Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kia Andreasson Kommunalråd (MP)’

Du, Anneli Hulthén, må gå och drömma med korrigerad fakta och utifrån din besserwisser position. Men verkligheten är den att vi väljare i Göteborg ALDRIG någonsin haft en så inkompetent ledning som Du själv och Kia Andersson (MP)! Det är faktiskt synd om Vänsterpartiets representant i kommunledningen för resultatet har blivit Rödgröna Göteborgsröran.

Att du ens har mage att försöka kritisera Statsminister Reinfeldt för helt korrekta uppgifter om VAR Göteborg hamnat i olika undersökningar, det säger mer om Din uppblåsta självgodhet som endast har överträffats bland Sveriges politiker av din partikollega och tidigare partiledare Juholt!

Du som inte ens ville att vi Göteborgare skulle få rösta om Trängselskatten för att Du ansåg att Du fått mandat för alla ändringar som inte ens fanns på kartan innan vi Göteborgare lade vår röst i förra valet! Din okunskap om ledarskap och om vad demokrati står för, den är svåröverträffad. Konsulterna du anställt kostar mer än alla ”besparingar” på skolan som Du och Kia Andersson (MP) fått stadsdelsnämnderna att besluta om. Ett antal fall som jag själv känner till där de som försökt få rätt enligt gällande Skollag och Regeringsform fått höra att det och det i Grundlagar, Skollag etc inte gäller om det inte ryms i stadens Budget.

Märkligt av Reinfeldt att svartmåla Göteborg, Anneli Hulthén på GP debatt 4 juli 2014 Sanning är aldrig svartmålning, Anneli Hulthén.

Se även: Statsminister Reinfeldt har rätt, Norah4you 3 juli 2014

Sanningen svider, Anneli Hulthén. Det är tillåtet i Sverige att vara dum. Kom ihåg att det inte är speciellt bra att visa sådana tendenser om man vill hävda kompetens.

Read Full Post »

Det är Socialdemokraterna själva som stått för hela skolans förfall från Lgr1969 och fram till Kommunaliseringen, inklusive först avskaffa småskol- och folkskollärareutbildningen sedan (1985) låg S bakom att låg- och mellanstadielärarutbildningen lades ner till förmån gör Grundskollärarutbildning som INTE gav lärarna lika goda svenska och matematikkunskaper som de tidigare utbildningarna hade. Vi ser resultatet idag när de som utbildade sig antingen till småskollärare eller lågstadielärare gått eller håller på att gå i pension!

Socialdemokraterna ljuger och kastar vilt sten omkring sig sittande i glashuset de själva byggt upp.
– Jag vill fråga Fredrik Reinfeldt om han är nöjd med det här. Om han tycker att det är bra resultat. Han måste prioritera. Hans viktigaste prioritering är att slåss för en skattesänkning som kostar tre miljarder kronor och som tillkommer dem som tjänar trots allt rätt hyfsat i samhället, säger S-ledaren.Löfven: Reinfeldt måste prioritera, Expressen 4 december 2013

Prioritera skolan – DET HAR ALLIANSEN GJORT men Socialdemokraterna har aldrig gjort det.
– Sverige satsar totalt 6,3 procent av BNP på utbildning, mot 5,7 procent i snitt i OECD.

– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare.
Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad.Socialdemokratiska Göteborgs skolexperiment avskräcker, Norah4you 3 december 2013

Björklund har 100% rätt när han säger Björklund slår tillbaka: Trots allt förväntat, Expressen 3 december 2013
Det tar 5 år att utbilda lärare
De lärare som kom in 2006 hade själva gått i skola där nya lärare kommit in på lärarlinjen med 0,1 i Högskolepoäng
De elever som 2012 deltog i PISA-undersökningen hade gått i en skola där 30-35.000 ‘lärare’ inte var lärare alls och där efter att lärarlegitimation införts det visat sig att70.000 av de 180.000 lärarna (inkluderande de 30-35.000 obehöriga) aldrig läst det ämne de undervisar i på Universitet och/eller Högskolor.

