Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kia Andersson (MP)’

Kostnaderna för Västlänken har fram till nu hållits hemliga för göteborgarna.

Nu vill Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström offentliggöra dem.

Men miljardsatsningens projektchef vägrar.
– Vi håller budget. Du får bara ta på det jag säger, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Ett uttalande som får statsvetaren Jan Turvall att gå i taket.Västlänkens pris hålls hemligt för väljarna, GT 5 september 2014

Se även: Sabbubgeb svider Anneli Hulthén, Norah4you 4 juli 2014 samt Rödgröna rörans tjänstemän villk riva delar Liseberg tillfälligt, Norah4you 31 augusti 2014

OM det är så att de siffror som presenterades i december, vilka Bo Larsson hänvisar till, på minsta sätt skiljer sig i vilka projekt som numera ingår i Västlänken planerna eller det är så att totalkostnaden för enstaka eller flera projekt skiljer sig mer än 5% från de siffror som offentliggjorts vid upphandlingen,
vilket kommit fram senaste veckorna att det är fallet,
så är detta inte enbart ett Grundlagsbrott utan faller också under personligt ansvar för den tjänsteman/projektchef. Brottsbalkens 20 kapitel gäller även i Göteborg utöver att ALLA SVENSKA GRUNDLAGAR GÄLLER I HELA SVERIGE. Även i Rödgröna rörans Göteborg.

Brottsbalken

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

Read Full Post »

If the fools understood that it’s foolish to prove incompetence in Theories of Science when proven wrong….

Some Green politians here in Sweden never ever tries to learn. Only goes for 5 minuites in the spotlight—–

Ice bucket challenge fortsätter i Göteborg. Den senaste i raden att anta utmaningen var miljöpartisten Kia Andreasson. Hon passade också på att svara på Leif Mannerströms kommentar om att hon behöver ”kylas ner”.

– Det är inte jag som behöver kylas ner det är klimatet, sa hon.Här gör miljöpartisten ice bucket challenge, GT 3 september 2014

Watts Up With That?

I was tipped off to this paper by a Tweet from SkS Reichfurher John Cook, and I started on writing a rebuttal, but discovered The Hockey Schtick had already done a complete job, so I’ve reposted it here.  -Anthony
The Hockey Schtick writes: A new paper published in a journal called ”Climate Risk Management” claims a ridiculous degree of ”certainty” of  99.999% that global warming over the past 25 years is man-made. The claim is made based upon climate models already falsified at confidence levels of 98%+.

According to the authors,

”there is less than a one in one hundred thousand chance of observing an unbroken sequence of 304 months [25.3 years] (our analysis extends to June 2010) with mean surface temperature exceeding the 20th century average.”

Fundamental problems with this claim [which is basically the falsified IPCC attribution claim of 95% certainty on steroids] include:

There is no statistical…

Visa originalinlägg 773 fler ord

Read Full Post »

När skall Miljöpartiet i Göteborg se till att de får representanter som inte bara kan prata utan representanter som har någon som helst vanlig allmänbildning nog att inse att de inte är experter på annat än det de är utbildade för och/eller det de områden de utanför politikens värld jobbat under flera år med? Tag och gå till Mölndal och Ni i Miljöpartiet i Göteborg inte har en susning till aning om hur man hanterar vilka man väljer och ser till att få tag på rätt person oavsett kön till rätt plats. Kostar visserligen inte så mycket som att åka på längre utbildningsresor, men ärligt talat så finns det såväl bra och prisvärda måltider på lunchmenyn i Mölndal som borde duga även för Rödgröna Göteborgs rörans miljöpartister!

Räkstriden tar ny fart, DN 12 februari 2014 Ny fart med den lättviktaren till pratmakerska? Jag säger bara ‘tågtunnel med hållplats i Haga nedgrävd i många tio tal meter instabil lera’……

För mer information om rödgröna rörans Kia Andersson läs Nu måste göteborgarna ändra sin livsstil. I miljö- och klimatnämndens nya program ligger fokus på att minska växthusgasutsläppen.

Miljö- och klimatnämnden skickar nu Göteborgs klimatstrategiska program på remiss. Under torsdagseftermiddagen var allmänheten välkommen till Älvrummet för att diskutera programmet med politikerna.

