Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Klimatavtal’

Börjar undra hur det står till med världens politiker och journalister. Vanliga enkla saker som krav på Vetenskaplighet, Stringens samt Verkliga fakta bortses ifrån mer och mer. Förvisso finns det intresseorganisationer som utifrån medias tillhandahållande av ovetenskapliga sk. rapporter samt sk. datamodeller skriker på Vargen när det inte ens finns någon varg inom aktuellt revir. Förvisso finns det politiker som glatt nappat på möjligheten att kräva folk på extra skatter. Att administrativa bitarna och politikerna behöver mer och mer pengar, det vet vi. Men ut i verksamheten kommer dessa pengar inte.

Ny klimatrapport: Hoten växer, GP 28 mars 2014 Hallå dags för verklighetsförankring. Det existerar inte något som helst klimathot däremot existerar det ett allvarligt miljöhot – Rent vatten och Ren luft är ännu ingen Mänsklig Rättighet. Något helt annat!

Ny klimatrapport: Hoten växer, SvD 28 mars 2014 Hallå! Vänligen gå ner i tidningsarkiven E F T E R att ha läst vad Archimes princip innebär och därav följande landhöjning. Förvisso finns det landsänkningar men för att förstå det är lämplig läsning första kapitlen i Geografiboken för sjundeklassare: Avsnitt Jorden. Läs om tektoniska plattor!

Det enda som den ‘nya’ klimatrapporten bevisar är att ‘Alla skall med’ måste blivit en outtalad internationell princip de senaste 30 åren. Så lite kunskap om vanliga naturförhållanden, naturkrafter, jorden, solsystemet, matematik m.m. är svårförklarade annars!

Dags för intressorganisationer från WWF, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace m.fl. att redovisa vart de insamlade pengarna gått i verkligheten. Hög tid om än mycket sent för politiker på olika nivåer att redovisa vart de sk. klimatkompensations pengarna gått! Verkligheten inte fixtiva fantasihypoteser där man utifrån att A kan leda till B och B kan leda till C försöker inbilla folk att A alltid leder till och alltid har lett till C! Mängdlära borde som minst flumskolans svenskar som gått i Grundskola kunna förstå. Kan de inte det, så borde de fått lära sig matematikens grunder redan innan de lämnade 4:e klass!

Det är alltid lika kul att se hur de sk. klimatforskarna gör bort sig. Senaste gången de försökte påstå att isen i Arktis gav för lite utrymme åt isbjörnarna så hade varje isbjörn (enligt officiella beräkningar 20.000 st) 250 km2 att röra sig på…. Se Behöver isbjörnar mer än 250 km2/st?, Norah4you 15 september 2010
som framgår nedan har de nu dubbelt så stor yta FEMHUNDRAEN KVADRATKILOMETER….. Stackars isbjörnarna 🙂

Nu idag försöker de sk. forskarna att få det till att klimathotet gör att isbjörnar och brunbjörnar behöver samsas om utrymmet. Var de sk. forskarna varit i områden där redan grizzlybjörn sedan 1000 år säsongvis under perioder av år kommit i kontakt med isbjörnarna, det undrar jag liksom jag undrar över var de sk. forskarna fått sin utbildning. Verkligheten är det som gäller inte fiktiva korrigerade mätserier för datorer.Dagens roligaste klimatbluff, Norah4you 30 november 2010 Inte har dessa klimatfantaster lärt sig mycket sedan dess. Isar i Arktis och Antarktis växer respektive krymper efter årstider. Fakta om Jorden, som Jordens lutning, vinkel mot solen, jordens vobbling m.m. Archimedes princip Fotosyntes m.m. har de glömt bort. Havsströmmar och Vindsystem likaså.

