Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kärnkraft’

har förvisso producerat ett antal böcker och skrifter (se Libris) utgivna på Svenska freds- och skiljedomsföreningens förlag. De, Svenska Freds- säger på sin hemsida Engagerad i fredsfrågor sedan tonåren – nu slutar vapenexportexperten, svenskafreds.se PAX 3 2012
Det är bara det, att expert är karln inte. För att vara expert krävs att man som minst har läst vetenskapsteori, Svenska Freds är varken universitet eller högskola och i ingen av de av Rolf Lindahl produserade ‘undersökningarna’ har han visat att han klarar av de mest elementära bitarna för att en undersökning skall kunna kallas vetenskaplig. Så har då Rolf Lindahl gått över till Greenpeace eller också kan han ha varit medlem sedan sin ungdomsdagar. Enligt Svenska Freds har Rolf Lindahl suttit i häkte för ickevåldsaktioner…..

En gång i tiden, före sänkningen av fartyget i hamn i Nya Zeeland, så var Greenpeace en relativt sett ärlig organisation om än starkt vänsterorienterad. Så är inte fallet idag. Inte gör det Greenpeace attack mot svensk kärnkraft trovärdigare att de använder sig av en sk. expert som tillråga på allt har mage att tala om koppling mellan kärnkraftsindustrin och de inspektörer (verkliga specialister) som granskar den. Syfte och Tendens i Rolf Lindahls rapport framgår klart redan i det korta TT-meddelandet.

Kärnkraft döms ut i rapport, GP 2 oktober 2012
Kärnkraft döms ut i rapport, SvD 2 oktober 2012
Sex incidenter som Greenpeace granskat, SvD 2 oktober 2012 Haha – Greenpeace granskat. Greenpeace är jäviga om någon/några och deras sk. experter är inte värda pappret de skriver sin rapport på!
Kärnkraft döms ut i rapport, Aftonbladet 2 oktober 2012

Nu skall alla veta att jag röstade nej till kärnkraft och att jag i princip är emot såväl kärnkraft som vindkraft av skilda skäl. Men det är inte det saken handlar om. Inte heller att jag kan tänka mig att bygga nya kärnkraftverk som ersätter de gamla bl.a. för att det med nya kärnkraftsteknologin går att begränsa riskerna för avfallet och att de nya är säkrare. Det det handlar om är principen att det som skall presenteras som en rapport om denna skall vara av värde ALLTID skall vara vetenskapsteoretiskt korrekt i akrebi och att de som skriver rapporten aldrig någonsin får göra subjektiva värderingar. Då är det ett PM och inte en rapport! Oaktat vilket är Rolf Lindahl inte kunnig nog att producera en rapport i ämnet kärnkraft.

Tillägg 09.30 Larmrapport om svensk kärnkraft, Expressen 2 oktober 2012

Tillägg 12.14 Lutrande sig mot ickeexperten Rolf Lindahls, för någon expert är karln inte!, sk rapport skriver Greenpeacerepresentanter värsta smörjan hittills i kärnkraftsdebattens drygt 40-åriga historia, och observera jag är principiellt emot kärnkraft. Ny säkerhetsanalys sågar svensk kärnkraft, Annika Jacobson chef för Greenpeace i Sverige och Martina Krüger klimat- och energiansvarig Greenpeace Norden på GP-debatt 2 oktober 2012 Något så ovetenskapligt i viktig fråga som dessa svenska Greenpeacefolk presenterat har heller inte setts på länge. Det är synd att de krattar för kolkraften vilket en kommentator påpekar i en kommentar till den bedrövliga debattartikeln. Kan väl inte varit det de avsett? Trovärdigheten hos Greenpeace faller snabbare än snabbt.

Read Full Post »

Det är förvisso så att Ringhals och andra svenska kärnkraftverk inte är byggda under senare år. Det finns faror med kärnkraften så som kärnkraften i Sverige ser ut idag. MEN OM Greenpeace skall vara trovärdiga, vilket de blir mindre och mindre för varje år som går, så bör de som minst använda sig av giltiga argument för de krav de ställer på de platser de ställer dem!

