Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Karelen’

Tre snabba kommentarer.

* Karelen är inte så enkelt som länken Karelens historia och även Finland vill göra det. Större delen av den historien fram till år 1500 kan lätt motbevisas då det finns gott om källor som inte använts av Nordiska historiker efter år 1900. (Kan bara undra varför?) [IEJ: Om det är något jag avskyr oavsett vem som står för det, är 1984 varianter där folkgrupper försöker sno andra folkgruppers historia!!!]

Det var långt fram i historien som de tre folkgrupper som blev finska folket kom till Karelen. Läs Rimbets Ansgars Vitan samt arabiska geografers skildringar av den då kända världen som inkluderade Finska viken och landet upp till norra Bottenhavet. Finnarna var inte ens den dominerande befolkningsgruppen när den siste Rusen, son till en Linköpingsbiskop tillhörande Folkungaätten, kastades ut ur Ryssland.

På Karelen fanns ruserna i majoritet(!) så sent som när Biskop Bengt slängdes ut ur Karelen för att senare under samma korståg (1237 e. Kr) död under strider i Estland. Det folkslag som blev ruserna hade förts som fångar till området från Finska Viken till Ladoga redan i början av Hermaneriks tid under Folkvandringstiden. Med början då trängdes de verkliga urinvånarna Kvenerna som inte var finnar eller samer, varken språkligt eller etniskt, bort. Så sent som på medeltida kartor finns också de De verkliga kvenerna noterade. Kvenerna finns nu kvar som liten folkrest söder Kareliska näset i Estland samt uppe vid Alta i Nordnorge. Rätt skall vara rätt oavsett vilket befolkningsområde i världen som skall få sin historia berättad.

Av en händelse så har vi också en språklig rest av att språket som kvenerna talade så sent som under King Alfred den stores tid i nuvarande England var samma som talades i stor del av norra Sverige och där ord går att jämföra med arabiska geografer som från Finska Viken seglande med fiskare upp till norra Bottenviken för att vandra, snöskor och en skida med styrpinne finns ritade, refererar i sina verk från 300-talet fram till 800-talet. Inte en siffra lik finska eller samiska.

* Det är märkligt att det är de demokratiskt valda partierna till Sveriges Riksdag som först vågar börja röra i den Svenska Historielöshetsröran som 1900-talet utgör. Märkligt men mycket bra.

* Slutligen en annan reflexion och kommentar: Norge har gjort upp med sin Andra Världskrigshistoria. Varför klarar inte officiella Sverige att redovisa sin utan försöker jamsa med och låtsas som man alltid varit antirasister och utifrån detta försöka inbilla svenska folket att vi skulle ha någon moralisk skyldighet att utan att göra som England, USA och Australien redan vid gränsen stoppa de som varit stridande terrorister? Den snabbkollen av pass är tillåten i EU eftersom varenda EU-medborgare är skyldig enligt EU-direktiv att kunna visa legitimation innehållande födelseort om Myndighet i land de vistas i (även sitt eget) så begär.

SasjaL

Norrländska Socialdemokraten, 150105


http://www.nsd.se/opinion/v-vill-ha-minnesmarke-over-kirunasvenskarna-8988210.aspx

VPK-Sovjet

Trevligt att någon äntligen tar steget med partiets historia! Frågan är om han enbart utnyttjar den rådande politiska situationen och försöker samla poäng? Ser det ändå som tveksamt att inom överskådlig tid att övriga partier följer samma väg …

Visa originalinlägg 810 fler ord

Read Full Post »

varken historiskt – argumentet som Argentina fört fram under åren att de övertagit Spaniens ‘rättigheter’ från Medeltiden håller inte. Sverige skulle med betydligt större källvärde kunna hävda rätten till stora delar av Baltikum och in mot Ladoga än vad Argentina har att komma med. Inte skulle Ryssland eller det internationella samfundet accepterat sådana krav!

För att börja här. Redan Rimberts med händelserna samtida bekräftande av väsentliga uppgifter i Nestorskrönikan(!) kapitel XXX For a certain people named Cori* had in former time been in subjection to the Swedes, but had a long while since rebelled and refused to be in subjection. Full text of Anskar, the Apostle of the North translated from Rimbert’s The Vita Anskarii ger tillsammans med ett flertal andra källor fram till 943 e.Kr bra grund för svenska krav som sett ur nutidsögon ändå är något som hör det förgångna till.

Falklandsöarna fakta
INGEN bofast befolkning när första Europeerna kom till området. Ev. besökt någon gång i forntiden av folk från Sydamerika. Förste som gick iland John Davis, engelsman 1592. Besökt 1594 av Richard Hawkins, engelsman; 1600 av Sebald de Wert, holländare; 1690 av John Strong, engelsman som gav sundet mellan öarna namn efter Viscont Falkland (engelsman).

Första fasta bosättarna fransmän som 1764 upprättade en koloni. Engelsmännen upprättade en annan koloni året efter. Spanske kungen protesterade (Magellan och Vespucci var ju de som först siktat öarna) och fransmännen lämnade öarna 1766 och spanjorer kom dit. Engelska kolonin var kvar till 1774. Spanjorerna lämnade öarna obebodda 1811. Såväl engelsmän som spanjorer lämnade kvar plattor som hävdade respektive länders rätt till land på öarna. Argentina bröt sig loss från Spanien 1810 men blev inte självständig stat före 1816. Argentina försökte då, de hade redan förlorat Bolivia och Uruguay, hävda att de övertagit Spaniens rättigheter till Falklandsöarna. En expedition skickades dit 1820 . Engelsmännen som återvände 1833 då de få argentinare som fanns där avhystes med hjälp av USA. Nuvarande bosättare har varit fastboende på öarna i som minst 6 generationer.