I dagens läge när inte ens de bästa(?) satelliterna klarar av att med säkerhet identifiera om 20 meter stora föremål som ‘syns’ på bilder, så går fantasifolket inom klimatvärlden fortfarande i spinn för att försöka få det till att jordens temperatur stigit när det på 70% av jordens yta, hav och sjö, sällan eller aldrig finns dag för dag mätning av temperatur i och över vattenyta. Endast sporadiska reflexionsmätningar som sällan är från samma GPS-punkt som föregående mätning. Räcker att det är 50 meter skillnad (normalt 10 km vid mätningar) för att temperatur kan variera +/- 8-10 grader beroende på vädersystem, aktuella vindar och strömmar i respektive område……

Verklig fakta: Satellites show no global warming for 17 years 5 months, wattsupwiththat.com 6 februari 2014

Post scriptum: IGÅR 27 mars hade varje isbjörn drygt 637 KVADRATKILOMETER VAR att ensamma förfoga över om Arktis istäcke delas med antalet isbjörnar! SEXHUNDRA TRETTIOSJU KVADRATKILOMETER/ISBJÖRN 27 mars 2014 Arctic Sea Ice extent 27 mars 2014

Läs även Archimedes principle forgotten, Norah4you 9 januari 2014

Tillägg 29 mars 2014 Resultat av flumskola i fler länder än Sverige? Så kan Sverige minska utsläppen på riktigt, GP debatt 29 mars 2014 Det existerar INGET KLIMATHOT däremot har vi människor förgiftat luften vi andas och vattnet vi dricker. REN LUFT och RENT VATTEN är vår tids stora miljöproblem. Börja med att totalförbjuda plastpåsar att bära varor i! Inte bara miljöförstörelse av stora mått utan påverkar t.ex. isbjörnas fertilitet (bevisat), försämrar vattenkvalité (bevisat), slösar med våra naturresurser (bevisat). Börja hemma!

Tillägg 30 mars 2014 De Gröna är inte torra bakom öron om de fortsatt går och tror att det existerar ett klimathot med CO2….. ärligt talat mer än 90% av all CO2 står vulkaner, nu aktiva och sedan länge döda för. Ett vanligt år står människan för MINDRE än 01% av alla CO2 utsläpp. Att många gröna inte kan räkna multiplikation med 2 decimaltal har visat sig under åren de kostat samhället pengar som borde använts till att RENA dricksvatten m.m. CO2 har stått för exakt samma procenttal (dvs decimaler av procent) sedan det först var möjligt att registrera. Att man får helt andra värden når man mäter på vulkanö det borde de förstått om de varit vakna och lärt in på lektioner som biologi, geografi fysik kemi m.m. Stackarna går fortfarande och skyller sitt eget tillkortakommande på regeringen. Regeringen går emot sina miljömål och ökar utsläppen, gröna tanke­smedjan Cogito på DN debatt 30 mars 2014 Lär ‘dom’ sig aldrig nå’t?

Read Full Post »

som aldrig fick lära sig jordens verkliga förutsättningar. Inte fick lära sig förstå att det är vulkaner, inte människan som står inte bara för merparten utan för över 92 % av alla koldioxidutsläpp. Av övriga koldioxidutsläpp står naturkrafterna och naturliga kretslopp (bland dessa: Vattnets kretslopp samt Kolets kretslopp minus Fotosyntesen som ger oss syre att andas) för 7,8%. Människan kan inte påverka CO2-halten annat än i lokala och i vissa undantagsfall mindre regionala biotopsystem.

Jorden

Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. Fakta om jorden, Norah4facts sida

Men de sk. klimatexperternas och deras skuggor i media m.m. tänker inte längre än näsan räcker. Det där med matematik glömde de lära sig….
eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.
Fakta CO2-värden/Facts CO2figures, Norah4facts 20 november 2012

Kortfattat om biotoper

Biotop är en biologisk/ekologisk term som används när ett område eller ett utrymme i naturen har likartade yttre faktorer och/eller samma vegetation och ligger i samma nederbördsområde relaterat till Vattnets kretslopp. Vanligen har en biotop något så när samma Ph-värde i markytan. Biotoper är lokala områden som ligger nära andra biotoper då oftast med likartad vegetation men annat Ph-värde pga marken under ytan eller har helt annan vegetation. På en sträcka av 1 km, dvs om vi skall tala i skala av jorden radie med exemplet av rep=1 cm per mil, så skulle följaktligen 1 km motsvara 1 mm på den med rep slagna cirkelns omkrets.
PS. Hoppas att alla har klart för sig hur man räknar cirkelns omkrets. Om inte så slå upp! /IEJ

Fotosyntes

Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.
Fakta Fotosyntes, Norah4facts sida

Fakta isbjörnar….

