Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kemikalieindustrin’

Bröstcancer är vanligare hos kvinnor som under lång tid ätit medicin mot högt blodtryck, visar en ny studie. Men ännu vet man inte vad sambandet beror på och läkare avråder därför starkt från att avstå från medicinen.
Bröstcancer kopplas till medicin mot högt blodtryck, SVT 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, DN 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, GP 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Aftonbladet 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Expressen 6 augusti 2013

Det är då för väl att jag själv inte har haft högt blodtryck (tvärt om väl lågt) så min bröstcancer som är bortopererad och inte fanns spår av i 1:a körteln eller vid datortopomografi går inte att skylla på detta. Men det är en intressant frågeställning eftersom jag senast nu när jag skulle ätit en lämplig medicin(inte cellgifter) absolut inte kan äta den för att läkemedelsföretaget har haft vänligheten att som tillsats använda 3 ämnen som jag sedan många år reagerar starkt allergiskt mot. Tillsats för vad då? Färgämne som är mycket farligt även i konstgjord form, vet om det sedan jag jobbade med det som farligt gods och kemikalie under några år på 70-talet, används som tillsats för att patienter inte skall ta fel tablett….. o.s.v.

Det börjar bli mer och mer vanligt att läkemedelsbolagen använder sig av bindmedel, färgämnen, cellulosa och t.o.m. i ett antal andra fall putsar tabletter med snäckskalspulver. Det sista som verkligen inte är lämpligt med tanke på att vi är många som är skaldjursastmatiker används inte i diskuterad läkemedelsgrupp, men är nog så allvarligt eftersom det sällan eller aldrig kommer utanför producentens produktblad. Ett tidigare fall jag tagit upp i bloggen var ett som farligt känt tillsatsmedel till vaccin. I nu det aktuella fallet blodtryckssäkande medicin finns det ett par av dessa produkter som inte borde finnas med utan att det fanns mer information till behandlande läkare.

dibasic calcium phosphate anhydrous dvs vattenfritt dibasiskt Kalciumfosfat. Ca3(PO4)2, den kemiska formeln, förekommer naturligt i mineralet Apatit men framställs för läkemedelsindustrin genom en process där kalcium och fosfatsyra ingår. För en frisk person torde det vara relativt ofarligt ämne annat än i koncentrerad form. I koncentrerad form om det kommer i mun, ögon, kan det vålla irritation och lättare svullnad.

Såväl kalcium som fosfat är i sig något som kroppen behöver. Främst kalcium för att förstärka skelettet. Men det är just det som är problematiken vid långvarig användning av kalciumfosfat. Det som i spårämnesdoser upp till dos fastställd genom serumanalys av blodet är till gagn för kroppen, kan enligt svåråtkomliga produktblad vålla rubbningar när det tillförs kroppen under längre tid. Speciellt gäller detta enligt biverkningsuppräkningar hos producent (vill inte hänga ut någon för det finns andra märkliga tillsatser till blodtrycksmedicin) de som är njursjuka.

Kalciumfosfat betraktas rent generellt som vävnadssaltet för blodbrist och gör om hänsyn tas till att det kan behövas flertal upprepade serumanalyser inte bara av kalcium- och fosfathalt i blodet utan även analys av hormon som bisköldskörtlarna producerar. Blir det obalans eller får någon som inte borde få kalciumfosfat ämnet som inte är det verksamma utan endast används som bindemedel i bl.a. blodtrycksmedicin.

Nu är det ändå där, i att kalciumfosfat å ena sidan kan betraktas som ”gott” sett ur synpunkten att det är vävnadssalt som kroppen behöver, som problemet kan uppkomma. Speciellt vanligt när det handlar om de som är njursjuka eller ligger inom riskzonen för njursjukdom alternativt rubbning av bisköldskörtlarnas funktion, som problemet finns. Det som kan hända i lindrigare fall är t.ex. anlagring av kalcium på ledytor. Vad man vet med säkerhet är att fosfat anrikas i fett- och muskelceller hos djur om fosfatmängden som djuret totalt får i sig överskrider den mängd som är lämplig för daglig dos. Således är det med säkerhet bevisat att fosfat kan anrikas hos djur. Det som förvånar mig när jag gått ut och djupkontrollerat är att jag inte kan hitta en enda vetenskaplig studie där dels detta kontrollerats vad gäller människa dels toxiditeten vid rubbning i kalcium och fosfathalt i blodet….

