Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kievdynasty’

Veckor innan tävlingen kommit i gång briserade den första schlagerpolitiska skandalen när det offentliga Ryssland reagerade på Ukrainas tävlingsbidrag ”1944”, en låt som framförs av sångerskan Jamal.
……
Titeln ”1944” refererar till det år då Sovjetunionen deporterade hundratusentals krimtatarer. Händelsen har i Ukraina beskrivits som ett folkmord och låten ses i Ryssland som ett ställningstagande mot landets annektering av Krim.
ESC redan i politiska hetluften, GP 2 Maj 2016

Som framgår nedan, fanns det stora skäl till att Stalin förflyttade Krimtatarerna från Krim.
När en historia skall berättas, så skall ALLT berättas. När det gäller Krimtatarerna är detta extra viktigt. Inte mycket av det som nu påstås i media är sant.

* Krimtatarerna har inte bott på Krimhalvön ”sedan urminnes tider”.

* Under Andra Världskriget hjälpte Krimtatarerna Hitlers SS-trupper. Krimtatarerna är kända för att ha varit etter värre på att terrorisera, döda andra folkgrupper på Krim.

* Krimtatarerna har inga som helst historiska samband med Goterna. Det är rent ut sagt fult att försöka stjäla andra folkgruppers historia. Goterna har helt annat språk, genetik och dessutom,
så kom Krimtatarerna dit tillsammans med de mongoliska horderna. OM
*Krimtatarerna har mongoliskt ursprung, är dock inte bevisat.

*De kom alltså till Krim först runt 1240 tillsammans med de mongoliska horderna som förde dem med sig. Först på 1400-talet lyckades Krimtatarerna göra sig fria från mongolerna. Därefter försökte de utplåna de goter som fanns kvar på Krimhalvön. De misslyckades dock att inta det sista gotiska fästet.

* Från 1400-talet så tog Krimtatarerna slavar(!!!) från Polen Ryssland och det område vi idag kallar Ukraina. (Obs Ukraina är en 1900-tals skapelse. Stora delar av Ukraina tillhörde under århundraden Kievruserna andra delar tillhörde Bulgarien o.s.v.

Ukrainas, Sveriges och Rysslands gemensamma äldre historia
Jag har själv skrivit vid ett antal tillfällen att EU som inte satte ner foten när Svoboda, ett rent fascistiskt parti om något, kom in i Ukrainas interimsregering. Det hade aldrig blivit någon Ukrainakris om inte Svoboda kommit in i regeringen och tillsammans med Krimtartarerna(som under Andra Världskriget utgjorde hjälptrupp till Nazistiska SS-förband och t.o.m. var värre än dessa) gått ut och krävt att ryssars rättigheter skulle begränsas!

Att Svobodapartiet drev igenom att Interimsregeringen i Ukraina skulle förbjuda ryska som ett av Ukrainas minoritetsspråk var en av de värsta brotten mot Mänskliga Rättigheterna innan strider bröt ut i Ukraina.

Observera att Rysslands Ukrainska Historia också är vår egen Svenska Ukrainska Historia och går tillbaka till när Olof Skötkonungsdotter Ingegerd gifte sig med svensk-rusiska Jaroslav och dessa blev Kievruserna kejserliga/kungliga ledare!

På den tiden talades inte Ukrainska i Ukraina. Många andra språk inklusive gotiska vilket talats på Krim sedan 300-talet och talades in på 1400-talet vid hovet i Kiev. Ukrainska är ett språk som har gamla östslaviska rötter och som började talas i tidig medeltid som ett av språken vid hovet i Ukraina.

Den som kan sin historia kan säkert också förstå varför. De inre stridigheterna hos Ruserna mellan Svensk-Rusiska ättlingar som gifte sig västerut och Ruriks barnbarnsbarn som i första äktenskapet äktade en östslavisk kvinna är något som svenskar och européer sällan fått läsa om i skolan.
…….
Källor att läsa för att få mer kännedom om svenska samt ryska historien i Ukraina och på Krim från Folkvandringstid fram till Kievriket:

Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.

Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982

Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978

Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
m.fl.

Ukraina utom Krim har en Khazarisk historia gående tillbaka till Khazarriket.EU bär stort ansvar för Ukrainakrisen

Read Full Post »

Europa bidrog till krisen

Redan den 5 mars, blott två veckor efter ”revolutionen” i Kiev, konstaterade Henry Kissinger att ”Europeiska unionen måste inse att dess byråkratiska förhalningspolitik och dess underordnande av strategi under intern politik i förhandlingar kring Ukrainas relation till Europa bidrog till att omvandla en förhandling till en kris”. Grogrunden för krisen skapades av en yvig retorik vars främsta syfte var att kamouflera avsaknaden av innehåll. Man uppmuntrade ukrainare till uppror, utan att ha någon plan för vad som skulle följa.

Vattendelaren kom den 22 februari, då Ukrainas demokratiskt valde president Viktor Janukovitj under kuppartade former tvingades lämna landet. Fram till detta ödesdigra datum hade Ryssland uppfattat frågan om Ukrainas fortsatta väg som en förhandling. Med regimens sammanbrott såg man en plötslig kantring till väst, som framför allt hotade Rysslands tillgång till örlogsbasen i Sevastopol. Om denna föll i Natos händer skulle Ryssland bli utestängt från Medelhavet. Blixtoperationen för att säkra Krim måste ses mot denna bakgrund.EU bär del av ansvaret för Ukrainakrisen, Stefan Hedlund professor och research director, Uppsala Center for Russian Studies på GP debattsida 2 augusti 2014

Se även: Reflexion Ukrainakrisen: Kissingers analys, Norah4you 7 mars 2014

Ukrainas, Sveriges och Rysslands gemensamma äldre historia
Jag har själv skrivit vid ett antal tillfällen att EU som inte satte ner foten när Svoboda, ett rent fascistiskt parti om något, kom in i Ukrainas interimsregering. Det hade aldrig blivit någon Ukrainakris om inte Svoboda kommit in i regeringen och tillsammans med Krimtartarerna(som under Andra Världskriget utgjorde hjälptrupp till Nazistiska SS-förband och t.o.m. var värre än dessa) gått ut och krävt att ryssars rättigheter skulle begränsas!

Att Svobodapartiet drev igenom att Interimsregeringen i Ukraina skulle förbjuda ryska som ett av Ukrainas minoritetsspråk var en av de värsta brotten mot Mänskliga Rättigheterna innan strider bröt ut i Ukraina. Observera att Rysslands Ukrainska Historia också är vår egen Svenska Ukrainska Historia och går tillbaka till när Olof Skötkonungsdotter Ingegerd gifte sig med svensk-rusiska Jaroslav och dessa blev Kievruserna kejserliga/kungliga ledare! På den tiden talades inte Ukrainska i Ukraina. Många andra språk inklusive gotiska vilket talats på Krim sedan 300-talet och talades in på 1400-talet vid hovet i Kiev. Ukrainska är ett språk som har gamla östslaviska rötter och som började talas i tidig medeltid som ett av språken vid hovet i Ukraina. Den som kan sin historia kan säkert också förstå varför. De inre stridigheterna hos Ruserna mellan Svensk-Rusiska ättlingar som gifte sig västerut och Ruriks barnbarnsbarn som i första äktenskapet äktade en östslavisk kvinna är något som svenskar och européer sällan fått läsa om i skolan.