0,48 kvadratkilometer var har varje svensk idag….. så klagar de sk. klimatexpeterna genom WWF-s kampanjer med mera på att varje isbjörn igår 28 april 2013 hade 584 kvadratkilometer per isbjörn. I båda fallen har total yta uttryckt i kvadratkilometer delats med antal individer….. se Data of Sea Ice extent Arctic 28 april 2013 IARC-JAXA Information System, IARC
Stackars de vilseledda klimatfantasterna….
Liten klimateffekt av närodlad mat, GP 29 april 2013
Liten klimateffekt av närodlad mat, SvD 29 april 2013
Liten klimateffekt av närodlad mat, Metro 29 april 2013
Liten klimateffekt av närodlad mat, DN ekonomi 29 april 2013 Skomakare bli vid din läst, ekonomi är inte Naturvetenskapligt ämne, eller som i DN:s fall tala med Johan S som åtminstone under 1970-talet var klar över miljöproblemen. (Hälsa från Inger E)

Värst av alla lurade har Sveriges Radio blivit…. Närodlat inte alltid klimatsmart, bättre att skippa köttet, Sveriges Radio 29 april 2013 snacka om okunnighet om det de borde lärt in under NO-lektionerna i Biologi, Fysik, Kemi och Matematik under Grundskoletiden!
PS. Isen i Arktis respektive Antarkis smälter respektive växer till sig i de naturliga cyklerna under ett år precis som de gjort sedan senaste istidens peak

Tillägg: I klass med Sveriges Radio, nästan, är Tommy Hammarström på GT….. Han utgår från sina observationer av att det enligt honom finns fler blåmesar…… Klimatförändringar märks vid fågelbordet, Tommy Hammarström Expressens ledarsida 29 april 2013 Det där med källkritisk analys, vad är det? Till skillnad från gråsparv som behöver säd och frö, vilket inte finns så nära stadscentra idag, och som bor i springor på otäta hus och i buskage, båda faktorerna minskar i stadsmiljö; så äter blåmesen i princip allt ätbart och bygger sina bon i hålor i marken samt i uppsatta fågelholkar….. men förstår man inte bakgrunden till varför blåmesen idag har bättre förutsättningar än när gråsparven, som även är mer känslig för kemiska föroreningar, inte längre har samma naturliga miljö som förr, då skall man inte uttala sig på så lösa grunder….. För klimatförändringar orsakade av människan har vi sällan sett ens i lokala biotoper sedan Magnus Huss (Vildhussens) dagar då han han tömde en sjö, tystade en fors som tog annan väg och åstadkom en regional klimatförändring då detta förändrade förutsättningarna i luft nära mark och i markförhållanden (biotopförändringar) hela vägen från Svarthålsforsen ner till havet…..

Tillägg 19.20 30 april….. Alltid finns det vilsegångna får någonstans…. Kommunala byggkrav gynnar inte klimatet, Björn Wellhagen näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier och Maria Brogren energiansvarig Sveriges Byggindustrier på SvD debatt 30 april 2013 Flumskolan har drabbat stor del av Sverige…..

Tillägg 00.52 1 maj 2013….. nu radar klimatfantasterna upp sig på led. Regeringens klimatpolitik blir full av kryphål, Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen , Håkan Wirtén generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF och Annika Jacobsson chef för Greenpeace i Sverige på SvD Brännpunkt 30 april 2013
Inte visste jag att det var så eftertraktat att ställa sig upp och bevisa att man inte ens lärt in NO för årskurs 7-9 så att man förstått det man läst in i t.ex. Fysik…… Skandal att det finns intresse för att visa sin okunnighet för inte kan det väl vara av egen snöd vinning att få anslag att resa/’forska’/leva gott för. Så kan det väl ändå inte vara?????

