Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kalla kriget’

Skrivit det förr och skriver det igen: I politik handlar det inte alltid om att ha rätt, utan om att handla rätt.

EU-kommissionen och EU-parlamentet har alltför ofta under senare år sett bort när de som drabbats av ett uppenbart brott mot Mänskliga Rättigheter dessa brott varit orsakade av verkliga högerfötter. Ofta högerfötter som trots sina nutida positioner om man skrapar på ytan av deras egen eller deras gruppers historia verkligen varit högerfötter i ordets verkliga bemärkelse. Skuggorna av samarbete som en del Europeiska politikers partiers historia och ibland även enskilda politikers egen bakgrund, skuggor med mörk dold agenda som går tillbaka till verkliga neonazistiska och fascistiska grupperingar i t.ex. Ukraina, Ungern och tyvärr till viss del även i Baltikum. Allt är inte så enkelt som många av de som idag i sann Orwellsk 1984-anda försöker skriva om Mellankrigstidens och Andra Världskrigets historia….

Det finns mycket att tillägga ur historisk synvinkel. Men som sagt i politik handlar det inte alltid om att ha rätt utan att handla rätt.

Två av Europas ”stora” lyckades med det senare även om det säkerligen utifrån var och en av deras länders bakgrundshistoria har varit mycket svårt att å ena sidan göra sitt bästa att göra upp med sina egna länders svarta historia, samtidigt som de har gått en balansgång för att handla så gott de ansett sig kunna utifrån den inre politiska situationen som råder i dagsläget i länderna. Allt är inte som media, påtrycknings-/intressegrupper och demonstranter av ena eller andra färgen försöker måla verklighetsbilden. Varje färg har ett stort antal nyanser som ibland ligger mycket nära helt annan färg. På paletten likaväl som i politiska verkligheten.

De två jag tänker på är Tyska Förbundskanslern Angela Merkel samt Ryske Presidenten Vladimir Putin. De viktiga symboliska handlingarna är, utan inbördes värdering/placering:

* Angela Merkel: protest mot den ryska Ukraina-politiken uteblev den tyska förbundskanslern Angela Merkel från segerfesten i Moskva på 70-årsdagen av det andra världskrigets slut.

Samtidigt var det den sovjetiska Röda armén som befriade Berlin 1945. Dessförinnan hade den tyska krigsmakten åren innan åsamkat sovjetrepublikerna enorma lidanden.

Merkel valde därför att komma till Moskva en dag efter segerfesten för att tillsammans med den ryske presidenten lägga en krans på den okände soldatens grav i Moskva.Merkel möter Putin i Moskva, DN 10 maj 2015

Trots de stora politiska problemen som råder i dagens Tyskland. Ofta talas det tyst om dem här i Sverige. Så valde Angela Merkel att göra den för Världsfreden mycket viktiga handlingen – att markera att Tyskland av idag erkänner Nazitysklands förskräckliga handlingar som drabbade dåvarande Sovjetunionen mer än något annat land. (Att Sovjetunionen till råga på allt hade Stalin som under många år fortsatte att fördärva för sina egna och andra är viktigt att minnas, men inte här inte nu och inte blanda äpplen och päron till en intetsägande gröt!)

* Vladimir Putin; Rysslands president Vladimir Putin tackade Rysslands allierade under andra världskriget för att de hjälpte till att krossa Nazityskland.Putin tackade de Allierade, osterbottenstidning.fi 9 maj 2015 Symboliskt viktig handling för det var tillsammans inte Västmakterna eller Sovjetunionen var för sig besegrade Nazityskland. Se även Det var tillsammans Västmakterna och Sovjetunionen

Att sedan svenska media, inklusive Expressen, lyckats misslyckas att se de viktiga handlingarna pga sin egen subjektiva värdering av ”mitt barn och andras ungar” precis som EU-kommissionen och EU-parlamentet gjort senaste åren, det må så vara. Det lär inte råda någon brist på ryssar som tar genuint illa upp över att inga västledare kommit denna dag till Moskva. Detta är en oerhört viktig dag i den ryska kalendern.