Börja med att lära Er som minst grundkunskaperna om det svenska urberget och om Ferroscandia. Fortsätt med att lära Er lite, för idag kan Ni mindre än en 7:e klassare skall kunna för att få godkänt i ämnet Geografi utifrån vad eleven lärde in redan i början av 7:an avsnitt Jorden, tektoniska plattor i Geografiboken, om de tektoniska plattorna. Först när Ni klarat av sprickbildning i urberg, horst m.m. kan Ni tillräckligt för att göra en icke kvalificerad bedömning av de sk. faror som Ni tar upp i fallet Ringhals. Det är förvisso tillåtet att vara dum – men det är dumt att som Ni gör själv gå ut och bevisa det.

Det finns andra och verkliga faror med kärnkraft – håll Er till dem!

Greenpeace vill ta Ringhals ur bruk, GP 14 juni 2012
Greenpeace vill ta Ringhals ur bruk, SvD 14 juni 2012
Ringhals pekas ut som svag länk, SvD 13 juni 2012
Greenpeace vill ta Ringhals ur bruk, DN 14 juni 2012
Greenpeace vill ta Ringhals ur bruk, Metro 14 juni 2012

Read Full Post »

lita på de uppgifter som kärnkraftsbolagen ger? Jag menar inte att jag inte litar på tekniken. Även om jag röstade linje 3 en gång i tiden så inser jag att den materiella utveckling som skett sedan den tiden och det skapade energibehov som accelerat under åren fram till ungefär 2000, innebär att vi behöver kärnkraft ännu en tid. Men personligen vill jag ha nya kraftverk som helt ersätter gamla skraltiga. För skraltiga måste de vara eller också är de tekniker och anställda inom kärnkraften mindre skickliga i att hantera fellösningar än vad de försöker få oss att tro när något händer i de lappade-lagade-ombyggda kärnkraftverken som ändå står still allt för ofta.

Men det är inte enbart det jag undrar om man kan lita på. Någon gång mellan 00.00 och 00.30 såg jag på text-tv, när jag vaknat av värk liggande som hundvakt hos min dotter med stora plasma-TVn på bekvämt avstånd, att det brann i Oskarshamns kärnkraftverk. Tro mig eller inte. SVT hade en kort notis på text-tv där larmcentral i Kalmar sa att de inget visste och någon annan myndighet? hänvisade till Oskarshamnverkets hemsida !??

Vad i hela fridens namn. OM något händer på ett kärnkraftverk, även om det inte är farligt eller att det är som det stod i texten att ingen varning gått ut, SÅ förutsätter jag framledes att svenska TV-kanaler som minst ser till att få tag på aktuella myndigheter som gör klara uttalanden och inte luddiga samt att man går in med klargörande nyheter mellan TV-program även om det inte är farligt så att varning måste gå ut. Det är viktigt att vi vanliga dödliga får klara raka besked: Detta har hänt. Detta skulle kunna hända. Så ofarligt/farligt är det. etc. Jag tar aldrig någonsin ett företags uppgifter om vad som är farligt/ofarligt för givet utan att syna hästen i munnen! Någon ordning får det allt vara så inte panik skapas den dagen det verkligen är farligt. Var fanns Strålskyddsmyndigheten?

Brand stoppade reaktor i Oskarshamn, GP 23 oktober 2011
Brand stoppade reaktor i Oskarshamn, SvD 23 oktober 2011
Rökutveckling på Oskarshamns kärnkraftverk, DN 23 oktober 2011

Read Full Post »

verkligheten……

Allra först, det var 1956 som ett verkligt jätteisblock lossnade. Isblocket då beskrevs som:
A record iceberg seen in Antarctic

”Little America V, Antarctica, Nov. 17- The U.S.S. Glacier, the Navy’s most powerful icebreaker, has sighted an iceberg more than twice the size of Connecticut.

”The berg was sighted by the Glacier early this week about 150 miles west of Scott Island. The ship reported it was 60 miles wide and 208 miles long- or more than 12,000 square miles, as against Connecticut’s 5,009.
Ursprungskälla the Polar Times, vol. 43, page 18 , enligt tidningsartikel 1956 Antarctic Iceberg 12.000 square miles, as against Connetcticut’s 5.009 Alltså mer än dubbelt så stor som Conneticticut….. således många gånger större än Manhattans yta…..