Read Full Post »

och då får de problem med att inte ha kunskaper nog att förstå hur tokigt de resonerar…..

Hur kan det komma sig att vi har en så kall vår i år, med köldrekord både i Sverige och på andra ställen, om det samtidigt pågår en global uppvärmning? Frågan ställdes i förhandsinformation till förra veckans program, men reddes sedan aldrig ut. Vi har dock gjort inslag om detta tidigare och lägger upp länkarna här.

Det har kommit en del vetenskapliga studier på senare år som tyder på att detta skulle kunna hänga ihop med ett allt varmare Arktis. Kan ett varmare Arktis ge en kallare vår?, Sveriges Radio 10 april 2013

Sedan har snurrena inte lärt sig mycket om vindar och att det inte går att använda datamodeller för att utifrån uppmätning av CO2 i ett begränsat fåtal lokala biotoper, värden som till råga på allt korrigeras innan de puttas in i den ‘slutliga’ datamodellen (inte kan de mycket om systemprogrammering och eller matematisk statistik heller, men varför skulle de behövt lära sig det när de inte lärt sig mycket annat? 🙂 ) Rekordlåga utsläpp av växthusgaser i Sverige, DN 16 april 2013

Läs gärna rutan Klimat vid sidan om artikeln Varning för höga vattenflöden i stora delar av Sverige, SvD 19 april 2013 men håll i minnet att landhöjningen ännu inte är avslutad i dessa områden och att det snurren på lokalplan tillåtet de senaste 30-40 åren ofta är byggnation på områden som så sent som för ett par hundra år sedan låg under vatten eller för nära för att vara lämpliga att bebyggas de närmaste 100 åren….. Det har heller inte underlättat när vårfloder varit sena under åren om man avverkat för mycket skog i högre belägna områden inom det stora nederbördsområde som våra floder har. För övrigt är det inget rekordår. Det får vi klart om man läser igenom Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 som har underbar statistik för vattenflöden per månad, år o.s.v. för flertalet av våra floder från mitten av 1800-talet och fram till 1955. Jämför gärna med dagens siffror….. Fast det är väl för jobbigt förstår jag 😉

Undrar vad klimatfantasterna sysslade med på lektioner i Geografi under höstterminen i 7:an och hur de missade att lära sig något om vattnets kretslopp, jordens rotation, jordens vobbling och varför jorden har årstider? Ibland undrar jag om senare tiders generation som uttalar sig, dvs den första curlade generationen samt deras ättelägg, suttit av tiden i skolan när de inte sysslat med allt annat än inlärning. För något måste gått allvarligt snett så många som t.ex. missat att det var mer än två grader VARMARE på hela norra halvklotet 980-1341 än vad det är idag…..

* Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fall 1997, sid 40

Att det dessutom varje vår dyker upp märkliga artiklar och program där sk. experter förfasar sig över att Arktis och även glaciärer på Norra Halvklotet smälter på våren, det får en att undra hur det står till. Är det alla kemikalier som tillkommit i matproduker, trots förbättrad vattenrening runt jorden eller vad är det frågan om?
PS. Arktis smälter på våren och växer till sig på hösten. Någon gång i mars-april når Arktis varje år sin årliga högsta utbredning av istäcke. Precis som den minsta alltid inträffar i eller runt september månad….. sången Where have all the flowers gone när den översatts till svenska har en fras som direkt faller mig på tungan Lär dom sig aldrig nå’t, lär dom sig aldrig nå’t

Det är betydligt mer än vad det var i november och inte ens minst för årstiden under de få år som Arktis isyta mäts……. (Antalet isbjörnar brukar beräknas till 20-22.000 i Arktiska områden)
”The latest value : 13,740,469 km2 (March 27, 2011)” Källa: Data of Sea Ice Extent 27 mars 2011, IARC-JAXA Information System, IARC, UAF P.O. Box 757340 Fairbanks, Alaska 99775-7340 USA
Som alla kan se med egna ögon när de läser av kurvorna, så är Arktis isyta större i år än slutet av mars 2005, 2007 och 2009.