I en mätning svarade 44 procent av ryssarna att den egna födelsedagen var årets viktigaste. Hela 42 procent sa däremot den 9 maj, segerdagen.

Men visst var det ändå rätt av Obama, Hollande & Co att bojkotta. Konflikten i Ukraina och den ryska inblandningen där har djupt förgiftat relationerna.

Och glöm inte att det var just Ukraina och Vitryssland – nationer som då ingick i Sovjetunionen – som led svårast i andra världskriget.Tragisk men skrämmande uppvisning av Putin, Mats Larssons krönika Expressen 9 maj 2015
Skrämmande dålig historisk kunskap. Det var INTE Ukraina och Vitryssland som led värst – även om detta talats mest om här i Sverige. Värst led dåvarande Leninggradborna och Moskvaborna tillsammans med ett stort antal av varierande nationaliteter som utan att själva vara kommunister eller nazister hamnade i historiska mörkret i och kring de Baltiska Staterna. Allt i historien är inte svart eller vitt. Det finns minst 100 varianter av gråmurriga färger däremellan.

Omkring 16.000 soldater marscherade under lördagsförmiddagen i perfekta kolonner över Röda torget under det största firandet av Segerdagen i Ryssland sedan Sovjetunionens sammanbrott.

Bland det massiva ryska militäruppbådet marscherade även soldater från Kina, Indien, Serbien, Mongoliet och flera forna Sovjetstater.

Dessutom marscherade över 300.000 personer genom Moskva med bilder på släktingar som stupat under andra världskrigets strider.Putin firar med enorm krigsparad i Moskva, SvT 9 maj 2015

Följande siffror kommer från Wikipedia, men är i stort sett samma som de officiella siffrorna som internationellt erkända forskare kommit fram till:

De länder som drabbades med störst antal dödsoffer

Sovjetunionen 28 100 000
Kina 20 000 000
Polen 5 600 000
Tyskland 4 600 000
Jugoslavien 1 027 000
Frankrike 567 000
Italien 455 000
Storbritannien 452 000
USA 418 000

Siffror vi här i EU bör hålla i minnet innan vi brölar för mycket mot sättet som dagens Ryssland valt att fira segern över Nazityskland. Märkligast är dock att vi här i Västeuropa helt tycks ha glömt bort alla de människor som dog i det område vi idag kallar Kina. Och ja, Kina såg INTE ut på samma sätt före Andra Världskriget som idag. Det såg Japanska aggretionen från 1937 till atombomberna i Hiroshima och Nagasaki till utöver att Mao Tse Tung sedan skapade det kommunistiska Kina. Men även det är en annan historia som bör berättas separat.

Read Full Post »

lyckades besegra Hitler. Allt annat är ren och skär myt. Under senare år har det i historiska avhandlingar, artiklar i vetenskapliga journaler samt i media diskuterats vem som gjorde den avgörande insatsen. Feltänk från början till slut.

Vilket land som led mest är lättare att svara på – varje land led på sitt sätt men i antal döda människor samt förstörda jordar, gårdar, byar och städer utsatta för svält, så var det Sovjetunionen. Vad vi i väst ofta glömmer bort, är att det var först när Nazityskland gick till angrepp på Sovjetunionen som det blev möjligt att få andrum i väst. På samma sätt var en av de verkliga nyckelögonblicken Japans attack mot Pearl Habor samt Nazitysklands försök att ge sig på USA (något som ofta glömts bort i den allmänna historielöshetsröran som präglat som minst Sverige sedan Andra Världskrigets slut…. Se även Det var en gång ett land som trodde sig vara för mer än alla andra. Det var så Sverige framställdes i skolböcker från Andra Världskriget fram till 1976… Socialdemokraterna tågade då som senare och även idag Upp till kamp emot kvalen men att en hel del av dessa kval hade S som ursprung talades det tyst om. Det skälldes främst på USA och så där i efterhand även på Tyskland. Sverige har aldrig gjort upp med sin Mellankrigshistoria; inte med sin Andra Världskrigets historia och absolut inte med dubbelspelet då Olof Palme tågade i demonstration krävande att USA skulle ut ur Vietnam. se vidare i länken ovan.

