Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘KD’

Det är viktigt inte bara för Kristdemokraterna, inte bara för Alliansen utan också för hela Sverige att politiker i ledande ställning gör klart att de förstått och lyssnat på vad väljarna önskar. I EMU-fallet är det mycket klart och glädjande besked som stärker tilltron som minst för Kristdemokraternas demokratisyn när Göran Hägglund sa: – Representanter för kommissionen målar nu entusiastiskt upp ett Europas förenta stater. Gemensam finanspolitik och beskattning. Nya steg, ytterligare centralisering ses som svar på Europas problem. Jag måste erkänna att jag blir orolig, sade Hägglund.

– Centrala institutioner har velat överta alltfler beslutsområden från medlemsstaterna, till den överstatliga nivån. Och maktcentralisterna tycks använda krisen som förevändning för den agenda som de har haft länge, sade han också.

”Kan bli startskott”
Hägglund sågade en gemensam finanspolitik inom EU och vill inte heller att unionen ska få beskattningsrätt.

Att Sverige blir medlem i EMU tycker han inte är aktuellt på väldigt länge.

– Jag önskar att utvecklingen hade varit en annan, men för min blir slutsatsen att ett svenskt deltagande i euron är bortom meningsfull diskussion för överskådlig framtid, sade Göran Hägglund. Hägglund varnar – är orolig för EU, Expressen 25 januari 2013

Det är beklämmande att en erfaren politiker som Alf Svensson inte vågar stå upp och erkänna att svenska folket röstade NEJ till EMU och Euro. Det var nog med EU-s påtryckningar för att tvinga fram ett slutligt ja vid omröstning t.ex. på Irland!
– När Göran Hägglund, som är så ung, säger att Sverige inte ska gå med i EMU inom överskådlig framtid blir jag lite bekymrad. Hade jag sagt det hade det varit mindre bekymmersamt. Jag vet inte vad han menar, men jag är tämligen säker på att resonemang om EMU kommer föras i Sverige under både hans och min livstid, säger Alf Svensson. Alf Svenssons skarpa kritik mot utspelet, Expressen 26 januari 2013 OM EMU skulle införas i Sverige, så är varken EU eller Sverige längre demokratiska för det är svenska folket inte politiker på nationell eller övernationell nivå som bestämmer så länge vi har våra nuvarande Grundlagar! Och demokrati är viktigare än principfrågor utifrån politikers önskemål!

Alf Svenssons skarpa kritik mot utspelet, umenytt.se 26 januari 2013
Göran Hägglund: Medlemskap i EMU är uteslutet, Sveriges Radio 25 januari 2013
Tomas Ramberg: ”Hägglund bryter ett tabu”, Sveriges Radio 25 januari 2013
Hägglund: Euron borta från kartan, GP 26 januari 2013
Hägglund vill ha en EU-kritisk debatt, DN 25 januari 2013
Göran Hägglund utesluter svensk Euro, Di.se 25 januari 2013 Andra partiledare borde också börja lyssna på sin väljarkår. Få partier som har majoritetsstöd i sina led för Euro……

Som Maria Ludvigsson skriver i SvD: Helt okej att skryta en smula Hägglund, SvD Ledarsidan 26 januari 2013

Read Full Post »

När jag var liten, på 1950-talet, var de flesta mammor hemma. Det fanns barnflickor eller äldre släktingar som fanns för de barn där mammorna av ett eller annat skäl arbetade. Det fanns lekis, hel eller halvdag sista året innan man började skolan. Så började socialdemokraterna, för de var ju de som var vid makten, ta till sig paret Myrdals idéer att barn mådde bäst tillsammans med andra barn som självfallet mådde bäst av att få lära sig vad som var rätt och fel från pedagoger. Följden blev att sambeskattningen som möjliggjort för många även med lägre inkomster att låta någon, för det mesta frun men redan då fanns det undantag, vara med barnen de åren som fanns innan barnen började skolan.

Jag är också pedagog även om jag pga skador i båda knäna o båda fötterna fått ständig värk och artros där samt där jag sitter(längst ner på ländryggen) som gör att jag inte kan jobba längre. Jag har alltså läst barn och ungdomars utveckling. Långt tidigare läste jag sociologi m.m. men socialpsykologin lärde också ut en hel del om barn och ungdomars utveckling. Inte många uppgifter som stämmer med de som numera kommer från de som påstår att pedagoger leder till bättre socialutveckling för alla barn än om de är hemma med någon förälder.

