Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Klimatmötet i Köpenhamn’

som Arktis is VAR REKORDLITEN. Men fortfarande fortsätter klimathotfantaster bland sk. forskare, att försöka presentera historiska uppgifter som levde vi nu i Orwells 1984-samhälle där historia skrivs om för att passa in i politiska syften i stället för verkliga uppgifter.

Aktuella artiklar: Arktis is ökar igen, GP 24 mars 2010

För övrigt är det så att isen i Arktis varierar högst väsentligt under året, når sitt lägsta i september och högsta i mars-april. Dagens siffra ger vid handen att täcket den 23 mars var 14,185,469 km2 (14 miljoner 185 tusen 469 kvadratkilometer)
Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System
senaste månadernas siffror har varit: 23 februari: 13,980,313 km2; 1 februari 2010 13,332,656 km2 och på julafton 24 december 11,894,531 km2 den 24 december 2009.

Inte ens den lägsta uppmätta siffran efter 2002, vilken förmodligen används av de sk. forskarna i det aktuella fallet eftersom alla tidigare siffror visar att den lägsta utbredningen av Arktis EFTER den låga siffran för 1956 visar att Arktis totalt sett under varje existerande år ökat de senaste 30 åren(trettio åren) undantaget juli 2007 till november 2007 när längre perioder under år tas i beräkning. Siffrorna för juli 2007 till november samma år inträffade också konstigt nog direkt efter att en av de tre inre mätstationerna på Arktis, de flesta finns inom 5 mil från öppet vatten, gått sönder och där delen inte byttes ut förrän januari förra året…… men som jag skrivit tidigare det finns många nissar som använder för få verkliga data och som i samtliga datamodeller som presenterats fått sina data korrigerade innan de matats in i datamodellerna…..

Men inte ens den varmaste månadens ”medeltemperatur” i Arktis efter 1949 har varit så varm som den var under 980 till 1341(!) som de som läst alla mina blogginlägg i frågan och som läst om Grönland och Island bl.a. i den indextabell jag presenterat på Norah4history utifrån de Isländska Annalernas uppgifter om vulkanutbrott. Det är nämligen så att den nu aktuella vulkanen på Island var den som startade och följdes av ett antal andra vulkaners utbrott från början av den sk. lilla Istiden fram till 30 år före peaken på köldperioden. Så har det varit även i senare tider. Men det talar de sk. klimathotforskarna tyst om. Läs gärna Konungs skuggsjá för att få lite mer kunskap om hur t.ex. Grönland såg ut i mitten på 1200-talet…. inte alls som den nu aktuella presentationen av Arktis ger vid handen.

Tidigare blogginlägg finns att söka dels under aktuell debatt dels via sökfönstret till höger. Där finns även ett stort antal källor lämnade.

Utdrag från en av alla mina blogginlägg:
Första förutsättningen för att CO2 ens i drömmarnas värld skulle kunna åstadkomma att jordens temperatur höjs, borde vara att temperaturen verkligen höjts överlag sedan biltrafik och oljeanvändning ökat…. men DMI Arctic temperature data animation doesnt support claims of recent arctic warming och läser man sedan tabeller och text noga i
Arctic temperatures what hockey-stick , Wattsupwiththat.com 9 september 2009 så förstår man lätt varför…..

Fortsätt med att slå upp:
Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922
.” Utdrag ur Miljöfrågan – ”klimathotet”, Norah4you sida

Här kommer förmodligen en del att invända, helt riktigt, att Svante Arrhenius var en av de som låg bakom rasforskningen i Sverige. Dock får detta fruktansvärda inte förringa att han inom sina ‘egna’ naturvetenskapliga områden gjorde ett gediget och fantastiskt forskningsarbete som står sig än idag

Gå sedan till närmaste bibliotek och läs: Forskning och Framsteg Nr 5 2008 artikel 500 års väder i Stockholm….. fantastisk läsning speciellt som sk. klimatforskare lyckas bevisa att de är dumma nog att tala om HUR manipuleringen av data gått till.

Att vi svenskar fått se matematikkunskaperna liksom biologi och kemikunskaperna kraftigt försämrade sedan flumskolan infördes är förmodligen förståligt för de flesta när de läst mina blogginlägg: Hmm matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009 där jag bl.a. redovisar för korrekta siffror angående atmosfären samt Sanning och konsekvens, Norah4you 1 januari 2009 där hänvisning finns till Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen, Newsmillartikel 17 december där 20 av de verkliga specialisterna i frågeställningen redovisar svårigheterna att få fram faktiska uppgifter och vetenskapsteoretiskt korrekt utförda forskningsartiklar!
Forskarna ifråga är: Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH
—–slut på utdraget ——- Avfärda bäst du vill men, Norah4you 10 december 2009

Read Full Post »

mer än idag. Hur står det till med källkritiken och med den historiska nutidskunskapen även om kunskapen om hur varmt det i verkligheten var på Grönland när nordborna som bodde där exporterade(!) smör och hårdost till Norden.

Verkligheten är denna:

(obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY – Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005

Tillägg 27 februari kl 1:54 Snurren finns det gott om bland de sk. klimatforskarna. Nu försöker de igen att påstå att ett isberg som kalvats, för 19 år sedan förresten, är gigantiskt när det är 9,7 mil långt – Inte ens 1/3 del så stort som det som kalvades 1956 alltså. Gigantiskt isberg kan ändra vädret, Sydsvenskan 26 februari 2010
Jätteisberg kan kyla ner jorden, Aftonbladet 26 februari 2010
Säg hur var det nu med källkritiken hos klimatfantasterna?
Är de i så desperat behov av att hitta en källa att skylla på när verklighet och datafantasier inte stämmer överens?
_—– slut på tillägg 27 februari ——–

Förfalskningar, förlåt beräknade anpassningar, för att anpassas till IPCC:s regressionmodeller som legat till grund för alla datamodeller som påvisat global uppvärmning: (fanns förut tillgänglig i sin helhet på http://www.co2science.org/cgi-bin/temperatures/ghcn.pl, numera finns bara ”The first set contains the actual spatially averaged temperature anomalies
# from 1880 to 2006. The second set, which follows the first set, contains
# the temperature anomalies estimated by the regression from 1880 to 2006.” öppen för alla att läsa. (undrar varför?)

