. skolverksamhet, är inget som förvånar. Självfallet bör de vinsterna beskattas i Sverige.

Sex av tio vill stoppa välfärdsvinst, GP 2 april 2014
Stefan Löfven: ”En skandal”, Aftonbladet 3 april 2014 Ta inte i så utan att först sopat framför egen dörr. Det tar 12 år att utbilda unga till arbetslöshet och grundproblemet är de skolbeslut som har Socialdemokraterna som ensamma eller avgörande beslutsfattare!

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
….
* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
…….
* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013
Utan de tossiga besluten som gör att de elever som gått i Grundskolan efter år 2000 fått färre och färre behöriga lärare. Alltså inte bara det att det pga naturlig pensionsavgång av de välutbildade lärarna som utbildade sig fram till mitten av 70-talet ersatts av icke ämnes-/icke stadiebehöriga lärare. Det var och kommer för lång tid framöver vara huvudorsaken till varför svensk skolverksamhet behövde utsättas för konkurrens med privata alternativ! Det är inte fel att ha privata utförare av skolverksamhet. Inte heller fel att dessa om de uppfyller samtliga kvalitétskrav OCH betalar skatt på vinst i Sverige kan få vinster precis som i all annan verksamhet privat, halvstatlig, kommunal etc. Problemet är om de inte betalar skatten i Sverige.

Read Full Post »

skall ha mer rätt att välja än någon annan. Det följer logiskt i sig av att alla som utför Myndighetsuppdrag har att rätta sig efter Sveriges Grundlagar. Det handlar alltså inte enkom om att Friskolor inte ska få välja. Om en så alla principen följer logiskt direkt utifrån Regeringsformens 1 kap 2§. Diskriminering eller särbehandling är inte tillåten.

Det stora problemet är tyvärr att det inte enbart är Friskolor som väljer. Vanliga svenska kommunala skolor väljer mer än en gång bort, för att negligera eller neka en elev att få det stöd som svenska lagar och de Mänskliga Rättigheterna kräver är också att välja bort. När kommunen ifråga, och det finns många svenska kommuner som faller under ‘kommunen ifråga’, nekar en elev att byta skola för att vederbörande t.ex. blivit mobbad, så väljer just den kommunala skolan hur elever skall få vara för att accepteras. Samma gäller för samtliga fall, och de är många, där elever med skolan som klagar på resp. elev och begär en diagnos. Att begära att diagnos skall ställas, eller försöka övertyga förälder/föräldrar att det är eleven/hemmet det är fel på när ämnes- och stadieobehöriga lärare inte klarar av och inte får kommunens stöd för att resursperson sätts in till elev som behöver detta. Har t.ex. stött på alldeles för många elever som ”lärare” i lärarrum uttryckt uppfattningar om som är rent kränkande. Det handlar inte enkom om att få välja skola i enklaste form. Främst handlar det om Människosynen som ibland kan vara rent för dj… detta oavsett var på den politiska skalan en ”lärare” säger sig höra hemma.

”Uppdrag gransknings” reportrar säger att de aldrig fått så mycket mejl efter ett reportage. Reaktionerna kommer främst från förtvivlade föräldrar som berättar om hur deras barn ratats på felaktiga grunder, även från kommunala skolor.Föräldrarna vågar inte berätta inför kameran, Expressen 1 november 2013

S: Friskolor ska inte kunna välja, GP 1 november 2013 INGEN skola, S, skall kunna få välja. Varken Friskola eller Kommunal skola
S: Friskolor ska inte kunna välja, Aftonbladet 1 november 2013
S: Friskolor ska inte kunna välja, SvD 1 november 2013
S kräver lagändring efter skolavslöjandet, DN 1 november 2013

Samma krav på kvalité, följande av Sveriges Grundlagar samt Skollagen o.s.v. SKALL gälla för ALLA SKOLOR. Se även: Får kommunala skolor välja och vraka?, Norah4you 31 oktober 2013 I kvalitétsbegreppet måste likvärdig Människosyn stå i centrum. Alla barn är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Allra först: Det är INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET att i alla lägen få välja vilken skola man vill att ens barn skall gå på ÄVEN OM Skolvalet numera är Fritt. Det är däremot en Mänsklig Rättighet att svenska skolor inte bara utifrån Skollagen, Diskrimineringslagen och Regeringsformens 1 kap 2§ oavsett utförares hemhörighet, dvs oavsett om det är en Friskola eller en Kommunal skola klart uppger vilka kriterier som gäller när elever söker!