Om vi vuxna med bibehållet förtroende från våra uppväxande barns sida, så måste alla som diskuterar frågan ha klart för sig att det är stor skillnad mellan ett barn under 2 år och ett barn som är 4-5. Att påstå att alla barn skulle må bra av att slitas upp klockan 6.00 – 7.00 på morgonen, vilket är det vanliga speciellt för ensamma föräldrar som inte har något alternativ annat än att jobba på de tider som arbetsmarknaden erbjuder vilket antingen är från tidiga mornar eller från eftermiddag till sen kväll, kanske ända till 21.00 – 22.00 som många inom vården och servicenäring, för att inte tala om de som kör buss, spårvagn, taxi, utryckningsfordon, jobbar som väktare eller ordningsvakter eller inom restaurangnäringen som har ännu tokigare arbetstider som föräldrar som jobbat inom ett yrke har svårt att ens få kommunal barnomsorg för om de själva vill/behöver.

Missförstå mig inte. Jag har historia som huvudämne (SO 4-9) och jag vet att situationen var annorlunda förr. Före industrialiseringen och långt in på 1950-talet bodde den äldre generationen ofta nära sina barn och kunde om de ville, vilket de på den tiden ofta ville (det handlade ju inte om att förverkliga sig själv på den tiden) hjälpa till. I bondesamhället hjälpte hela familjen till. Så har det varit in i våra dagar på 2000-talet på landsbygd, glesbygd och i kustsamhällen där man mer varit inställda på att göra det bästa av det man har möjlighet att få än att skaffa dyra bilar, märkeskläder och åka på fantastiska utlandsresor. Vilket långt ifrån alla som bott i områden där detta är och de senaste 30 åren varit vanligt haft råd med. Vilket i sig utgör ett problem som jag inte tänker diskutera här. Vi kan aldrig ta med oss det vi samlat på oss när vi går.

Jag vet också att i äldre tider var det ofta kvinnorna som fick ta det stora ansvaret. Detta gällde på Vikingatiden, under Medeltidens krig och ända fram till industrialiseringen. Kvinnorna fick inte bara ta hemansvaret utan jobba på åkrar eller i familjens egna verksamhet, vilken den än var. På 1400-talet i Paris fanns det många änkor som arbetade vidare med mannens yrke i hans verkstad. (Fick läsa in ett antal vetenskapliga verk på franska och gå upp i som särskild kurs innan jag skrev D-uppsatsen i Historia). Det var innan kyrkan och staten kom på att änkan skulle ‘konserveras’. Under 1800-talet blev det större skillnad i stor del av samhället på kvinnor som var tvungna att arbeta oavsett om de var statare, pigor eller annat än de som ‘hade råd att inte arbeta’. Det var inte förrän Andra Världskriget som kvinnors möjlighet att få jobb ökade, vilket var bra för de som så önskade. Hemarbetet är ett heltidsarbete så de som ser ner på kvinnor/män som är hemma borde byta jobb med sin fru/man en månad speciellt om de har mer än ett barn. Samhället behöver barn och barnen skall må bra.

Alla barn mår inte bäst hemma. Det är sant. Alla barn mår heller inte bäst på dagis. Varför dagmammorna och barnflickorna försvann kan vi diskutera. Det är också en politisk fråga. En bland många som rör barn och vuxna som vill/är tvugna att jobba heltid för att försörja familjen som idag kan se ut på många sätt men ofta tyvärr bara har en vuxen förälder hemmaboende åt gången.

Jag har tidigare skrivit en hel del om curlingföräldrar. Talar varje dag med ungdomar som efterlyser föräldrar som har tid att sitta ner med dem och lyssna när de unga behöver prata. Jag hör att många aldrig någonsin annat än på semestrar och en och annan helg får äta frukost än mindre kvällsmat med sin/sina förälder/föräldrar och att många därför slarvar med maten. Vilket skolorna i Sverige uppmärksammat tack och lov så att många skolor, kommunala och privata, erbjuder frukostmöjlighet tidigt på morgonen.