Istäckets storlek i Arktis 13,980,313 km2 (February 23, 2010) Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System
Obs 1 februari 2010 Istäcket: 13,332,656 km2
den var 11,894,531 km2 den 24 december 2009
(som jag rapporterat om tidigare bl.a. på Bland tomtar och troll, Norah4you 6 februari 2010
Hur nu det finns någon som tror att isbjörnar behöver mer än 1000 km2 per st för att överleva, utöver insamlande organ förstås vart pengar som inte går till administration tar vägen har så vitt jag vet aldrig redovisats.

Mycket mer finns att säga om klimatfantasternas osakliga inlägg under åren sedan IPCC bildades, men vi skall inte vara lika fula som de som kallar oss som presenterar fakta, inte datamodeller där input korrigerat/förfalskats (välj vilket) för att passa ett politiskt syfte, använder sig av.Så vill jag slutligen säga till vissa meterologer: Det är tillåtet att vara dum, men d

De urkonservativa lever i förnekelse, Aftonbladet 25 februari 2010
Klimattvivlet, Aftonbladet 25 februari 2010
JA! Klimathotet, Aftonbladet 25 februari 2010
NEJ! Klimathotet, Aftonbladet 25 februari 2010

et är urbota dumt att bevisa att man inte ens läst på de äldre meterologernas, geologernas och oceanografernas arbeten! Redan i slutet på 1800 talet förutspådde svenska forskare inom dessa områden att CO2 skulle vara mer än dubbelt så många procent som det är idag …… och, vilket är ännu mer häpnadsväckande att Ni inte känner till:
* En av många källor från 1920-30 talet som använder sig av avrundningen 0.04% för CO2 är Holmström Leonard, Naturlära, Första delen Fysik, Kemi, Geologi åttonde upplagan tryckt Lund 1933 sidan 41 4:e raden….. samma avrundning som idag.

*”Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Här kommer förmodligen en del att invända, helt riktigt, att Svante Arrhenius var en av de som låg bakom rasforskningen i Sverige. Dock får detta fruktansvärda inte förringa att han inom sina ‘egna’ naturvetenskapliga områden gjorde ett gediget och fantastiskt forskningsarbete som står sig än idag.” Utdrag ur Miljöfrågan – ”klimathotet”, Norah4you sida

för jag vet att faktiskt uppmätta uppgifter om föroreningar och reellt uppmätta temperaturer erbjöds SMHI så sent som 1995 och att SMHI då tackade nej till (jag var i slutändan den sista som fick i uppgift att ringa upp, när inte SMHI och Tema Vatten i Lkpg varit intresserade då specialisterna inom området erbjudit sina data tidigare, och erbjuda flera hyllmeter mätdata som ratades ‘eftersom det var lättare och bättre att extrapolera och interpolera än arbetas med verkliga rådata)

Som jag skrev i Avfärda bäst Du vill, men; Norah4you 10 december 2009
Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen, Newsmillartikel 17 december där 20 av de verkliga specialisterna i frågeställningen redovisar svårigheterna att få fram faktiska uppgifter och vetenskapsteoretiskt korrekt utförda forskningsartiklar!
Forskarna ifråga är: Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH
!”

Inte precis några duvungar utan synnerligen skickliga vetenskapsmän som kan sina områden utan och innan samt som har kunskap om helheten i stället för flumskolans snuttifikationsutbildningsraseri

Tillägg 27 februari 01:47 några politiker, en vänsterpartist och en folkpartist av alla, sällar sig till skaran som inte förstått att de blivit lurade april redan innan 1:e april 😉 Subventionera klimatsmart mat, SvD Brännpunkt 27 februari 2010 Skrämmande okunskap !

Read Full Post »

speciellt för politiker som inte själva är tillräckligt insatta i ärendet. Som inte läst geologi, historia, kemi, fysik, matematik och matematisk statistik. Nu är det inte hela världen att Köpenhamnsmötet inte resulterade i några bindande avtal om minskning av CO2-uppsläpp. För CO2 är inte det stora problemet varken för en icke utifrån faktiskt uppmätta data eller verkligt ‘läge’. De använda data för CO2-hypotesen så som FN-s klimatpanel med flera lagt upp den kommer inte från faktiskt uppmätta data utan korrigerade från den ena eller andra av de 11 datamodellernas hypotesupplägg.

MEN, och det är viktigt fast nu många av klimathotfantasterna och deras sk. forskare missar detta (och det har INTE med den sk. uppvärmningen av jordens medeltemperatur att göra. Tack och lov för den är naturlig! ):

* Genom att sätta fingret på utsläpp, om än politikerna och de sk. forskarna tror att det handlar om CO2, så kommer ett stort antal industrianläggningar runt jorden att få gå över till slutna system, så långt det är möjligt dvs många av de idag förekommande verkligt miljöfarliga utsläppen, farliga för vårt dricksvatten och den luft vi andas, kommer att minska drastiskt. Här skall direkt ges en eloge till tidigare Holmens Bruk, nuvarande Holmens AB, i Norrköping som redan tidigt när de samarbetade tillsammans med Naturvårdsenhetens blå sida på Länstyrelsen i Östergötland och kommunerna längs Motala Ström samt andra företag därstädes påbörjade och fick väldigt långtgående slutna system för återvinning av använda kemikalier och avfall. LÅNGT före något annat företag runt jorden ens förstått att det var ett problem.

Detta är långt viktigare att få upp på dagordningen än alla fantasier om att minskade CO2-utsläpp skulle bromsa jordens naturliga uppvärmning och avkylningsperioder.

* Det andra mycket viktiga i och med att ett mycket stort antal länder börjat förstå att det finns problem med nuvarande industrialisering i form av det avfallsberg som vår nuvarande livstil lämnar efter sig när vi skövlar skog och naturtillgångar för att bygga industrier som i stora delar av världen inte haft någon som helst miljölag som satt stopp för deras utsläpp och avfall.

