Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Klimatforskning’

Naturprocesserna som Al Gore glömde….

 

Fotosyntes

Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Eftersom fler än Al Gore tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 som bara utgör 2% av allt det vi kallar luft är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.

 

http://www-vaxten.slu.se/vaxten/fotosyntes/fotosynt.htm

 

 

Vattnets kretslopp

Vatten vatten bara vanligt vatten sjöng många förr. Men vatten som är bara vatten är en liten bit av en lång sluten kedja där vattnet cirkulerar. I princip så har vi lika mycket vatten totalt på vår jord idag som för 10000 år sedan eller tidigare än då. För vatten har olika former men oavsett om det är vatten i en hjärtsjuk persons kropp som samlas i benen eller snö som fallit uppe på en fjälltopps glaciär eller regn och snö som fallit fryst på Arktis eller Antarktis yta, så finns det en sak som alla vattenformer strävar efter, att komma så långt ‘ner’ som möjligt.

 

Min i januari avlidne fader berättade ibland om en ‘expriment’ som de på VA-verket i Göteborg under kriget skojade med en nyanställd tjej med. Hon blev tillsagd att de alla fått i uppdrag att dricka ett glas vatten per timma på kvällen och kolla vattenkvaliten, föra noggranna uppfattningar o.s.v. Sent på kvällen ringde hon en av de andra som höll god min och sa: Nu måste jag avbryta vattentesten. Jag sitter på toa och det rinner rakt igenom…

Nåväl vatten som Du dricker svettas Du ur, urinerar Du och finns även i din utandning. Det som kommer ut via toaletten går till ett reningsverk dit även dagvatten, ytvatten m.m. går och beroende på vad det är så tar det olika lång tid innan vattnet till slut når ut i vattendrag på samma sätt som snön som föll på fjället eller i Arktis. Allt vatten hamnar förr eller senare i havet.

Vatten som faller över land infiltreras i ner i grunden, jord eller bergmån lika men det tar olika lång tid innan vattnet slutligen hamnar i en sjö, en bäck eller å.

När vattnet hamnar i sjöar, bäckar åar osv. så fortsätter det att försöka hitta lägsta punkten, vilket i de allra flesta fall, undantaget Döda havet och några mindre sjöar, betyder att vattnet hamnar i havet. När solen värmer havsytan stiger vattenånga upp och moln bildas. Moln som kommer in över land försöker stiga över högsta punkten och släpper samtidigt ut sina vattenmolekyler. Så har vi gått kedjan runt.

Totala mängden vatten om vi räknar att även vi människor till stor del består av vatten är densamma årtusende efter årtusende.

 

Havsytan

Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ.

Först kan Du börja med att titta på hur havet och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Yoldiahavet

Sedan kommer det som många har svårt att förstå:

Samtidigt som landhöjning + avsmältning + att Baltiska isjön fylldes och svämmade över, så rann extremt stora mängder ut över nuvarande Sverige och Öresund bildades. Det var så stora mängder vatten som hastigt och lustigt strömmade ut att hela Nordsjöns nuvarande havsbotten där större delen då var torrlagd så att folk kunde gå (!) från Skottland över till Bohuslän och södra Norge samt över till Danmark, där andra bodde i bosättningar som fanns på den då stora slätten där idag olja borras i Nordsjön, att mängden hastigt utströmmande vatten orsakade tsunamivågor som i närområdet dränkte delar av Norge men också tack vare kraften som uppstod vid utflödet som nådde ner genom nuvarande Engelska kanalen, där folk tidigare gått, till Medelhavet ungefär samtidigt som de floder som vände söderut i södra delen av Baltiska isjön via floderna neråt hamnat i Svarta Havet och Medelhavet dränktes land på många ställen.

 

Denna process började 8300 f kr. och som jag tidigare skrev i Grundkurs i Geologi för Klimatfantaster, så tippade Vättern 500 år senare och då bröts förbindelsen ut över Sverige. Från den tiden och framåt så är det genom Öresund som stora mängder vatten runnit ut. Mycket liten vattenomsättning i förhållande till vad som skulle behövas har varit inflödande färskt salt havsvatten.

Samma process hände över Nordamerikanska kontinenten. Där har forskarna  först under senare tid börjat förstå vidden av Sten- och Bronsålderssjöar som bildades och i många fall försvunnit före vår tid.

 

Totalt har havsytan stigit med 51 meter sedan senaste istiden peak.

 

Arktis

Om Al Gore kommit ihåg vad han lärt sig i skolan så besöktes inte Nordpolen före början på 1900-talet. Det skulle dröja fram till 1959 innan den första seriösa väderstationen byggdes överhuvudtaget i Arktis inland. Först då, och då bara på de platser där mätning då skedde, så finns det faktiska data om tidigare temperaturer.