Förra året försökte klimatfantasterna med samma grej. Jag skrev om det på 1956 Aftonbladet kalvade Arktis och Antarktis, Norah4you 26 februari 2010 då det också förra året var frågan om ett isberg som sades vara lika stort som Manhattan 🙂 Lär sig de sk. klimatforskarna inte att göra sin hemläxa?????? 😛

Och våra media runt om i världen går på fantasihistorierna gång på gång …. 😉 :
Jätteisblock slogs loss av tsunamin, GP 10 augusti 2011
Jätteisblock stort som Manhattan slogs loss av tsunamin, Expressen 10 augusti 2011
Jätteisblock slogs loss av tsunamin, DN 10 augusti 2011

Read Full Post »

Det räcker inte att ‘slita’ med problemet att begränsa radioaktiviteten. Det stod redan från första dagen klart att kärnkraftverken i Fukushima var byggda på det mest olämpliga stället som tänkas kan och att det senare snacket om att släppa ut över havet skulle få exakt de konsekvenser för den marina miljön som vi sett i form av katastrofalt höjda nivåer av radioaktiva ämnen i havsvattnet utanför Japan. Så den biten behöver vi inte diskutera. Tyg som kan stoppa radioaktiviteten från att läcka ut finns inte. Inte ens cementingjutningar hjälper när radioaktiva ämnen som där i Fukushima med all säkerhet redan nått grundvattnet. Så frågan är inte om Fukushimakatastrofen är lika stor som Tjernobyl, det är den om än kanske annorlunda. Frågan är om det överhuvudtaget i närtid går att minska utsläppen i närmiljö så att konsekvenserna för andra delar av Asien och den marina miljön i nordvästra Stilla Havet går att rädda. Mer uppgifter om de lokala havsströmmarna och deras samband med större havsströmmar måste till samtidigt som arbetet med att sanera, för det är det som måste till, Fukushima bit för bit och någon form av tillfällig sarkofag över bränslehärdar måste på plats snabbt.

Sedan är det dags att tala klarspråk: Hur stor del av Japanska landskapet kan ingen odling/bosättning längre ske i? Frågan är viktig att snabbt besvara om rätta åtgärder för japaner som drabbats skall kunna sättas in.

Radioaktiviteten fortsätter stiga i havet, Expressen 31 mars 2011
Radioaktiv jod skyhög i Japan, SvD 31 mars 2011

Se även Kejsarens nya kläder, Norah4you 30 mars 2011 och Three Mile Island, Tjernobyl, Fukushima…., Norah4you 27 mars 2011

Tillägg 10.25 Usa-styrka skickas till Fukushima, GP 31 mars 2011

Read Full Post »

Det som inte skulle kunna hända, eller som bara skulle kunna hända en gång på flera tusen år….. Om sannolikhet, Tage Danielssons text om Harrisburgolyckan 1979 (Three Mile Island) på folkkampanjen.se 1979 har alltså hänt, igen.
Senaste rapporterna skrämmer t.o.m. mer än vad Tjernobylolyckan gjorde:
Strålningsnivån i vatten inne i reaktorbyggnaden är 10 miljoner gånger högre än vanligt, enligt kärnkraftsbolaget Tepco.

I torsdags avbröts arbetet i reaktor 3 sedan tre arbetare fått brännskador i reaktor 3 sedan de exponerats för strålningsnivåer 10 000 gånger högre än normalt. En företrädare för Japans strålskyddsmyndighet Nisa, Hidehiko Nishiyama, sade tidigare på söndagen att läckor från reaktorinneslutningar troligen är orsak till den mycket höga strålningen som uppmätts i vatten inne i en turbinhallarna.

Strålningsnivån av radioaktivt jod i havet utanför det skadade kärnkraftverket Fukushima i Japan steg på söndagen till 1 850 gånger högre än normalt, jämfört med 1 250 på lördagen. ” Extrem strålning i Fukushima, GP 27 mars 2011
Hur det är möjligt att japanska ”Strålskyddsmyndigheten Nisa vidhöll att strålningen inte hotar det marina ekosystemet.” när verkligheten som alltid talar och väger över alla framräknade teoretiska sannolikheter? Jag förstår inte vitsen av att hålla inne med det som alla vet från oberoende källor är verkligt uppmätta värden… Höga halter radioaktivt jod i havet, GP 26 mars 2011 Radioaktiviteten försvinner ju inte för att höga vederbörande gömmer huvudet i sanden som strutsen enligt myten sägs göra. Verkligheten finns där. Inte bara nu utan i morgon och nästa år samt för lång framtid.