*Det tredje mycket viktiga som faktiskt kom på bordet fast CO2-fantasterna med 2 graders målet missade detta, är att konstbevattningar om än bra för grödan lokalt har en tendens att förändra den naturliga vattencykelns transporter. Vi har sett detta i stora delar av Afrika, i länderna från Gaza till Irak, i Ryssland och i Kina.

Det är dessa, reella och verkliga problem som ligger mycket nära i tiden att utgöra stor fara för mänskligheten som vi måste ta itu med. Inte ‘minskande’ isar i Arktis. För övrigt bör de av Er som lagt pengar på att rädda isbjörnar titta på denna länk Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System där Ni dels får svart på vitt att påståendena om varmaste året i Arktis inte ens håller för de senaste 10 åren samt att den totala mängden is i Arktis fn. 19 december 08:43 svensk tid uppmätt under gårdagen är 11,803,438 km2 ……. 11 miljoner 803 tusen 438 kvadratkilometer för isbjörnarna lär väl räcka till????

Stort misslyckande för klimatmötet, GP 19 december 2009
Miljörörelsen: Ett misslyckande, GP 19 december 2009
Fiasko i Köpenhamn, DN 19 december 2009
Stort misslyckande i Köpenhamn, GP 19 december 2009

Så torka tårarna Maria Wetterstrand Klimatmötet i Köpenhamn ett monumentalt nederlag, Maria Wetterstrand på DN Debatt 19 december 2009
Det som uppnåddes var i det långa loppet mycket bra för världen. Det som inte uppnåddes hade varit en katastrof om det uppnåtts!

Läget behöver inte vara mörkt, SvD 19 december 2009

Tillägg 20 december 11.06: Analys: Inte så illa – trots allt, GP 19 december 009

Read Full Post »

Kräver att Ni inte glömmer bort det Era lärare i ämnet Geografi på baskursen i Geologi lärde ut Annars kan Ni komma till de mest fantastiska slutsatser. Vilket Ni som står på CO2-hotsidan lyckats med länge nog. Börja gärna med att läsa på om landhöjning, vatten- vind- och temperaturerosion samt lite historia…

Era presenterande argument kan i förstone låta tillförlitliga t.ex: ”Genom att analysera luftbubblor som bevarats i isen i tusentals år, har man kunnat jämföra temperaturväxlingarna under mycket lång tid. Man kan nämligen studera hur atmosfärens halter av växthusgaser, partiklar och spårämnen förändras med klimatet.” Varmare än på 12000 år, Aftonbladet 2 november 2009
Men hur var det nu det Ni lärde ER på grundnivån om Vattnets och Kolets Kretslopp, Om Erosion, OM Tyngd respektive Vikt, Om Densitet och kemiska ämnens reaktioner, Om halveringstider o.s.v…..

Nåväl allvarligt talat, HUR var det nu med vattnets kretslopp, luftbubblors tyngd, vart partiklar och spårämnen tar vägen o.s.v.?
Allra först måste man komma ihåg vattnets kretslopp, vattnets densitet, Väte och Syres reaktion med andra ämnen, o.s.v. Så redan här har vissa forskare gått vilse i pannkakan.

Jag utgår här från att alla som minst lärt sig vad som gäller för allt H2O i vilken form det än förekommer: Det strävar efter att nå lägsta nivå i den omgivande terrängen. När vattenånga kommer upp i luften så kondenseras denna när den kyls ner. Vind, läs på de stora vindsystemen runt jorden, som går från vatten mot land för luftsammansättningen in över land och stiger när den möter berg och annan högre terräng. När vattenångan i luften kylts ner tillräckligt, faller den ner som regn eller snö. Förhoppningsvis som rent ‘regnvatten’. Tyvärr för regnvattnet även med sig partiklar, spårämnen, föroreningar från vulkanutbrott, från vind- och temperaturerosion samt även från de stora mängder land som VARJE år eroderas från korallöar och vulkaniska öar på samma sätt som från våra högsta bergkedjor via vattnets kretslopp i bäckar, åar, sjöar, floder o.s.v. ut i havet.

Kort information:
källa Hagget Peterm Geography, A Modern Synthesis, NY 1983 Third edition, sida 105:
Transfers Million of metric tons per year
By streams 9.3
By wind 0.06 to 0.36
By glaciers 0.1
TOTAL 9.46 to 9.76

Till detta kommer så deposited in Oceans Shallow och Deep waters. Men de lämnar vi för tillfället därhän.
Allt stoff, alla partiklar och spårämnen har en viss ‘tyngd’. I vanligt tal brukar tyngd och vikt likställas, vilket har snurrat till det ordentligt för en del av de som kallar sig forskare i klimatfrågor. Men eftersom det är viktigt när samma partikel/spårämne/föremål hamnar på olika underlag att hålla isär dessa begrepp, så följer här en elementär genomgång:
Jorden har ett gravitationsfält som precis som i alla gravitationsfält gör att tyngden varierar pga att det vi i dagligt tal kallar tyngdkraft har en tyngdacceleration som varierar lokalt vilket leder till att tyngden som varierar varierar proportionellt ett föremåls massa. Observera att en massa är lika stor var massan än befinner sig, medan en tyngd (mäts i Newton) är en kraft. Den kraft som påverkar massan så att medan massan är lika stor på t.ex. månen som jorden, så varierar tyngden enligt ovan. OK detta var en kort beskrivning. Konkret innebär detta att för varje prov som tagits av t.ex. is i glaciärer högt i bergkedjor, nere på Arktis eller Antarktis is, så MÅSTE respektive massa oaktat hur liten eller hur stor den undersökta massan är ALLTID korrigeras utifrån den lokalt gällande tyngdaccelerationen. Här är en av de många felkällorna som gör att de nödvändiga premisserna som måste uppfyllas för att t.ex. växthusgaser, partiklar och stoff som förts med vind eller vatten ens i teorin skall vara jämförbara.