Skolor får inte välja och vraka, GP ledarsidan 31 oktober 2013 Självfallet inte. Men det gäller oavsett om det är Friskola eller Kommunalskola (läs nedan)
Typiskt brott mot Skollagen, GP 31 oktober 2013 Tyvärr ett brott som begås även i Kommunala skola på vardaglig basis. Inte överallt. Men i mer än en svensk kommun. Se nedan.
Fritt skolval – endast för de lyckade, Expressen Ledarsidan 31 oktober 2013 OM det vore så lätt att skilja på Friskolor och Kommunala skolor…. tyvärr är det inte det. Många mobbade precis som många som fått bokstavsdiagnos eller som av annat skäl behövt extra stöd/stödperson har fått se sitt självförtroende krossat av ”vanliga” kommunala skolors behandling av de som inte är ”lyckade” eller som minst följer mallen för ”alla skall med”.
Löfven rasar efter skolavslöjanden, Aftonbladet 31 oktober 2013 OM så är fallet, så börja hemma! Börja med att sätta P för Socialdemokratiskt styrda kommuners sparande på elever med behov av extra stöd/stödperson. Börja med att kräva att samtliga lågstadieelever i Sverige inte bara får lärare som är stadiebehöriga utan att detta kravet utökas med att alla lärare också skall ha läst som minst 3 terminer svenska och hur man undervisar i att läsa och skriva bör vara en ytterligare bit i tidiglärarutbildningen utöver den utbildning i detta som redan ges! Men börja hemma Löfven!

Självfallet är det omöjligt för en skola som är avsedd att ha t.ex. 25 elever i tvåparallklasser att hastigt och lustigt ställa om sig från att ta emot 70 elever dvs dubbla klassantalet per läsår. Lika tokigt är det om det skulle vara så att klasser med 28-30 elever hastigt skulle behöva utökas till 32 elever per klass i annan skola. Detta också helt oberoende av om skolan är Friskola eller Kommunal skola. Så kriterier som inte enbart kan vara beroende av när en elev sökt men till huvuddelen bör ha som grundsystem att ansökans inkommande ger företräde, måste finnas.

Det som är det allvarliga är att kommunala skolor är precis lika bedrövliga och liknande kommentarer som de som hörts från Friskolehåll faktiskt har hörts sedan kommunaliseringen i ”vanliga” allmänna skolors lärarrum. Det har främst drabbat två kategorier av elever: Mobbade elever och de som ofta med skolan som påtryckning på föräldrar fått det ena eller andra bokstavssyndromet.

Mobbade elever i Sverige har ofta setts som orsaken till att de blir mobbade. Mobbarna har stöttats och i vissa fall har skolorna försökt få det till mobbade elevers föräldrars fel att barnen blir mobbade. Om förälder då begärt att få byta skola, så har det ofta varit mycket mycket svårt. Jag känner till många fall där politiker i skolnämnd fått kopplas in för att mobbade elever skall få möjlighet att byta skola!

Som lärare har jag stött på ett stort antal elever som fått bokstavsdiagnos. Med eller utan tillägg som Aspergers syndrom. Min egen erfarenhet är att skitsnack har förekommit i mer än ett lärarrum. Försök har förekommit från skolors rektorers sida att få elever som verkligen behöver extra stöd och varit berättigade till det utifrån skollagen att få ‘diagnos’ så de placerats över i Särskola eller Särskoleklass…. det blir ju billigare för kommunerna så.

Min egen erfarenhet är också den att elever med diagnos Aspergers syndrom utan ett enda undantag har varit mycket mer intelligenta än normaleleverna! Inte utan att flera av dessa varit intelligentare och mer logiska i sitt resonemang, om än detta varit utanför ‘boxen’ och hoppat över att redovisa ett antal logiska steg på vägen, än vad deras tidigare lärare varit. Ärligt talat så var jag mer tacksam än tvärt om, om någon elev var diagnosticerad… hmm…. med Aspergers än om alla var de vanliga stökiga eleverna som curlats mer eller mindre sönder. Det gäller att kunna didaktikens grunder och förstå hur varje elev tänker. Inte se något som ett hinder utan som en möjlighet. Det som krävs är att man tar reda på vad eleven är mest intresserad av och anpassar just den elevens inlärning utifrån den förutsättningen. Behöver jag säga att det för de eleverna krävs lugn och ro. Något som alla elever skulle må bäst av!

Men sluta upp med att tro att inte kommunala skolor sorterar. Inte bara Friskolor gör det! Börja i rätt ände. Ställ kvalitetskrav vad gäller undervisningen – samma för alla skolor i Sverige – samt ställ kravet på varenda svensk skola att de slutar upp med att sortera ut och i stället bjuder in!