Om Rysslands tidigare historia se: Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev Att notera är att danska/norska och svenska ”kungahusen” var ingifta i varandra redan på 900-talet. Bland dem som finns omnämnda i texten finns Helga som finns omnämnd i ett 1200-tals dokument som Sverker den gamles ännu 1995 levande ättling i Kaga socken hade i gårdskistan tillsammans med ett antal andra för de flesta historiker okända handskrivna dokument(läs pergaments handskrifter).

Men Sveriges Ukrainska historia började redan innan Kievrusernas rike. Från Tacitus till Tahìrs Ruser

går vi sedan framåt i historien utifrån med händelser samtida källor, så är det Rimberts Vita Ansgarii som bekräftar händelseförloppet som gjorde att Ruserna fick makten i det som blev Ryssland. Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii. © Johansson Inger E Göteborg 26 februari 2012
Händelserna i östra delen av Östersjön (Baltic Sea) och skapandet av Novgorodriket som via Staraja Ladoga, Gorodische och Novgorod slutligen blev Kievrusernas rike, hände från år 861 och framåt. Rimbert skrev sin Vita Ansgarii (i Sverige kallad Ansgarskrönikan) runt år 865. Tyvärr nämnde Rimbert inte de prinsar som skickades över på begäran vid namn. I andra samtida källor finns en Rus-Erik omtalad. Han hade tillsammans med broder varit sin fars co-kung och bosatt i område väster om Gotland beskrivning snarare påminnande om Södermanland från Tälje till Nyköping.

På Kievrikets tid fanns det inga Ukrainare som talade Ukrainska. Men det fanns mängder av ruser som talade tidig ryska inom nuvarande Ukrainas gränser. Men så enkelt är inte det hela att vi ”bara” bör känna till detta. Det som komplicerar tillvaron var Khazarriket och deras historia. I Khazarisk källa från 945-55 berättas om Ingar, Igor, Yngvar som utförde alla de härjningar som senare svenska historiker hänfört till Ingvarstågen som de utifrån runstenar förlagt 100 år efter att samma härjningar finns dokumenterade i ett stort antal källor i östeuropa samt från det Byzantinska riket.
Källor att läsa för att få mer kännedom om svenska samt ryska historien i Ukraina och på Krim från Folkvandringstid fram till Kievriket:

Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
m.fl.

Ukraina utom Krim har en Khazarisk historia gående tillbaka till Khazarriket.

Khazarerriket källa Wikipedia

Khazarerriket källa Wikipedia

Utan historiekunskap står sig politiker slätt!

Read Full Post »

Min vana trogen att gå utanför ramarna hellre se till helheter och allas lika rättigheter än till ”Tyck som jag”-syndromet, så är det svårt att inte jämföra det lilla Sverige med den stora världen. Alla människors lika värde betyder för mig att de rättigheter, och de inskränkningar som med nödvändighet följer av samma rättigheter, som jag kräver för mig också är rättigheter med samma inskränkningar som jag är beredd att ge min värste motståndare/fiende. Kan fresta på. Det medger jag. Men är man Positivistholist, dvs försöker samla allt eller så mycket som möjligt av helheten för att sedan analysera delarna i denna helhet, så är man. För mig handlar det om att våga vara människa.

I dagens aktuella kriser, i det lilla Sverige bråk om bagateller till de omvälvande stora kriserna som hotar Världsfreden inte bara här och nu men även i framtiden, ser jag det som viktigt att klar ut:

Vem är rasist?

Här i Sverige har ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar under senare år pekat mer och mer med hand än med finger mot alla som stått till höger om mitten på den svenska politiska skalan. ”Alla” till höger om mitten måste ju självfallet vara de som är problemet och där har ”Tyck som jag”-syndromets folk ”funnit” lösningen på frågan varför vänsterextrema och autonoma utomparlamentariska grupper inte bara finns utan varför de finns……

Tänk om allt hade varit så enkelt.

Alla människors lika värde innebär exakt det som sägs i orden. INGEN människa eller någon av människa född oavsett ras, religion, etniskt ursprung eller politisk uppväxt är för mer än någon annan människa!

Rasism skiljer sig från fascism och nationalism. Om vi utgår från FN:s rasdiskrimineringskonvention blir allt enklare. För att förenkla sakerna så att så många som möjligt förstår vad inskränkningen ”hets mot folkgrupp” i svenska lagtexten innebär, så kan Högsta Domstolens beslut B 3203/96 med hänvisning till FN:s rasdiskrimineringskonvention vara vägledande. Här i Sverige krävs det för fällande dom:

* Rasideologi – Någon ras anses överlägsen alla andra. (Vad som avses med ras och om det generellt samt automatiskt går att lägga religionstillhörighet till rasbegreppet, har aldrig helt fastställts )
* Rasideologin skall utöver att någon ras anses överlägsen andra uttrycka att andra grupper saknar existensberättigande och därför skulle kunna utplånas.

Allt annat än enkelt, men om Du läser nedanstående, så kanske Du förstår att rasister inte bara finns på ena sidan den politiska skalan. Du kommer möjligen också att ”hänga med” när jag för över problemet på världsscenen som vi ser den idag.

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Definitioner
From Oxford dictionaries on net:

Definition Racism

The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races: theories of racism
…..
Prejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a different race based on the belief that one’s own race is superior

Please note: ….superior to another race or races resp. based on the belief that one’s own race is superior
This means that in many cases where ”Believe as I do” is at hand when people assume something to be racistic the later isn’t the case. There are more than one type of discrimination and Discrimination isn’t allowed due to Human Rights declaration – thus many actions and/or writing can’t be judged as racistic BUT isn’t legal due being discrimating against a group, etnic cultural and/or religious.

Definition Fascism

An authoritarian and nationalistic right-wing system of government and social organization.

Please note: An authoritarian andnationalistic look at ”Fascism tends to include a belief in the supremacy of one national or ethnic group, a contempt for democracy, an insistence on obedience to a powerful leader, and a strong demagogic approach”Fascism, oxforddictionaries.com/dedinition

in other words: The big differences between Racism and Fascism are:
* The later has Supremacy of one National or Ethnic Group and can only be said to exist within a right-wing system,
the former can exist on both political sides. Only needs to include belief that one race is superior to another race or races.

* Racism can be at hand without belief linking a Nation to a superiour race/ethnic group.
but Fascism needs a strong leader in other words almost always calls for a strong leader of an existing or a imaged future nation.

Rasdiskriminering vad är det?
Rasdiskriminering i en värld där det är få länder som inom sina gränser helt eller delvis har en och samma DNA-struktur gemensamt, är inte lätt att diskutera. Skall ändå försöka.

Dagens och gårdagens gränsdragningar mellan länder, ”skapandet” och/eller återupprättandet av gårdagens historiska gränser mellan länder är något av ett lapptäcke. En gemensam nämnare finns: Det är politiker och statsledare nu och genom historien som av ena eller andra skälet, fredsavtal eller internationella beslut fattade av mer eller mindre legitima beslutsfattande politiker och statsledare som stått bakom gränserna så som vi ser dem idag.

1763 års Europeiska gränser
Europa 1763

Europas gränser innan Första Världskriget
europa-1914 källa historia123

Internationellt erkända gränser Europa 2014

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas. Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas.
Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Inget är enkelt eller så är det enkelt fast vi inte vill erkänna detta.