Skulle vi acceptera Argentinas lösa krav utifrån deras argument, så har Sverige stora områden från Disco Bay på Grönland till Staraja Ladoga som vi skulle kunna kräva rättigheterna till. Vi talar inte om Karelen som haft finn-urgiska grupper, svenskar, ryssar, finnar, och åter ryssar bofasta i en salig blandning under historiens gång. Vi talar om öar som Argentina aldrig haft egen rätt till.

– – – – – utdrag ur Argentina har ingen rätt till Falklandsöarna, 18 mars 2012

Cameron lovar göra allt för att skydda Falklandsöarna, SvD 3 januari 2013 Tips: Börja gå igenom Elizabeth I:s arkiv. En del finns som minst i samtida kopia av original i det arkivet. En numera avliden engelsk historiker skickade mig digitala kopior m.m. på 1990-talet ….

För övrigt har jag kännedom om, fått digital kopia som ej finns i denna dator utan en av mina laptops som inte är kopplad till nätet, i vilket arkiv kartor som raserar alla Argentinas anspråk och argument finns. Även kännedom om var motsvarande tidig karta som visar att Norge (!) hade fem bosättningar varav en väster om Hudson Bay som Danmark av samma anledning inte skulle kunna hävda varit danskt utifrån att Danmark de facto styrde över Norge senare…… OBS jag vet att detta ställer till det för en hel del. Men det finns en hel del källmaterial från tiden alldeles efter vikingatiden fram till Kalmarunionen som inte är allmänt känt. Inget land kan hävda att de ärvt en rätt till något ute i havet på de grunder som Argentina försöker med.

Read Full Post »

varken historiskt – argumentet som Argentina fört fram under åren att de övertagit Spaniens ‘rättigheter’ från Medeltiden håller inte. Sverige skulle med betydligt större källvärde kunna hävda rätten till stora delar av Baltikum och in mot Ladoga än vad Argentina har att komma med. Inte skulle Ryssland eller det internationella samfundet accepterat sådana krav!

För att börja här. Redan Rimberts med händelserna samtida bekräftande av väsentliga uppgifter i Nestorskrönikan(!) kapitel XXX For a certain people named Cori* had in former time been in subjection to the Swedes, but had a long while since rebelled and refused to be in subjection. Full text of Anskar, the Apostle of the North translated from Rimbert’s The Vita Anskarii ger tillsammans med ett flertal andra källor fram till 943 e.Kr bra grund för svenska krav som sett ur nutidsögon ändå är något som hör det förgångna till.

Falklandsöarna fakta
INGEN bofast befolkning när första Europeerna kom till området. Ev. besökt någon gång i forntiden av folk från Sydamerika. Förste som gick iland John Davis, engelsman 1592. Besökt 1594 av Richard Hawkins, engelsman; 1600 av Sebald de Wert, holländare; 1690 av John Strong, engelsman som gav sundet mellan öarna namn efter Viscont Falkland (engelsman).

Första fasta bosättarna fransmän som 1764 upprättade en koloni. Engelsmännen upprättade en annan koloni året efter. Spanske kungen protesterade (Magellan och Vespucci var ju de som först siktat öarna) och fransmännen lämnade öarna 1766 och spanjorer kom dit. Engelska kolonin var kvar till 1774. Spanjorerna lämnade öarna obebodda 1811. Såväl engelsmän som spanjorer lämnade kvar plattor som hävdade respektive länders rätt till land på öarna. Argentina bröt sig loss från Spanien 1810 men blev inte självständig stat före 1816. Argentina försökte då, de hade redan förlorat Bolivia och Uruguay, hävda att de övertagit Spaniens rättigheter till Falklandsöarna. En expedition skickades dit 1820 . Engelsmännen som återvände 1833 då de få argentinare som fanns där avhystes med hjälp av USA. Nuvarande bosättare har varit fastboende på öarna i som minst 6 generationer.

Skulle vi acceptera Argentinas lösa krav utifrån deras argument, så har Sverige stora områden från Disco Bay på Grönland till Staraja Ladoga som vi skulle kunna kräva rättigheterna till. Vi talar inte om Karelen som haft finn-urgiska grupper, svenskar, ryssar, finnar, och åter ryssar bofasta i en salig blandning under historiens gång. Vi talar om öar som Argentina aldrig haft egen rätt till.

Sydamerika fördömer Falklandborrning, GP 18 mars 2012
Storbanker hotade av Falklandskris, GP 16 mars 2012
Britterna rasar mot Argentiskt hot, SvD 16 mars 2012
Storbanker hotade av Falklandskris, SvD 16 mars 2012
Sydamerika fördömer Falklandborrning, SvD 18 mars 2012
Britterna rasar mot Argentinskt hot, DN 16 mars 2012
Sydamerika fördömer Falklandborrning, DN 18 mars 2012

Det hade varit en sak om Sydamerika fördömt ALL havsborrning efter olja. Men att ensidigt ställa sig mot England när England har rättigheter in i nutid till Falklandsöarna, det säger tyvärr en hel del om okunskap när det gäller historia som i sig säger mer om de som yttrar sig mot Engelsmännen än vad det säger om England.

Tillägg 22.28 Ordkriget om Falklandsöarna trappas upp, di.se 18 mars 2012

Read Full Post »