Se även: Socialdemokratiska Göteborgs skolexperiment avskräcker, 3 december 2013

Read Full Post »

Varför går det så illa för Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet? När Skolverket söker förklaringar pekas 90-talets reformer ut som en misstänkt bov i dramat. Kommunaliseringen var en sådan. Och vart har den reformen tillåtits att gå längst om inte i Göteborg? Här bär inte ens kommunen utan stadsdelarna huvudansvaret. Den arbetsfördelningen har inte gynnat eleverna.

Ordningsbrister är ett problem som Skolverket pekar på. Sen ankomst är, enligt Pisas elevenkäter vanligast i Sverige. Störande elever som påverkar studieron uppges också vara vanligare i svenska skolor.

Den bilden bekräftas av vittnesmål från den lokala skoldebatten i Göteborg. Skolor i utsatta områden har haft problem med elever som vandrat runt i korridorerna i stället för att vara på lektionerna. Därför har man, på vissa håll, satsat på närvaroassistenter.

Att eleverna deltar i undervisningen är ju en förutsättning för inlärning. Lika viktigt är dock att det finns någon som undervisar dem.Eleverna behöver bli undervisade, GP ledarsidan 4 december 2013
Att det ens behöver sägas utan kunskap i ett ämne, går det inte att veta VAD som skall läsas, hur det skall läsas och Vad man skall kunna senare i livet Sätta vaktmästare att utföra obduktioner har visst skett här i Sverige – men att operera? Inte ens rödgröna sörjan skulle väl få för sig det i ‘jämnställdhetens’ namn? 🙂

Nu är kunskap en klassmarkör igen, Daniel Swedins ledarkrönika Aftonbladets ledarsida 4 december 2013

Daniel Swedin har rätt till viss del. För nu har i stort sett alla Folkskollärare och Småskollärare samt många av landets Låg- och Mellanskollärare gått i pension eller gått ner på deltid. De lärare som kunde konsten att använda sin egen kunskapsbank från Lärarutbildning med kompletterad ämnesutbildning under senaste 20 åren, till att hjälpa elever som i Socialdemokratisk ‘Alla skall med’ anda inte de senaste 15 åren ens i 7:an klarat det elever före Grundskolan var tvungna att klara i 3:an eller 4:an om de inte skulle gå om, de lärarna finns inte i skolan längre.
Det som finns är 30-35.000 som inte alls har lärarutbildning samt 70.000 som inte har läst ämne de undervisar i trots att de fått lärarlegitimation…. nåväl något överlappande är gruppen kanske men säkerligen har Sveriges skolelever fått undervisning där minst 50% av Sveriges 180.000 lärare i Grundskolan INTE haft den utbildning de skulle haft och flertalet har trots påstötningar inte ansett sig ha skäl att skaffa den med Lärarlyftet heller.
I Göteborg har Socialdemokraterna under samma långa tid lyckats att misslyckas med det mesta i utbildningsväg trots att de satsat mest, mycket mer pengar på de utsatta områdena i staden. För inte har det varit ämnes- och stadiebehöriga lärare som varit det viktigaste och inte har rektorernas pedagogiska ledarerfarenhet varit viktig…. Rödgröna rörans skolexperiment i Göteborg avskräcker från allt som Socialdemokrater har att säga om Pisa-rapporten för 2011!

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad!

Fridolin (MP): ”Jag blev ledsen och förbannad”, Expressen tv 3 december 2013 DU Fridolin må vara utbildad Folkhögskollärare men även om Du vikarierat aldrig så många gånger, så har du NOLL KOLL för Du har inte gjort din hemläxa dvs Du har glömt göra konsekvensanalys av hur olika beslut tagna från 1968 till 2006 kommer att drabba skolan redan innan MP:s och S:s lagda förslag för nästa år skjuter hela skolskutan i sank för ytterligare 20 år!