Räcker inte 624 kvadratkilometer/isbjörn?, Norah4you 28 mars 2011


Idag 21 april, nästan en månad senare dvs efter yttterligare 3 veckors vårsmältning har varje isbjörn drygt 600 kvadratkilometer att ensam vandra på om vi skall fördela de 13.202.344 km2 som Arktis istäcke uppmättes till 20 april.

Källa: Data of Sea Ice Extent 27 mars 2011, IARC-JAXA Information System, IARC, UAF P.O. Box 757340 Fairbanks, Alaska 99775-7340 USA dagliga värden visas på Arctic Sea-Ice Monitor, Ijis.iarc.uaf.edu

Read Full Post »

Det är alltid lika kul att se hur de sk. klimatforskarna gör bort sig. Senaste gången de försökte påstå att isen i Arktis gav för lite utrymme åt isbjörnarna så hade varje isbjörn (enligt officiella beräkningar 20.000 st) 250 km2 att röra sig på…. Se Behöver isbjörnar mer än 250 km2/st?, Norah4you 15 september 2010
som framgår nedan har de nu dubbelt så stor yta FEMHUNDRAEN KVADRATKILOMETER….. Stackars isbjörnarna 🙂

Nu idag försöker de sk. forskarna att få det till att klimathotet gör att isbjörnar och brunbjörnar behöver samsas om utrymmet. Var de sk. forskarna varit i områden där redan grizzlybjörn sedan 1000 år säsongvis under perioder av år kommit i kontakt med isbjörnarna, det undrar jag liksom jag undrar över var de sk. forskarna fått sin utbildning. Verkligheten är det som gäller inte fiktiva korrigerade mätserier för datorer. Verkligheten idag är att istäcket i Arktis igår uppmättes till 10,023,594 km2 Källa: Data of Sea Ice extent 29 november 2010, IARC-JAXA Information System, IARC
vilket motsvarar drygt 501 kvadratkilometer per isbjörn……
Nu har de gjort bort sig igen de sk. klimatforskarna.

Dåliga nyheter för isbjörnen, GP 30 november 2010
Fler dåliga nyheter för isbjörnen, DN 30 november 2010
Därför blundar du för klimathotet, SvD psykologi 30 november 2010 har också gått i klimatbluffarnas fälla……

Read Full Post »

IPCC och sk. forskare börjar bli patetiska. Inte bara isbjörnar hotas i Arktis, DN 15 september 2010
Totalt ligger det idag 4.998.594 kvadratkilometer stort isområde i Arktis. Det beräknas att antalet isbjörnar är cirka 20.000 vilket ger en avrundad siffra på 250 kvadratkilometer per isbjörn. Data of Sea Ice extent, IARC

Observera också att det må vara att isen i arktis, dvs den som inte är täckt av smält vatten ovanpå och därför inte med säkerhet kan mätas som is under från rymnden, är tredje lägsta på senaste 20 åren – men istäcket är större än det var 1956 och det har börjat öka i yta igen vilket pga av felkällorna i mätningar från rymden (mäter inte vatten på is som att is existerar under) kan se ut som den varierar fram och tillbaka några dagar. Precis som det alltid gör vid denna årstiden!

Tillägg 05.44 16 september 2010 det finns IPCC-forskare som fortfarande inte förstått att det ingen gång de senaste 20 åren varit lika lite is som när 10.000 isberg kalvade 1956. Dessa sk. forskare försöker få det till att Arktis skulle vara isfritt om 20 år…… Tänk om de lärt sig att gå på verkliga temperaturer inte sina framräknade korrigerade värden. Illa nog för Grönland där forskarna i sina beräkningar får det till att temperaturen är flera grader varmare än vad den är. Ännu värre för Arktis där de inte har klart för sig att verklig temperatur skall mätas på flera höjder och att Arktis om man kollar verkliga faktiskt uppmätta värden ALDRIG en enda vecka haft temperaturer av deras kalibrerade slag längre in. Men snurren är snurren och CO2-halt i luften runt jorden korrigeras fortfarande utifrån mätstation på vulkan som under hela sin miljonåriga levnad varierar CO2 utsläppen – alltid mer som nu när den befinner sig i uppbyggnadsfas och så kommer att göra länge än…..
Arktis isfritt september 2030, SvD 16 september 2010
Arktis isfritt september 2030, GP 16 september 2010

