Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Klimatforskare Professor Lennart Bengtsson’

Jag bara undrar hur det står till när en forskare med Lennart Bengtssons meriter lyckas med att visa sin egen ovetenskaplighet?

Forskningsläget / Lennart Bengtssons sammanfattning
Jordens medeltemperatur har stigit med 0,8 grader på drygt hundra år, framför allt under två uppvärmningsperioder: 1910–1940 (0,3 grader) och 1980–2000 (0,5 grader). Det mesta av den senaste ökningen förklaras med människans utsläpp

Vi skapar en väldig ängslan utan att det är befogat, Prof Lennart Bengtsson i DN 3 februari 2013

Hur i hela fridens namn kan en professor med hans erfarenhet missa att den förväntade totala uppvärmningen från 1899 av betydligt mer renomerade(och i rasfrågor ökände) professor Svante Arrhenius var betydligt större än den som uppmäts fram till 2013! I vetenskaplighet ingår att studera och analysera samtliga äldre studier. Så även Nobelpristagaren (Kemi 1903) Fysikern och Kemisten Svante Arrhenius beräkningar. Det vetenskapliga kravet gäller på alla nivåer hos de som vill uttala sig i den sk. klimathotfrågan. Jag kan väl ändå inte vara den enda som på 1990-talet gjorde mig besvär att läsa in, studera och analysera de resultaten? 😛

Källor för de som vill läsa om verklig från naturens och jordens egna system, position i elipsen runt solen, jordens vinkel mot solen samt jordens vobbling, förväntad temperaturhöjning från slutet av 1800-talet till 1990-talet:
Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Se även Ni är för roliga klimatfantaster, Norah4you 29 januari 2013

Professor Lennart Bengtsson påstår felaktigt att man inte vet varför uppvärmningen inte blivit den förväntade. Det såväl Professor Lennart Bengtsson som tyvärr även Professor Svante Arrhenius på sin tid missat att ta med i beräkningen är var i intervallet mellan istider vi befinner oss här och nu. Men det är klart allt kan ju ingen ta med i beräkningarna???

Read Full Post »