Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kinas historia’

Det krävs kunskap om ett lands historia och kultur i äldre tid och fram till nu för att förstå varför en ledare i ett land och/eller innevånare i samma land reagerar annorlunda än vad vi gör i Sverige.

I den rebloggade artikeln berättar jag om en kines som talar svenska och som gick i samma simskola som min ena kusin och jag gjorde i vår barndom. Hans far forskaren lärde mig mycket om Kinas äldre kultur och tankar när vi väntade på den underbara mat hans mamma bjöd på. Tyvärr lyckades kinesens pappa aldrig lära mig kaligrafi….. men man kan inte begära allt. Roligt nog att se människor man mött en gång i barndom, ungdom eller senare i tidningar och höra om dem.

Därför blev jag för andra dagen i rad lite ”sne” på Susanna Birgerssons rent okunniga ledarartikel…. denna gången om Mittens Rike. Det krävs kunskap för att kunna förstå och analysera. Även ordkunskap….
Susanna Birgersson: Mittens Rike vid vägskäl, GP ledarsidan 26 augusti 2015

Norah4you's Weblog

God Jul från ett blött Göteborg där regnet stått som spön i backen en stor del av dagen. Märks speciellt vid hållplats Norumshöjd, en lång backe upp från svängen efter centrum. Längre upp på gatan har de byggt några höghus mitt i skogen. Så långt så gott för bostäder behövs ju. Det är bara det att någon glömde räkna på hur mycket vatten som skogsmarken binder i sitt normala tillstånd och där uppifrån höjderna ovanför gatan rinner vattnet ner mot en öppen plan där det förr fanns ett oljeeldat värmekraftverk. På den ytan samlas vatten som rinner neråt rätt ut i vägen…. Inte har de räknat rätt med antal avloppsbrunnar heller. Det där med helhetssyn och matematisk förmåga är det inte allom givet 😛

Världen är inte stor förresten. På hemvägen från min dotter och hennes familj väntade jag på bussen hem. Kom i samspråk som så ofta med en…

Visa originalinlägg 203 fler ord

Read Full Post »

har långa anor av kontakter tvärs över kulturella och politiska barriärer. Tror tyvärr inte att svensken i gemen har historisk kunskap nog för att förstå vad detta betytt i senare tider när Geelys köp av Volvo kommit på tapeten. I tidningsartiklar har det ibland framställts som om en Volvofabrik i Kina vore lika stort hot mot Volvo Torslanda, som en rysk fabrik för Saab vore mot Trollhättan. Så är inte fallet och har aldrig varit fallet. Men för att förstå betydelsen av att ”…den 56-årige vicepresidenten Xi Jinping som i följe med flera ministrar och personer inom det kinesiska näringslivet planerar för ett officiellt besök till Sverige om ett par veckor, enligt pressavdelningen på kinesiska ambassaden i Stockholm.

Program och datum är inte helt spikade, men delegationen ska enligt planerna starta i Göteborg och sedan väntar en tur till Stockholm för samtal med den svenska regeringen och kungen.” Kinas vicepresident till Göteborg, GP 12 mars 2010 så måste vi ta ett stort steg tillbaka i historien. Dvs ett stort steg i Göteborgs och Sveriges historia men inte så stort steg i Kinas historia.

Under Quianlong kejsaren, Honglis, regeringstid 1735 till 1796 utvecklades Kinas handel med omvärlden. Svenska Ostindiska Companiet bildat 1731, dvs. under Honglis fars Yongzhengs regeringstid. Yongzheng känd för att ha varit mycket sträng genomförde en stor omorganisation av Kinas statsförvaltning; av Kinas skattesystem samt hade några år tidigare, 1727, slutit ett fördrag med Ryssland i Kjachta om handelsförbindelser. Kina öppnades upp för ett mer lönsamt handelsutbyte. Lönsamt för såväl Kina som de som handlade med dem.