Jag har full förståelse för att det finns föräldrar som vill arbeta. Men jag har inte förståelse för de bland dessa som inte på grund av ‘härtill är jag nödd och tvungen’ glömmer bort att förälder är man hela livet. Och som förälder är man huvudansvarig moraliskt, etiskt och juridiskt för att ens barn får en så god uppfostran att de från tidiga år lär sig vad som är rätt och fel av sina föräldrar.

Alla föräldrar är inte bra föräldrar. Tyvärr för de som förespråkar dagis vid tidiga åldrar är inte alla dagis det heller. Jag ser dagligen ett dåligt och varje vecka flera gånger exempel på bra dagis. Det dåliga ligger tvärs över en parkeringsplats sett från mitt köksfönster. Jag har bott här i mer än 13 år och igår var det andra gången under dessa år som jag såg en vuxen pedagog(?) med småbarn på kortsidan där ungarna drar sig till för att busa bråka och försöka klättra över staketet. Inte bara jag utan flera i området har mer än en gång under åren tvingats ringa högre upp i herarkin för att få personalen att vara med barnen i stället för att stå och röka i andra hörnet eller sitta och prata mitt på en gård utan att ens bry sig om att leka med barnen en enda gång. Det går alltså inte att påstå att dagis är bättre för alla barn. Utopi är den teorin. Verkligheten en annan.

Jag är moderat men skulle gärna se att Vänsterns 6 timmars arbetsdag, som jag inte tror att samhället ekonomiskt inom överskådlig tid har råd med för alla, skulle vara en laglig rättighet för småbarnsföräldrar som så önskar att få. För att detta skall gynna samhället sett på längre sikt i form av att föräldrar och barn får möjlighet att vara med varandra, så vore det som jag ser det bra om vi tillsammans med en sådan lag fick en lag om att föräldrarna skulle få mer pensionspoäng än vad de kan få idag under den tiden.

Jag ser samtidigt att det finns ett behov av att stimulera de som önskar fler barn, för samhället kommer att behöva fler som växer upp till trygga människor, att få någon form av vårdbidrag de första två åren. Förstår Kristdemokraternas önskemål om obligatorisk vårdnadsbidrag av eget barn. Men förstår inte att ersättningen skall utgå från antalet barn om man inte i stället gjorde det möjligt att föräldrarna fick bestämma vem av föräldrarna som fick dra av för flera barn. Tycker i och för sig att 3000 kr är rimligt oavsett antalet barn. För en sak är säker. Räknar man på vad det kostar i form av merkostnader, kläder, resor, mat, dagisavgifter o.s.v. krävs det att föräldrar som har två barn båda jobbar heltid eller den som jobbar minst jobbar 75% för att det efter skatt minus ökade kostnader skall vara lönsamt att jobba.

Så kommer vi till en fråga jag lyfte däruppe. Sambeskattning eller ej. I många länder finns det idag möjlighet att välja. Men som sagt ensamföräldrar har inget val. Många av dem har heller inget val annat än dyra privata lösningar i väntan på dagis som antingen är kommunalt, kooperativt eller privat. Hur man löser den frågan till barnens bästa är för mig fortfarande en gåta.

KD bäddar för hemmafrudebatt, GP ledarsidan 2 februari 2012
Familjerna ska få fler verktyg, SvD Opinion 1 februari 2012

Det är skrämmande att jämnställdhetsministern Nyamko Sabuni (FP) påstår: ” Vi lever i global värld under stor internationell konkurrens. Konkurrensen handlar inte längre om vilka naturtillgångar ett land har, utan om vilken kunskap dess folk besitter. Att lägga fram en familjepolitik som innebär att barn ges färre möjligheter att börja sitt lärande i tid och att föräldrarna ska bli betalda för att inte arbeta skadar inte bara Sverige som land utan skapar också färre möjligheter för enskilda människor. ”Fler händer i vården och omsorgen” brukar det heta, inte minst från KD. Men hur får vi då resurser till det om människor ska vara hemma med bidrag för att ta hand om sina barn upp till sex års ålder”
KD:s förslag är verklighetsfrånvända, SvD Brännpunkt 1 januari 2012 utan att Sabuni själv inser att de argument hon använder sig av oavsett om de är giltiga eller ej inte tar hänsyn till barnets behov utan mer till samhällets!

