Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Källkritisk analys’

Due to too much disinformation in media, especially here in Sweden, I wrote a Swedish bloggpage in December 2014 where I tried to express and inform about the need to be aware of that not everything we hear, read or pass on is the ”real” Truth and nothing but the truth. Every time words are used behind the words chosen, spoken or written, is a Purpose and Tendency for the Purpose might be clear as water but more often is hidden within chosen words and argumentation.

This fact, and it’s a fact, calls for Source validation more than once.

Theories of Science: Purpose and Tendency

Read Full Post »

Syfte, Tendens och Fallacies vid argumentering.
Ny bloggartikel på Norah4science

Read Full Post »

förstår vad som krävs av alla som säger sig stå för Mänskliga Rättigheter och vara mot Diskriminering, mobbning och förföljelse; inte förstår att det finns mycket klara begränsningar i Yttrandefriheten vad som är tillåtet att säga om någon, oavsett vem; inte tar till sig att det är brottsligt enligt svenska brottsbalken att mobba;
inte har förståelse för vad mobbning är och att det ALDRIG NÅGONSIN ÄR DE SOM MOBBAR utan enbart de som blir utsatta som avgör vad som är mobbning;
då är det illa ställt. För det har varit i säck innan det kom i påse och mobbningen i skolor samt på svenska arbetsplatser är samma andas barn som den oförmåga som visats upp i pressen och annan media när det gäller Kungahuset! Om mobbning, pengar och journalistik, Jan Helins blogg Aftonbladet 14 oktober 2012

Inte menat att mobba? Hallå hur står det till? Är det möjligt att svenska journalister utbildats utan att lära sig grunderna i Källkritik? Vänligen läs då här:
Vid källkritisk analys är det viktigt att ha klart för sig VEM personen som skriver är; VARFÖR personen skriver dvs vad är syftet med det skrivna. På skolverkets sida finns bland mycket annat matnyttigt, en länk som är klargörande på en mycket elementär nivå som alla som gått grundskolan borde lärt in när deras egna lärare lärt ut källkritik.

Vill författaren bara ge dig fakta, eller vill han eller hon ge dig en viss åsikt om något?” stockholmskallan.se/index.php

Vidare står : ”Kom ihåg att olika texter har olika syften – att informera, övertyga, baktala, sälja, berätta en spännande historia

Read Full Post »

du är inte påhoppad. Tvärt om har media i många år lindat in problemet med din dåliga källkritiska kontroll av fakta som vore du en Historiker, vilket du inte är. ”Mitt i allt står jag ännu en gång som på ett slagfält. Kulor och granater viner från alla håll. Rubriker slungas ut med anklagelser som får håret att resa sig på en och annan läsare, tv-tittare och radiolyssnare – men kanske allra mest på mig själv.Herman Lindqvists egna ord om kritiken, Aftonbladet 14 augusti 2012 Ditt ego är 1000-faldigt större än din kapacitet och framtoning ger underlag för!

Sedan är det så att Historiker är de som arbetar som forskare med alternativt skrivit avhandling i ämnet historia. Historisk författare är en annan sak. Men även det kräver att källkritisk analys sker. Alla som vill göra gällande att de presenterar annat än rent subjektiva uppgifter och gör det i läsbar form, måste som minst vara klar över att det krävs faktakontroll innan man beskyller någon för att ha varit något i en helt annan tidsperiod och därutöver källkritisk analys varifrån man fått sina uppgifter. Som Vollmer Gerhard skrev i Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993: ”Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab.

Det är inte fel att ha subjektiva värderingar, tvärt om. Det är däremot viktigt att inte lägga sina egna subjektiva värderingar om hur man blir/blivit behandlad som en faktor vilken skulle påverka kredibiliteten i det man själv skrivit. Du Herman Lindqvist har bidragit till att göra historieämnet, speciellt svensk kungahistoria, aktuellt och få människor intresserade. Det är bra. Mindre bra är att du vid ett antal tillfällen under åren låtit din subjektiva uppfattning överskugga behovet av källkritisk kontroll av det du för fram.

Tyvärr blir det så att den senaste allvarliga incidenten kastar skuggor över allt annat du skrivit. Det är mycket lätt att tro att en som tar fel och inte kan erkänna felet också slarvat, slirat, lagt till och/eller presenterat uppgifter utan att det finns faktaunderlag i övrigt också. Det är tillåtet att vara dum, men förbaskat dumt att bevisa det med en elefants envishet!