Allra först:

* Den som själv kräver rättigheter, t.ex. att försvara sitt land, måste med nödvändighet ge alla andra samma rättigheter.

* Att försvara sitt land innebär ALDRIG rätten att attackera andra människor, etniska eller religiösa. Attack med våld är aldrig Försvar i det ögonblicket en enda civil, oskyldigt barn, gammal eller sjuka kan drabbas!

* Det är aldrig någonsin tillåtet att straffa en hel grupp, etnisk, religiös eller annat för vad extremister som tillhör sagda grupp gör eller har gjort. Ställ inför domstol. För om nödvändigt frågan till Internationella domstolen i Haag. Men lev upp till Mänskliga Rättigheterna!

Kraftiga explosioner i Donetsk, GP 21 juli 2014
Dödssiffran stiger i Gaza – nya offer, Expressen 21 juli 2014
Putin om flygkraschen: Ingen har rätt att utnyttja tragedin, DN 21 juli 2014
Över 500 palestinier dödade i Gaza, SvD 21 juli 2014

Sedan är det viktigt att världen håller andan. Att beskylla Ryssland för saker som var enligt avtal mellan Ukraina å ena sidan samt Ryssland å andra sidan fram till Majdanupproret leder ingen vart annat än till att visa på avsaknaden av relevant källkritisk analys hos de som presenterat ”fakta” för politiker!
USA:s bevis – mot Ryssland, ’Utbildar separatister i ryska träningsläger’, Aftonbladet 21 juli 2014
Presenterade sk. bevis är inte hållbara – för att något skett tidigare, är inte det samma som att det sker eller ens skett efter att Ukrainakrisen började. För att något kan ske innebär inte det att det sker. För att det säkerligen finns de inom Ryska armen som skulle vilja att …. o.s.v. innebär inte detta att det godtas av Rysslands president och/eller Regering.

Sluta peka finger. Finns lika tokiga tyck som jag sk. experter i samtliga länder. Leder inte framåt. Viktigast är inte att ha rätt utan att handla rätt. Att handla rätt kräver att verkliga bevis som är hållbara över tid och oberoende bekräftade presenteras!

Inte vill väl någon utom fanatiker utanför all demokratisk kontroll ha världskrig till stånd?

Read Full Post »

Idag har Ukraina undertecknat avtal om bl.a. tullfrihet med EU. Alla handelsavtal som gör att varor kan säljas utan tull mellan länder ser jag som positivt. Att jag sedan varken är för att EU blir en federativ stat eller utvidgas innan vi vanliga väljare i EU i direkta val sagt ja, det har jag sagt tidigare. EU-s ledande etablissemang med den idag valde EU-ordföranden Junker i spetsen har andra planer tror jag de kommer att ha ångrat om 20 år när de ser tillbaka. Men det är något annat.

EU-kommissionen och EU-s ledning uppträder väl stöddigt, inte första gången…..: Ryssland har tre dagar på sig att ändra sin Ukraina-policy – annars väntar tuffare sanktioner, meddelar EU-ledarna på toppmötet i Bryssel.Nytt Ukraina-ultimatum till Ryssland, Aftonbladet 27 juni 2014

Nytt Ukraina-ultimatum till Ryssland, GP 27 juni 2014
Nytt Ukraina-ultimatum till Ryssland, SvD 27 juni 2014

HALLÅ EU-ledare ett fritt demokratiskt land, oavsett om det är Ukraina eller Ryssland eller något av EU-s medlemsländer, bestämmer själv sin utrikespolitik. I och för sig vill EU-s ledning inte lyssna på egna medlemslandet Englands åsikt och heller inte ställa sig bakom att vi medborgare i EU får rätten att rösta om vi är intresserade eller tvärt emot motståndare till att EU blir ett Europas Förenta Stater, men demokrati är viktigt om EU skall överleva på sikt.

Krav som EU nu ställer på Ryssland har fel adressat – det är de huliganer till Pro-ryska grupperna i Östra Ukraina som bör få de kraven ställda på sig. EU har själv stor skuld i den uppkomna situationen eftersom EU valde att inte sätta ner foten när Interimsregeringen, observera att allmänt val ännu inte hållits i Ukraina endast Presidentval, tog med Svoboda som är ett rent fascistiskt parti och inte heller sa klart ifrån om Mänskliga Rättigheterna när Interimsregeringen i Kiev ville förbjuda ryska språket som ett av modersmålen i Ukraina. Ryska som t.o.m. talats längre i Ukraina än det som blev Ukrainska folkspråket.

Ukraina behöver såväl EU som Ryssland och USA. De i olika läger som tror något annat, de har inte förstått hur komplicerad Ukrainafrågan är. Såväl historiskt som i nutid då Andra Världskrigets händelser på Ukrainsk mark kastar långa skuggor in i framtiden. Det viktiga nu är inte att ha rätt, utan att handla rätt. Det är viktigt att EU-s politiker för en gångs skull lyssnar på nyanserna som trots allt finns i budskapet från Ryssland:

– Det råder inget tvivel om att Ukrainas och Moldaviens undertecknande. . . kommer att få mycket stora konsekvenser. Men det är kanske bäst att inte slänga ur sig kommentarer utan att värdera följderna så att en rad olika missförstånd och misstänkliggöranden kan undvikas i framtiden, säger Karasin till Interfax.Besk rysk reaktion efter avtal, Aftonbladet 27 juni 2014

Rysk irritation när Ukraina undertecknade EU-avtal, DN 27 juni 2014

Helt förståelig rysk reaktion, varje land eller grupp av länder har sin egen ekonomi och sin säkerhet att tänka på. EU har till skillnad från USA haft en osedvanlig förmåga att missförstå vad som sagts från olika delar av Officiella Ryssland och skillnaden på vem som sagt vad. Ibland har det varit som om politiker här i EU saknat ordförståelse utöver historisk kunskap. Viktigt att Ryssland förstår att vi i Europa normalt sett har haft alldeles för lite historieutbildning om Ryssland under Tsartiden, Sovjetunionen samt skillnaden i Sovjetunionens konstitution och dagens Ryska Federations konstitution. Utan historisk kunskap och ”språköra” för nyanser kan det mesta tolkas som den som lyssnar trott innan det sagts.

Nu mer än någonsin behöver Ukraina Ryssland och USA utöver EU. För att lösa den Ukrainska krisen krävs is i magen. Mycket is i magen för att handla rätt….

Norah4you's Weblog

Läste en artikel i SvD: Att Viktor Janukovytj avsattes och att Julia Tymosjenko frigavs var en första seger. Men än är det för tidigt att fira, enligt Oksana Boichuk, ordförande i organisationen Unga ukrainare i Sverige. ”Kampen var inte för Tymosjenko, det var inte för henne som folk dog. Vi vill ha ett helt nytt politiskt system”, säger hon.Försiktig optimism bland ukrainare i Sverige, SvD 23 februari 2014

Varken Janukovytj eller Tymosjenko är något att bygga på för framtiden enligt min uppfattning. Den förre ville använda mer vapenkraft mot sitt lands egna medborgare. Den senare sa igår att hon ville se den förre på torget i Kiev. Det är så pöbelaktigt speciellt som det redan förekommit pöbelangrepp i Kiev. Våld föder våld och det är viktigt att båda sidors våldsverkare och våldspläderare ställs inför Internationella Domstolen i Haag. Ju förre desto bättre.