Tillägg 11.40 Ann-Charlotte Marteus: Smaklöst och reaktionärt KD, Expressens ledarsida 2 februari 2012 Ann-Charlotte Marteus står själv för det smaklösa. Något måste väl ändå hänt när det gäller vem som i en familj skall sätta av den för ett barn betydelsefulla tiden att få vara hemma med föräldrar sedan 1950-talet. För övrigt så var min mamma hemma med mig och min syster, men det var min far som från det att vi bodde i Utby och fram till några månader före sin död i nästan 93 års ålder var den som dammsög, dammade och alltid diskade när han själv varit med och ätit. Det har inte med kön att göra vem som är bäst lämpad för det ena och det andra. Inte heller har det med kön att göra vem som tjänar mest i ett förhållande med barn eller vem som helst stannar hemma. Reaktionärt är att hävda rätten till självförverkligande och samtidigt tro att detta innebär att ställa upp på barnets/barnens villkor och för deras bästa.

Read Full Post »

Göran Hägglund!
Det var synd att ni inom KD har haft denna strid men viktigt att du som står för att bjuda in i stället för att skilja ut vann striden.

Sedan vill jag sent om sider men ändå tacka dig för de gånger du snabbt svarat på frågor eller svarat att du varit beredd att se på de problem jag själv stött på eller sett inom det område som Socialdepartementet täcker. Det är guld värt med politiker som bryr sig om att lyssna och visa att de tar till sig det som vanliga människor i verkligheten för fram.

Hägglund red ut stormen i KD, GP 28 januari 2012 Detta var mycket viktigt för Alliansen och vi väljare som stöder något av Alliansens partier!
Göran Hägglund får fortsatt förtroende, Expressen 28 januari 2012
Ett välkammat och försiktigt parti, Analys KD i SvD 28 januari 2012
Hägglund sitter kvar, SvD 28 januari 2012
Hägglund gick segrande ur striden, DN 28 januari 2012
Hägglund fortsätter som KD:s partiledare, Aftonbladet 28 januari 2012
Tufft för Hägglund ena splittrat KD, Aftonbladet 28 januari 2012 Det är det säkert. Men Hägglund har förutsättningarna. Vill någon inte ta den uträckta handen för att personen själv inte accepterar att det som det handlar om för alla som kallar sig kristna är att bjuda in, så kan varken Hägglund eller någon annan göra så mycket åt det. Däremot finns det nu större förutsättningar att andra som är kristna eller som utan att vara troende kristna sympatiserar med KD:s partiprogram att tar KD under övervägande. Ett KD som vågat ta steget in i 2000-talet på gott och ont. Precis som det skall vara.

Än en gång Grattis!

Tillägg 29 januari 2012 KD på fastare mark, GP Ledarsidan 28 januari 2012

Read Full Post »

de moralkonservativa kristna som står bakom Odells kandidatur har glömt bort allt vad Jesus sade om grandet och bjälken; att han körde ut månglarna ur templet, att han inte såg ned på en människa för vad den varit eller var den kom ifrån och att Jesus predikade Kärlekens inte splitets budskap.

Det är också märkligt att grupperna runt Livets ord och andra moralkonservativa kristna till dags datum inte en enda gång presenterat ett giltigt teologiskt argument som bygger på Nya Testamentet men gärna hänvisar till Gamla Testamentet. Gamla Testamentet som vi kristna delar med Judar och Muslimer men gett olika namn.

Själv är jag ett sk. Guds Barnbarn. Farfar Fritiof Jönsson Sannäs var utöver kommunalpolitiker, förman för stenhuggeri som redan runt förra sekelskiftet följde med båtar som levererade sten till Bryssel, Paris och Amsterdam, också söndagsskollärare i Svenska Missionsförsamlingen. På 1950-talets mitt lärde farfar mig en av de viktigaste sakerna jag lärt mig: Det finns många vägar till Gud. Ingen kan säga att han vet vilken den rätta vägen är för någon annan än sig själv. Vi är bara människor.

I söndagsskolan sjöng vi: Vit och röd och gul och svart gör det samma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord.
Det var aldrig någonsin någon av mina söndagsskollärare eller kristendomslärare, ja vi hade kristendomslektioner inte religion, som såg ner på andra kristna eller troende på andra religioner. Däremot var det ofta vi fick höra om grandet och bjälken samt utifrån den ålder vi själva var resonera omkring detta för att vi skulle förstå att vi som människor inte äger rätten att sätta oss till doms vad som är riktig kristendom. Att det handlade om hur man levde inte hur man ansåg att andra levde.