En av de andra felkällorna har att göra med vad som händer när stoff, spårämnes rester, och gaser innesluts i is att göra. På grund av den lokala tyngdaccelerationen försöker tyngre ‘massa’ att komma så långt ner som möjligt, medan å andra sidan den ‘massa’ som är lättare t.ex. gaser ‘flyter’ uppåt. När det gäller luft i form av gaser från atmosfären som i marknivå inneslutits av snö som bildat is, så gäller det att gasbubblor vill uppåt och slår sig samman när de träffar på andra gasbubblor. Samtidigt så sjunker det stoff och de spårämnen som har större massa neråt. Det vi i dagligt tal kallar tyngre föremål sjunker därför ner i snö och is medan den lättare gasen ‘stiger’ uppåt. Har man inte detta elementära klart för sig, så är det självfallet lätt att tro att en luftblåsa som man hittar innesluten i isen är exakt samma och innehåller samma mängd växthusgaser stoff samt spårämnen som den gjorde när första luftblåsan på en viss plats bildats. Nu krånglar vattnets kretslopp till det ytterligare. Is ligger aldrig stilla utan ‘lever’ och rör sig neråt på grund av tyngdkraften och vattnets ‘vilja’ att nå lägsta punkten. Dvs ingen iskärna kan någonsin visa hur det såg ut på en viss plats longitud och latitud ens för tio år sedan, än mindre för 10 000 år sedan.

I stora drag kan den som slagit upp den rekommenderade boken se hur Erosionens kretslopp ser ut.
Förenklat kan man säga att Erosion påbörjas när främst Vatten och Vindar påverkar land det eroderade förs ut i oceanerna via bäckar, åar, sjöar och floder. Det som eroderats deponeras. Först genom att bäckar, åar och floder meandrar (slå upp) så att strömmarna som för vatten vidare neråt mot havet i det naturliga förloppet också får en del av det eroderade att ‘fastna’ längs vägen dvs en till synes rak flod kommer att förändras i strandkanterna och sett ur längre historiskt perspektiv göra att floden, ån etc kommer att ändra utseende i terrängen allteftersom floden mer och mer kommer att förändras mot en återkommande s-kurva. Detta är enkel förklaring. För mer detaljrik får DU slå upp meandring och läsa. I flodens utlopp bildas floddelta. (Om Du inte kommer ihåg det från 5-ans kurs, så slå upp)

Samtidigt på verkar alla vattenströmmar, i små vattendrag likaväl som i stora floder av ‘bottens’ beskaffenhet. Det är självfallet skillnad på en flod som passerar genom lösare material än den som passerar längs bergdalar där grunden/botten är granit.

För att förstå att de sk. forskarna missat några väsentliga lektioner under sin utbildning, så krävs det också att man känner till vad tektoniska plattor är. För denna bloggartikels ändamål klarar vi oss gott med förklaringen på Wikipedias artikel om Plattektonik samt den mycket elementära men för detta ändamål fullt tillräckliga relativt kortfartade Wikipedias artikel om geologi

Enkelt uttryckt innebär de ovanstående noteringarna, hänvisningarna etc att vattenerosion, vinderosion samt temperaturerosion (förekommer främst där temperaturen varierar snabbt eller åtminstone stort under ett år) gör att det är en helt naturlig process att land förloras till sjöar, vattendrag och hav. Oavsett om detta är längs Englands kust i Cornwall eller ute på en lågt liggande korallö/vulkanisk ö som Maldiverna Vår del av ön försvinner i januari, Aftonbladet 17 december 2009 eller att byar ”rasar” som de gör i Alaska Shismaref Alaska, Aftonbladet så är detta INGET som har att göra med det sk. klimathotet utan en helt naturlig process. Världen som vi känner den är INTE densamma som våra förfäder såg den för 200 eller 1000 år. För oss i Sverige räcker det att titta på de förändringar som skett inte bara längs den sk. höga kusten. Vi kan även titta på de förändringar som skett längs t.ex. Östergötlands kust från Gryts skärgård till Tjust. Då har vi i stort sett ‘vår’ Ferroscandias hårda berggrund att tacka för att vi på de flesta ställen vunnit mark medan engelska byar i Cornwall och andra ställen gått förlorade under de senaste 200 åren tack vare att vatten och vind fått de mjukare sand och lerlagren att erodera ut i vattnet.

PS. Glaciärer smälter ALLTID i det stadie av den kontinuerliga klimatförändringen som återkommer mellan istiderna. Vi befinner oss fn. i första uppförsbacken efter den tredje(som vi känner till) Interglaciära istiden och den faktiska = uppmätta temperaturen sjönk från 1950 till 1970. Det var faktiskt så att 1950-59 var varmare än nuvarande temperatur, inte som de korrigerade interpolerade och extrapolerade värdena som presenteras av sk. forskare försöker göra gällande. 1956 skedde den största kalvningen i antal och storlek på största isberg i Antarktis. 1959 var det varmaste året på hela norra halvklotet. OCH vilket är viktigt att poängtera INTE EN ENDA långvarig vetenskaplig expedition ute till havs, in mot centrum av Arktis eller Antarktis hade då ännu mer än tagit sin början! Så mycket var de fantasitemperaturer från de stora områdena på vår jord som FN-s klimatpanel och Klimatmötet i Köpenhamn behandlar värda. Inte ett jota.

Forskare varnar för höga havsnivåer, GP 17 december 2009
Temperaturen höjs med 3 grader, DN 17 december 2009
Var vintrarna kallare förr?, SvD 18 december 2009

Read Full Post »

är INTE något som de sk. klimatkramarna besitter. Kanske beror det på att de flesta av dessa inte behärskar matematisk slutledning, vetenskapsteori och i allt väsentligt saknar källkritisk analys av sin input.
OBS nedanstående text är lång.

