Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kollektivtrafik i Göteborg’

röran nu kapital? Västtrafik tvingas höja biljettpriserna med sex procent 15 oktober.

Det är inte bra men det är tyvärr bara början.

I januari förra året höjde Västtrafik taxorna med 5,5 procent.

30 september höjdes priserna med ytterligare 6,4 procent.

Normalt blir tjänster billigare ju fler som utnyttjar dem. Men kollektivtrafiken är som sjukvården, ju fler som utnyttjar den desto dyrare blir den.

Knappt hälften av kostnaderna för kollektivtrafiken betalas av resenärerna, hälften betalas av Västra Götalandsregionen som äger Västtrafik och resten av kommunerna i regionen som skjuter til 100-tals miljoner kronor för gratisresor för studerande och pensionärer. Ny prishöjning bara början, GP trafikbloggen 31 maj 2013

Först prackar de på oss Trängselskatt. Jo så var det. Mellan det att de styrande bestämnde sig och senare beslutade, så utökades trängselskattområdet till att omfatta Backa…. det går inte ens att åka från Backa till Tagene via Södra Tagenevägen från Körkarlens Gata….. Karta runt Körkarlens gata Backa Göteborg Sedan när är det trängsel som måste beivras där?

Redan i januari fick vi reda på att Göteborgs Parkeringsbolag förlorade stora intäkter pga trängselskattens införande. Parkeringsplatserna skall bli dyrare i stan…. Trängselskatten kostar förlorade intäkter, Norah4you 21 januari 2013
och när det gäller anläggandet av cykelbanor så anläggs de utan att de nämnvärt används av cyklisterna. tänker. Bara senaste 3-4åren har Göteborg stad lagt ner miljoner om inte miljarder på att bygga nya cykelbanor. Cykelbanor som cyklister vägrar använda, utan istället väljer att cykla mitt i spårvagnsspåret eller på trottoarer där de blir en fara för sig själva och andra. Trots att dessa cykelbanor ligger på parallellgatan. Cyklister cyklar allt mer mot rött och tror sig jämnt ha företräde eller ensamrätt där de tar sig fram. Göteborg cykelovänlig stad, Monikagbg 22 maj 2013 stora summor slängs ut men cyklisterna väljer snabbaste vägen oavsett vilket.
Hade alltså för mig att det var för att öka kollektivaresandet som de Rödagröna drev igenom Trängselskatt. Inte för att smygvägen kunna skylla på fler resenärer för att minska turtäthet, ta bort linjer samt höja biljettpriset. Rödgröna röran förnekar sig inte!

Read Full Post »