Runt 1960 var vår familj på besök hos pappas kusin Bengt Jönsson, pastor för Örebromissionen i en församling nära sjön Sommen mellan Östergötland och Småland. Pappas kusin berättade om skillnaden mellan de kristna som vågar tro utan synliga jordiska bevis och de som kräver bevis att de tror rätt i form av hälsa, rikedom och positioner i samhället. De förra jämförde han med de som tar på en sko för att den passar, för att de kan fylla ut den. De senare med de som försöker tvinga skon (tron) på sin fot även om den inte passar för att visa att just de var de som trodde rätt.

Tisdagen före påskveckan 1967 låg jag i hög feber. Så hög att man inte skall överleva. Det var eftermiddagen innan jag lades in på Infektionskliniken. Jag var på väg bort. Det enda som höll mig kvar var känsel i några fingrar samt en exeptionell hörsel. Sedan var jag ute på ängen. Kände vinden och doften av gräs, vår och sommar. Längre bort på ängen såg jag en människa födas. Samtidigt hörde jag sju stämmor som följde människans liv. De steg och sjönk och var underbart vackra. När människan dog så fick jag veta att det var mitt liv samtidigt som tre stämmor steg och fyra sjönk till jorden. Jag var tillbaka i min kropp, dvs inte riktigt. Jag satt upp fast kroppen låg ner så under ansträngning fick jag lägga mig ner i mig själv. Innan jag kom tillbaka till de få fingrar och hörsel jag hade kontakt med fick jag veta mina uppgifter. Vad det var tänkt att jag skulle göra här i livet. En av de tre uppgifterna fullföljer jag här som jag då fick veta att jag jag var tänkt att berätta när tiden var den rätta. Valet att göra det är dock mitt val som människa. Vi har alltid ett val att lyssna på Gud eller välja att inte göra det.

Gud ger inte vad vi ber om. Han ger vad vi behöver. Kristendomen är Kärlekens inte splitets religion. Det handlar inte om vem som tror bäst eller mest rätt. Det handlar om att leva med Kärleksbudskapet för ögonen. Inte döma. Vi är bara människor.

Det var det ena. Det andra är att detta att vi är människor är viktigt att komma ihåg. Lika viktigt som att komma ihåg att det finns mer än ett parti som har troende kristna i sin väljarskader. Det är lika viktigt att komma ihåg att för att ett parti grundats av kristna, även Folkpartiet har den bakgrunden, så är det skillnad på religion och partipolitik. Det förra är ett förhållningssätt vi har att göra vårt bästa att själva, inte pådyvla andra, att leva upp till. Det senare är att låta det budskapet leva i den tid som råder och utifrån de kulturella, etiska och urbana förändringar som sker.

KD-ledaren stärkte sin ställning, GP 27 januari 2012
Hägglund:”Så här kan vi inte ha det”, Expressen 27 januari 2012
Mycket skiljer kandidaterna åt, DN 28 januari 2012
Ja så är det. Medan Göran Hägglund står för det mänskliga förhållningssättet sätter Odell sin och de sinas tolkning av Bibeln före allt annat och glömmer bort att vi alla är människor och att vi lever i vår tid inte någon gång för länge sedan.

Tillägg 09.02 KD-ledaren stärkte sin ställning, di.se 27 januari 2012

Read Full Post »

ta ifrån regionerna hälso- och sjukvårdsansvar. Innan skattepengar ytterligare göder administration och sjukvårdspolitiker men kramar ur förutsättningarna för att sjukhus och vårdhem skall kunna ha råd med fler vårdplatser, så är det svårt att se hur det skall vara möjligt att både tillgodose behovet av fler vårdplatser, inte färre som de började bli under Göran Perssons tid vid makten, och behovet av att kunna ge vårdpersonal, läkare, sköterskor, specialistsköterskor och undersköterskor i första hand, men också städare och vaktmästare den lön för gjort arbete som de borde fått för länge sedan. Dvs. en lön satt i förhållande till att det är de som står för arbetet inom hälso- och sjukvård samt den vidareutbildning som utifrån varje vårdenhets eget behov behövs för att öka tryggheten för såväl personal som patienter.