Bonniers stoppar Herman Lindvists bok, GP 13 augusti 2012
Herman Lindqvists bok stoppas, Expressen 13 augusti 2012
Faktafel stoppar Lindqvists bok, SvD 13 augusti 2012
En pudel hade varit på sin plats, SvD 13 augusti 2012

För övrigt vill jag i annan fråga där du varit subjektiv säga att det är fult de lumpna påhopp du gjort på kungafamiljen. De tog emot dig med öppna armar. Är det tacken?

Read Full Post »

Det där med vikten av källkritisk kontroll av fakta och argument byggda på fakta är viktigt. Det ingår t.o.m. i lärarutbildningen…… ändå lyckas Gustav Fridolin som utöver att vara språkrör för Miljöpartiet är lärare att misslyckas med den viktiga biten…..

Inom svensk järnvägsindustri finns unika kunskaper och exportmöjligheter. De måste tillvaratas när vi nu lämnar fossilsamhället bakom oss, skriver Gustav Fridolin.
……
Lite i skymundan har satsningen Gröna tåget, som är en plattform för en rad nya tekniker, varit först med att komma över 300 kilometer i timmen på svenska spår.
……..
olika satsningar som industrin och det allmänna tidigare gjort tillsammans.

Ett tidigt exempel är de omfattande elektrifieringarna av det svenska järnvägsnätet under första hälften av förra seklet. Ett senare är satsningen på snabbtåget X2000 under förra seklets andra hälft, som bland annat gett ”spin-off” i form av export.
Gröna tåget är rätt biljett till framtiden, Gustav Fridolin (MP) på Expressen debatt 16 maj 2012

Tja ha. NOHAB i Trollhättan som verkligen hade unika kunskaper och exporterade framtagna lokomotiv ut över världen lades slutligen ner 1986…. under Socialdemokratisk regeringsperiod…. innan dess hade finländska verkstadsindustrikoncernen Oy Wärtsilä Ab blivit majoritetsägare 51% år 1978.

Snabbaste tåglinjen med MEDELHASTIGHET på 350 km/tim är kinesiska Guangzhou-Changsha-Wuhan.

X2000 beställdes förvisso 1986 av ASEA. Men ASEA blev tillsammans med Brown Boveri Ltd det nya företaget ABB Asea Brown Boveri Ltd 1988. Ändrade namn till ABB 1999. Tågtillverkningen kom från 1996 att ske hos ABB/Adtranz där boggies tillverkades i Helsingborg fram till 1997 och där hela tågset tillverkades i Kalmar fram tills 2005 då Kalmar Verkstad avvecklades. (Pst Socialdemokratisk regeringsperiod)

Pst Pst Tror sig Fridolin kunna återköpa, återstarta tillverkning och forskning inom tågsektorn, vore det tacknämligt om han visade var riskpengarna kommer ifrån och var tillverkning skulle kunna ske. 1999 köptes Adtranz ut ur ABB av Daimler-Chrysler som 2001 sålde företaget till Kanadensiska Bombardier…

Read Full Post »

skulle kunna kritiseras för är att han hade Lettström som vän. Med sådana vänner behöver man inga fiender. Allt annat är rent och skärt skitsnack och mobbning på högsta nivå från medias sida!

Det torde finnas få i detta land som med handen på hjärtat kan säga att inte någon i deras bekantskapskrets sedan skolåldern och framåt blivit kriminell eller känt kriminella. Det torde vara ett större antal män i detta land som någon gång i sitt liv varit och tittat på sexshower så om kungen skulle varit det, så hade det inte varit något att göra en löpsedel av. Om Kungen träffat den ena eller andra för 10, 15 eller 25 år sedan, och i vilket sammanhang samt hur har inte en enda människa utanför Kungens egen familj med att göra.

Vår Kung har inte ett enda skäl att bli ställd till svars för en enda sak och får enligt våra svenska Grundlagar heller inte ställas till svars ens om han hade gjort något som andra skulle bli skyldiga att stå till svars för. Nu har han inte ens det men curlingbarnen som börjat växa upp och hamna på mediaredaktioner samt deras föräldrar och en och annan vänsternisse även bland de som kallar sig liberala tycks ha glömt att lära in det som de skulle lärt in när de läste Samhällskunskap, det är en sak. Värre är att de glömt bort att det som ansågs rätt och riktigt för från 1970 till 1990-talets slut inte har mycket gemensamt med de värderingar som ligger till grund för den förföljelse av Kungen som person som sker idag.