Men säger någon, borrkärnorna då?

Har Ni redan glömt att jag talade om att alla vattenformer, flytande såväl som is och vattenmolekyler i luft alltid försöker samla sig och hitta lägsta tyngdpunktsläget. Eller missade jag att förklara det när jag talade om att vatten alltid söker lägsta punkten?

Om Du sätter en pinne med GPS på en plats i Arktis så är det precis samma sak som med det där planet som kraschade under kriget på en Alptopps glaciär och kom ut i dalen för några år sedan. Is är en levande rörlig ‘massa’ och beter sig helt och hållet som vatten. Dvs pinnen ger Dig inte samma GPS värden över någon speciellt lång tid.

Redan 1983 skrev Häggblom Anders: Drivved i Arktis. Om människor, drivgods, vrak och kulturspill i den arktiska isdriften i Nordensköldsamfundets 43 årgång. Det kanske inte framkom klart för alla som läste den artikeln att isen driver.

Titta gärna på detta url:s bildspels 5:e sida där isdrift förklaras enkelt.

http://www.rymdstyrelsen.se/fa_sem_07_13_tomasjansson.ppt

 

Så när årets regn och snö faller i Arktis på en plats där Du satt en pinne, är inte pinnen kvar nästa år än mindre om 1000 år. Borrar Du rakt ner för att ta ut en iskärna så får Du data som OM det varit så enkelt att lika mycket snö fallit över allt samtidigt som vind och vattenerosion, torrfrysning m.m. eroderat helt lika över hela Arktis OCH under förutsättning att vi dessutom inte hade haft centrifugalkraft och lite tillplattade poler, Möjligen men knappast ens i verklighetens värd skulle kunnat gett Dig en vederhäftig uppgift om hur vädret var för t.ex. 1000 år sedan.

Att fantasierna om höjda havsytor pga avsmältande is inte är sanna berättade SVT om i förbigående här:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=77604&a=1098768

Men det finns mer att berätta om allt det de sk. forskare som FN och IPCC refererar till och som Al Gore gjorde sig till språkrör för. För det är mycket mer som de lyckats att missa i grundkurserna som de borde gått innan de talade en enda milimeter utanför sitt eget område och därefter lät politiker vantolka sina siffror.

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Det man vet är att det smält förut OCH att det långt in i medeltiden VAR VARMARE i hela Arktis än det är idag. Vi vet också att vi i dag inte ens har lika varmt och avsmält i Arktis som det var år 1360….

Hur vet vi det? Jo det finns en mycket känd gård, i dag kallad GUS Gården under sanden. Gården på Grönland EXPORTERADE smör (i tunnor av saltat vatten), hård ost och andra delikatesser till den norske kungen. Så sent som runt 1400 exporterade andra Grönländska gårdar som än idag ligger begravda under permafrostens sand och snö till Drottning Margaretha I:s fatabur.

Verkligheten talar emot de sk. klimatforskarna på mer än ett sätt. Jag kommer att återkomma till det. Men till dess föreslår jag att Ni som tror på de sk. forskarna och Ni som är tveksamma själva skriver sökorden ‘GUS’ eller ‘Gården under sanden’ och läser om Gården som permafrostens återtåg norrut äntligen, på 1990-talet gav tillbaka i sådan form att arkeologerna kunde börja gräva.

 

Här låg en stor farm med många bås i ladugårdarna och stora gröna vidder utanför så sent som runt 1360. När karta och kompass inte stämmer – Verkligheten regerar och inte datamodeller!

 

Och allt bara för att kärnkraftsindustrin åter gått i stå efter Three Main Island och Tjernobylkatastroferna och så väl behövde anslå pengar till forskare som var villiga att ställa upp och forska utifrån förutbestämd uppfattning och extremt korta forskningsperioder som dessutom avstått från verkliga siffror och i stället estimerat, extrapolerat siffror de säger är sanna från Arktis, Antarktis, Sydamerika, Afrika…. ja även från Sverige. Roligast är läsningen av värden från 1880-talets Arktis….. det var inte förrän under de första åren av 1900-talet som Nordpolen nåddes och det dröjde ända fram till 1950-talet innan den första vetenskapliga väderobservationsforskarlaget etablerades i det inre av Arktis. Liknande gäller i Australien för den stad vi numera känner som Alice Spring 🙂 Ibland slår forskare knut på sig själva i sin iver att tillfredställa sina uppdragsgivare.

. CO2-hotet. Nu hör vi åter talas om begäran om uranbrytning i Billingen och utbyggnad av kärnkraften…..

Ekonomin styr och politiska drömmar byggs numera på datakalkyler. Inget fel i det om det bara inte varit det gamla ….. skit in ….o.s.v.

Read Full Post »