Som jag tidigare skrivit: ”Att ett uppräknat exempel ger en biträdande sjukhusdirektör vid Skånes Universitetssjukhus 34.500 kr mer PER MÅNAD i lön, är direkt stötande i sig. En sjuksköterska med specialistutbildning har inte en chans att ens efter 20 år komma upp i en lön som motsvarar 21% dvs 34.500 kr/månad. Det är frågan om en sjukhusdirektör, administrativ personal och politiker ens vore värda det dubbla beloppet, dvs 69.000 kr/månad. Fantasilöner hör inte hemma inom offentlig verksamhet och visar bara på avsaknad av kunskap och egoism hos den och de som lever på intäkter från andras skatter och avgifter!Regeringsformen 1 kap 2§ – modell Skåne, Norah4you 31 juli 2010 Dvs. Pengarna skall ut i verksamheten inte slösas på administration.

Sedan är det också så att alla måste bo någonstans och kunna ha råd att äta. ”På sikt borde samtliga svenskar som har en månadsinkomst under 12.000 kr slippa betala skatt. Första steget borde enligt mitt förmenande vara att pensionärer som har under 10.000 kr/månad i pension (oavsett om de får eller inte får bostadsbidrag härutöver. Om de har borde de få ha samma bostadsbidrag kvar under 2011) bör som föregångare få skattefrihet. Enklast tänkbara lösning är att alla pensionärer får göra ett avdrag på som mest 120.000 kr/år upp till 120.000/år i pension. Slå två flugor i en smäll, Norah4you 30 juli 2010 Dvs först bör pensionärerna vara de som detta skatteavdrag. På sikt bör även andra som har inkomst under 12.000 kr/månad få rätten att göra skatteavdrag upp till 120.000 kr/år.

KD vill se fler vårdplatser, GP 31 juli 2010
KD vill sänka pensionärsskatt mer, SvD 31 juli 2010
KD vill satsa på de äldre, DN 31 juli 2010

På ledarsida skriver DN:s ledarredaktion: ” boken ”Den sjuka vården” (Ekerlids förlag) av Monica Renstig med flera, finns de svarta siffrorna. Sjukhusläkarna tar emot 2,17 patienter per dag och det är en siffra som stadigt sjunkit. Mindre än en femtedel av arbetstiden ägnas åt direkt patientarbete, fyra femtedelar således åt annat.

Så här kan det inte fortsätta. För att ta hand om en allt äldre och allt sjukare befolkning kommer vi att behöva varenda tänkbar skattekrona.Var är doktorn, DN ledarsidan 1 aug 2010 Så ytterligare en sak måste ses över: HUR ser organisationen ut på sjukhusen och VAD gör läkarna på den tiden de inte träffar patienter. Alla läkare kan väl inte undervisa blivande läkare eller ha kompledigt för bakjour?

Read Full Post »

att socialdemokraterna med paret Myrdal i spetsen förespråkade att barnen skulle börja i det vi senare kallade dagis. Gärna så tidigt som möjligt. För att säkerställa att så skedde, så ändrades skattelagstiftningen. I stället för att ett par kunde få skatta tillsammans, så skulle var och en skatta för sig. Vilket ledde till att det inte längre var lika lönsamt att ha mamma hemma när barnen var små.

Jo jag vet. På 70-talet skulle ju bara ‘alla’ kvinnor förverkliga sig själva. Kvinnor kan, vill och törs skreks det från scenerna. Och nog kan kvinnor, det är inte där problemet låg eller ligger. För på 30-40 år har inte mycket hänt. Annat än att barnen drabbats i dubbel bemärkelse. Först skall de jagas upp tidigt på morgonen. En del av dem hinner knappt få i sig frukost och absolut inte frukost i lugn och ro.

Finns inte mycket val speciellt inte för ensamma mammor. Där håller jag gärna med. Har själv varit ensam mamma efter skilsmässa. Men inte mår barn som jagas upp innan de sovit färdigt, som hastas till dagis av jäktade föräldrar för att redan som 1 åringar umgås i stora barngrupper, dagmammorna lyckades ju många svenska kommuner näst intill utrota ur möjligheternas vokabulär under 1990-talet, inte mår dessa små bra av att år ut och år in stressas till dagis, hem, till aktiviteter, sedan till fritids innan skolan och efter skolan, barn vars föräldrar talar om kvalitétstid men där föräldrarna ofta klagar på läxorna i skolan eftersom föräldrarna inte lärt sig att ta sig tid med sina barn utan att jaga efter nya upplevelser, träning eller annat. Barn som inte ens får rätten att sitta och ha långtråkigt utan som alltid måste matas för att de inte skall bli ledsna. Hur i hela fridens namn kan barnen bli annat än stressade då?