– Det är ett sätt att visa vad vi håller på med. I kväll handlar dels om den demokratiska processen, dels om engagemang. Man hör ett ständigt ”det visste vi inte om” när vi gör saker, men nu har man chans att påverka innan vi tagit beslutet, säger Kia Andreasson (MP), ordförande i klimat- och miljönämnden.Så vill politikerna ändra göteborgarnas livsstil, GP 16 januari 2014

Räkätandet upprör Kia Andreasson, GP 13 februari 2014 Stackars lilla Kia Andreasson som lider av ”som jag tycker-symptomet” får du inte som du vill. Skaffa dig kunskap för det behöver du.

Sverige är INTE Kommunistiskt eller Socialistiskt Kia Andersson! Politiker och sk. sakkunniga skall ge blanka den i att få folk att ändra sin livsstil utifrån det som är politiskt korrekt vid given tidpunkt! För övrigt finns det inget klimathot och har aldrig funnits något! Med förfalskade (förlåt korrigerade….) data, så går det att ljuga ihop vad som helst.Rödgröna röran i Göteborg, Norah4you 17 januari 2014

För mer information om intresseorganisationen WWF:s stora räktavla se WWF gör bort sig igen, Norah4you 7 februari 2014 samt WWF inte experter utan intresseorganisation, Norah4you 12 februari 2014 Where have all the money gone…..

Read Full Post »


Nu måste göteborgarna ändra sin livsstil. I miljö- och klimatnämndens nya program ligger fokus på att minska växthusgasutsläppen.

Miljö- och klimatnämnden skickar nu Göteborgs klimatstrategiska program på remiss. Under torsdagseftermiddagen var allmänheten välkommen till Älvrummet för att diskutera programmet med politikerna.

– Det är ett sätt att visa vad vi håller på med. I kväll handlar dels om den demokratiska processen, dels om engagemang. Man hör ett ständigt ”det visste vi inte om” när vi gör saker, men nu har man chans att påverka innan vi tagit beslutet, säger Kia Andreasson (MP), ordförande i klimat- och miljönämnden.Så vill politikerna ändra göteborgarnas livsstil, GP 16 januari 2014

Sverige är INTE Kommunistiskt eller Socialistiskt Kia Andersson! Politiker och sk. sakkunniga skall ge blanka den i att få folk att ändra sin livsstil utifrån det som är politiskt korrekt vid given tidpunkt! För övrigt finns det inget klimathot och har aldrig funnits något! Med förfalskade (förlåt korrigerade….) data, så går det att ljuga ihop vad som helst. Vilket Huff skrev om i ”Hur man ljuger med statistik. Huff som nästan varenda en som läst matematisk statistik har fått tips om att läsa. Läsvärd för alla som inte ens klarar av grunderna i matematik, fysik, biologi och kemi också bör läsa!

Falska uppgifter? ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.Miljöhot – konstruerade fakta, Norah2you 19 maj 2009

Läs även:
Vänligen redovisa i klartext vart var enda insamlad krona från den sk. utsläppshandeln gått!
Vänligen redovisa i klartext vart var enda otillbörligt insamlade krona utifrån påståendet att Arktis is smälter (den smälter och växer varje år beroende på säsong) som insamlats för att ‘Rädda isbjörnar’ gått
!

Nu räcker det med desinformation! Det är upp till bevis inte korrigerade värden utifrån mätningar på vulkan som gäller. Faktiska värden inte falsifierade! Observera att varje vulkan under hela sin livstid och även som död vulkan släpper ut varierande mängder CO2! Naturen själv står för 99% av alla CO2 ‘utsläpp’ som dessutom helt naturligt ingår i såväl Fotosyntes som Kolets- och Vattnets kretslopp. Sluta ljuga!
12 582 981 km2 = 12 miljoner 582 tusen 981 kvadratkilometer. Jämför med Sveriges yta: 449 964 km². Vi hade behövt närmare 28 Sverigeytor för att täcka isen i Nordpolen 8 januari 2014…..
Arctic Sea Ice Extent January 8 2014, ijis.iarc.uaf.edu utdrag från: Fiaskot står CO2-alarmisterna för!, Norah4you 10 januari 2014

Read Full Post »

Läpparnas bekännelse Kia Andersson (MP) och Co väger lätt mot verkligt handlande! MP-s rödgröna sörja i Göteborg sänker hela Miljöpartiet och det i en rasande fart. Kommer osökt att tänka på den historia som berättats så många gånger här i Göteborg (och annorstädes): Hur vet man att X ljuger? …….