Så förvånansvärt? Inte. Vad består kvinnobrösten av? Rätta mig gärna om jag har fel, men jag har fått lära mig att det är mycket fett- och muskelceller. Om då hormonbalans tillkommer pga att man inte kollat serumhalter i blodet, så låter det för mig som inte är medicinare men lyssnat på när medicinare diskuterat förändrade hormonbalanser och cancerrisker i varje fall som en ganska stor riskfaktor.
Det är alldeles för många tillsatser och bindemedel till i och för sig viktiga och kontrollerade verksamma ämnen i läkemedel. Frågan är när vi får se ordentlig forskning på dessa tillsatser och bindemedel?

Read Full Post »

Bisfenolförbud vore på tiden. Jag håller helt med Lena Ek (C) och Roger Tiefensee (C) i deras debattartikel 1 februari 2013 på SvD debatt. Vi tar strid i EU om förbud mot bisfenol, miljöminister Lena Ek (C) och Roger Tiefensee (C), miljöpolitisk talesperson på SvD Brännpunkt 1 februari 2013

Redan när jag själv arbetade på stort kemiföretags orderavdelning på 70-talet gick det i produktbladen att läsa allt det som flertalet forskare säger sig kommit fram till idag. Då visste producenterna detta redan för över 30 år sedan! Så det vore på tiden att politiker runt om i EU ställde kravet som Lena Ek och Roger Tiefensee ställer om förbud.
C strider för bisfenolförbud, GP 1 februari 2013
Lena Ek vill förbjuda Bisfenol, sverigesradio.se 1 februari 2013
C strider för bisfenolförbud, Metro 1 februari 2013

Kanske borde tillägga en sak som inte kommit fram i debatten….. en av de faror som producenterna kände till redan på slutet av 1970-talet var att bisfenol kan anrikas så att det påverkar den manliga möjligheten att bli pappa…. Det har redan påverkat en del djurarter…

Utdrag ur tidigare blogginlägg: Det stod som sagt på produktbladen för råvaran. Har plockat fram ett av dessa som så sent som härom månaden fanns på nätet. Samma varningar som jag mindes fanns på produktbladet och då inte bara för Bisfenol A. Varningar för att användas till plast för livsmedel. ­Ftalater som ingår som mjukgörare och möjliggör att vi t.ex. kan använda plastfilm i våra hushåll stod med som extra farliga för påverkan på ett antal organ i kroppen. Bl.a. avseende fertiliteten. Använder sedan 1978 själv plastfilm enbart i undantagsfall och då aldrig för annat än över natt skydd för livsmedel. Om inte Kemikalieinspektionen, som påstår att det inte är bevisat att de är farliga, så bör de per omgående gå till sitt eget arkiv för jag vet om, eftersom jag själv var den som fick skicka produktblad på begäran under de två år jag arbetade med import och utleverans till kund av bl.a. dessa produkter, och se i det de borde sparat från 1978-80. Där står det i klartext att dessa mjukmedel INTE får komma i kontakt med uppvärmd mat och att några av dessa aldrig får användas inom livsmedelsindustrin eller som numera sker vid reparationer av vattenledningssystem.