Det är inte ens tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2 § att diskriminera en person, oavsett vem för enligt Sveriges Grundlagar har vi alla lika värde även om vi är olika och har olika platser i samhället, för något som har med personen att göra. Det gäller även Sverige Konung.

Nu får det vara nog med snurrerierna. Förvisso finns det ett antal bland de över 50 som ingår i mobbarnas skara i detta fallet som ordat för republik ända sedan 70-talets slut. Det gör inte saken bättre att deras omdöme i hur man behandlar andra människor blivit så dåligt som det blivit. Gör inte till eller ifrån att det i detta fallet är Kungen som drabbas.

Klarar republikanerna inte av att presentera ett enda argument som stöds av samtliga premisser som måste vara sanna för att argumentet skall kunna vara giltigt, så har de inte mycket att komma med.

Bandinspelning visar att kungen visste, GP 3 december 2011 NEJ det är just det den inte gör. OM den ens är riktig, vilket ingalunda de som påstår sig vara experter säger, så är det enda den möjligen skulle visa att Lettström sagt att så var fallet. Det är inte samma sak som att kungen visste. Lettström har dillat så mycket så man inte tror sina öron. Det där med källvärde och analys av tendens, syfte och så vidare saknas helt i påhoppen!

Lettström: Kungen kände till gangstermöten, Expressen 3 december 2011 OCH? På vad sätt får herrarna på Expressen ens om A -> B det till att A -> C. Bakläxa i såväl vetenskapsteori som logiskt matematiskt tänkande.

Experten: Allvarligt om kungen ljugit i svenska folkets ansikte, Expressen 3 december 2011 Allvarligast i sammanhanget är att Ulf Bjerled kallar sig expert på frågor som han aldrig varit expert i. Att han är statsvetare och prefekt innebär inte att han är expert inom andra områden än där han lyckats visa sig kunnig vetenskapsteoretiskt, vilket i hans fall är Israel-Palestina konflikten, kön, politik, globaliseringsfrågor (högst diskutabelt om vissa av hans arbeten skulle kunna kallas opartiska. En del av dessa visar prov på cirkelbevisföring i stället för traditionell vetenskapsteoretisk kunskap) samt politisk opinionsbildning. Det är möjligen det senare som den före detta KPML-raren åberopar för sin expertisskap. Förvisso är Bjerled sedan 1980-talet socialdemokrat. Men var ligger objektiviteten i hans analys så som han framställer den? Även i hans fall hoppar media över två led i bevisföringen.

Det är förvisso tillåtet att visa att man är okunnig om vetenskapsteori, källkritisk analys, men att dels visa att man är okunnig om detta och att man aldrig lärt sig att det inte går att hoppa över något än mindre några led i en bevisföring för att ens giltigt argument som leder till en delslutsats utan vidare skulle kunna anses leda till slutsats om något helt annat än det som bevisats. Sådan okunskap skämmer! och skrämmer….. De skulle lärt sig detta redan i Grundskolans senare årskurser. Men icke sa nicke lärde de sig det. Vad var det mer de missade lära in?

Read Full Post »

Ett logiskt argument bygger på en eller flera premisser, slutsats/-er eller slutledning/-ar. För att ett logiskt argument skall vara giltigt krävs:

att den/de premisser/slutsats(-er)/slutledning(-ar) som argumentet grundas på kan bevisas vara sanna alternativt att det är omöjligt att motbevisa dem. Alla premisser måste samtidigt vara sanna för att ett logiskt argument som är giltigt skall kunna leda till en hållbar slutsats.

Logiska misstag, felaktigheter eller felargumentation kan bygga på flera olika bitar:
* Avsaknad av giltigt argument
* Användande av ad Hominem i stället för giltigt argument (ofta används ad Hominem när en debattör eller kommentator saknar giltiga argument.
* Logisk felaktig slutledning
* Även om A kan leda till B som kan leda till C, och detta kan bevisas, är det därmed inte bevisat att ALLA C härrör från eller är beroende av A.
* Cirkelbevis. Cirkelbevis innebär att det som ingår i hypotesen och skall bevisas i de argument som förs fram antas vara sant. Eller i fler ord: ”cirkelbevis, bevis i vilket det som ska bevisas, slutsatsen, förekommer som premiss i beviset och alltså redan förutsätts vara sant; ett cirkelbevis ger således inte någon ny kunskap.” Cirkelbevis, Nationalencyklopedin

Read Full Post »