Det är lätt att se att en massa misstag gjorts och görs i Göteborgs stad. Vi upprörs alla när någon fuskar med kvitton eller skaffar sig förmåner. En av de viktigaste förändringarna att göra är maktspridning, skriver bland andra Kia Andreasson (MP).

Mycket makt har varit koncentrerad till några få personer under många år i Göteborg. En viktig förändring Miljöpartiet har länge har drivit är att öka insynen och sprida makt. Miljöpartiet har lagt flera förslag om maktspridning, särskilt i den högsta ledningenVi vill sprida ut makten i Göteborg, GP debatt 1 december 2013 HALLÅ ELLLER? Det är Kia Andersson (MP) och Co som gjort det möjligt för Rödgröna sörjan att sprida odemokratiska odörer över vårt Göteborg. AVGÅ!

Read Full Post »

Kan det verkligen vara sant det som står i en kommentar i Professor Dennis Töllfors debattartikel Låt oss en gång för alla få slut på korruptionen, Prof Dennis Töllfors Gothenburg Research Institute, Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet; på GP 23 november 2013:

Janne H 23 nov 2013 22:45
Dagdrivare skrev:
Det är rörande att se det stöd som visas från kamrater till de uthängda i det kommunala bolagen, där man betonar hur fina och förträffliga människor det rör sig om. Både Töllborg och tidigare Ahlenius vill eller vågar inte resa frågan, vad det innebär att Göteborg har haft i stort samma socialistiska styre i 50 år med korta avbrott, som inte satt några spår. I DDR fungerade det i den demokratiska socialismen, som varit en förebild, men hur hur ser det ut i de demokratiserade forna Öststaterna?

Tord Hemming skrev:
Efter allt som på senare tid framkommit, så anser jag det inte nödvändigt att i dagsläget börja granska de forna Öststaterna.. Åtminstone finner vi nog knappast svaret där, på vad vi bör göra med den totalt sanslöst stora korruption och kommunala gangsterism som finns här i Staden.. Mitt tips till Anneli & Co: Åk till Neapel! Där kan ni träffa likasinnade, inte minst inom byggsektorn. Där har man ju också ”korta beslutsvägar”… PS Bengt Delang skall också bort! En riktig medlöpare till fifflet!

Räcker det inte med att Hultan, tillsammans med 14 övriga chefer, skall åka till Sydafrika på ”semester”?
Dags att kolla upp nya kvitton, när de kommer tillbaka?

Kolla kvitton?
För det första: BÖR varje person, politiker eller annan, själv bekosta det som överstiger det av Skatteverket godkända traktamentet för utgifter. Internrepresentation för skattemedel SKALL totaltförbjudas utöver det som ingår i det traktamentet. Det är inte rimligt att någon skall kunna få äta dyrare än så eller få dricka alkohol för vanliga svenska medborgares surt betalda skatter!

För det andra: Varför i hela fridens namn skall Hultén + Rödgröna rörans chefer åka till Sydafrika? Sist jag kollade i Samhällskunskapsboken och i våra Grundlagar är det Utrikesministeriet, UD, på Regeringsnivå som sköter Utrikesärenden! Det hade varit en sak om någon eller några Göteborgs Stads chefer följt med en svensk officiell delegation. Allt annat luktar och luktar illa!

För det tredje: Dags för Göteborgare att rösta ”med fötterna” dvs välja bort varenda en som likt småpåvar gör allt de kan för att försöka sätta sig själva på en gyllene tron ovanför vanligt folk. Dags att byta styre i Göteborg!

För det fjärde: För så vitt svenska kommunalpolitiker inte respekterar att Skattemedel inte är deras egna pengar att använda på det som Kommuner och Landsting enligt lag är skyldiga att göra för sina medborgare, Så är det dags att avskaffa Kommunala självbestämmanderätten.