En talesman för kärnkraftsbolaget Tepco sade att man upptäckt strålning tio miljoner gånger högre än vad som vanligen finns i vatten i en reaktor. Stålningsnivån är 1 000 gånger högre än värden som tidigare uppmätts i reaktor ett och tre, enligt tv-kanalen NHK.
Den höga strålningsnivån inne i reaktorbyggnaden indikerade att bränslestavar hade skadats.
– Vi upptäckte strålning på 1 000 millisievert per timme i en vattensamling i reaktor 2.
– Vi undersöker orsaken till detta, men inget arbete utförs där på grund av den höga radioaktiviteten. Det finns en stor sannolikhet att bränslestavar har skadats, sade talespersonen, enligt AFP
.” Arbetare evakueras efter nytt larm, Expressen 27 mars 2011 Stor sannolikhet att bränslestavar har skadats? Hur mycket längre skall de gömma huvudet i sanden? Det är snarast osannolikt att så inte skett…

Sent igår kväll anslöt sig fler experter till bedömningen att Fukushima lika allvarligt som Tjernobyl, Expressen 26 mars 2011 Men svenska Strålskyddsmyndigheten vill lika lite nu som när Tjernobylolyckan var och deras företrädare skulle tala om farorna, tala klarspråk. I och för sig inte så förvånansvärt eftersom de mycket ‘små’ riskerna med Tjernobyl för svenskt vidkommande som man då talade om var exakt de höjningar av vissa cancerformer som hänt de senaste 10 åren men som ju var så osannolika att de skulle kunna inträffa men i varje fall var av den och den typen om det skulle kunna hända något enstaka knappt uppmättbart fall …… 🙂

Vi är många som skulle kunna säga ‘Vad var det vi sa’ så sent som dagen efter den första rapporten om att tsunamin i Japan den fruktansvärda fredagen i början av månaden var lika allvarlig som Tjernobyl. Men det löser inga problem för oss eller japanerna att peka på att man där redan från början som minst underskattade farorna, som mest underlät att berätta om allvaret.

Det som gör Fukushima t.o.m. allvarligare än Tjernobyl är mängden av radioaktivitet som spridits i tätbefolkade områden där högteknologisk industriutveckling och produktion som påverkar många andra industrier runt jordklotet varit igång. Dvs. utöver den ofattbart skrämmande mänskliga konsekvensen i kort perspektiv och långt perspektiv, hur stor del av Japan kommer att vara lämpligt att bo i och bruka?, så tillkommer en ekonomisk följdverkan som påverkar möjligheterna att utveckla alternativa energikällor.
Samtidigt så påverkar Fukushimaolyckan stor del av vårt marina system vare sig de sk. experterna, många av dem samma som räknat på det sk. klimathotet, hittar det i sina ‘datamodeller’ eller ej. Hela näringskedjan från krill upp till isbjörnar och människor påverkas för så enkelt som de japanska, och andra forskarna, försökte få det till när de påstod att utsläppen i havet utanför ‘blandades’ upp till ‘ofarliga’ mängder….. Det där med havsströmmar, anrikning i marina kedjans lägsta till de högsta levande organismerna och djuren, det har dessa sk. forskare missat. Oceanografi och biologi vad är det?

Extrem hög strålning i Fukushima, SvD 27 mars 2011
Strålning i reaktor miljontals gånger över normalvärde, DN 27 mars 2011
10 miljoner gånger högre strålning, Aftonbladet 27 mars 2011

Det andra allvarliga i kråksången är att man runt jorden ännu bara talar om alternativa energikällor där solpaneler inte ens under sin totala livstid annat än runt ekvatorn kan ge mycket mer än den energimängd som går åt att tillverka dem och där vindkraftverk som byggs för att leverera ström annat än i närområdet kräver minst 25 års ‘livstid’ utan att behöva byta ‘blad’ för att gå med energivinst. Det världen borde sysslat med efter Harrisburgolyckan (Three Mile Island) var att ställa om till ett energisnålare samhälle som helhet och att använda rätt energiform i närområden snarare än storskaliga lösningar för transport över längre sträckor. Men det vågar knappast någon politiker tala om. Eller?