Ukraina behöver ekonomisk och humanitär hjälp från…

Visa originalinlägg 477 fler ord

Read Full Post »

Finns inte kunniga fototolkar längre?
För många år sedan så läste jag religion av allting. Inte kunde jag när terminen började veta att det på en av delkurserna där vi skulle lära oss att tolka symboler fanns en universitetslärare som skulle lära oss alla mer om fototolkning än jag någonsin fick lära mig i Nyköping i mitten av 70-talet. Nyköping? Jag tillhörde flyget, Swedish Airforce, i totalt 17 år som frivillig och gick min utbildning på F11. Som vi sa då: F11, resten får Ni tänka själva….

Att tolka ett foto är en delikat uppgift. Precis som en text har ett syfte när den skrivs, har en bild haft ett syfte när det togs. Glöm bort syftet i början av analysen – börja med det elementära: objektens placering samt ljusinfall. Vinkel och ljusets styrka är det läraren på religion lärde oss börja med att titta på. För ljus oavsett om det är konstlat ljus eller starkt solljus, har alltid betydelse för att avslöja detaljer som fotografen missat när fotografen vill förmedla ett budskap.

Tänker inte här gå in på detaljer i analysen som direkt avslöjar tidpunkt och lokalitet på jordklotet. Det är överkurs. Men notera vinkeln och solstyrkan. Antingen är ”fotobeviset” taget för minst två månader sedan eller så är det svårt att få det till att det kan vara taget i Ukrainas östra delar senaste veckorna. Syftet med valt ”fotobevis” framgår av placering som kameran måste ha haft. Också det en vinkelfråga.

Oaktat OM fotot är taget eller inte taget i östra Ukraina, så har jag sällan sett ett foto taget på så gravt diskutabelt sett – det är omöjligt att avgöra med den infallsvinkel mot fotograferingens önskade objekt OM det handlar om aktiva utbildade militärer eller millis från huliganerna som tagit sig rätten att bestämma i östra Ukraina. Än mindre går det med vald placering av objekt, kamera och solvinkel att avgöra om det är ryska soldater ens i form av oppositionella från ryska armén på ryska sidan eller något annat. Fotot är inget bevis på annat än en fotografs önskan att knäppa just den bilden. Syftet framgår klart. Så också Tendensen….

Vem fototolken än är som lurat på Nato, förmodligen Natos politiker snarare än Natos militär, den tolkning som sänts ut över världen, så liknar han sin högste chef i chefens en gång i tiden visade dåliga förmåga att läsa kartor. Men det är en annan historia från en stor ungdomskonferens med flera partier en gång för länge sedan i norska fjällvärlden. Vissa personer jag aldrig lärde känna men träffade får mig än idag att dra på smilbanden. Berättat om händelsen tidigare i bloggen.

GP har rätt som skriver att fotobevisen är av tveksam kvalité. Nato har lagt ut bildmaterial av vad som sägs vara misstänkta ryska pansarvagnar i östra Ukraina efter att tidigare ha varnat för att en bekräftelse av närvaron skulle utgöra ”en allvarlig upptrappning” av krisen. Bildbevisen är dock av tveksam kvalitet.Nato släpper ”fotobevis”, GP 14 juni 2014 (Vald bild för GP:s artikel är den som bäst avslöjar tveksamheterna vid bildanalys).

Det många här i EU vill få oss vanliga dödliga oavsett partitillhörighet att glömma är att Svoboda som tog sig plats i Kievs interimsregering, är ett riktigt fascistiskt parti av extrema högerfötter som inte underlättat för Ukrainare att enas ens efter genomfört presidentval. Det mesta som kommer från Ukraina är partsinlagor. Knappast någon objektiv betraktare eller rapportör har haft ordentlig, det vill säga ej vinklad, insyn i vad som händer i östra Ukraina. Gäller alla tre sidorna: Ukrainas ”regering” observera att det var presidentval inte parlamentsval som hölls; Seperatisterna i Ukraina som uppträder som huliganer och där splittring märkts senaste veckan mellan extremgrupper; Ryssland på andra sidan gränsen mot Ukraina.

Inte heller de senaste bilderna är någon form av bevis. Satellitbilderna är inte av den kvalitén att det går att avgöra på vilken sida gränsen de är tagna. Bildbeviset på ryska stridsvagnar i Ukraina, Expressen 15 juni 2014 Liberaler i alla medialäger har fått in katter bland hermelinerna av kommentarerna att döma. Alternativt har de aldrig lyckats lägga Kalla Kriget bakom sig…

Bilder påstås visa ryska stridsvagnar i Ukraina, DN 15 juni 2014 Högre kvalité på bilder samt skickligare fototolkar hade varit önskvärt.

Inte heller hade bättre kvalité gjort att valda bilder varit bevis. Bilderna ger inte möjlighet att avgöra om ”stridsvagnarna” är ute på sanktionerat uppdrag
eller
om oroligheterna i östra Ukraina som även tidigare fått den allt annat än blint lydande armedivisionen på ryska sidan gränsen att bli oppositionella i ännu högre grad. Då har situationen i Ryssland för kampen om Vad kommer efter Putin kommit in i ett för Ryssland och världen betydligt allvarligare läge.

Finns vissa indikationer från kulturvänsternissar med ryskt ursprung i senaste dagarnas tidningar att gammelkommunister och vänster om demokratiska vänstergrupperingar gjort gemensam sak i sina media påhopp på nuvarande ryska statsledning. De angreppen som började med Pussy Riots oförskämda smädande av religion i Rysk-Ortodox kyrka har åter synts och hörts.
Situationen börjar hetta till och då talar jag inte om Nato och Ryssland utan om desinformationspropaganda från media, vänsternissar och högerfötter i EU och Ukraina.

Det krävs helt andra bevis för att rätt analysera situationen. Som jag skrev i rubriken: Finns inte kunniga fototolkar längre?

Maktspelet på Östersjön, DN 15 juni 2014 Ja det är ett upptrappat maktspel. Men som jag skrivit tidigare är problemet i grunden EU-kommisionens oförmåga att sätta ner foten mot icke demokratiska högerfötter än ett problem mellan de båda stora länderna. Att Ryssland följer Natoövningar och vise versa har varit kutym både under Sovjetunionens och Warsawapaktens tid och efter 1989, undantaget första 3 åren. Således är det inget nytt. Det som tillkommit under senaste åren är att ledningen i Kreml för att blidka Duman och Ryska Militären har gjort en snabb kvalitéts och omfattningsupprustning av ryska armen. Ryska armen behövs för stöd att hålla ihop det stora ryska riket och har så varit viktig maktfaktor sedan Katarina den storas tid.

”Med de ukrainska myndigheternas ansvarslösa tysta medgivande attackerade angriparna den ryska ambassadsbyggnaden och vanhelgade den ryska flaggan”, skriver det ryska utrikesdepartementet enligt Interfax.

