Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kol och vedeldning’

även om det är ministrar som i god tro förmedlar påståenden om att Arktis skulle smälta.

Först och främst: Arktis smälter respektive växer i isyta och istjocklek efter årstiderna.

För det andra: Före 1970 var kol och vedeldning betydligt större än idag i Norden liksom i övriga världen. Om det varit så att kol- och vedeldningens sotpartiklar hade haft den inverkan, trots att vindar pga centrifugalkraften och jordens lutning motverkade stor del av spridningen till Arktis då som nu, som det förutsätts i artikeln, så hade avsmältningen varit stor före 1970 och drastiskt minskat i och med ökade filter, inkl. elfilter, på industriutsläpp och minskad användning av kol och ved som värmekällor i värmekraftverk.

Verklighetens fakta talar ett helt annat språk. Det var år 1956 som såväl Arktis som Antarktis smälte mest. Om det har det skrivits otaliga vetenskapliga artiklar och böcker av de verkliga specialisterna som kunde allt om oceanografi, hydrologi, geologi m.m.

Det är dags att inse att CO2-hotet är en chimär men att åtgärder ändå måste vidtas mot bl.a. sotpartiklar inte minst pga att de direkt och mycket snabbt försämrar förutsättningarna för människors hälsa bl.a vid inversion i tätsamhällen och storstadsområden. Det är ett hot här och nu inte något databeräknat hot i en framtid 50 år bort eller mer.

Det är också dags att inse att dagens 3-stegs rening i vattenverk är avsevärt bättre än den rening som förekom före 1966 men att det tillkommit ett stort antal kemikalier som via avloppsbrunnar, toaletter m.m. kommer ut i våra vattendrag och gör att det vatten vi kallar rent inte längre är så rent som det skulle behöva vara för att vara riskfritt.

Svenska brasor får Arktis is att smälta, Expressen debatt 15 februari 2012

Read Full Post »