Se även: Rödgröna sörjan sänker S och MP, Norah4you 23 november 2013
Rödgröna sörjan i Göteborg, Norah4you 17 februari 2013
I villande skogen de vallar, Norah4you 31 december 2012

Read Full Post »

i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 när de helt odemokratiska personer som uttalar sig diktatoriskt gick i skolan. Dvs politiker, journalister och andra, som med alla medel men utan giltiga argument försöker stoppa folkomröstning.

För enkelhets skull, jag är SO-lärare (från början systemprogrammerare) och läste Statskunskap redan på 70-talet, jag upprepar FÖR ENKELHETS SKULL vänligen börja med att lära in Regeringsformens första kapitel två första paragrafer:

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

OBSERVERA: Inte ens Kommunal självstyrelse gör det möjligt att bryta mot lagar eller att gå emot intentioner i lagar! Att som en del försöker få det till att lagen om lokal Folkomröstning inte borde funnits är helt uppåtväggarna idiotförklaring av person som kommer med sådana påståenden. Sverige är inte Kommunistiskt och inte Socialistiskt. I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar. Passar det inte någon politiker, så har vederbörande själv diskvalificerat sig och förklarat sig olämplig som representant för ett parti. OBSERVERA OCKSÅ: att när väl ett val är avslutat, så är det också så att de som vinner ett val har i sitt uppdrag att vara representant även för sina meningsmotståndare – vi har inte så odemokratiska förhållanden att t.ex. en röst avgör att 49,9% av folket inte skulle vara värda att lyssna på. Det är det som är en av de viktiga bitarna att komma ihåg om man vill leva i en demokratisk stat – Alla människor är lika värda och alla människors röster även ens meningsmotståndares måste få föras fram och inte tystas ner!

Regeringsformens 1 kap 2§

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhälletsamfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

OBSERVERA: Indirekt demokrati, vilket vi i Sverige har en variant av, innebär inte att de som väljs är valda att stå över alla andra människor eller att ens få behörighet att stå över andra människor – mellan val är de som är valda representanter för svenska folket – valda representanter och detta innebär i Sverige att de år 2013 precis som 1979 är SKYLDIGA att lyssna och inse att de endast är valda representanter – inte som i en kommunistisk eller socialistisk stat någon form av elit! GLÖM DE TANKEGÅNGARNA OM DU SOM VALD REPRESENTANT VILL VISA ATT DU FÖRSTÅR VAD DEMOKRATI INNEBÄR!

En folkomröstning kan få förödande konsekvenser, Göran Cars professor KTH på GP 19 maj 2013
Det är exakt det som är styrkan i en demokratisk stat: En demokratisk stat tillåter inte någon självutnämnd elit om än aldrig så vald att sätta sig på statens Grundlagar!

Se även: Ja sidan inte demokratisk, Norah4you 15 maj 2013

Read Full Post »

Det är skrämmande men helt i enlighet med Orwells 1984 att man på Aftonbladets ledarsida läser: Problemet är att nejsidan i frågan om trängselskatt inte respekterar demokratiska beslut Billtullskritik är bara populism, Anders Lindbergs ledarkrönika på Aftonbladets ledarsida 15 maj 2013
Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Men som jag sagt många gånger förr: Det är dumt att bevisa att man är dum och fullständigt okunnig! för det är det som Anders Lindberg lyckas bevisa. Trängselskatt/biltull har aldrig någonsin varit uppe i Kommunvalet i Göteborg, varken år 2006 eller 2010, som huvudfråga – INTE ENS DEN SK. Lösningen som kallas Västlänken har varit uppe som en huvudfråga i Kommunala valen! De som försöker sig på att påstå det är antingen dummare än dummast eller också försöker de skriva om historien efter sin egen önskan!

Inte ens så sent som under 2012 var den slutliga lösningen som de kommunala beslutsfattarna i fullmäktige röstade på efter att tjänstemän som visar exeptionell inkapacitet i och med att de förordar två rasrisker – tågtunnel i instabil lera som redan 1939 respektive återigen under 2010-talet visat sig vara precis så djup (53-90 meter djup) och lika farlig som SGI utmärkt såväl det området som Sjöstadområdet där tjänstemän och politiskt tillsatta nämnder med många icke demokratiskt valda ombud, dvs personer som inte ens stått på sitt partis röstlista i valet (Vilket krävs för att det skall kunna vara demokratiskt fattade beslut) försöker få verkligheten styrd efter sina egna önskningar om hur verkligheten skulle se ut.