Ukrainas regering anklagar Ryssland för att stödja separatisterna.Rysk ilska över protester, Aftonbladet 15 juni 2014
Hm, Ukrainas ”regering” har från dag 1 av sin interimsregering stått för desinformation som troligen har sitt ursprung hos Svobodapartiets ledning. Ett parti som även i mina konservativa och moderata ögon är så långt från demokratiskt och så nära fasistiska rörelser under Andra Världskriget det går att komma. Där har Ryssland rätt. Ett land har skyldighet enligt internationella avtal att se till att främmande länders ambassader får vara i fred. Allt annat är stödja anarkistiska grupper runt jordklotet.

Att det sedan vore bra för världsfredens möjlighet i framtiden om Ryssland tog en stund att tänka efter på den instabila situation som råder i EU efter EU-valets extremistgrupp-framgångar, vore önskvärt. Det är ingalunda så att Ryssland är eller i de flesta européers ögon betraktas som småbarn. En och annan sådan finns självfallet även i ryska skaran. Markov har nyligen visat upp sig 🙂 Snarare finns det grupper utanför extremvänsternissarna och värsta högerfötterna som ser på Ryssland som en stor stark björn man inte vågar närma sig. Däri ligger kanske en psykologisk fråga som är svår att greppa.

Men ryske ambassadören har fel om han tror att vi i Västvärlden ser på Ryssland som småbarn. Man kan inte behandla oss som småbarn, DN 15 juni 2014 Så är inte fallet. Tvärt om. Småbarn protesterar mot kritik för protesterandets skull. Vuxna politiker, speciellt vuxna troende politiker vet att saklig kritik möjliggör öppnare diskussioner. Att sedan EU har problem med vänsternissar och högerfötter på samma sätt som Europa hade under åren 1968-1976 gör inte saken bättre. Vi vanliga får sätt ner foten när EU-kommissionen inte visar den kompetensen.

Read Full Post »

Det är bra att president Putin säger sig respektera söndagens Ukraina val. Nödvändig förutsättning oavsett hur man ser på Ukrainaproblemet är att ett val ger en därefter tillträdande regering i Ukraina en legitimitet som näppeligen dagens interimsregering kan sägas ha.

Sedan kan det mycket väl diskuteras om detta är tillräckligt för att nå fram till lugn och ro i Ukraina. President Putin har däremot fel när han beskyller USA för att ligga bakom avsättandet (???) av Ukrainas förre president. EU snarare drev på USA än tvärt om. Det räcker att gå igenom vad ledande EU-kommissionärer sagt för att förstå att så är fallet.
Psst. Janokovitj flydde landet Ukraina. Att en interimsregering då temporärt tog över, var helt i enlighet med Ukrainas konstitution – däremot överträdde den konstitutionen och de mänskliga rättigheterna när den försökte stoppa ryska som officiellt språk. Janokovitj var ingen vit oskuld. Tyvärr för Ukrainas anseende släpptes verkliga högerfötter in i interimsregeringen utan protester från EU.

Ukrainas val i EU-valets skugga, Norah4you 23 maj 2014

Ibland inträffar märkliga saker. Dagens Nyheter skrev en av de senaste dagarna att tjetjenska hörts bland de ”proryska” separatisterna i Östra Ukraina och drog utifrån det slutsatsen att President Putin ljög när han säger att Ryssland inte blandar sig i nuvarande konflikt.
Om DN hade haft kännedom om rysk historia och rysk nutida problematik vad gäller såväl politik inom som utom Ryssland, så hade de förstått att de bitit sig i svansen. Kan man inte rysk inrikeshistoria och vet man inte vilka motsättningar det är mellan ryssar och aktivister bland tjetjenerna, så är det i och för sig möjligt att få det till att det är ”ryssar” som likt huliganseparatisterna i Östra Ukraina slåss mot trupper utskickade av Kievs interimsregerings högerfötter Svobodapartiet. Hakkors och tjetjenska dialekter i ukrainska strider, DN 23 maj 2014 Men tjetjener är inte ryssar även om de är medborgare i Ryssland. Vi i väst får lära oss skilja på de olika begreppen.

Observera att även om ryska armen inte alltid gör som Putin kräver, så är tjetjenska aktivister bland proryska separatister snarast ett bevis att det inte är Putin eller Kreml, möjligen gammelkommunister i Duman och eller ryska armen, som står bakom oroligheterna i östra Ukraina. Redan när jag läste statskunskap i mitten av 1970-talet och det Kalla Kriget var kallt som Nordpolen, så togs det dåvarande Sovjetunionens framtida problem med tiden då ryssarna etniskt kom att bli en minoritet inom det stora väldet. Vi är nästan där nu.

Ryska befolkningen dvs de som är etniskt och kulturellt ryssar och inte tillhör någon av de många andra folkgrupperna som under århundraden före vår tid annekterats först av Tsarryssland sedan av Sovjetunionen pockar på att få som minst stort inflytande i den ryska politiken. Tjetjeniens aktivister har ställt till det mer än många andra ryska folkgrupper. Att vi Europa redan i skolan får lära oss att allihopa är ryssar förändrar inte verkligheten.

Ukrainas komplicerade historia från Kiev-Rusiska riket via Khazarrriket och Osmanska Riket är nog krånglig. Svenska media behöver lite mer historisk och samtida historisk kunskap. Lätt att hamna vilse i gamla ”Kalla Kriget” begrepp och ta för givet att en president i Ryssland med dagens ryska Konstitution skulle ha samma makt som Stalin på sin tid hade i Sovjetunionen.

Inget är fredat, oavsett från vilken sida så kan inget i världen försvara det våld som finns i Ukraina idag.
Blodig upptakt på Ukrainas presidentval, Expressen 25 maj 2014
Oroligheter kring Ukrainas val, SvD 25 maj 2014

Innan Ukraina har hållit valet och segrare utsetts, så finns det bara en interimsregering oavsett vad EU-s politiker ansett om detta, önskat sig för resultat etc. En segrare i valet måste också vara beredd att vara president för ALLA folkgrupper i Ukraina samt att hålla sig till Ukrainas egen konstitution. Det kan förvisso finnas många frågetecken runt valet, men utan valets genomförande finns det ingen möjlig fredlig lösning.

Ukraina är i den situationen att Ukraina behöver EU, Ryssland och USA men att landet också behöver religösa ledares hjälp. Kiev är viktig plats för såväl Rysk-Ortodoxa kyrkan som judar och muslimer. Det viktiga att hålla i minnet i konflikter som denna är att det inte handlar om att HA RÄTT utan om att HANDLA RÄTT

Putin: Inget nytt kallt krig, GP 25 maj 2014

Read Full Post »

De första bitarna är på plats för att göra det möjligt att rädda landet Ukraina. Observera att det ingalunda är något problem OM autonoma Krim röstar för ökad autonomitet – så länge det sker inom ramen för landet Ukraina.

Det är alltså mycket bra att En expertgrupp från IMF är på väg till Ukrainas huvudstad Kiev, bekräftar IMF-chefen Christine Lagarde.
Miljardhål i budgeten måste fyllas och befolkningen räddas från finansiellt kaos.
IMF-experter på väg till Kiev, GP 27 februari 2014
ännu bättre är att
Ryssland deltar i Ukraina-möte
Ryssland kommer att delta i överläggningarna inom Internationella valutafonden (IMF) om ett stödpaket för Ukraina, enligt Andrej Bokarev, chef för ryska finansdepartementets internationella avdelning.