Tillägg 17.11 Nya bakslag vid Fukushima, GP 27 mars 2011

Tillägg 21.17 28 mars 2011. Plutonium i marken vid Fukushima Daiich, Expressen 28 mars 2011
Plutoniumfynd vid Fukushima, DN 28 mars 2011

Tillägg 10.32 3 april 2011 Misslyckat försök att täta sprickan, Expressen 3 april 2011
Japans regering: Månader innan utsläppen stoppats, DN 3 april 2011

Read Full Post »

Även om det varit så, att de helikopterpiloter och andra ombord på helikoptrarna inte hade utsatts för livshotande strålning när de vattenbombar de havererade kärnkraftsaggregaten, bränslebassängerna och raserade byggnaderna runt dessa, vilket ju är fallet, så hade den mängd vatten som helikoptrar kan bära med sig, med eller utan borsyra som bromsar kärnbränslereaktionerna i aggregaten, inte räckt till. Det är som en droppe i havet. En bränslehärd i ett kärnkraftverk som redan 2002 hade sprickor i sina två innerhöljen, säkerligen lagade direkt efter den skandalen, och som utsatts först för jordbävning uppmätt till över 9 på Richterskalan, sedan för tsunamin och därefter för ett antal explosioner, kontrollerade? eller okontrollerade?, och där kylvattnet tagit slut, är inte en skogsbrand av jätteformat som är svår nog att släcka med vattenbombning från luften.

Om någon annan lösning, vilken som helst, finns så är den säkerligen något som framtida forskning kan komma fram till. Dock inte känd här och nu. Det krävs inte mycket kunskap för att veta att även mycket kunskap i katastrofer som denna är för lite kunskap.

Vid niotiden på morgonen började helikoptrarna begjuta reaktor 3 med vatten.

Sedan radioaktiviteten kring kärnkraftverket och temperaturen i reaktorerna ökat beslutade regeringen att det var nödvändigt att på nytt försöka kyla anläggningen från luften.

I fyra vändor östes omkring 30 ton havsvatten över reaktorn för att hålla det använda bränslet i kylbassängerna under vatten och undvika stora radioaktiva läckage.

På grund av strålningen kan varje helikopter inte vara i luften mer än 40 minuter per dag. På marken stod elva fordon med vattenkanoner beredda att ta över kylningsarbetet.” Helikoptrar vattenbombar Fukushima, GP 17 mars 2011

30 ton…. inte mycket 40 minuter/helikopter och dag vilket i sig är kort tid för en helikopter att lyfta, ta upp vatten, släppa över härden och landa. Helikoptrarna blir konterminerade och måste för att inte utsätta en besättning ‘rengöras’ annars är det farligt nog för besättning att gå ombord. Besättningen utsätts för så stor strålning över härden att redan 40 minuter är långt över vad en människa anses tåla. Panik är nog bara förnamnet på det tillstånd de som har eller borde haft kontrollen över anläggningarna i Fukushima känner. Japanska katastrofen var ofattbart stor redan kärnkraftskatastrofen förutan. Fruktansvärt.

Reaktorerna vattenbombas åter, DN 17 mars 2011
Extremt höga strålningsnivåer vid reaktor-4, Expressen 16 mars 2011
Helikoptrar vattenbombar Fukushima, SvD 17 mars 2011

Hur illa ställt det är i verkligheten framgår av följande uttalande ”Gregory Jaczko, chef för amerikanska Nuclear Regulatory Commission, säger att gårdagens brand i reaktor 4 är ”väldigt, väldigt allvarlig”.
– Detta är en situation där människor kan kallas in för att offra sina liv. Det är väldigt svårt för mig att tänka, men det kan ha nått den punkten, säger Jaczko
.” En kamp mot klockan, Aftonbladet 17 mars 2011

Se gärna tidigare blogginlägg Något stämmer fortfarande inte, Norah4you 16 mars 2011

Tillägg 08.31 Stora mängder vatten måste tillföras snabbt, GP 17 mars 2011

Read Full Post »

som Arktis is VAR REKORDLITEN. Men fortfarande fortsätter klimathotfantaster bland sk. forskare, att försöka presentera historiska uppgifter som levde vi nu i Orwells 1984-samhälle där historia skrivs om för att passa in i politiska syften i stället för verkliga uppgifter.

