Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kärnkraftssäkerhet’

Funderingen börjar med mitt personliga utgångsläge: Jag röstade på linje 3 i kärnkraftsvalet en gång i tiden. Inte för att det var riskerna för lagring av kärnavfall som för mig var (och är) den stora stötestenen. Där har jag vid normal produktion av el och normalt underhåll samt insamling av använt bränsle m.m. betydligt större tilltro till de tekniska metoderna som finns att ta tillvara stor del av avfallet och kunna ta hand om resten. Min utgångspunkt har alltid varit och är fortfarande den effekt på närliggande microbiotoper och på biotoper i luft och vatten som påverkas av allt från mindre incidenter till större olyckor.

Samtidigt är jag helt klar över att ingen av de sk. alternativa källorna är bättre totalt sett för miljön om hänsyn tas till allt från brytning av råvara till färdig produkt. Inget av de sk. alternativa källorna är heller så långt framme tekniskt att det ger energiöverskott förrän tidigast 20 år efter installation om all energiåtgång inkluderande allt från transporter av människor och råvaror/bearbetad råvara/produktion/vägbygge o.s.v. räknas med. Så jag är heller inte för att avskaffa kärnkraft här och nu, ersätta gammal kärnkraft med ny men ändå försöka sätta en bakre parantes. Skälet för min egen omsvängning är totala energiekonomiska verkligheten om vi i stället för politiska slagord och de för dagen synliga kostnaderna tar hänsyn till helhetsperspektivet.

Dock och det är viktigt för mig som för många andra – lika lite som det har fungerat att dumpa avfall i havet utan att påverka fauna och biotoper (plasterna som finns i osynligt små partiklar i havsvattnet lagras i bl.a. isbjörnas reproduktionsorgan, i fisk som vi äter och i förlängningen får biverkningar av o.s.v.)
lika lite är havet som kan tyckas ofantligt stort så stort att det är lämpligt att lämpa ‘sanerat radioaktivt avfall’ i.
Havsströmmar är inte så enkla att beräkna som sk. klimatexperter och andra tycks tro. Det är inte bara strömmarna i sig som ställer till det. Även den högst varierande salthalten i de stora världshaven leder till att skiktningar, relativt konstanta/säsongsmässiga samt tillfälliga beroende på större nederbörd än normalt, gör det svårt att beräkna effekterna av att låta radioaktivt vatten släppas ut i havet vid Japan eller på annan plats på jorden.

Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, Aftonbladet 2 september 2013
Läckan i Fukushima kan bli en katastrof, Expressen 2 september 2013
Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, SvD 2 september 2013
Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, GP 2 september 2013

Det är viktigt att man över hela jordklotet ser över så att det inte finns överhängande risker för jordskalv och/eller vulkanutbrott i de områden där kärnkraftverk byggts. Det är en självklarhet. Viktigt är också att försöka få fram energibesparingar i all energikrävande industri. Någonstans bör man börja att sträva efter ett energisnålare samhälle. Min uppfattning är att det är där vi måste börja.
Sedan är det viktigt här och nu att göra klart att alternativ för åtgärder som stoppar havsutsläpp av radioaktivt vatten efter Fukushimakatastrofen måste fram. Förorenar vi havsvattnet mer än det redan är förorenat i de ytvattenlager och närmaste skikt, så drabbar det inte bara fisk och andra havsdjur. I förlängningen drabbar det människan själv.

Tillägg 4 september 2013 Rekordhöga stråldoser i Fukushima, GP 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, Expressen 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, Aftonbladet 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, SvD 4 september 2013

Read Full Post »

den tilltro de hade i början. Skrivit om det förr Greenpeace numera påminner, Norah4you 15 december 2012

Det är ALDRIG någonsin vare sig juridiskt eller etiskt försvarbart att ta sig in på inhängnade områden. Ännu mindre när det gäller kärnkraftverk. Jag röstade nej till kärnkraften, men inte på grund av de vanliga orsakerna. Mitt nej var beroende på de effekter på biotoperna runt kärnkraftverket, dels på grund av luftutsläpp (obs ädelgaser) dels på grund av påverkan i microbiotopsammanhang pga av den värme i utsläppet av kylvatten trots alla värmeväxlare och slutna system leder till. Jag skulle vilja att vi kunde klara oss utan kärnkraft i världen. Men det går inte de närmaste 30 åren. Vi har gått mer än 30 år sedan då även jag trodde det var möjligt innan idag att nå därhän. Men alla alternativ är antingen värre eller behöver subventioneras då de energimässigt tar som minst 25 år innan anläggning producerat lika mycket energi som den energi som gått åt från råvara, transport, byggnation etc av respektive alternativ anläggning.