-Det har inte kommit på tal att vi skulle träda åt sidan, säger Bokarev till den ryska nyhetsbyrån RIA.Ryssland deltar i Ukraina-möte, 134 SVT Text Torsdag 27 feb 2014

Det krävs samarbete mellan IMF men också att USA, EU samt Ryssland samarbetar. För IMF kan inte behandla Ukraina som Grekland. Skillnaden är den att i Ukraina finns det många folkgrupper, flera religioner som varit där under stor del av de senaste 1000 åren. Det finns också extrema aktörer bland vänsternissar och högerfötter. Om vi jämför Grekland med 7:e klass matematik, så är Ukraina jämförbart med Analys 2 på Universitet om inte värre. Devalvering är knappast möjligt att undvika. MEN att dra åt skruvarna i ekonomin utan att samtidigt stimulera i form av investeringar så att människor som idag saknar jobb eller är dåligt betalda kan se en framtid, det är där den Gordiska knuten ligger.

Jag håller med Hans Blix (FP) ”EU har varit döva”
Han menar att västvärlden inte tagit tillräckligt stort ansvar för den urspårade situationen i landet.
– EU har inte drivit den här frågan smart. De har varit döva, och just nu är det faktiskt farligt, säger han.
Samtidigt menar han att EU-chefen Catherine Ashton och USA gjort flera välavvägda uttalanden om situationen.
– Ingen vill ha en upptrappning, säger Hans Blix.
Hans Blix varning: Ӏr faktiskt farligt, Expressen 27 februari 2014

Det är inte någon enkel ekvation som måste lösas. Den ryska Svartahavsflottan kommer att strikt följa internationella överenskommelser, meddelar samtidigt den ryska försvarsministern enligt Interfax. Det högerextrema partiet Svoboda har fått flera tunga poster i regeringen, uppger tidningen Kyivpost. Bland annat vice premiärministerUkrainas parlament godkänner regeringen, DN 27 februari 2014 Det är alltid problem när ledning i ett land inte inser att de måste representera HELA sin befolkning. Det handlar inte om att ha rätt, utan om att handla rätt. Annars så pyr det under ytan och degen jäser i ugnen….

Som vanligt tänker jag utanför boxen. Tänker som alla som läst mig förr gärna utifrån historiska perspektiv. Från Vikingatid fram till nutid. Krim t.ex. har ju länge varit känt för två saker – i äldre tider kloster; i nutid som semesterparadis för etablissemanget. Något som ofta efterfrågas här i Västeuropa bland kristna m.fl. är retreater. Dvs kloster eller klosterliknande ställen där de kan få dra sig tillbaka, där tystnad råder stor del av dygnet när de som vill inte deltar i gudstjänster eller mässor. (jfr med Vadstenasystrarna här i Sverige som vid Omberg fortsatt en gammal tradition) Något annat som många idag vill vara med om är att göra som man gjorde i gamla tider – dvs inte turism i lyx och flärd utan att ta sig fram på gammalt sätt, bada där det är lämpligt och leva nära naturen.

Men viktigast av allt – Kiev var i gamla tider knutpunkt som alla från Vikingar och framåt passerade på vägen till Bysantinska Riket. Tänk om någon kunde utgå från det och skapa arbetstillfällen samtidigt som många säkert skulle vara intresserade av att komma till Ukraina bara för att på resan få guidade turer av historiker från sina egna länder i och kring Kiev.

Det krävs investeringar. Inte bara nödlån.
Ibland krävs det att ta 1 steg tillbaka för att kunna komma 2 eller fler steg framåt. Ingen tjänar på att gynna extrema vänsternissar eller extrema högerfötter. Ukraina behöver EU, Ryssland och USA

Tillägg 07.30 28 februari 2014: Följande citat är värt att begrunda i ljuset av vad som hände 1914:
Krim är förvisso en autonom republik, men en del av Ukraina. Regionen bebos till omkring 60 procent av etniska ryssar. Inne i den regionala huvudstaden Simferopol har parlamentsbyggnaden ockuperats i protest mot utvecklingen i Ukraina. Ockupanterna säger att ”Krim är Ryssland”

Ukrainas nya interimsregering har knappt hunnit kvittera ut sina passerkort, och har än mindre full kontroll ens över de västliga delarna av landet. De regeringslojala utgörs heller inte enbart av EU-entusiaster, utan innehåller också en rad opålitliga element, som huliganer och ultranationalister – även nazister – som trots den underlägsna numerären kan bli utlösande faktorer.

Alla delar är därmed på plats för ett nytt krig i Europa.Ukraina står på randen till avgrunden, SvD ledarsidan 28 februari 2014

Alldeles för mycket står på spel i en verklighet där det finns grupper som är allt annat än demokratiska på båda sidor. Grupper som vet eller troligen vet att de inte har någon möjlighet att påtvinga andra ”som jag tycker” om de inte får till stånd ett krig eller inbördeskrig. Demokrati i ett framtida Ukraina kan se ut på annat sätt än vad vi normalt räknar som demokrati oavsett om det är direkt eller indirekt demokrati. Det viktiga att hålla i minnet är att det är fullt möjligt att terroragerande grupper kan ha ‘bäddat in’ sig på båda sidorna för att åstadkomma kaos.

Read Full Post »

först och främst i den aktuella frågan: Hur skall man gemensamt se till att alla medborgare i Ukraina kan få lugn och ro samt möjligheter inför framtiden. Sedan tycker jag, som alltid tänker utanför ”boxen”, att det hade varit bra om EU hade tänkt längre framåt dvs börjat fundera på om det inte vore på tiden, för hela Europas trygghet, att EU och Ryssland fick till ett vettigt avtal liknande det Norge har med EU?

Sedan bör vänsternissarna speciellt i svenska media, alltså inte bara de till vänster om svenska Vänsterpartiet, hålla inne med alla sina farhågor och försöka se möjligheter. Livet blir så mycket roligare och lättare om man först undersöker möjligheterna innan man börjar måla den lede på väggen!

<strong<Har Viktor Janukovytj stöd från något håll?

– Jag befinner mig i Moskva, och det är intressant att se på rysk statskontrollerad tv att även om Ryssland fortfarande är extremt missnöjt med maktskiftet har man nu tagit sin hand från Viktor Janukovytj som man tidigare stod bakom. Ryssland skyller allt på honom som person, och menar att han gjorde avgörande misstag. Viktor Janukovytj har inga vänner kvar. Också inom hans eget parti har man kommit med ett utlåtande där man skyller alla döda och alla misslyckanden på Janukovytj personligen. Hans eget parti offrar honom.”Ryssland har övergivit Janukovytj”, SvD 24 januari 2014

Hade enligt min mening varit på tiden att EU tar sin hand i från extremister och våldsverkare bland grupperna i Oppositionen. Alla är inte ute efter demokrati.

Janukovytj jagas för massmord, GP 24 februari 2014
Janukovytj på flykt med livvakterna, DN 24 februari 2014 Tänk om President Putin, President Obama och EU-s ledande politiker kunde enas om att låta Internationella domstolen i Haag efterlysa Janukovytj samt de extremister som begått våldsdåd oavsett vilken sida de tillhört? Drömma kan man.

Tymosjenko måste välja bort hämnden, Anders Lindbergs ledarkrönika 24 februari 2014 Verkar inte alls som om Tymosjenko var på den linjen när hon talade på torget:
Omedelbart efter att hon frigavs under eftermiddagen reste Tymosjenko från fängelset i Charkiv till Självständighetstorget i Kiev, där hon i rullstol intog scenen och talade till de tusentals demonstranterna.

