Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kärnkraft’

på samma plats där det som skall ersättas redan finns, är en sak. Bygga på nya platser eller utöka antalet kärnkraftverk är en annan.

Kärnkraft är inte så ren som alla tycks tro. Då talar jag inte om avfallsproblematiken som ju i sig är och förblir ett långvarigt problem. Dels är den mängd ädelgaser som bildas runt kärnkraftverken och kommer som utsläpp, allt annat än lämpliga för miljön. Dels är det vatten som i sista ‘kedjan’ av vattenväxlar släpps ut efter att den innersta kretsen använts för att kyla ner reaktorn, ett vatten som har högre temperatur, normalt 1-1,5 grader högre än vattnet det släpps ut i, tillräckligt för att långsiktigt påverka bottnar och biotoper runt stränderna i omgivningen. Det finns en hel del andra bitar om man skall titta på helheten av kärnkraft. Dock är jag som kärnkraftsmotståndare inte benägen att gå så långt som Maria Wetterstrand. Kärnkraft inte bara bör utan skall fasas ut, energibesparingsåtgärder stimuleras o.s.v. men vi kommer om vi inte skall använda mer energi för att tillverka annan energi behöva ha kärnkraft cirka 20 år till. Ombyggnad av gamla kärnkraftverk är varken energimässigt försvarbart eller lika säkert som att ersätta gammalt verk med nytt.

Rödgrön regerin säger nej till ny kärnkraft

Read Full Post »

20 toppforskare har problem få publicerat sanna uppgifter om klimathotet…

Vad har de 20 toppforskare gemensamt?

Från sina olika specialitetsområden, se längst ner, har de som är de verkliga specilisterna när det gäller allt från Paleo-Wind Climate till Nuclear Chemistry; från Environmental Chemistry till Climate dynamics, in particular ocean – atmosphere interaction; fått se sin gemensama artikel ”Koldioxiden påverkar INTE klimatet” förhindrad att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och fått använda andra vägar att nå ut med faktiska uppgifter, inte datamodeller som bygger på obevisade hypoteser som använta som vore de sanna för att bevisa att interpolerade och extrapolerade data om CO2, jordens temperatur etc skulle ‘bevisa’ ett klimathot. Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen, Newsmillartikel 17 december

De sk. forskarna som via FN och genom Al Gores film fört fram ‘klimathotet’ är i många fall samma forskare som under 70-talet hade forskningsanslag av kärnkraftsindustrin. Samma kärnkraftsindustri som har större ekonomiska framtidsproblem OM det inte blir så att de får mer forskningsanslag och investeringar inom de närmaste 10 åren, än vad bilindustrin hade för 10 år sedan.

Läste en intressant blogg i morse: http://wattsupwiththat.com/2008/12/30/the-ice-in-greenland-is-growing/  Där visar det sig som så ofta att de som är klimathotförespråkare inte förstår att det flesta nödvändiga parameterar som måste tas i beaktande saknas i deras datamodeller.

Värre än så. En hel del av de sk. fakta är som jag tidigare visat i min blogg helt falska. Ingen gjorde regelbundna temperaturmätningar i t.ex. Arktis förrän långt in på 1950-talet. Dessutom var den faktiska situationen på t.ex. Grönland sådan att mer än 3000, troligen 5000 personer levde gott från Vikingatiden och långt in på 1400-talet. Se https://norah4you.wordpress.com/gronland/  Slå även upp ”GUS + Gården under Sanden” i Google.

När karta och verklighet skiljer sig åt, så är det bäst att lita på verkligheten!

Lista på några av de 20 toppforskarna och deras forskningsområden:

Professor Göran Einarsson KTH, Prof. emeritus Kommunkationsteori, föreläst om kvantdatorer, skrivit Signals, Sensors and Systems, KTH

Professor Lars G. Franzén GU, Prof. Physical Geography, vetenskapliga artiklar om ”marine aerosols and paleo-wind climate. (Flera publikationer) m.m.

Professor Jan-Olov Liljenzin CTH, professor emeritus i kärnkemi, kritiserar ”Koldioxidhalten accelererar” där Liljenzin utifrån faktiska data som talar mot de sk. klimatforskarna kritiserar vetenskapligheten i deras arbeten samt deras okunskap i kemi och matematik kortfattat med länkar och referenser på chemicalnet.se’s url: chemicalnet.se

Professor Torbjörn Norin KTH, Prof. emeritus Organic Chemistry

Professor Magnus Nydén CTH, Prof. Chemical and Biological Engineering, forskar bl.a. i Kemisk Miljövetenskap

Professor Göran Petersson CTH, Prof. Chemical and Biological Engineering, forskar bl.a. i Kemisk Miljövetenskap

Professor Anders Stigebrandt GU, Prof. Oceanography, Forskningsområde bl.a.: Theoretical and experimental investigations of: Diapycnal mixing in the sea forced by winds and tides.

Professor Gösta Walin GU, Prof. Oceanography, forskningsområde bl.a.
 
bara 8 av 20 toppforskare. Vissa klimatfantaster borde göra sin hemläxa bättre till nästa gång. Till dess kan Du om Du är intresserad även läsa mina tidigare bloggartiklar.

Read Full Post »

« Newer Posts