Maken till visad okunskap som den Anders Emretsson visar i sin Anders Emretssons blogg hittas bara hos andra som försöker föra fram CO2 som ett hot.
Eftersom Emretsson i Sluttramsat, Anders Emretssons blogg 11 december 2009 hänvisar till sin egen Beviset för antopogen global uppvärmning, Emertssons blogg 9 december och den är ett strålande exempel på att det visserligen är tillåtet att vara okunnig om hur man hanterar argument, vilka som är giltiga argument, premisserna för att ett giltigt argument (obs för de som inte känner till, så är det så att ett giltigt argument kan vara ett falskt argument lika väl som ett sant argument) kan leda till en hållbar slutsats, att A -> B och B -> C inte innebär att man med säkerhet kan säga att A är förutsättningen för att C skall inträffa än mindre att A är den enda förutsättningen för B skall inträffa än mindre att det utifrån att A -> B som -> C går att säga att ALLA C har sitt ursprung i A, det är alltså tillåtet att vara okunnig om detta, men det är förbaskat dumt att bevisa detta. Det gäller att ta reda på de olika argumentens premisser, analysera dem samt se vilka premisser för argument A som samtidigt måste gälla för att argument A skall vara SANT. Nåväl…. vi börjar med det enkla:

Emertssons punkt 1 i Beviset för antropogen global uppvärmning så som han själv framställer den:
Den naturliga växthuseffekten är ett faktum. Utan atmosfär skulle Jordens medeltemperatur vara cirka -19 grader celsius. I stället är den drygt +14 grader, vilket beror på att infraröd strålning från jordytan absorberas och återstrålas av växthusgaserna i atmosfären. Dessa växthusgaser är vattenånga, koldioxid, metan, ozon, lustgas, halokarboner, freoner etcetera. Att dessa gaser absorberar ir-strålning har visats i laboratorieexperiment och är oomstritt inom fysiken. Växthusgaserna utgör bara en mycket liten del av atmosfären (andelen koldioxid mäts i miljondelar), men deras effekt är icke desto mindre helt avgörande för Jordens förutsättningar för att hysa liv. Beviset för antopogen global uppvärmning, Emertssons blogg 9 december

Att växthuseffekten är förutsättning för liv som vi känner det, är INTE detsamma som att säga att växthusgaserna haft samma fördelning under den tid som det funnits liv på jorden.
Premiss 1 för att antopogen global uppvärmning existerar är att den mänskliga aktiviteten skulle stå för merparten av den strålning som inte ‘släpps ut’ från jorden.
Premiss 2 för att antopogen global uppvärmning skall KUNNA vara sann är att liknande uppvärmning inte skett INNAN Industrialiseringen och användningen av kol och olja för el och uppvärmning.

Fakta först.
Jordens atmosfär består i huvudsak av:
Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %

Det verkliga värdet för Koldioxid i atmosfären har under hela den tid som de kemiska beståndsdelarna i Atmosfären kunnat mätas varit 0,038% när det gällt normalt icke helt torrt verkligt observerat värde. Rent teoretiskt skall CO2 ha 0,033 under förutsättning att det inte funnits fuktighet i atmosfären. Vilket det bevisligen finns. Nu kommer det där med matematikokunskaperna in:
Även OM det varit så att van Loon G.W:, Duffy S.J. i sin van Loon G.W:, Duffy S.J., i sin Environmental Chemistry, a global perspective, Oxford 2000 hade haft rätt i sin förmodan att

”Koldioxidutsläppen som följd av mänskans handlingar utgör årligen en frigivning av ca 7 Gt kol (bundet till syre). Tre fjärdedelar av denna mängd frigörs genom förbränningen av fossila bränslen och en fjärdedel friges som följd av förändringar i utnyttjandet av landområden (minskning av skogsareal etc.). Av dessa 7 Gt kol kommer 2 Gt att bindas i havet, 2 Gt i växter som följd av ökad tillväxt, medan de resterande 3 Gt samlas i atmosfären. Detta innebär en ökning på 1,5 ppmV årligen, vilket är en ökning på 0,5 % av den totala halten, som ökar värme/energiabsorption i atmosfären med ca 50 W/m2” citatet från Undervisningen av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet, Helsingfors Universitet Institutionen för kemi 2006

så innebär 0,5% ökning av den ‘totala halten’ CO2 inte att CO2 ökar till över 0,4% utan att 0,5% av 0,038 (avrundat värde) rent teoretiskt SKULLE kunna innebära att

0,038 + 0,00038/2 dvs. 0,03819 rent teoretiskt skulle kunna uppnås, dock inte under ett år, där har även dessa kemiska forskare dribblat bort sig i matematiken, utan under en lång följd av år (i verkligheten rent teoretiskt under 100 år). Nåväl eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.
Lämplig läsning

”Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Jag har även behandlat ovanstående i : Hmm, matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009 samt i Avfärda bäst Du vill men, Norah4you 10 december 2009

Nu är det också så att värme, elektromagnetisk strålning, är beroende av sin omgivnings temperatur och förutsättningar. Vilket i sig innebär att det aldrig direkt går att överföra ett laboratorieexperiment eller en serie av experiment till den verklighet som råder i naturen.

Jordens medeltemperatur före 1992 består inte av faktiska uppmätta värden utan de värden som de sk. klimatforskarna använder sig av är interpolerade och extrapolerade värden som korrigerats(!) utifrån att de tagit hänsyn till att hypotesen om Mänsklig påverkan leder till ökat CO2 halt som enligt samma hypotes leder till ökad medeltemperatur runt jorden. Verkligheten och teorin är här två skilda ting. Läs följande och tänk efter vad där står:

”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”
Det är också så att Jordens medeltemperatur före 1959 är okänd. Det går att göra beräkningar, men eftersom stor del av jordens yta består av hav där kontinuerlig vattentemperatur aldrig mäts varken 1 meter över vattenytan, 1 meter under samt 10 meter ner (idag går det inte ens med alla sateliter att göra fullständiga mätningar av en punkt. Det satelliterna mäter är återstrålningen från ytan och sedan beräknas temperaturen utifrån det) samt att en stor del av jordens ‘fastland’ aldrig sett någon vetenskaplig expedition före 1959(!), så är osäkerheten stor om verklig medeltemperatur för jorden före 1950-talet. Det som går att bevisa är var växt A och växt B som kräver en medeltemperatur i markytan och luften av temperatur X har vuxit i äldre tider. Inte ens iscoremätningarna är ens någorlunda säkra eftersom is precis som alla andra av H2O-s ‘former’ alltid strävar efter att nå lägsta möjliga nivå samt att den is som mäts under en punkt Q inte ens låg på samma ställe 10 år tidigare än mindre 100 år tidigare. Men så pass mycket av vattnets kretslopp har väl de flesta som läser denna bloggartikel kännedom om.