-Ära åt Ukraina, skanderar hon, inför tusentals filmande mobiltelefoner.

I sitt tal sade Tymosjenko att hon är lycklig över att återvända till ett ”nytt Ukraina”. Samtidigt talade hon mycket om att straffa de skyldiga bakom skotten mot demonstranter.

-Vi har helt enkelt inte råd att benåda dem som har tillåtits att skicka kulor i hjärtat på unga män.

Tymosjenko sade också att Janukovytj borde tvingas till Självständighetstorget och att protesterna ska fortsätta.

-Ni får inte lämna Självständighetstorget. Sluta inte än.Revolutionsstämning på torget i Kiev, GP 22 februari 2014

Det är en självklarhet att Internationella Domstolen i Haag borde efterlysa Janukovytj m.fl. av de som krävt att militär och polis skulle sätta in vapen mot sitt eget folks medborgare som demonstrerar. Janukovytj borde efterlysas för brott mot folkrätten. Precis som extremister de flesta från yttersta vänsterkanten, vänster om det svenska Vänsterpartiet, också borde efterlysas så fort de är identifierade OM de själva aktivt deltagit i eller krävt våld mot andra människor, oliktänkande eller de som tillhör(t) Janukovytj regeringsparti.
Däremot finns det inget som helst fog att kräva att han skall framträda på torget i Kiev. Lynchstämningar och mer våldsamheter har Ukraina sett nog av genom de senaste 1000 åren. Värst har den senaste tiden varit när det gäller våldshandlingar från båda sidor i nuvarande konflikten. Dock en läxa borde Jugoslavienkrisen givit: Man löser inte våld med våld om man vill verka för demokrati!Ukrainas folk behöver is i magen, Norah4you 23 februari 2014

En symbolisk handling skulle också kunna vara om Påven i Rom och Patriarken i Moskva gemensamt inom en inte alltför avlägsen framtid förrättade gemensam mässa i Saint Sophia’s Cathedral, Kiev. Då skulle första steget mot ett enande av alla kristna kyrkor efter Kyrkokonsilierna på 300-talet som ledde till en splittring mellan den östliga och den västliga kyrkan kunna tas. Kiev har sedan de nordiska Kievrusernas tid (barnbarn och barnbarns barn till Rurik) varit en centralpunkt även för nordiska varjager och vikingar på väg till Bysantinska Riket.

Read Full Post »

Läste en artikel i SvD: Att Viktor Janukovytj avsattes och att Julia Tymosjenko frigavs var en första seger. Men än är det för tidigt att fira, enligt Oksana Boichuk, ordförande i organisationen Unga ukrainare i Sverige. ”Kampen var inte för Tymosjenko, det var inte för henne som folk dog. Vi vill ha ett helt nytt politiskt system”, säger hon.Försiktig optimism bland ukrainare i Sverige, SvD 23 februari 2014

Varken Janukovytj eller Tymosjenko är något att bygga på för framtiden enligt min uppfattning. Den förre ville använda mer vapenkraft mot sitt lands egna medborgare. Den senare sa igår att hon ville se den förre på torget i Kiev. Det är så pöbelaktigt speciellt som det redan förekommit pöbelangrepp i Kiev. Våld föder våld och det är viktigt att båda sidors våldsverkare och våldspläderare ställs inför Internationella Domstolen i Haag. Ju förre desto bättre.

Ukraina behöver ekonomisk och humanitär hjälp från såväl EU som från Ryssland och USA. MEN, och det är viktigt att alla vänsternissar i och utanför media har det klart för sig: Vilket politiskt system och vilken form av demokrati som Ukraina slutligen väljer, så är det Ukrainas sak så länge som det inte innebär våld mot de som inte tycker samma som majoritet vald i öppna demokratiska val!

Det senaste dygnets utveckling kan innebära en viktig nystart för Ukraina, tror utrikesminister Carl Bildt. ”Det är också en betydande utmaning. Det handlar först och främst om att få en fungerande regering, säger Bildt i telefon till TT.
…..
Demonstranterna har börjat städa upp på Självstjändighetstorget i Kiev.
….
Det senaste dygnets utveckling kan innebära en viktig nystart för Ukraina, tror utrikesminister Carl Bildt. ”Det är också en betydande utmaning. Det handlar först och främst om att få en fungerande regering, säger Bildt i telefon till TT.

Det senaste dygnets utveckling kan innebära en viktig nystart för Ukraina, tror utrikesminister Carl Bildt. ”Det är också en betydande utmaning. Det handlar först och främst om att få en fungerande regering, säger Bildt i telefon till TT.

– Viktor Janukovytj bara övergav staten. Han övergav Kiev och sina funktioner och ansvar.

Om den frisläppta Julia Tymosjenko är rätt person för uppdraget vill han inte uttala sig om.
Annons:

– Men det är mycket glädjande att hon blivit släppt, det skulle hon ha blivit för länge sedan. Sedan har hon betydande hälsoproblem och jag hoppas att hon får den vård hon behöver.

Bildt ser också flera oroväckande komponenter.

– Det är åtskilligt som är oroväckande. Det är en mycket instabil situation och den ekonomiska situationen är katastrofal. Sedan ska man inte underskatta vad Viktor Janukovytj kan göra för att sabotera.

Många befarar att Ryssland kommer att gripa in, något Bildt hoppas inte ska ske.

– Ryssland har hela tiden sagt att de kommer att respektera Ukrainas rätt att fatta självständiga beslut. Det är bara att hoppas att de står fast vid det.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterar frisläppandet av Julia Tymosjenko i Nyhetsmorgon i TV4:
……
– Hon var en färgstark och karismatisk person. Hon var så osams med Jusjtjenko, som då var president, och han försökte förhala en lunch för att få oss att undvika att träffa henne. Det säger något om det personliga agget, och det kommer tyvärr att fortsätta att handla om detta.

Han säger också att Tymosjenko är en person som delar Ukraina som land.

– När landet går till val riskerar vi att få se ett djupt splittrat Ukraina.Bildt: En betydande utmaning för Ukraina, DN 23 februari 2014

Bildt: Nu krävs en ny stark regering, GP 23 februari 2014
Politiskt tomrum och stora behöv, Aftonbladet 23 februari 2014

Se även: Ukrainas folk behöver is i magen, Norah4you 23 februari 2014

Tillägg 27 februari 2014. Stormade regeringsbyggnad flera skadade i bråk, Aftonbladet 27 februari 2014

Read Full Post »

inte en oppositionsledare som manar till något som kan uppfattas som mer våld!

Oppositionsledaren Julia Tymosjenko släpptes fri och framträdde under kvällen på Självständighetstorget.

Omedelbart efter att hon frigavs under eftermiddagen reste Tymosjenko från fängelset i Charkiv till Självständighetstorget i Kiev, där hon i rullstol intog scenen och talade till de tusentals demonstranterna.

-Ära åt Ukraina, skanderar hon, inför tusentals filmande mobiltelefoner.

I sitt tal sade Tymosjenko att hon är lycklig över att återvända till ett ”nytt Ukraina”. Samtidigt talade hon mycket om att straffa de skyldiga bakom skotten mot demonstranter.