Vad som förvånar mig mycket är att inte de som är emot kärnkraft skriver egna brev, obs egen formulering av frågeställning alternativt önskemål inte massproducerade, till sina riksdagsmän och parlamentsledamöter. ALLA handlingar som kommer in från privatperson i skriftlig form måste registreras. Det blir mer registreringar som märks om man går den vanliga lagliga vägen. Namninsamlingar i all ära men de överlämnas bara vid ett tillfälle.

Att begå lagbrott finns det aldrig någonsin ett etiskt försvarbart skäl att göra när det gäller kärnkraftverk. Att skicka email löser inga problem oavsett om de blir lästa eller ej. De skapar bara ren och skär irritation som av spam. Men postsäckar märks på annat sätt och post måste registreras….

Greenpeaceaktivister i kärnkraftverk, SvD 15 juli 2013
Greenpeaceaktivister i kärnkraftverk, GP 15 juli 2013
Greenpeaceaktivister i kärnkraftverk, Expressen 15 juli 2013

Read Full Post »

har förvisso producerat ett antal böcker och skrifter (se Libris) utgivna på Svenska freds- och skiljedomsföreningens förlag. De, Svenska Freds- säger på sin hemsida Engagerad i fredsfrågor sedan tonåren – nu slutar vapenexportexperten, svenskafreds.se PAX 3 2012
Det är bara det, att expert är karln inte. För att vara expert krävs att man som minst har läst vetenskapsteori, Svenska Freds är varken universitet eller högskola och i ingen av de av Rolf Lindahl produserade ‘undersökningarna’ har han visat att han klarar av de mest elementära bitarna för att en undersökning skall kunna kallas vetenskaplig. Så har då Rolf Lindahl gått över till Greenpeace eller också kan han ha varit medlem sedan sin ungdomsdagar. Enligt Svenska Freds har Rolf Lindahl suttit i häkte för ickevåldsaktioner…..

En gång i tiden, före sänkningen av fartyget i hamn i Nya Zeeland, så var Greenpeace en relativt sett ärlig organisation om än starkt vänsterorienterad. Så är inte fallet idag. Inte gör det Greenpeace attack mot svensk kärnkraft trovärdigare att de använder sig av en sk. expert som tillråga på allt har mage att tala om koppling mellan kärnkraftsindustrin och de inspektörer (verkliga specialister) som granskar den. Syfte och Tendens i Rolf Lindahls rapport framgår klart redan i det korta TT-meddelandet.

Kärnkraft döms ut i rapport, GP 2 oktober 2012
Kärnkraft döms ut i rapport, SvD 2 oktober 2012
Sex incidenter som Greenpeace granskat, SvD 2 oktober 2012 Haha – Greenpeace granskat. Greenpeace är jäviga om någon/några och deras sk. experter är inte värda pappret de skriver sin rapport på!
Kärnkraft döms ut i rapport, Aftonbladet 2 oktober 2012

Nu skall alla veta att jag röstade nej till kärnkraft och att jag i princip är emot såväl kärnkraft som vindkraft av skilda skäl. Men det är inte det saken handlar om. Inte heller att jag kan tänka mig att bygga nya kärnkraftverk som ersätter de gamla bl.a. för att det med nya kärnkraftsteknologin går att begränsa riskerna för avfallet och att de nya är säkrare. Det det handlar om är principen att det som skall presenteras som en rapport om denna skall vara av värde ALLTID skall vara vetenskapsteoretiskt korrekt i akrebi och att de som skriver rapporten aldrig någonsin får göra subjektiva värderingar. Då är det ett PM och inte en rapport! Oaktat vilket är Rolf Lindahl inte kunnig nog att producera en rapport i ämnet kärnkraft.

Tillägg 09.30 Larmrapport om svensk kärnkraft, Expressen 2 oktober 2012

Tillägg 12.14 Lutrande sig mot ickeexperten Rolf Lindahls, för någon expert är karln inte!, sk rapport skriver Greenpeacerepresentanter värsta smörjan hittills i kärnkraftsdebattens drygt 40-åriga historia, och observera jag är principiellt emot kärnkraft. Ny säkerhetsanalys sågar svensk kärnkraft, Annika Jacobson chef för Greenpeace i Sverige och Martina Krüger klimat- och energiansvarig Greenpeace Norden på GP-debatt 2 oktober 2012 Något så ovetenskapligt i viktig fråga som dessa svenska Greenpeacefolk presenterat har heller inte setts på länge. Det är synd att de krattar för kolkraften vilket en kommentator påpekar i en kommentar till den bedrövliga debattartikeln. Kan väl inte varit det de avsett? Trovärdigheten hos Greenpeace faller snabbare än snabbt.