Min egen far, död sedan 5 år, gjorde förra geologiska undersökningen. Jag har även pratat med geotekniker och VA-experter, grundvattenförändringarna samt skakningarna pga omläggning av spårvägen ut i lerområde helt bortsedda från av de sk. kommunala tjänstemannaspecialisterna. De inom kommunen som försökt varna utifrån Naturvetenskapliga forskningsresultat och mätningar har man helt försökt bortse från! Skrämmande odemokratiskt numera i Göteborg. Saken förbättras inte av att SGI(Statens geologiska institut) till skillnad från SGU (Statens Geologiska Undersökning) slutat sin undersökning av Götaälvdalen när de nått rödlistade området i närheten av där ny tänkt bro skall byggas……. Vore tacknämligt om politiker i Göteborg som är för Trängselskatt för att bekosta Västlänken skippade de tankarna efter att tagit till sig att de utan minsta tvekan kommer att bygga in faror för människoliv när de planerar tågtunnel och sjöstad på instabil lera. Vänligen börja med att se Skred, risker, SGU.se de har ännu inte blivit politiskt korrekta eller skrämnda till tystnad av de som vill bygga Babels torn över sitt eget minne!. Gå även in på SGU MapViewer tryck på nedre vänstra kartan över Göteborg och se med egna ögon hur bedrövligt tokigt jordarter inklusive lera är lokaliserade i verkligheten. Inte alls som i rödgröna drömmarna om hur Göteborg enligt deras drömmar skulle sett ut. Bygga för framtiden är en sak. Bygga med kända stora skredfaror är något helt annat när man har politiker och byggherrar som inte ens klarade av att påla ner till berggrund vid Gamla Ullevi!

Folkpartiets nej tjänar Göteborg, GP-s ledarsida 14 maj 2013
Inte nog med icke demokratiska beslut fram till dags datum. Nu försöker rödgröna röran att stoppa demokratiskt tillåten närvaro i fullmäktige när frågan diskuteras också Beskedet från Kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm (S) är minst sagt oväntat – vare sig GT eller andra medier kommer tillåtas att filma.

– Vi tillåter inte filmning, säger Lena Malm (S) ordförande i kommunfullmäktige till GT.

Hon fortsätter:

– Det är helt okej med stillbildskameror, det ska jag upplysa mötet om innan vi börjar.

Varför säger ni nej till rörliga bilder?

– Det är av platsbrist. Vi har ont om plats men det blir bättre när vi flyttat till den ombyggda rådhusrätten.

Men om vi tar rörliga bilder med vanliga stillbildskameror?

– Nej, det går inte för sig. Filmning är inte tillåten. Kommunen förbjuder medierna att filma, GT 15 maj 2013 Det är dags att upplysa samtliga fullmäktige och kommunstyrelseledamöter i Göteborg, speciellt de som tillhör Rödgröna röran att det inte är kommunistiskt eller socialistiskt styrelseskick som gäller i Göteborg samt att alla som försöker komma med liknande argumenteringar bevisar att de inte kunde det de borde ha lärt in för att ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap skulle få ge dem godkänt i 9:an. Tillåtet att vara dum, men förbaskat dumt av dem att bevisa att de är dumma!

Debatten en fråga om politisk trovärdighet, GT ledarsidan 15 maj 2013
C säger nej till Folkomröstning med oklara alternativ, GP debattsidan

Se även Trängselskatt inte valfråga 2010

Read Full Post »

De som på ledarsidor och debattsidor försöker få det till att trängselskatt var valfrågan 2010, de har helt och hållet stirrat sig blinda på det de sett och döva för det de inte hört vid sina egna kaffe-, lunch- och middagsbord!
För övrigt borde en och annan skaffa sig minnespiller – för de lappar som delades ut förra året 2012 innan det var fastställt var trängselskatten skulle tas ut hade inga trängselskattstationer på andra sidan Göta Älvbron eller på andra sidan Tingstadstunneln.