Read Full Post »

så att inte elever drabbas när skolor läggs ner, slås ihop eller flyttas. Självfallet är det viktigt som Gustav Fridolin (MP) säger – Vi kräver att den som tar in en gymnasieelev också ska ta ansvar för att den eleven får sin utbildning, ända fram till studenten. Det får inte vara så att plötsligt efter ett styrelsebeslut så ska hundratals elever och lärare gå ut på sommarlov och inte veta vart man ska ta vägen när höstterminen börjar, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet.
MP: Friskolor måste ha buffert, DN 1 juni 2013

Nu handlar det tyvärr inte bara om friskolor. Det handlar inte ens bara om gymnasiskolor. Samma gäller kommunala skolor som också borde ha buffert. Varit med om att ett gymnasium jag arbetade en termin på flyttades och lades ner några få år efteråt. Allt för att kommunen ifråga skulle ‘spara’ pengar. Hur de ungdomar som börjat skolan ett år tidigare och de som redan gått två år upplevde situationen, det frågade inte kommunens nämndledamöter efter. Varit med om grundskolor som hotats av nedläggning, några av dem lades ner andra inte eftersom föräldrarna på en del skolor lyckades visa att kommunens tjänstemän räknat helt fel på antalet barn som skulle börja skolan de närmaste fem åren. Varje år. Minsta felräkningen på födda, obs alltså antalet födda inte på antalet som kunde tänkas välja skolan (bra kommunal skola), var 15%…..

Varje svensk skola, kommunal såväl som friskola borde ha en till staten inbetald buffert som garanterar att elever inte drabbas av godtyckligt hanterade osthyvelbesparingar på de pengar som skall gå till elever. Barn och unga får absolut inte drabbas varken av klåfingriga kommunala politiker/kommunala tjänstemän som hellre vill att pengar skall gå till andra områden eller av giriga privata investerare i skolverksamhet som inte är beredda att vara långsiktiga.

Alternativet är att Skolverket blir huvudansvarig för samtliga skolor oavsett utförare samt att alla ämnes- och stadiebehörigas löner betalas ut direkt från avsedd skolpeng INNAN någon utförare får tillgång till resterande belopp.

MP: Friskolor måste ha buffert, SvD 1 juni 2013

Read Full Post »

SKALL alltid gå till elevernas undervisning oavsett om vi talar om friskolor eller kommunala skolor. Den enda brist som finns i Alliansens Friskoledirektiv är att den utredningen enbart rör sig om när privata ägare tar ut pengar ur skolverksamheten. Det hade varit bättre om det funnits ett Skoldirektiv som förhindrat såväl privata ägare som kommuner att ta pengar avsedda för skolverksamheten till andra konton eller uttag i någon form t.ex. genom fiktiva marknadsmässiga hyror (vem står i kö för att hyra skolor annat än utbildare?) eller som förekommit även här i Göteborg till vård och omsorg.

I ett önskat Skoldirektiv borde det också vara inskrivet att en utredning även bör se över möjlighet att Staten betalar ut lärarlöner direkt till ämnes- och stadiebehöriga lärare samt att ‘skolpeng’ till utövare oavsett privat eller kommunal bör avse skolpeng utan lärarkostnad. Vill någon kommun eller privat utövare av skolverksamhet anställa obehöriga, ämnes- eller stadieobehöriga eller de som inte ens gått någon form av lärarutbildning, så bör den kostnaden falla på utövaren. En sådan stipulation borde inom inte alltför många år göra att kvalitén på undervisningen, dvs att de som undervisar inte bara kan undervisa utan också kan tillräckligt mycket om barn och ungdomars utveckling för att förstå hur elever lär in. Med andra ord är det enligt mitt förmenande viktigt att all lärarpersonal är utbildade i metodik, didaktik och pedagogik. Barn är det viktigaste vi har och deras framtid hänger på att vi ger dem rätt verktyg och stöttar dem oavsett om de behöver extra hjälp för att lära in eller behöver mer material för att kunna utvecklas vidare i sin egen takt även om denna inte är samma som den genomsnittlige elevens. Alla är lika värda, men olika.

Regeringens friskoledirektiv sågas, GP 8 juli 2011
Fredrik Tenfält: Miljöpartiet vill ha skoldebatt, GP 4 juli 2011
Regeringens friskoledirektiv sågas, SvD 8 juli 2011
Regeringens friskoledirektiv sågas, DN 8 juli 2011

Read Full Post »