Aktuella artiklar: Arktis is ökar igen, GP 24 mars 2010

För övrigt är det så att isen i Arktis varierar högst väsentligt under året, når sitt lägsta i september och högsta i mars-april. Dagens siffra ger vid handen att täcket den 23 mars var 14,185,469 km2 (14 miljoner 185 tusen 469 kvadratkilometer)
Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System
senaste månadernas siffror har varit: 23 februari: 13,980,313 km2; 1 februari 2010 13,332,656 km2 och på julafton 24 december 11,894,531 km2 den 24 december 2009.

Inte ens den lägsta uppmätta siffran efter 2002, vilken förmodligen används av de sk. forskarna i det aktuella fallet eftersom alla tidigare siffror visar att den lägsta utbredningen av Arktis EFTER den låga siffran för 1956 visar att Arktis totalt sett under varje existerande år ökat de senaste 30 åren(trettio åren) undantaget juli 2007 till november 2007 när längre perioder under år tas i beräkning. Siffrorna för juli 2007 till november samma år inträffade också konstigt nog direkt efter att en av de tre inre mätstationerna på Arktis, de flesta finns inom 5 mil från öppet vatten, gått sönder och där delen inte byttes ut förrän januari förra året…… men som jag skrivit tidigare det finns många nissar som använder för få verkliga data och som i samtliga datamodeller som presenterats fått sina data korrigerade innan de matats in i datamodellerna…..

Men inte ens den varmaste månadens ”medeltemperatur” i Arktis efter 1949 har varit så varm som den var under 980 till 1341(!) som de som läst alla mina blogginlägg i frågan och som läst om Grönland och Island bl.a. i den indextabell jag presenterat på Norah4history utifrån de Isländska Annalernas uppgifter om vulkanutbrott. Det är nämligen så att den nu aktuella vulkanen på Island var den som startade och följdes av ett antal andra vulkaners utbrott från början av den sk. lilla Istiden fram till 30 år före peaken på köldperioden. Så har det varit även i senare tider. Men det talar de sk. klimathotforskarna tyst om. Läs gärna Konungs skuggsjá för att få lite mer kunskap om hur t.ex. Grönland såg ut i mitten på 1200-talet…. inte alls som den nu aktuella presentationen av Arktis ger vid handen.

Tidigare blogginlägg finns att söka dels under aktuell debatt dels via sökfönstret till höger. Där finns även ett stort antal källor lämnade.

Utdrag från en av alla mina blogginlägg:
Första förutsättningen för att CO2 ens i drömmarnas värld skulle kunna åstadkomma att jordens temperatur höjs, borde vara att temperaturen verkligen höjts överlag sedan biltrafik och oljeanvändning ökat…. men DMI Arctic temperature data animation doesnt support claims of recent arctic warming och läser man sedan tabeller och text noga i
Arctic temperatures what hockey-stick , Wattsupwiththat.com 9 september 2009 så förstår man lätt varför…..

Fortsätt med att slå upp:
Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922
.” Utdrag ur Miljöfrågan – ”klimathotet”, Norah4you sida

Här kommer förmodligen en del att invända, helt riktigt, att Svante Arrhenius var en av de som låg bakom rasforskningen i Sverige. Dock får detta fruktansvärda inte förringa att han inom sina ‘egna’ naturvetenskapliga områden gjorde ett gediget och fantastiskt forskningsarbete som står sig än idag

Gå sedan till närmaste bibliotek och läs: Forskning och Framsteg Nr 5 2008 artikel 500 års väder i Stockholm….. fantastisk läsning speciellt som sk. klimatforskare lyckas bevisa att de är dumma nog att tala om HUR manipuleringen av data gått till.