De som försöker komma ifrån den lagstiftade medborgerliga rättigheten att efter insamling av visst antal röster få begära lokalomröstning och få denna fastställd om inte två tredjedelar av fullmäktige röstar mot, de personerna borde per omgående få tenta av kursmålen för Samhällskunskap årskurs 9 skriftligt – med enbart förståelsefrågor. För en sak är säker, lärt in har de inte det de skall kunna om begreppet demokrati och de har inte täckning för minimikunskaper i Svenska Grundlagar!
Sverige avskaffade Adelns makträttigheter i och med den nya enkammarriksdagen och ersatte tydligen dem med självutnämnd nomenklatura som anser sig ha större rättigheter än vanliga medborgare!

Rödgrönt nej med ansvar, GP 5 maj 2013
Ansvar? Nej så långt ifrån hederligt ansvar som tänkas kan! Politiker och media må ha en åsikt – svenska folket är de som i landet och i våra kommuner är de som har rätten att avgöra! Indirekt demokrati innebär inte att ett parti fått carté blanche för alla tokiga och tokkiga ideér som respektive parti råkar ha med i sitt valmanifest. Utan att säga klart ut att det och det är VALFRÅGA – vilket aldrig förekommit i trängselskattfrågan – så är indirekt demokrati inte använd som våra Grundlagar säger att det OFFENTLIGA SKALL göra. Ordkunskap och ordförståelse brister…..

Därför säger vi nej till en folkomröstning, de Rödgröna på GP debatt 4 maj 2013

För övrigt är det märkligt att någon överhuvudtaget förespråkar tågtunnel i nutid. Det hade varit ett möjligt behov för 40 år sedan. Men redan när min egen far gjorde geotekniska undersökningarna under krigsåren var leran instabil hela vägen ner till grund som i området från planerade Hagastationen ut till älven varierar mellan 30-50 meter mycket instabil lera. Vilket geotekniker jag själv talat med när de gjorde undersökningarna berättade att fortfarande är fallet. För övrigt är hela området där den planerade tågtunneln samt sjöstaden tänks förläggas helt rödlistat på SGI:s kartor. VEM I KOMMUNEN HAR GODKÄNT ATT STRUNTA I GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR? Vill man ha ett mastodont Tuveras? För det är mycket stor risk för detta om man inte pålar ner till berggrund var 10 meter!

Däremot beslutar okunniga politiker och tjänstemän sig för att tillfälligt stoppa Marieholmstunneln…. en av de få områdena där det är lämpligt geotekniskt att bygga…… Snacka om att slösa med våra pengar på fel projekt och hålla hårt i penningpungen för andra! Marieholmstunneln stoppas tillfälligt, GP 4 maj 2013

Read Full Post »

Bestämmer Rödgrönaröran hur ALLA S-are i Göteborgs Kommunfullmäktige skall rösta i trängselskattfrågan?

3 majs tidningsartiklar ger en sådan bild. Först ut är GP:s artikel:
Socialdemokraterna i Göteborg våndas inför beslutet om folkomröstning eller inte. Trängselskatten delar ett parti som riskerar väljarflykt till Vägvalet och SD.
Frågan om folkomröstning eller inte är så känslig att partiföreträdare helst avstår att kommentera eller ta ställning offentligt. Det blir tydligt när GP pejlar läget i partiet på nivån under kommunstyrelsen – i facket och stadsdelarna. Närmare gräsrötterna där de privatekonomiska effekterna av trängselskatten blir störst.
– Det här kommer att diskuteras i fullmäktigegruppen. Jag avvaktar med åsikter. Det är så mycket som är uppe på bordet. Jag vill inte bestämma mig just nu.
Så säger Marianne Carlström, under många år riksdagsledamot för Socialdemokraterna och nu ordförande för partiets kvinnoklubb i Lundby på Hisingen.

Trängselskatten svår fråga för S, GP 3 maj
Läs noga – Det här kommer att diskuteras i fullmäktigegruppen. Jag avvaktar med åsikter. Det är så mycket som är uppe på bordet. Jag vill inte bestämma mig just nu.