För att inte tala om allt curlande, jämnande av vägen för att de små som blir större skall få det så bra som möjligt och inte behöva råka ut för mer problem än absolut nödvändigt….

Dessa barn, de flesta barn, nästan alla barn eller är det alla? Därom råder ingen konsensus, dock har de lärt sig att det lönar sig att skrika och gapa högt, högst, dessa barn kommer till ett klassrum där en del redan kan läsa lika bra som de bör göra i 3:an och 4:an medan andra knappt kan stava sig genom texten. Alla skall läsa samma, helst inte avvika. En del kan räkna multiplikationstabellen och andra kan inte mer än siffrorna….. vad händer? Mer än ett av barnen i varje klass blir frustrerade och stressade över att inte få fortsätta utveckla sina starka sidor. För alla skall göra samma sak, inte gå före och helst inte komma efter. Stressade redan från tidiga mornar som 1-åringar kommer barnen när de väl är skolmogna, skolmogna? varierar i ålder…., att möta nya oväntade hinder. Hinder de aldrig hört talas om än mindre förstår. Några blir utåtagerande, andra blir de tysta flickorna som lär sig utantill för att kunna komma ihåg, vare sig de förstått det de lärt sig läsa in eller ej, andra blir de stökiga killarna allt för att synas och märkas för deras intelligens stimuleras tyvärr dåligt i en grundskola där alla barn i samma ålder förutsätts utvecklas lika.

Psykologer larmar om stress hos barn, GP 3 juli 2010
Varning för stress hos barn, Östran 3 juli 2010

Tillägg 4 juli 09.47 Det kan hända att Kristdemokraternas partistämma som understödda av Kristdemokraternas ungdomar röstat för ”Partiet vill nämligen utreda frivillig sambeskattning för gifta par, något som avskaffades i Sverige redan 1972 med motiveringen att det var en kvinnofällaKD utred sambeskattning igen, SvT 3 juli 2010
Kristdemokraternas Riksting kan ha rätt i att göra denna utredning – då bör inte bara gifta par oavsett könstillhörighet med barn utan även samboende par med barn ingå i de som ev. skulle kunna sambeskattas frivilligt. Kvinnofälla? Säkert många gånger. Men hellre en kvinnofälla än barn som faller i avgrunden pga av den stress som vuxna pådyvlar dem från ett års ålder. Barn behöver någon som tar sig tid att lyssna. Barn behöver lugn och ro samt att få ha det långtråkigt. Inte bara umgås med ett större antal andra barn i stora barngrupper från tidig dagisålder tills de gått ut 9:an.

Som Kalle Bäck. en ung kristdemokrat som är namne till min favoritlärare på Linköpings Universitet den gång det begav sig där senast, skriver i sin blogg: ”Rikstinget röstade också igenom att vi Kristdemokraterna ska driva frågan om att utreda införandet av frivilliga sambeskattning. Detta är ytterligare ett exempel på hur mer makt kan flyttas från politiker och sociala ingenjörer till familjer.Kristdemokraterna – det frihetliga alternativet, Kryssakalle.se 3 juli 2010

Något måste förändras i grunden för att frågan ”Var finns föräldrarna” inte skall behöva ställas år ut och år in. Se Nytt år – samma fråga, Norah4you 28 juni 2010 på alltför många håll i landet verkar det som om föräldrar abdikerat. Men oavsett att jag som moderat inte delar alla åsikter som Kristemokraterna har, så går det inte att komma ifrån att Föräldrar skall uppfostra sina barn, Norah4you 13 februari 2010 Det är inte samhället eller skolan som skall utgöra barnens trygghet. Väljer man att skaffa barn, får man ta det goda med det onda och leva så att det är bäst för barnet. Det är inget som går att göra mallar för. Varje barn är unikt. Alla är lika värda, men olika.

Göran vid gränspolisen, SvD Ledarsidan 4 juli 2010

Read Full Post »

« Newer Posts