Nu hade Göteborg, eller rättare sagt Göteborgs föregångare Kongahälla och Bohus redan under Magnus Erikssons tid som svensk kung, 1319 – 1364, upparbetat handelsförbindelser direkt mot Kina via Ryssland. En kunskap som tycks ha gått förlorad även bland historiker som eljest brukar ha god reda på sig. Som de som läst min blogg och mina utdrag om Grönland kan dra sig till minnes så skickade Magnus Eriksson vithövdad (!) örn, Geirfalkar m.m. via sin östra gräns, nuvarande ryska Karelens östra gräns, över rysk mark ända bort till dåvarande kinesiske kejsarens hov, Yuandynastin. Handelsvägarna till Kina kom under åren fram till början av 1700-talet att främst gå över Ryssland. Problem som tillstötte under de senare århundraden för den handelsvägen som under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet även inkluderade handel med pepparkakor(! ansågs vara medicin som renade kroppen och var allmänt bra) samt skinn, fjällräv och sobel, hade gjort att dåvarande Sverige understödde försöken att hitta Nordostpassagen. En passage som inte ‘hittades’ förrän av Nordenskiölds Vegaexpedition 1878-1880, men som redan Magnus Erikssons son Hakon sökt kort efter att Ivar Bardson återvänt med tiondet för Grönland samt för de två(!) stift som fanns ännu vid den tiden, i mitten på 1360-talet, fanns på den nordamerikanska kontinenten. Källor för detta finns på annan plats i mina bloggar. Den sökta handelsvägen norr om Ryssland till Kina var omtalad att den varit segelbar i tidigare skeppshandlingar och dokument. Obs inte i Isländska Sagorna eller Annalerna som bara är bråkdelen av alla de äldre källor på mångahanda språk som finns om Norden och Nordens handelskontakter före Magnus Erikssons tid.

Handeln mot Kina bedömdes alltså i början av 1700-talet vara så viktig att Svenska Ostindiska Companiet bildades 1731 som nämnts ovan. Handeln utvecklades så starkt att under slutet av den för båda parter, Göteborg och Kina, lyckosamma perioden fram till 1786 dels gav aktieinnehavarna i Companiet en vinst på upp mot 290% per skepp och det var många skepp ytterst få skeppsbrott under denna tiden. Samtidigt kom Companiet från Göteborg att segla upp som den största handelspartnern till Kina i samband med att Engelsmän, Holländare, Fransmän m.fl bands upp under det Amerikanska Revolutionen även kallad Frihetskriget, 1775-1783 med den Amerikanska självständighetsförklaringen 1776 som resulterade i bildandet av den första pusselbiten i det vi idag kallar USA.

Göteborg och Kina har alltså gamla traditioner. Det som många svenskar inte vet(?) är också att kineser till skillnad från andra länder oavsett vilka som suttit vid makten alltid å ena sidan varit mycket stolta över sin historia, med rätta, och samtidigt oavsett senare kejsare, regeringars o.s.v. klara politiska ställningstagande mot sina föregångare alltid vårdat och vårdar sin vänskap utåt. När det gäller Göteborg känner svensken idag mest till den rekonstruerade kopian av Götheborg som härom året gjorde samma resa som sin namne som 1745 förlist vid återkomsten till Göteborg. En händelse, Ostindienfararens resa 2005-2007, som betytt mycket både för staden Göteborg, Göteborgs industrier, och för Kina, Kinas handelsutbyte mot Göteborg. Det har också talats tyst om den stora handel som gått via förmedling av Handelshuset Elof Hansson AB under många år och som fortfarande pågår bl.a. via Elof Hanssons Shanghaikontor.

Som säkert en hel del vet, så har Volvo redan fabrik i Kina. En samägd fabrik med Ford i Chongqing har gjort att Volvo har bibehållit sitt starka namn i Kina från tiden innan Ford köpte Volvo fram till idag. Fabriken är en hoppsättningsfabrik av S40 och S80. När Geely köper Volvo och talar om egen Volvofabrik, så har alltså grunden redan lagts för att Volvos försäljningsutveckling i Kina skall kunna fortsätta att blomstra samtidigt som Geely, och Kina, via Volvo Torslandafabriken och staden Göteborg fått ännu större möjligheter att handla inom EU. Fördelar som kineserna värdesätter, och så gör staden Göteborg, men som skulle gå förlorade om Torslandafabriken lades ner som en del av Saabnissarna fört fram i diskussionerna om sin egen situation.

Det är också viktigt att känna till något annat om den kinesiska kulturen. Medan vi i Sverige talar om ett handslag som bekräftar ett avtal, så är en handelsöverenskommelse och muntligt givna löften inte bara något som bekräftas av ett handslag för kineser. För kineser i allmänhet är ett givet löfte till vänner viktigt. Så viktigt att kinesen riskerar att ‘förlora sitt ansikte’ om löftet bryts. Att ‘förlora sitt ansikte’ vill ingen kines.

Som göteborgare välkomnar jag ökade handels- och kulturellt utbyte med Kina och tycker att det känns bra att Kinas vicepresident börjar sitt Sverige besök i vår stad, porten mot Västerhavet.

Kinas vicepresident till Sverige, DN 12 mars 2010 Kinas vicepresident till Sverige, SvD 12 mars 2010

Read Full Post »