Att vi svenskar fått se matematikkunskaperna liksom biologi och kemikunskaperna kraftigt försämrade sedan flumskolan infördes är förmodligen förståligt för de flesta när de läst mina blogginlägg: Hmm matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009 där jag bl.a. redovisar för korrekta siffror angående atmosfären samt Sanning och konsekvens, Norah4you 1 januari 2009 där hänvisning finns till Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen, Newsmillartikel 17 december där 20 av de verkliga specialisterna i frågeställningen redovisar svårigheterna att få fram faktiska uppgifter och vetenskapsteoretiskt korrekt utförda forskningsartiklar!
Forskarna ifråga är: Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH
—–slut på utdraget ——- Avfärda bäst du vill men, Norah4you 10 december 2009

Read Full Post »

mer än idag. Hur står det till med källkritiken och med den historiska nutidskunskapen även om kunskapen om hur varmt det i verkligheten var på Grönland när nordborna som bodde där exporterade(!) smör och hårdost till Norden.

Verkligheten är denna:

(obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY – Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005

Tillägg 27 februari kl 1:54 Snurren finns det gott om bland de sk. klimatforskarna. Nu försöker de igen att påstå att ett isberg som kalvats, för 19 år sedan förresten, är gigantiskt när det är 9,7 mil långt – Inte ens 1/3 del så stort som det som kalvades 1956 alltså. Gigantiskt isberg kan ändra vädret, Sydsvenskan 26 februari 2010
Jätteisberg kan kyla ner jorden, Aftonbladet 26 februari 2010
Säg hur var det nu med källkritiken hos klimatfantasterna?
Är de i så desperat behov av att hitta en källa att skylla på när verklighet och datafantasier inte stämmer överens?
_—– slut på tillägg 27 februari ——–

Förfalskningar, förlåt beräknade anpassningar, för att anpassas till IPCC:s regressionmodeller som legat till grund för alla datamodeller som påvisat global uppvärmning: (fanns förut tillgänglig i sin helhet på http://www.co2science.org/cgi-bin/temperatures/ghcn.pl, numera finns bara ”The first set contains the actual spatially averaged temperature anomalies
# from 1880 to 2006. The second set, which follows the first set, contains
# the temperature anomalies estimated by the regression from 1880 to 2006.” öppen för alla att läsa. (undrar varför?)

Istäckets storlek i Arktis 13,980,313 km2 (February 23, 2010) Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System
Obs 1 februari 2010 Istäcket: 13,332,656 km2
den var 11,894,531 km2 den 24 december 2009
(som jag rapporterat om tidigare bl.a. på Bland tomtar och troll, Norah4you 6 februari 2010
Hur nu det finns någon som tror att isbjörnar behöver mer än 1000 km2 per st för att överleva, utöver insamlande organ förstås vart pengar som inte går till administration tar vägen har så vitt jag vet aldrig redovisats.

Mycket mer finns att säga om klimatfantasternas osakliga inlägg under åren sedan IPCC bildades, men vi skall inte vara lika fula som de som kallar oss som presenterar fakta, inte datamodeller där input korrigerat/förfalskats (välj vilket) för att passa ett politiskt syfte, använder sig av.Så vill jag slutligen säga till vissa meterologer: Det är tillåtet att vara dum, men d

De urkonservativa lever i förnekelse, Aftonbladet 25 februari 2010
Klimattvivlet, Aftonbladet 25 februari 2010
JA! Klimathotet, Aftonbladet 25 februari 2010
NEJ! Klimathotet, Aftonbladet 25 februari 2010

et är urbota dumt att bevisa att man inte ens läst på de äldre meterologernas, geologernas och oceanografernas arbeten! Redan i slutet på 1800 talet förutspådde svenska forskare inom dessa områden att CO2 skulle vara mer än dubbelt så många procent som det är idag …… och, vilket är ännu mer häpnadsväckande att Ni inte känner till:
* En av många källor från 1920-30 talet som använder sig av avrundningen 0.04% för CO2 är Holmström Leonard, Naturlära, Första delen Fysik, Kemi, Geologi åttonde upplagan tryckt Lund 1933 sidan 41 4:e raden….. samma avrundning som idag.