Read Full Post »

Allra först vill jag tala om att jag röstade på linje 3 i kärnkraftsvalet. Då var jag Folkpartist nu är jag Moderat, men jag har fortfarande ytterst skeptisk inställning till kärnkraft. Speciellt till hur säkerhetstänket är hos ansvariga på svenska kärnkraftverk. Jag är väl medveten om att det i dagsläget och under de närmaste 30-40 åren kommer att krävas ett av två val: Drastisk minskad elenergianvändning eller fortsatt kärnkraft. Under inga omständigheter tycker jag att vi skall ha kvar nuvarande kärnkraftverk. Är beredd att ersätta existerande, kanske inte alla men tillräckligt många om vi väljer det valet, med nybyggda. Dock måste frågan ställas här och nu idag: Hur står det till på Ringhals?

Det är inte första gången det är problem med kärnkraftaggregats skötsel, säkerhetstänkande och säkerhetsinsikt från/hos ansvariga på ett svenskt kärnkraftverk. Tyvärr inte. Säkerhetsinsikten där den borde vara högsta möjliga är om möjligt lägre än vad den var hos Vägverket/är hos Trafikverket avseende väg 40 som inte bara dras i långbänk av politiker utan behandlas som om det inte vore någon fara att tala om hos ansvariga tjänstemän. Kommer någon ihåg Tage Danielssons monolog?
”…..
Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre, utan vi får nöja oss med sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar. Dom är inte lika pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter.

Jag menar före Harrisburg så var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt.
….”

Citat ur Folkkampanjen.se/Danielsson 1979

Uppriktigt sagt så borde man inte vara förvånad. Alla dessa folkvalda och höga tjänstemän som gång efter annan visar att de inte varit värda godkänt i ämnet samhällskunskap eftersom de inte ens förstått att svenska Grundlagar gäller i Sverige (skriv Regeringsformens 1 kap 2§ i sökrutan här vid sidan om så får du exempel); efter alla varningsord i media samt inte minst från gamla bekanta som jobbar som lärare i matematik på gymnasiet om allt sämre matematikförståelse (vilket också leder till sämre förståelse av statistisk sannolikhet inte minst visad bland CO2-hotets talesmän); efter insikten att det Sveriges skolelever lärde sig under de första fyra åren på min avlidne fars tid (dvs under 1920-talet) det lär sig inte ens alla elever som fått godkänt i ämnet matematik innan de möjligen kommit upp i 9:an; så borde man alltså inte vara förvånad.

Men nog katten borde hut gå hem. Hur många gånger har inte media, politiker av olika uppfattning om kärnkraftens nödvändighet i vårt samhälle, om att ärlighet är viktig även om den är hård, gjort klart att det INTE tolereras slarv eller försök till att dölja något när det gäller kärnkraft? Ja det är ju klart nu talar vi om Sverige. Inte om något land långt borta som kan ha eller inte kan ha möjlighet att skaffa sig uppbearbetat kärnbränsle för att skaffa en atombomb. Inte heller talar vi om detta med Tjernobyls efterverkningar trots att alla de osannolika siffrorna för vissa i tv-program då mest försäkrade cancerformerna inte skulle kunna hända och om de skulle kunna hända så låg det 20-30 år in i framtiden….. sist jag räknade så var vi över den tiden nu och de formerna som nämndes som omöjliga har om inte jag läser helt fel i de sista 15 års statistik ökat i de områden som fick mesta nedfallet……

Hur står det till på Ringhals? Där glömmer man en dammsugare, alternativt hade någon i ansvarig ställning gett uppgiften att inte alla verktyg för pågående repararation(har vi inte hört om reparationer där förr?) var tvungna att ta bort vid provtryckning för säkerhetstest.