Men samtidigt så är den Rödgröna röran i farten:
Att ta bort trängselskatten innebär i förlängningen att rösta bort 20–30 000 årsarbetstillfällen och statens stora bidrag till trafikinvesteringar i Göteborg. Notera att Stockholm och Malmö redan har fått sina trafikpaket. Utan paketet hotas Göteborgs möjligheter till stadsutveckling i stora delar av staden, luftkvaliteten i centrala staden och möjligheten att ta ett klimatansvar.
Därför säger vi nej till en folkomröstning, Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande, Kia Andreasson (MP) Kommunalråd och Mats Pilhem (V) på GP Debatt 4 maj 2013

De som är för trängselskatt brukar hävda att vi vanliga dödliga dvs vi som egentligen bestämmer här i Göteborg genom att rösta skulle haft 2 val att rösta mot Trängselskatten…… VISA VAR DET STOD ATT TRÄNGSELSKATT VAR UPPE TILL VAL SOM HUVUDFRÅGA NÄR VI VALDE KOMMUNALA POLITIKER DE VALEN!
Diktatorliknande fasoner har flera gånger visats av Rödgröna rörans damer, Anneli Hulthén (S) och Kia Andersson (MP)) utan hänsyn tagen till de verkliga konsekvenserna som gett och ger Göteborg avsevärt högre luftförorening i områden där det förut varit låg luftförorening samt där kostnaderna för de trafikomläggningar i form av rondeller och ökning av antalet cykelbanor på ställen där cykling sällan förekommit de senaste 15 åren (och inte ökat efter anläggandet) kostar mer än vad man får in på Trängselskatt under ett år. Då har alla andra kringkostnader för genomförandet av trafikomläggning, vilket inkluderar många bitar inklusive politikerkostnader och tryckkostnader utöver de man vanligen räknar med, ändå inte medräknats. Anneli Hulthén och Kia Andersson är inga matematiskt utbildade ekonomiska specialister, så är inte heller deras konsulter.

Det är dags att var enda kostnad som finns i samband med Trängselskatten kommer på bordet. Dvs från kostnaderna för nedlagd tid i olika nämnder och av olika tjänstemän till kostnaderna för varje enskilt avsnitt av trafikomläggningsarbetena och kostnad för konsulter, arbetskostnader och materialkostnader ner till varje enskilt A4 som tryckts och reklamkostnader inklusive självfallet de kostnader som finns redovisade (skall finnas redovisade) i varje enskilt inköp av personal och eller del av entreprenad (Offentlig Upphandling, EU-s konkurrensdirektiv).

Det är inga småsummor som Rödgröna rörans damer åstadkommit under de senaste 2-3 åren. Vi hade med största sannolikhet fått betydligt bättre vägunderhåll kostnadsmässigt utan samt även kunnat planera för markdisposition i samband med utökade verkligt långvariga arbetstillfällen för nyföretagande och ändå fått som minst 25 öre mindre i skatt. De sk. snillena är inga snillen och saknar kunskap i hur man räknar på helhetsbilder.

Anneli Hulthén vill inte att göteborgarna ska få folkomrösta om trängselskatten.
I en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag avfärdar den rödgröna majoriteten folkinitiativet.

Rödgröna: Nej till folkomröstning om trängselskatten, GT 4 maj 2013
En sak är säker. Du Anneli Hulthén har inte i Din CV utbildning och eller erfarenhet nog att syssla med det Du gör här! Du har inte i Din uppdragsbeskrivning som Kommunstyrelsens ordförande fått carté blanche för att uttala Dig om vad Göteborgare tycker eller för att sätta Dig på höga hästar. Du är i fel stad kunskapsmässigt för det och Dina visade kunskaper står inte högt i kurs annat än hos de egna medlemmarna!

Rödgröna säger nej till omröstning, SvD 4 maj 2013

Uppriktigt sagt: Anneli Hulthén har till dags dato inte visat sig tillhöra intelligensian i Göteborg – Ingen som tillhör den försöker sätta sig på demokratiska rättigheter och påstå sig veta bättre än vanligt folk!
Demokrati Anneli Hulthén innebär inte att av ett parti valda toppkrafter har bättre förstånd än vanligt folk. Det krävs att lyssna när det gäller att försöka vara demokratisk.

Read Full Post »

Older Posts »