*”Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Här kommer förmodligen en del att invända, helt riktigt, att Svante Arrhenius var en av de som låg bakom rasforskningen i Sverige. Dock får detta fruktansvärda inte förringa att han inom sina ‘egna’ naturvetenskapliga områden gjorde ett gediget och fantastiskt forskningsarbete som står sig än idag.” Utdrag ur Miljöfrågan – ”klimathotet”, Norah4you sida

för jag vet att faktiskt uppmätta uppgifter om föroreningar och reellt uppmätta temperaturer erbjöds SMHI så sent som 1995 och att SMHI då tackade nej till (jag var i slutändan den sista som fick i uppgift att ringa upp, när inte SMHI och Tema Vatten i Lkpg varit intresserade då specialisterna inom området erbjudit sina data tidigare, och erbjuda flera hyllmeter mätdata som ratades ‘eftersom det var lättare och bättre att extrapolera och interpolera än arbetas med verkliga rådata)

Som jag skrev i Avfärda bäst Du vill, men; Norah4you 10 december 2009
Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen, Newsmillartikel 17 december där 20 av de verkliga specialisterna i frågeställningen redovisar svårigheterna att få fram faktiska uppgifter och vetenskapsteoretiskt korrekt utförda forskningsartiklar!
Forskarna ifråga är: Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH
!”

Inte precis några duvungar utan synnerligen skickliga vetenskapsmän som kan sina områden utan och innan samt som har kunskap om helheten i stället för flumskolans snuttifikationsutbildningsraseri

Tillägg 27 februari 01:47 några politiker, en vänsterpartist och en folkpartist av alla, sällar sig till skaran som inte förstått att de blivit lurade april redan innan 1:e april 😉 Subventionera klimatsmart mat, SvD Brännpunkt 27 februari 2010 Skrämmande okunskap !

Read Full Post »

Du har fel så det sjunger om det Andreas Carlgren! Andreas Carlgren svarar på SvDs läsares frågor, SvD 9 december 2009
läs även Andreas Carlgrens bloggartikel Andreas Carlgrena blogg, 9 december 2009 i Aftonbladet Korseld med Andreas Carlgren,

Första förutsättningen för att CO2 ens i drömmarnas värld skulle kunna åstadkomma att jordens temperatur höjs, borde vara att temperaturen verkligen höjts överlag sedan biltrafik och oljeanvändning ökat…. men DMI Arctic temperature data animation doesnt support claims of recent arctic warming och läser man sedan tabeller och text noga i
Arctic temperatures what hockey-stick , Wattsupwiththat.com 9 september 2009 så förstår man lätt varför…..

Fortsätt med att slå upp:
Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Här kommer förmodligen en del att invända, helt riktigt, att Svante Arrhenius var en av de som låg bakom rasforskningen i Sverige. Dock får detta fruktansvärda inte förringa att han inom sina ‘egna’ naturvetenskapliga områden gjorde ett gediget och fantastiskt forskningsarbete som står sig än idag.” Utdrag ur Miljöfrågan – ”klimathotet”, Norah4you sida

Gå sedan till närmaste bibliotek och läs: Forskning och Framsteg Nr 5 2008 artikel 500 års väder i Stockholm….. fantastisk läsning speciellt som sk. klimatforskare lyckas bevisa att de är dumma nog att tala om HUR manipuleringen av data gått till.

Att vi svenskar fått se matematikkunskaperna liksom biologi och kemikunskaperna kraftigt försämrade sedan flumskolan infördes är förmodligen förståligt för de flesta när de läst mina blogginlägg: Hmm matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009 där jag bl.a. redovisar för korrekta siffror angående atmosfären samt Sanning och konsekvens, Norah4you 1 januari 2009 där hänvisning finns till Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen, Newsmillartikel 17 december där 20 av de verkliga specialisterna i frågeställningen redovisar svårigheterna att få fram faktiska uppgifter och vetenskapsteoretiskt korrekt utförda forskningsartiklar!
Forskarna ifråga är: Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH

Inte precis några duvungar utan synnerligen skickliga vetenskapsmän som kan sina områden utan och innan samt som har kunskap om helheten i stället för flumskolans snuttifikationsutbildningsraseri!

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »