Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Klimatfantasterna’

Det är nu snart 40 år sedan mätningar visade att marknära ozon bildades i samband med förbränning av kolväten, alltså inte CO2, i miljöer där den naturliga fotosyntesen inte kan verka fullt ut pga av för lite grön växtlighet. Genom att Ozonets naturliga kretslopp rubbas pga av utsläpp av ozonbrytande ämnen, får vi i stället på platser där stora mängder restprodukter av kolväten släpps ut marknära ozon. Det har inget med någon form av global klimatförändring att göra utan är ett resultat bland annat av vår användning av freoner m.m. i sprayer och dyligt. Hade normal fotosyntes och mindre koncentrerade utsläpp av kolväten skett, så hade det marknära ozonet inte ökat oaktat att ozon kan ta upp värme.

Finns akademiska studier på detta bl.a. från Göteborgs Universitet där det marknära ozonet i centrums gatutrafiknät för en del år sedan jämfördes med mängden marknära ozon i Trädgårdsföreningen. Men det är väl för svårt för de klimatfantaster som nu försöker använda sig av marknära ozon för att åter få möjlighet att få forskningsanslag att känna till. Eller?

Sedan borde de nog börjat med att läsa Marknära ozon och andra oxidanter i miljön. Sverige. Statens naturvårdsverk (medarbetare)
Miljön i Sverige – tillstånd och trender (projekt) (medarbetare)
ISBN 91-620-4133-9
Solna : Naturvårdsverket, 1993
Svenska 67 s.
Serie: Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 4133
finns ju BARA på 38 av landets bibliotek…..

Eller
Grennfelt Peringe, Measurement of ozone in Gothenburg January 1972-August 1973 and studies of co-variations between ozone and other air pollutants. Göteborg : IVL, 1975 Serie: IVL. B, 0347-8696 ; 221
den finns förvisso bara på 3 av landets bibliotek, men den hör sedan den kom ut till baslitteraturen alla som vill kunna diskutera detta område SKALL ha läst….. 😛

Ytterligare lästips för de som verkligen vill förstå och inte bara ‘tror sig förstå’ är
Ozone chemistry and technology : a review of the literature, 1961-1974 / Joanne S. Murphy and Janet R. Orr, ed.
Philadelphia : Franklin Institute Press, cop. 1975 Boken är på engelska och har 392 sidor. Även den finns bara på 3 bibliotek men de som inte har haft den som huvudkudde gör bort sig i den nya klimathotdebattvarianten där ozonfrågan ses som vållad av klimatförändring….. och så roligt kan det väl inte vara att göra bort sig?

I Polen belystes problemet med marknära ozon vid koleldning redan i slutet av 1800-talet och i Tyskland gav kemister ut studier på 1920-talet……

Markära ozon dödar fler i Europa, GP 27 september 2011
Marknära ozon dödar fler i Europa, DN 27 september 2011
Marknära ozon dödar fler i Europa, SvD 27 september 2011

Sedan är rubrikerna fel till råga på allt. Det var fler som dog av markozon i storstäder som London och Paris när svavel ingick i bensinen…. men det har väl glömts bort.
För övrigt ingår den kunskap snillena har missat i Naturkunskap A-kurs respektive i Kemi för Gymnasieskolan A-kurs…. 🙂 Gratulerar till att sovit bort tid alternativt inte lärt in det som lärts ut.

Read Full Post »

Vänligen observera att de tårdrypande raderna om att isbjörnarna dör om mer is smälter motsägs av den historiska verkligheten! I Arktis var en stor del av de områden på Grönland och ända upp till Ellesmere Island helt isfria stor del av året under perioden 980-1341 (då ett vulkanutbrott på Island fick återverkningar som bla sänkte en stor ö sydväst Island närmare östra delen av Grönland samtidigt som den lilla Istiden slog till ordentligt). Inte nog med det – så sent som 1389 EXPORTERADE gårdar i Österbygden och Mellanbygden (nära klostret där) OST, SMÖR utöver all den andra exporten till Europa.

Men inte nog med det – den permafrost som idag fortfarande trots en att klimatfantasterna missat den i delar av Labrador och stora delar av Grönland, den var bördig mark under samma tid. Observera att Grönland som alla klimatfantaster och många andra tror är en ö i verkligheten är ett par öar och där nutida glaciärer och istäcket ännu inte ens nått fram norrut till den andra stora delen av Grönland. Sök även på GUS Gården under Sanden som var bebodd, bördig och en riktigt stor gård fram till omkring 1342. Där började den permafrost som gjorde att gården då övergavs inte smälta förrän på 1930 talet och det var inte förrän på 1990-talet som delar av gården och delar av ladugård m.m. överhuvudtaget gick att gräva ut!

Slå sedan upp Ruin Island i Google och på karta. Om nordiska fynd där kan Ni läsa på http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic33-3-454.pdf  http://www.civilization.ca/cmc/index_e.aspx?DetailID=417

Försök förklara hur båtarna kunde gå dit upp på vikingatiden och tidiga medeltiden om det ens funnits en droppe till sanning i klimatfantasternas drömmar!

http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article4751158.ab#page1

Read Full Post »

FN:s klimatpanel, IPCC, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas.

Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer. Vi menar att det saknas belägg för att klimatförändringar inte huvudsakligen har naturliga orsaker. IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning.” http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_2525257.svd

Läs gärna mina blogginlägg:

https://norah4you.wordpress.com/2008/11/19/grundkurs-i-geologi-for-svenska-klimatfantaster/

https://norah4you.wordpress.com/2008/11/20/grundkurs-i-historia-for-klimatfantaster/

https://norah4you.wordpress.com/2009/02/28/37-ar-efter-kravet/

https://norah4you.wordpress.com/gronland/

https://norah4you.wordpress.com/2009/02/06/snurriga-forskare-igen/

https://norah4you.wordpress.com/2009/02/05/ytterligare-spik-i-vagen-for-klimatfantaster/

Vattennivåer I Forntiden
Fakta om jorden

Read Full Post »