Svenska elever måste ligga i framkant, Lena Mellins kolumn på Aftonbladet 3 december 2013 SÅ illa som Socialdemokratiska Partiet hanterat skolfrågan hittills, kommer det att ta minst 10 år att få det resultatet även om Alliansens (Utbildningsminister Björklunds) mycket goda försök att vända skutan rätt. Kunskap regnar inte ner från himlen utan måste repeteras gång på gång dvs övas/nötas in!

– Sverige satsar totalt 6,3 procent av BNP på utbildning, mot 5,7 procent i snitt i OECD.

– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare. Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013 Inte så konstigt: När 70.000 av Sveriges 180.000 lärare som fått lärarlegitimation godkänd inte läst universitets- och/eller högskolekurs själva i samtliga ämnen de undervisar i på skolorna, så har mer än 1/3 del av Sveriges lärarkår inte varit ämnes- och stadiebehöriga år 2011. Resultatet kan inte bli annat än det som Pisa-rapporten visar.

Inte undra på att Sverige sämst i klassen, DN 3 december 2013
Utan lärare som kan de ämnen de undervisar i utan och innan, så finns inte förutsättningar för att kunna individanpassa undervisningen ens om vi hade haft lugn och ro i svenska klassrum!

Löfven skjuter sitt eget Socialdemokratiska parti i foten! Löfven: Det här får de ta ansvar för, Sveriges Radio 3 december 2013 NEJ Löfven, det tar 5 år att utbilda en lärare som minst. 2011-5=2006 (Hur står det till med matematiska förmågan?) Det är Socialdemokratiska experiment med allt från Grundskola till ‘Alla skall med’ som tillsammans med sänkta krav för att komma in på Lärarhögskolan samt Kommuners blockerande av ämnes- och stadiebehöriga lärare till förmån för billigare obehöriga, ibland inte ens lärarutbildade, som ställt till skolkrisen

Not 1 30.000 obehöriga lärare har i åratal, Norah4you 31 juli 2013

Read Full Post »

Bygga upp en stor värld, högt upp i det blå…… Det behöver inte rödgröna röran för de har redan passerat Van Allen bältet ut i det mörka svarta universum 😛 Trodde det var nog med tågtunnel i tjock instabil lera allt för att några tanter skall kunna få byta tåg i Haga…..

Nu får det vara nog med tokerierna. Dags att satsa på Göteborgarnas bästa. Det är Göteborgare som valt kommunalpolitikerna. Byt rödgröna rörans makt och passa samtidigt på att förnya inom övriga partier. Människor med fötterna på jorden är vad som behövs.

Linbana kan bli klar till jubileét, GP 28 november 2013
Göteborg kan få linbana, SvT 28 november 2013 Göteborg föreslås få linbanor, DN 28 november 2013
Göteborg föreslås få linbanor för miljoner, GT 28 november 2013

Är det möjligen så att det suger i restarmen att ge sig ut på studiebesök till Alperna m.fl. ställen där det finns linbanor?
Rödgröna röran sänker Socialdemokraterna och Miljöpartiet snabbare och snabbare går färden utför! Vad som än serveras i glasen på internrepresentationerna så får det upphöra med det snabbaste – rekommenderas RENT VATTEN utan tillsatser att serveras fortsättningsvis.

Read Full Post »

Förvisso har du rätt i att Fastighetsdirektören har inte skött sitt jobb, GP 25 november 2013
MEN KIA ANDERSSON – DU SJÄLV HAR INTE SKÖTT DET UPPDRAG SOM DU FÅTT SOM KOMMUNALRÅD UTIFRÅN VALRESULTATET 2010!

Sopa framför egen dörr innan du skyller över det som är ditt ansvar att se till att det inte kan hända på Fastighetsdirektören!