Påståendet att isen är tredje minst är lögn och förbannad dikt. Isens yta var mindre under mitten av 1950 talet och ändå var den då större än vad den var 980 – 1341….. observera att de sk. forskarna har glömt att göra sin hemläxa. Om 1956 finns en hel del forskningslitteratur från de forskare som verkligen behärskade Arktis, Oceanografi, Klimat, Hydrologi m.m. När det gäller perioden 980-1341 är det märkligt att de sk. forskarna inte känner till att Arktis dåvarande omfattning faktiskt karterades.
Bland forskarna finns det sådana som var i farten 1979 då de försökte påstå samma sak för 1995….. inklusive att stor del av Göteborg 1995 skulle legat under vatten. Verkliga faktiska mätvärden och inte datamodellkorrigerade värden är det som krävs mina herrar och damer!

Read Full Post »

Stockholm. Världen går mot sitt varmaste år sedan mätningarna startade, enligt nya prognoser.
Samtidigt sjunker paradoxalt nog intresset för klimatfrågan – och det är högst osäkert om det blir något nytt klimatavtal.
Så ser läget ut när världens länder möts på måndag i Bonn för nya förhandlingar om en eventuell framtida överenskommelse.
Det är bara ett halvår kvar till nästa klimattoppmöte i Cancun i Mexiko men ingen tror på någon lösning till dess. Förhoppningen är nu i stället att ett avtal ska bli verklighet under 2011 – om det över huvud taget blir något
.” Värmerekord på gång, men få bryr sig, Aftonbladet 28 maj 2010

Värmerekord på gång men få bryr sig, GP 28 maj 2010 Värmerekord på gång men få bryr sig, DN 28 maj 2010 Värmerekord på gång men får bryr sig, Sydsvenskan 28 maj 2010 Värmerekord på gång men få bryr sig, HD.se 28 maj 2010

Senaste utspelet är att de påstår att det är värmerekord på gång runt världen……. Tänk så lite historia och geografikunskaper dessa självutnämnda snillen tillgodogjorde sig under sin skolgång varhelst denna skolgång än var. Eller är det möjligen så att de börjar få ont om pengar för sina forskningsprojekt?

Repeterar än en gång. Jorden består till cirka 70 % av hav. På dessa haven finns det inte ens i nutiden någon form av heltäckande, eller ens deltäckande temperaturmätning 1 resp 3 meter över havsnivån samt 1 resp 10 meter under! Det är så illa att av dessa 70% har inte ens 1% stadigvarande mätstation på samma GPS punkt dag efter dag.

Utöver detta så är den stora frågan: VEM VAR DET SOM MÄTTE TEMPERATURERNA på följande områden INNAN vetenskapliga mätningar kom till i mitten eller slutet av 1950-talet? Antarktis, Kalahariöknen, Australiens öknar? För Arktis är det värre den första mätningarna skedde 1969 på områden innanför 5 mil från iskant. OBSERVERA ATT ISTÄCKET I ARKTIS ALDRIG VARIT MINDRE DE SENASTE ÅRHUNDRADENA ÄN 1956 då det var mindre än 2007 som brukar refereras av en del snillen. Ingen gång sedan mätningarna påbörjades har det under avsmältningssäsongen april till oktober varit mindre istäcke i Arktis än 4.300.000 km2 Fyra miljoner trehundratusen kvadratkilometer. Dvs fördelat på antalet isbjörnar har varje isbjörn som minst haft 172 km2 ‘egen’ yta.
PS antalet isbjörnar har från 1950-talet till nu ökat från 5000 till cirka 25000 och ytan är räknad på senare antalet!