Berättade inte
Ledningen tidigarelade testet för att få i gång kärnkraftverket snabbare.
Man gav instruktioner om att plocka bort brännbart material, samtidigt som sådant som skulle användas efter provet skulle lämnas kvar.
……….
Dagen efter satt Leif Karlsson i möte med Ringhals säkerhetsavdelning, som inte berättade om branden.
– Just då höll man på och tog hand om den här händelsen.
…….
Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen säger till ”Uppdrag granskning” att SSM informerades på ordinarie vis.
– Man tog inte upp det eftersom det inte stod på dagens agenda.
Citat ur Branden på Ringhals 2 hölls hemlig på mötet, Expressen 8 februari 2012

Se för Guds skull till att plocka bort samtliga Ringhalstjänstemän och ev politiskt valda representanter som var närvarande vid det mötet och som höll tyst för att fortsätta presentera teorin i stället. Någon d-a ordning som en viss kommunistisk partiledare sa en gång i tiden, måste det väl ändå vara? Verklighet går alltid före teori och att tiga är i detta fallet att samtycka och godkänna på samma sätt som när någon vuxen tiger om mobbning i skolan eller på arbetsplatsen; på samma sätt som när någon medvetet (och t.o.m. har mage att hävda att det är riktigt) manipulerar(förlåt korrigerar) faktiskt uppmätta temperaturer för att hävda CO2-hot.
STOPP OCH BELÄGG OCH DET OMEDELBART! Sätt Ringhals under förmyndarskap av Strålskyddsmyndigheten!

PS Glöm heller inte bort att det var Socialdemokraterna som började med testanläggning för ev. inskaffande av svenska atomvapen 😛 och som inledde kärnkraftseran. Det var flera partier i Sverige som stod bakom linje 2 som i kärnkraftsvalet lovade att lägga ner kärnkraften så snart den inte behövdes dock senast visst år….. som också är passerat…. bland de partierna fanns såväl partier i nuvarande regeringen som Socialdemokraterna. Endast Centern och Vänstern stod för linje 3 om Nej till kärnkraft. Det enda nejet som var fullt ut!

Systemfel bakom Ringhalsbrand, GP 8 februari 2012
Systemfel bakom Ringhalsbrand, SvD 8 februari 2012
Systemfel bakom Ringhalsbrand, DN 8 februari 2012
Systemfel bakom Ringhalsbrand, Östgöta Correspondenten 8 februari 2012
Systemfel bakom Ringhalsbrand, Aftonbladet 8 februari 2012
Systemfel bakom Ringhalsbrand, Rapport SvT 7 februari 2012

Tillägg 07.01 Otydliga order bakom Ringhalsstoppet, SvD 8 februari 2012
Om det bara varit så väl. Det är inte frågan om otydliga order utan om visad okunskap och ointresse av att upprätthålla normalt säkerhetstänkande!

Tillägg 09.34 Systemfel bakom Ringhalsbrand, GP 8 februari 2012

Read Full Post »

lita på de uppgifter som kärnkraftsbolagen ger? Jag menar inte att jag inte litar på tekniken. Även om jag röstade linje 3 en gång i tiden så inser jag att den materiella utveckling som skett sedan den tiden och det skapade energibehov som accelerat under åren fram till ungefär 2000, innebär att vi behöver kärnkraft ännu en tid. Men personligen vill jag ha nya kraftverk som helt ersätter gamla skraltiga. För skraltiga måste de vara eller också är de tekniker och anställda inom kärnkraften mindre skickliga i att hantera fellösningar än vad de försöker få oss att tro när något händer i de lappade-lagade-ombyggda kärnkraftverken som ändå står still allt för ofta.

Men det är inte enbart det jag undrar om man kan lita på. Någon gång mellan 00.00 och 00.30 såg jag på text-tv, när jag vaknat av värk liggande som hundvakt hos min dotter med stora plasma-TVn på bekvämt avstånd, att det brann i Oskarshamns kärnkraftverk. Tro mig eller inte. SVT hade en kort notis på text-tv där larmcentral i Kalmar sa att de inget visste och någon annan myndighet? hänvisade till Oskarshamnverkets hemsida !??

Vad i hela fridens namn. OM något händer på ett kärnkraftverk, även om det inte är farligt eller att det är som det stod i texten att ingen varning gått ut, SÅ förutsätter jag framledes att svenska TV-kanaler som minst ser till att få tag på aktuella myndigheter som gör klara uttalanden och inte luddiga samt att man går in med klargörande nyheter mellan TV-program även om det inte är farligt så att varning måste gå ut. Det är viktigt att vi vanliga dödliga får klara raka besked: Detta har hänt. Detta skulle kunna hända. Så ofarligt/farligt är det. etc. Jag tar aldrig någonsin ett företags uppgifter om vad som är farligt/ofarligt för givet utan att syna hästen i munnen! Någon ordning får det allt vara så inte panik skapas den dagen det verkligen är farligt. Var fanns Strålskyddsmyndigheten?

Brand stoppade reaktor i Oskarshamn, GP 23 oktober 2011
Brand stoppade reaktor i Oskarshamn, SvD 23 oktober 2011
Rökutveckling på Oskarshamns kärnkraftverk, DN 23 oktober 2011

Read Full Post »