Av ovanstående följer att premiss 2 ovan ingalunda kan bevisas vara sann:

Premiss 2 löd: Premiss 2 för att antopogen global uppvärmning skall KUNNA vara sann är att liknande uppvärmning inte skett INNAN Industrialiseringen och användningen av kol och olja för el och uppvärmning.

Premiss 1 löd: Premiss 1 för att antopogen global uppvärmning existerar är att den mänskliga aktiviteten skulle stå för merparten av den strålning som inte ‘släpps ut’ från jorden.

För att Premiss 1 överhuvudtaget skulle kunna vara sann, så förutsätter detta att vulkanutbrott i äldre tider inte skulle kunna visats påverka uppvärmningen/utstrålningen av värme från jorden.

Detta är INTE sant vilket visas av följande verklighet:

1341 (+/- 1år) skedde ett antal större vulkanutbrott på Island och mellan Island och Grönland. Stor övärld sjönk öster Grönland och utgör idag fiskebankar. Bland de fortfarande existerande vulkanerna som berördes av det stora utbrottet var: Krísuvik, Brenniseinsfjöll samt ett stort antal andra Isländska vulkaner, dock inte Hekla i särskilt framträdande grad så vitt man vet. Dessa stora vulkanutbrott följdes 1362 av utbrottet hos Öräfajökull, ingår i Vatnajökull. Det senast nämnda var det största vulkanutbrottet världen sett sedan Pompeij lades i aska. Askan från Island spreds över hela norra halvklotet och gav upphov till drastiskt minskad instrålning p.g.a. den stora mängden ‘stoff’ inklusive kol(!) i atmosfären över norra hemisfären. Detta ledde till den sk. Lilla Istiden som inletts helt naturligt i mitten av 1200-talet, då pga jordens ‘plats’ i den eliptiska banan runt solen; dvs avståndet och lutningsvinkeln m.m., i ett alltid återkommande historiskt händelseförlopp, förlängdes och ledde till starkare nedkylning.

1724 börjar ett femårigt vulkanutbrott på Krafla i Mývatnområdet följt av ett flera månader stort utbrott Öräfajökull som senare innan effekterna på norra halvklotet avtonat följdes av 1755 års utbrott från Katla. Molnen spreds sig främst till Europa där mer än 1 miljon människor dog pga att solen inte nådde igenom på samma som när ‘locket’ pga väderförhållanden kan läggas över en storstad idag av väderförhållanden som ökar avgashalterna i luften.

Som alla som kan sin historia, och har gjort källkritiska analyser av de uppgifter historien har att berätta, vet fick norra halvklotet en temperaturuppvärmning 1730-1740 respektive en ny uppvärmning runt 1760.

Två helt liknande naturliga geologiska situationer som i ena fallet resulterade i kraftig minskning av medeltemperaturen och i andra tvärt om ökade densamma visar eftersom båda inträffade FÖRE industrialiseringen att det inte går att bevisa något som helst samband med uppvärmning, nedkylning som som huvudsak skulle ha mänsklig förbränning av kol som källa. Som jag skrev ovan, så är varje uppmätt värme i en punkt beroende av omgivningens värme, solens instrålning, vindar, erosion, luftfuktighet m.m. Totalt finns det 43 olika ‘källor’ som har större påverkan på värmen runt jorden än vad CO2 har. Ytterst få av de sk. klimatforskarna har i sina laboratorieförsök och eller i de 11 mest förekommande datamodellerna tagit hänsyn till mer än 2 av dessa. Då i mycket ringa grad.

Eftersom det inte går att påvisa att den mänskliga aktiviteten är det som står för merparten av den strålning som inte släpps ut från jorden, så är det heller inte bevisat, vilket hade varit ett krav av 2, att den antopogena globala uppvärmningshypotesen är sann. Än mindre att det är CO2 som ens om denna hypotes hade bevisats vara sann skulle vara källan till uppvärmningen.

Dock är det precis som det står i den finska källan jag hänvisat till ovan så att CO2 har stor betydelse för smog och för nedfall av surt regn, vilket i sig påverkar växtligheten negativt. Men det är en helt annan fråga.

Läs även Icke vetenskapliga forskararbeten, Norah4you 4 december 2009 samt den mycket excellenta sidan Watts up with that där fakta och vetenskapliga diskussioner från båda sidor sker dagligen. Sidan fick 2008 priset som bästa vetenskapliga blogg av weblogawards.org…….

Ovanstående är applicerbart på:
Kina kan bli grönt snabbare än väntat, DN 11 december 2009
Slutstriden om klimatet har börjat, SvD 11 december 2009
samt många andra proklimathotskriverier.

Read Full Post »

Du har fel så det sjunger om det Andreas Carlgren! Andreas Carlgren svarar på SvDs läsares frågor, SvD 9 december 2009
läs även Andreas Carlgrens bloggartikel Andreas Carlgrena blogg, 9 december 2009 i Aftonbladet Korseld med Andreas Carlgren,

Första förutsättningen för att CO2 ens i drömmarnas värld skulle kunna åstadkomma att jordens temperatur höjs, borde vara att temperaturen verkligen höjts överlag sedan biltrafik och oljeanvändning ökat…. men DMI Arctic temperature data animation doesnt support claims of recent arctic warming och läser man sedan tabeller och text noga i
Arctic temperatures what hockey-stick , Wattsupwiththat.com 9 september 2009 så förstår man lätt varför…..