Konsensus om CO2 saknas helt, 20 maj 2010
För i ärlighetens namn: Har någon någon aning om vem det var som mätte dygnsmedeltemperaturerna vid Nord- och Sydpolen innan dessa besökts av kända upptäcktsresanden? I fallet Nordpolen är det etter värre. Verkliga vetenskapliga data har inte insamlats före 1969…..

Men hur är det nu med http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 och andras av FN m.fl. presenterade arktiska temperaturer?

Innan Peary och Henson nådde Nordpolen 1909 så kan möjligen Cock varit där året innan. MEN den första vetenskapliga undersökningen till fots upp till Nordpolen fick världen vänta på till 1969.

Hur det är möjligt för någon seriös forskare att påstå att han/hon har vetenskapliga uppgifter uppmätta i Arktis annat än i ytterområden nära Ishavet från åren 1880-till 1968, det undrar fler än Norah, och svaret får vi knappast aldrig.

Någon försöker sedan ta fram alla dessa fantastiska observetioner som kommer från iskärnor…… Det är bara det att isen i Arktis precis som all annan vattenbaserad rörelse i vår värld inte ligger stilla. Centrifugalkraften och vattens naturliga cirkulation som gör att allt vatten söker sig till lägre och lägsta möjliga punkt i dess omgivning gör att om DU borrar rakt ner så får Du inte reda på hur det såg ut på platsen ens 10 år tidigare. Att erosion, vind och tempeatur, och vulkanutbrott lika väl som kärnvapensprängningar också tillsammans med variation i nedfallen snö gör att det där med iskärnor över längre tider i vissa fall kan vara ett indicium men aldrig ett bevis.

Så var det det där med verklighetens temperaturer i Arktis:

För klimatforskarna mest positiva värdet är genomsnittstemperatur på 0-20 grader FAHRENHEIT…. dvs från -6,6 till -17 grader Celsius. Väldigt mycket is som smälter snabbt då. Hur var det då med max. temperaturerna under året….. På de få områden i Arktis där land ligger under istäcket i de inre delarna av Arkis kan temperaturen i luften ovanför det kalla lagret, se under inversion i url nedan eller slå upp det, kan temperaturen uppgå till 37 grader varmt….. och då uppvärmning tack vara att 90% av solljuset direkt reflekteras uppåt. På Grönland, ända till norra Grönland är det precis som i många andra delar av Arktis en temperatur som pendlar mellan -67 och noll. De varmare tidsperioderna under året är så korta att isavsmältning inte är det som är problemet.
http://www.allthingsarctic.com/weather/index.aspx

Som om inte det var nog med fantasisiffror för temperatur i Arktis och Antarktis INNAN någon besökt dessa stora områden av vår jord, så är det också så att av de dryga 70 % av jorden som täcks av vatten och hav, har en bråkdel av dessa ytor någonsin sett kontinuerlig temperaturmätning på x meter över respektive under vattenytan på vilken given GPS punkt vi än väljer.

Men det räcker inte med det. Som Roger Helmer MEP konstaterar i artikeln Consensus? What consensus?, Wattsupwiththat.com 18 maj 2010 med anledning av The 4th International Conference on Climate Change – Chicago, Il., USA:

Of the 80 speakers, I noticed that fully forty-five were qualified scientists from relevant disciplines, and from respected universities around the world — from the USA, Canada, Mexico, Russia, Sweden, Norway, UK, Australia and New Zealand.

All of them have reservations about climate alarmism, ranging from concerns that we are making vastly expensive public policy decisions based on science that is, to say the least, open to question, through to outright rejection of the Anthropogenic Global Warming (AGW) model.
———– slut på citat ——

Vill slutligen påminna de som tror att de kan läsa av en plats (GPS punkts) temperatur genom att borra iskärnor: Har Ni sett hur isdriften är i Arktis? Om inte se gärna på hur Nansens fartyg Fram fördes över Arktis vidder när Fram väl fruset fast. Map showing the route of the Fram, Polarhistorie.no

Read Full Post »