-Vi har helt enkelt inte råd att benåda dem som har tillåtits att skicka kulor i hjärtat på unga män.

Tymosjenko sade också att Janukovytj borde tvingas till Självständighetstorget och att protesterna ska fortsätta.

-Ni får inte lämna Självständighetstorget. Sluta inte än.Revolutionsstämning på torget i Kiev, GP 22 februari 2014

Det är en självklarhet att Internationella Domstolen i Haag borde efterlysa Janukovytj m.fl. av de som krävt att militär och polis skulle sätta in vapen mot sitt eget folks medborgare som demonstrerar. Janukovytj borde efterlysas för brott mot folkrätten. Precis som extremister de flesta från yttersta vänsterkanten, vänster om det svenska Vänsterpartiet, också borde efterlysas så fort de är identifierade OM de själva aktivt deltagit i eller krävt våld mot andra människor, oliktänkande eller de som tillhör(t) Janukovytj regeringsparti.
Däremot finns det inget som helst fog att kräva att han skall framträda på torget i Kiev. Lynchstämningar och mer våldsamheter har Ukraina sett nog av genom de senaste 1000 åren. Värst har den senaste tiden varit när det gäller våldshandlingar från båda sidor i nuvarande konflikten. Dock en läxa borde Jugoslavienkrisen givit: Man löser inte våld med våld om man vill verka för demokrati!

Julia Tymosjenko är tillbaka i spelet. Viktor Janukovytj har förlorat för gott. Men Tymosjenko är knappast den rätta personen att hela det sargade Ukraina.Ukraina saknar fortfarande ledare, SvD 22 februari 2014 Nej Tymosjenko är definitivt inte rätt person att ena och leda Ukraina mot en demokratisk utveckling. För det har hon under åren gjort alldeles för många felaktiga handlingar samt gjort för märkliga uttalanden som splittrat Ukraina mer än enat. Som Oppositionsledare under en kort övergångsperiod om demokrati följer är en sak. Men personligen betvivlar jag hennes kapacitet även när det gäller detta. Uttalanden som ovanstående kastar snarare olja på elden än släcker elden.

Delar första delen i en del experters uttalande på Aftonbladet: Julia Tymosjenko kan vara personen som enar den hittills splittrade oppositionen som håller på att ta makten över Ukraina.

Men hon lär inte ena hela landet, som nu riskerar att splittras, enligt experter Aftonbladet tillfrågat.

Samtidigt kan Vladimir Putin ha tappat sin kontroll över Ukraina – för att aldrig få den tillbaka.Experter om läget i Ukraina, Aftonbladet 22 februari 2014

Tror däremot att Rysslands president Vladimir Putin i det långa perspektivet mycket väl kan vinna förståelse, inte bara för sitt agerande i Ukrainafrågan men även när det gäller de problem som en rysk president som själv är kristen har med Ryska Militären som tävlar med Rysk-Ortodoxa Kyrkan om Vad kommer efter Putin, Norah4you 16 juli 2013 Oavsett vem som blir president en gång i framtiden i Ryssland, så krävs det för att hålla ihop landet att det finns såväl Ryska Militären som Rysk-Ortodoxa kyrkan för att klara av alla de extremistgrupper som är allt annat än demokratiska och som under åren de begått våldsamheter t.ex. Moskva.

Skrev tidigare i veckan på Bildt har helt rätt, Norah4you 19 februari 2014: Utrikesminister Carl Bildt varnar för inbördeskrig i Ukraina – och lägger skulden för våldsamheterna på president Viktor Janukovytj.
– Skarp ammunition har använts av säkerhetsstyrkor mot fredliga demonstranter, presidenten är ansvarig för det, säger Bildt.
Bildt om läget i Kiev: Presidenten ansvarig, Expressen 19 februari 2014

Ingen tvekan om var ansvaret ligger. Tyvärr löser inte det problemet. Som jag skrev förut idag: Tänk om det hade varit så enkelt att det mot en diktator som beter sig som diktatorer plägar hade stått en demokratisk opposition. Så enkelt är det tyvärr inte. Tror man det, så blir man lika besviken som många av oss oavsett politiska uppfattningar blivit när det gäller den sk. Arabiska våren

Gamla ouppklarade synder spelar fortfarande stor roll i det som utåt kan verka vara en kamp mellan en stelbent rigid diktator och en opposition som kräver ändrade förhållanden inklusive öppning mot EU.Omvärldsanalys Ukraina-Europa perspektiv, Norah4you 29 februari 2014 kom i slutet med följande tankar: Personligen ser jag bara en lösning: Låt FN utse Ryssland, Frankrike och något neutralt land, kanske Norge? som medlarrepresentanter för det internationella samfundet att sätta sig ner med de olika grupperna i Oppositionen samt med Janukovytj och försöka få båda sidor att se att de bryter mot de Mänskliga Rättigheterna samt försöka att få till stånd någon vettig möjlig öppning. Varken Ryssland, EU, USA eller något annat land tjänar på att det blir mer påfrestningar på Europa som helhet.

Det är samma extremistgrupper och samma sk. intellektuella på yttersta vänsterkanten i Ukraina som likt ulvar i fårakläder agerat och pläderat för våld mot medmänniskor i Ukraina senaste tiden, som de som från vänster om Vänstern varit aktiva i terrordåd, våld och debatter i flera andra länder inklusive USA, England, Ryssland och Syrien. De grupper som FN samt Interpol har markerade som terroristgrupper har att visa att de inte tillhör dessa om de skall slippa undan Historiens dom. Allt är inte så enkelt som att Ukrainas Opposition tvingat bort Janukovytj (hur nu hans namn egentligen skall stavas?) För att Ukraina skall kunna få en demokratisk framtid krävs samarbete mellan USA, Ryssland och EU. Samarbete där man bortser från vem som har rätt och ser till att handla rätt för att trygga Ukrainas framtid som en stat.

Det är en hisnande utveckling vi bevittnar, Mats Larssons krönika på Expressen 22 februari 2014

DN:s utrikeskommentator Michael Winiarski har säkerligen helt rätt Putin lär inte vilja riskera inbördeskrig, DN 22 februari 2014 Verkligen inte. Den som går och tror på vänsternissarnas mediaattacker mot Putin (och Obama), den personen borde gjort källkritisk kontroll varifrån uppgifterna kommer. Världen skall vara tacksam för att vi idag för första gången i de två dominerande stormakterna har ledare som båda är kristna. Two Christian believers as Presidents make difference, Norah4you 22 februari 2014

EU måste konkret visa att det finns något att hoppas på. Ett frihandelsavtal är nödvändigt men inte nog. Utan ekonomiskt stöd har nästa ukrainska regering mycket lite att erbjuda det ukrainska folket.

EU varken kan eller bör bjuda på Ukraina. Men ett internationellt nödlån i samarbete med USA och Internationella valutafonden är en möjlighet – helst i samförstånd med Ryssland.Bråttom hjälpa Ukraina, GP ledarsidan 23 februari 2014

På lite sikt undrar jag personligen om inte EU borde försöka få tillstånd ett liknande avtal med Ryssland som Norge har med EU? Tror det vore det verkliga genombrottet för EU att bjuda in Ryssland till sådana överläggningar. Ett genombrott som skulle främja freden i Europa och världen.

Read Full Post »

Older Posts »