Fortsätt med att slå upp:
Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Här kommer förmodligen en del att invända, helt riktigt, att Svante Arrhenius var en av de som låg bakom rasforskningen i Sverige. Dock får detta fruktansvärda inte förringa att han inom sina ‘egna’ naturvetenskapliga områden gjorde ett gediget och fantastiskt forskningsarbete som står sig än idag.” Utdrag ur Miljöfrågan – ”klimathotet”, Norah4you sida

Gå sedan till närmaste bibliotek och läs: Forskning och Framsteg Nr 5 2008 artikel 500 års väder i Stockholm….. fantastisk läsning speciellt som sk. klimatforskare lyckas bevisa att de är dumma nog att tala om HUR manipuleringen av data gått till.

Att vi svenskar fått se matematikkunskaperna liksom biologi och kemikunskaperna kraftigt försämrade sedan flumskolan infördes är förmodligen förståligt för de flesta när de läst mina blogginlägg: Hmm matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009 där jag bl.a. redovisar för korrekta siffror angående atmosfären samt Sanning och konsekvens, Norah4you 1 januari 2009 där hänvisning finns till Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen, Newsmillartikel 17 december där 20 av de verkliga specialisterna i frågeställningen redovisar svårigheterna att få fram faktiska uppgifter och vetenskapsteoretiskt korrekt utförda forskningsartiklar!
Forskarna ifråga är: Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH

Inte precis några duvungar utan synnerligen skickliga vetenskapsmän som kan sina områden utan och innan samt som har kunskap om helheten i stället för flumskolans snuttifikationsutbildningsraseri!

Read Full Post »

var det verkligen ett stort gigantiskt isberg som lossnade i Antarktis och drev norrut. Som jag skrivit om tidigare i bloggen:

”Verkligheten är denna: (obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY – Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005” Utdrag ur Hmm – Historiekunskaper vad är det?, Norah4you 12 november 2009.

Så det nu i media omtalade gigantiska isberget stort som Tjörn och 2 mil långt är inte ens 10% av det stora som lossnade 1956 under den verkligt stora uppvärmningsperioden de senaste 100 åren i Antarktis!!! Så det där med ”att något liknande inte skådats på över hundra år.” är bluff och båg av forskare som INTE gjort sin hemläxa och därför missat att det absolut varmaste året på södra halvklotet var 1956. Här i norr fick vi effekterna av den uppvärmningen åren efteråt, nåväl vi hade haft ett varmt år 1955 också…. fick sedan 1959….. men Historia är något som dessa forskare INTE lärt sig.

De sk. forskarna har även missat att läsa Ivar Bardson/Bardarsons Det gamle Grønlands beskrivelse af Ívar Bárðarson (Ivar Bårdssön), ed. Finnur Jónsson (København, 1930). OM de läst den, så hade de vetat om att man hade så varmt på Grönland under mitten av 1300-talet att fruktträd växte där. Hade de dessutom varit intresserad av att känna till verkligheten under den period då medeltemperaturen var 2-3 grader varmare på Grönland, så hade de kanske läst KONUNGS SKUGGSJÁ, även känd som King’s mirror skriven i mitten av 1200-talet som en didaktisk lärobok till blivande kung Magnus VI Hakonsson Lagaböter, född 1238 död 1280, också…… Tillsammans ger de två källorna en helt annan bild av Grönland än vad traditionellt berättas numera….

utdrag ur kapitel 4 Vad levde de nordiska grönlänningarna av?, Grönland och Grönlänningarna (underrubrik det ‘försvunna’ folket), Johansson Inger E 1995, rev. 2003:

Det anges även att flertalet gårdar lever gott på köttet från sina boskap, mjölken som även gav smör och hård ost. De senare produkter som i andra källor från 12- och 1300 talet omtalas som leverade bl.a. till Margaretha I-s hushåll. Men grönlänningarna åt även renstek, val- och sälkött samt kött från björn. Ivar Bardarson berättar i sin bok ”Det gamle Grönlands beskrivelse” som gavs ut av Finnur Jonson 1930 utifrån handskriften AM 777 a 4to vet vi också att det fanns rikligt med fisk som åts samt att det även fanns äppleträd som gav frukt där grönlänningarna bodde.

Åter till Antarktis och isbergen. Skrämmande att SVT gått på bluffen om isberget som sägs ha lossnat för 10 år sedan som exempel på klimatuppvärmning 😉 I och för sig förstår jag när jag ser vilka media som jag refererar till nedan, varför, men det är en helt politisk fråga.

Gigantiskt isberg siktat, Expressen 9 december 2009

Gigantiskt isberg på väg mot Australien, SVT 9 december 2009

För mer information om verkligheten se: Mer falska uppgifter, Norah4you 9 december 2009 samt självfallet den källa som har den bästa täckningen och de hetaste diskussionerna samt dokumentationen mellan de sk. klimatforskarna och andra (verkliga forskare såväl som övriga intresserade) Watts up With That?

Read Full Post »

avsnitt 3. ”Nu har Europol – med hjälp av myndigheter i Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Storbritannien – i ett projekt granskat de kriminella strukturerna bakom bedrägerierna. De uppskattas ha lett till förluster för skattebetalarna i EU på enorma fem miljarder euro (drygt 52 miljarder kronor).
Utsläppsrättsfusk kostar 5 miljarder, Aftonbladet 9 december 2009

I ”vissa länder” misstänks hela 90 procent av volymen i utsläppshandeln vara bedrägerier, enligt Europol – som också varnar för att gas- och elbranscherna kan vara nästa offer för brottslingarna.”