Dessa produktblad hade Kemikalieinspektionen inte bara kännedom om utan använde sig av när de varnade folk som bodde i vindriktningen vid den stora Luxorbranden i Motala 1976. De hänvisade även till dem när de ringde in min egen far som hade högsta ansvar för Luft- och Vattenföroreningar från hans semester för att rätta beslut skulle tas vid eftersläckningar m.m. så att inte produkterna kom ut i vattendragen! Att påstå att de inte vet farorna säger tyvärr mer om hur lite nutidens skolor lärt de som utbildar sig i t.ex. kemi och hälsovård att ta till sig gammal kunskap! Fanns även skrivningar om det i utredningarna och SOU till de första lagtexterna från 1973 och framåt avseende hälso- och miljöfarliga produkter! Det var känt redan 1978, Norah4you 22 juli 2012

Miljöministern vill fasa ut Bisfenol A, SvD 2 februari 2013

Read Full Post »

när jag började jobba på större kemikalieföretags orderavdelning med import och distribution av plastråvara samt kemikalier till industrin, att de plaster som kan användas till att forma produkter ur vilka vi skall dricka och äta är farliga om man värmer upp plasten, t.ex. om man värmer upp en plastflaska med barnvälling i kokande vatten så blir plasten för varm, eller om man använde plast till förvaring av sura produkter. Det stod i klartext på de produktblad jag hade framme varje gång, och flera gånger dagligen, jag skulle beställa för kunds räkning. Vad som är och var värre, är att det var vissa färgämnen som var speciellt farliga. Så farliga att man aldrig någonsin skulle dricka t.ex. varmt kaffe eller ens fil i dem. Gult var ett av färgämnena.

Det stod som sagt på produktbladen för råvaran. Har plockat fram ett av dessa som så sent som härom månaden fanns på nätet. Samma varningar som jag mindes fanns på produktbladet och då inte bara för Bisfenol A. Varningar för att användas till plast för livsmedel. ­Ftalater som ingår som mjukgörare och möjliggör att vi t.ex. kan använda plastfilm i våra hushåll stod med som extra farliga för påverkan på ett antal organ i kroppen. Bl.a. avseende fertiliteten. Använder sedan 1978 själv plastfilm enbart i undantagsfall och då aldrig för annat än över natt skydd för livsmedel. Om inte Kemikalieinspektionen, som påstår att det inte är bevisat att de är farliga, så bör de per omgående gå till sitt eget arkiv för jag vet om, eftersom jag själv var den som fick skicka produktblad på begäran under de två år jag arbetade med import och utleverans till kund av bl.a. dessa produkter, och se i det de borde sparat från 1978-80. Där står det i klartext att dessa mjukmedel INTE får komma i kontakt med uppvärmd mat och att några av dessa aldrig får användas inom livsmedelsindustrin eller som numera sker vid reparationer av vattenledningssystem.

Dessa produktblad hade Kemikalieinspektionen inte bara kännedom om utan använde sig av när de varnade folk som bodde i vindriktningen vid den stora Luxorbranden i Motala 1976. De hänvisade även till dem när de ringde in min egen far som hade högsta ansvar för Luft- och Vattenföroreningar från hans semester för att rätta beslut skulle tas vid eftersläckningar m.m. så att inte produkterna kom ut i vattendragen! Att påstå att de inte vet farorna säger tyvärr mer om hur lite nutidens skolor lärt de som utbildar sig i t.ex. kemi och hälsovård att ta till sig gammal kunskap! Fanns även skrivningar om det i utredningarna och SOU till de första lagtexterna från 1973 och framåt avseende hälso- och miljöfarliga produkter!

Barn förgiftas av sin hemmiljö, Aftonbladet 22 juli 2012

Nu är inte ovanstående exempel på de värsta farorna för småbarn och i förlängningen djur och vuxna människor. Det som alla borde känna till men tyvärr inte upplyses om är att de plastgolv vi har i våra hem släpper ut en hel del av de farliga ämnena speciellt om man inte tänker på att de aldrig någonsin skall se kemikalier i vattnet som används för att tvätta golven. Hur många har t.ex. kännedom om att man direkt måste skölja av noga och torka mellan gångerna när man använt klorin på plastgolv?

Read Full Post »