Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Klockringning’

Det förekommer numera en utvidgad tolkning av religionsfriheten speciellt från kulturelit som traditionellt ofta står till vänster och från politiska partier som rätt eller fel är livrädda att kränka någon av de mänskliga rättigheterna. MEN ingenstans i de avtal, fördrag och slutligen av FN antagna Mänskliga Rättigheterna står det att religionsfrihet innebär mer än rätten att fritt välja sin religion, utöva religionen ensam eller tillsammans med andra enligt traditionell sedvänja, MEN det står ingenstans att detta innebär frihet att uppföra eller utnyttja byggnader på sätt som bryter mot respektive lands byggnadslagar. Det står heller ingenstans att en persons religiösa friheter omfattar rätten att t.ex. meddelst klädsel kränka en annan, t.ex. funktionshandikappad genom dålig hörsel, människas fri och rättigheter.

Jag förstår att detta kan tyckas märkligt sett ur svensk och utländsk kulturelits ögon. Historiskt har detta även drabbat svenska kyrkor som fått ändra sin klockringning i vissa fall inte fått tillstånd att uppföra klockstapel där de önskat just för att religionsfriheten inte innebär rätt att kränka andra människors rättigheter och inte heller inneburit/innebär rätt att bryta mot gällande bygglagar i ett land vad gäller vad som får byggas var och hur det byggda får se ut.

Därför är det Schweiziska minarets exemplet ett exempel som misstolkats för så vitt inte muslimer/andra religiösa grupperingar förbjudits att vara muslimer/tillhöra och utöva den religion de själva valt ensamma eller i grupp så länge de inte genom sin religionsutövning kränker andra människors fri- och rättigheter.

Det finns runt världen ett stort antal kristna församlingar som inte har, inte fått ha eller utifrån bygglagstiftningar valt att inte ha, klockstaplar. En tro ligger väl djupare än de yttre formerna och kan väl knappast hänga på om man får ha minaret/klockstapel eller om man från minareten/klockstapeln skall ha rätt att inkränka på andra människors rätt till religionsfrihet/avsaknad av religion o.s.v. genom att ‘kalla’ till bön/mässa eller liknande?

Schweiziskt nej till fler minareter, SvD 29 november 2009
Ja till förbud mot att bygga minareter, DN 29 november 2009
Protester efter nej till minareter, GP 29 november 2009
Demokrati är mer än bara val, Per Gudmundsson Ledarsidan SvD 30 november 2009

Read Full Post »