I avsnitt 1 skrev jag:” Verkligheten är den att någon miljöinsats inte garanteras utföras ens av visst procental av de pengar som insamlas. English text

Oavsett om utsläppsrätterna getts gratis som i Sverige av Naturvårdsstyrelsen, eller säljs som i många länder där pengarna går in i en oredovisad statlig kassa utan insyn, SÅ ÄR det INGEN garanti att ens en bråkdel av de pengar som människor som vill ‘kompensera’ för sina resor med flyg eller bil ens går till miljöändamål! Firma Bluff och Båg återuppstår, Norah4you 2 maj 2009

För avsnitt 2 se Firma bluff och båg drar ner SNF-s anseende, Norah4you 3 maj 2009

Read Full Post »

om jordens temperatur förut och nu sprids åter i media.
Verkligheten är som jag skrev i Arktis historia, Miljöfrågan klimathotet Norah4you:

Har någon någon aning om vem det var som mätte dygnsmedeltemperaturerna vid Nord- och Sydpolen innan dessa besökts av kända upptäcktsresanden? I fallet Nordpolen är det etter värre. Verkliga vetenskapliga data har inte insamlats före 1969….. nedanstående är en bearbetning av avsnitt i min tidigare artikel Klimatfrågan och över alltihopa lyser moder sol, Norah4you 25 juli 2008

Fakta: Arktis kallas geologiskt det område på norra halvklotet som ligger norr om polcirkeln latitud 66,5°
Till Arktis räknas landområden i/på Ryssland, Kanada, Grönland, Alaska, Island, Skandinavien inkl Jan Mayen och Svalbard.
Arktis is består dels av havsis, packis, drivis och glaciärer samt landis (t.ex. stora delar av Grönland som egentligen inte är en utan tre öar som hålls samman av att isen går över och täcker icke landområden emellan öarna).

Så sent som på 1390 talet var landisen på Grönland avsevärt mindre, mer avsmält än nu. Grönland exporterade(!) smör och hårdost, utöver torkad fisk(mestadels långa eller torsk), elfenben från valross, talg, rep, kleppersten och även under en period frukt till Europa. Det finns områden där stora gårdar som 155 kvadratmeter stort förråd och 84 kvadratmeter stall/ladugård(Sandnes W51). Gården under sanden är ett exempel på en gård vars marker frodades och blomstrade under vikingatiden och fram till omkring mitten av 1300-talet OCH SOM DÄREFTER fram till våra dagar legat under isen pga permafrosten som slog till under den sk. lilla istiden.

Men hur är det nu med http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 och andras av FN m.fl. presenterade arktiska temperaturer?

Innan Peary och Henson nådde Nordpolen 1909 så kan möjligen Cock varit där året innan. MEN den första vetenskapliga undersökningen till fots upp till Nordpolen fick världen vänta på till 1969.

Hur det är möjligt för någon seriös forskare att påstå att han/hon har vetenskapliga uppgifter uppmätta i Arktis annat än i ytterområden nära Ishavet från åren 1880-till 1968, det undrar säkert fler än jag, och svaret får vi knappast aldrig.”

Se även: Hmm Historiekunskaper vad är det?, Norah4you 12 november 2009 samt Kan en forskare inte, Norah4you 2 december 2009 för vidare upplysningar av faktiskt läge och inte fiktiva datamodellerade värden utifrån 11 olika datamodeller som bygger på den obevisade hypotesen om CO2-hotet.

Tyvärr, nu slår vi värmerekord, Aftonbladet 9 december 2009….
men det var då för väl för Grönlänningarna mellan 980-1435 att det påståendet är rena falsariet! Grönlänningarna hade annars inte kunnat exportera smör och hårdost, vilket de gjorde bl.a. till Drottning Margarethe I:s fatabur….

Läs även Varmaste decenniet hittills, DN 8 december 2009 Climategate sanning eller bluff, Expressen 10 december 2009

Se även blogginlägget om fusket/bedrägerierna med utsläppsrätter Firma Bluff och Båg, Norah4you 9 december 2009

Read Full Post »

måste stått lågt i kurs på en del skolor i Sverige…..

Först och främst är det så att isen i Arktis definitivt ökat de senaste två åren samt att statistiken utifrån faktiska data inte sträcker sig längre tillbaka än till 1978(!!!) Northern Hemisphere Sea Ice Area, Polar Research Group Dept. of Atmospheric Sciences University of Illinois at Urbana-Campaign

Sedan är det så att den area som där anges finnas idag är inte fullt 14 miljoner kvadratkilometer….. 14.000.000 kvadratkilometer. Inte precis så att isbjörnarna saknar is att gå på 😉

Sedan är det så att isbjörnarnas föda till största delen består av sälar, helst vikarsäl, som de jagar längs kusterna på isen i Arktis liksom längs den sommartid avsmälta strandremsan längs Grönlands, Svalbards och Kanadas norra öars kustområden….. (Var var mediafolket, politikerna och de sk. klimatforskarna som värnar om isbjörnar när Kanada, Norge och Danmark stod på geografilektionens arbeten??? Sälar har i hög grad skadats av pcb, flagnater, hormonmedicinrester som hamnat i vatten liksom ett stort antal kemiska restprodukter som anrikas genom att mindre organismer som fiskarna äter och sedan sälarna som äter fiskar får i sig hämmat reproduktionsförmågan speciellt de senaste 40 åren.

Så var det nu det där med att isbjörnhannar äter sina egna ungar. Det är som Anders Nilsson påpekar i Naturligt beteende för isbjörnen, Anders Nilssons blogg 8 december 2009 så ett antal har missat att lära in det som lärdes ut redan när de i de första fem årskurserna läste om isbjörnar 🙂

En av alla de journalister som gått på bluffen med att två tredjedelar av isbjörnarna kan vara borta 2050, är Anna Wahlgren, på Expressen. Två tredjedelar av isbjörnarna, Anna Wahlgren Expressen 8 december 2009 men redan 2007 diskvalificerade sig Världsnaturfonden i kunskapstävlingen om isbjörnar Två tredjedelar av isbjörnarna borta år 2050, WWF 11 september 2009 bluffen då gick även DN på Isbjörnarna kan vara nästan borta 2050, DN 8 september 2007

Falska nyheter blir inte bättre och sannare för att de sprids vidare genom åren!

Se även Kan en forskare inte, Norah4you 2 december 2009

Read Full Post »