Den rödgröna partner Hultén (S) lyckas visa upp lika stor okunskap om vad ansvarstagande för den som är högste ansvarige innebär….. trodde S och MP:s rödgröna röra att det bara var att peka med fingret för att delegera huvudansvaret för att saker går rätt till? Hulthén: ”Helt fel anlita JKL”, GP 25 november 2013 Dags att komma på att det behövde sägas nu när det visat sig att Fastighetsdirektören inte varit ensam om sitt val att slänga bort skattepengar.

Se även Rödgröna sörjan sänker S och MP, Norah4you 23 november 2013

Read Full Post »

Rödgröna sörjans val av ryggskrubbande Förvaltningschefer har visat sitt rätta värde. Kostnad halv miljon för Göteborgs väljarkår får att av olagliga råd stridande mot PR-firma, olaglig

GP har under två veckors tid kartlagt Göteborgs bolags och förvaltningars PR-arbete i samband med Uppdrag gransknings inslag om Mipim-mässan i Cannes.
……..
…mejl som skickats från PR-byrån JKL:s Göteborgschef Henrik Nilsson till Fastighets­kontorets direktör Christina Johnsson dagen innan hon i september skulle intervjuas i SVT:s Uppdrag Granskning.

Han ger henne fyra handfasta råd:

• Distansera. ”Inga telefonsamtal ska besvaras, de ska gå in till telefonsvarare. I stället ska allt gå via e-post. Vid oanmälda och överraskande besök i tex reception, meddelas att sökt person inte finns tillgänglig …”

• Fördröj. ”Redaktionen har en deadline. Det har inte vi. Vi har all tid i världen, men det har inte journalisten”, skriver JKL och fortsätter: ”Däremot är det viktigt att vår sida håller utlovade löften, att vi svarar imorgon – men att vi gör det sent på kvällen.”

• Minimalisera. ”Svara kort och hänvisa till dokument. ”Syftet med denna minimalism är att programmet ska bli så tråkigt som möjligt”.

• Öppenhet. ”Var öppna på egna villkor, gentemot egna anställda och genom egen hemsida. Genom dessa åtgärder blir programmet utan egen exklusivitet, nyheten finns redan på din hemsida. Genom detta varnas andra personer om vad som är på gång”.
…….
Det är inte första gången JKL:s metoder ifrågasätts, Hösten 2007 anlitades JKL i en arbetsmarknadskonflikt i Göteborgs hamn. De beskylldes för att ha legat bakom spridande av ett informationsblad där den fackliga motparten anklagades för hot och våldsamma metoder.

– Det var ett missgrepp, sa Göteborgs Hamns styrelseordförande Sven Hulterström då.

Fastighetskontoret tecknade avtal med JKL, om ”strategiska konsulttjänster”, i september. Timkostnaden är 1 800 kronor exklusive moms.Kostsamma råd skulle försvåra granskning, GP 23 november 2013

Allt detta strider till 100% mot svensk Förvaltningslagstiftning som bygger på Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen. Rödgröna röran i ledningen och Förvaltningschefer/styrelser i Göteborg som oavsett partitillhörigheter styrsav/lyssnar på röran har kostat Göteborgarna stora summor som gått till rent oförsvarliga utgifter. Alldeles för många har fått sina poster/anställts på sina tjänster utan att ha ens normal baskunskap som krävs för att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. För att inte tala om att etiska moralen och ekonomikunskaperna visar stora brister.

Stadsdirektören: Det strider mot allt vi sagt, GP 23 november 2013

Rödgröna röran från Västlänken skaparnas tågtunnel med hållplats i Haga(!), tågtunnel som de tänker bygga i mer än 50 meter djup instabil lera till det som liknar en väntjänst Alfons Åberghuset i Trädgårdsföreningen via alla Göteborgs Offentliga Verksamhets Affärer och planerade byggande av en Sjöstad på samma eller ännu farligare instabil lera, något som utöver de kostnader de redan räknat med utöver farligheten för människor att bo där (minns Tuveraset) i det mest rödlistade området i hela Västsverige också skulle kosta mer än 40 miljarder för att dessa människorna skall kunna få sitt dricksvatten via ledningsnät som helt behöver omdimensioneras, läs byggas om till mer än dubbelt så stor diameter samt helt annan kvalité på rör som läggs ner än vad som finns – hela vägen från Vattenrening ut till konsumenter i tänkta Sjöstaden.

Samtidigt har alla som behöver hjälp i enlighet med Socialtjänstlag eller annan lagstiftning aldrig blivit satta på svältkur eller förnedrade som många blivit….. Bredda perspektivet i LSS-debatt, GP ledarsidan 23 november 2013
LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tillägg 22.43 Läser i GT att Ord står mot ord om PR-byråns inblandning, GT 23 november 2013 Va falls? För att Fastighetskontorets VD säger sig inte ha följt råden? Betalade för att få olagliga råd och betalade med SKATTEMEDEL, det gjorde VD:n som så många andra i Göteborgs förvaltningar, egna inom kommunen och kommunen ägda företag. Nu får det vara nog lekt med skattepengar – pengar skall ut i verksamheten!

Anlitade PR-byrå för granskningsråd, Aftonbladet 23 november 2013
Anlitade PR-byrå för granskningsråd, SvD 23 november 2013
Viktigt debattinlägg från Prof Dennis Töllborg. Läs följande urdrag De fattar helt enkelt inte, utan ser sig som utsedda av en högre makt att för alla oss andra bestämma vad som är bäst, och vad vi har mest nytta av. De förstår inte att de har i uppdrag att förvalta våra skattepengar, att stadsjuristerna skall vara (kommun)medlemmarnas jurister, inte de kommunala bolagens jurister mot oss göteborgare. De tror i stället att valresultatet ger dem, under en fyraårsperiod, äganderätt till staden, att vi skall vara deras tacksamma undersåtar, inte de våra tjänare.Låt oss en gång för alla få slut på korruptionen, Prof Dennis Töllborg på GP Debatt Precis så är det

Tycker uppriktigt sagt synd om Vänsterpartiet som sitter i rödgröna rörans båt.
Bara ett som behöver sägas: Rödgröna rörans tid här i Göteborg måste få ett slut vid Valet 2014. Innan de skadar stadens rykte och medborgarnas inbetalda skatter mera!

Read Full Post »

med det dummaste politiker uttalandet på den här sidan Socialdemokraternas Juholttid!

GT har visat att det som presenterades i valrörelsen 2010 inte är det som sedan blev av, både placeringarna av trängselskattebågarna och kostnaden timme för timme förändras efter valet. Behövs det inte en ny debatt då?

– Nej, det gör det inte. För när vi politiker bestämmer så är det vad ska göras, så är det tjänstemännen som bestämmer hur. Vi kan inte vara experter på varje fråga, jag kan inte vara expert på varje område. vi har sagt att vi ska ha det här, men sedan har vi lämnat över den här frågan. Då får man köpa det.
Andreasson: ”Det var inte ett misslyckande”, GT 15 februari 2013

Så okunniga när det gäller vad som står VEM som beslutar och VAD de som fått lagens uppgift att besluta om SKALL BESLUTA OM, dvs inte bara att utan också hur en sak som enligt Kommunallagen faller på Kommunens styrelse och/eller Kommunfullmäktige att stå för och besluta om,
så okunniga politiker trodde jag inte fanns!
Med hennes sk. politiska erfarenhet så trodde jag att hon som minst kompenserat sin okunskap från ev. ämnes- och stadieobehöriga lärares undervisning i ämnet Samhällskunskap. Det hon säger innebär att hon inte skulle fått ‘godkänt’ nivå årskurs 9 utifrån kursmål för Samhällskunskap. Kia Andreasson har bevisligen inte uppnått målen…..

57.183 vill rösta om trängselskatten, GT 15 februari 2013
Krav om folkomröstning kraftig signal, GP 15 februari 2013

Read Full Post »