eller rättare sagt så har våra historieboks författare i sin snäva sfär till skillnad från Norge, England och Sovjetunionen sällan eller aldrig gjort upp med Sveriges Andra Världskrigets historia. Än mindre har de en aning om att den utveckling som skett av EU efter Maastricht mer och mer liknar den utveckling som Hitler diskuterade med Mussolini….

Sovjetunionens personförluster speciellt i kamp mot de tartarer som fanns på Krim dit de kom först under 1100-talet, och varför Stalin förflyttade tartarerna, har i princip tigits ihjäl inte bara Sverige utan i stor del av EU-länderna. Speciellt i Ungern och bland högerfötter som överlevde ofta i samarbete med vänsternissar till vänster om dåvarande Kommunistpartiet. Historieskrivningen är skev i hela Europa utom i Norge och England. Möjligen kan Danmark räknas in för de gjorde mer motstånd och har gjort upp mer än vad vi ens sett antydan om i övriga EU-länderna.

Utan samarbetet mellan USA-England och Sovjetunionen, så hade världen sett helt annorlunda ut. Men det som ofta glöms bort är att det var i Sverige första kravet på Nazityskland att stämpla ”J” i judars pass fördes fram. Schweiz anslöt sig. Sveriges och speciellt Socialdemokraternas mörka historia FÅR INTE GLÖMMAS och absolut inte som det skett under senare ”korrigerande” av äldre kartmaterial som omritats på SO-rummet döljas! Socialdemokraternas mörka historia

Utan samarbetet mellan USA och Sovjetunionen, så hade inte fartyg kunnat eskorterats till Murmansk med militära lastbilar i den utsträckning som Sovjetunionen behövde. Observera att nutida historieskrivning ofta glömmer bort att det i ett land där människor svultit ihjäl när de inte pinats och plågats och där landet tvingats tillgripa den döda jordens taktik, så är det självfallet orimligt att kunna ha haft tillräckligt med fabriker som får leverans av råvaror och delar för att i längden kunna tillverka terränggående lastbilar samt lastbilar för tyngre transporter. Sovjetunionen gjord mycket bra ändå även om också de var i behov av Västhjälp precis som Västallierade på alla fronter var i starkt behov av Sovjetunionen.

Sedan kom det kalla kriget. Efterdyningarna av den misstron som bl.a. kom att ställa till det i Berlin och det som blev Östtyskland kan vara svåra att förstå om man inte tar med att Västeuropa fick Marshallhjälp för återuppbyggnad samtidigt som ett större antal höga Nazister med hjälp av allehanda lyckades fly till Sydamerika. Andra hade kunskaper som USA och England behövde rent tekniskt och ”omskolades”? eller bytte sida. Som vi sjöng på 60-talet i Tom Lehrer låten: I learnt to speak Chinese say Werner von Braun

Vi behöver heller inte gå längre än till hamnen här i Göteborg. Utan samarbete mellan Kommunister och Liberaler, samarbete som var godkänt av ÖB och svenska regeringen, så hade inte kohandeln med permittenttrafiken i utbyte mot rätt att exportera kullager ut från Göteborgs hamn kunnat komma till stånd. Det är på tiden att nuvarande Socialdemokratiske Statsminister Stefan Löfvén kliver ner från sin höga hästsadel. Han är ingen Caesar och absolut ingen bra politiker. Men han har chansen att göra upp med sitt partis dubbelspel före under och efter Andra Världskriget.

Först när alla länderna gjort upp med sitt förflutna, först då går det att tala om ett Europa som kan se framtid i fred an.

Mytbildning om kriget växande problem, SvD 3 maj 2015 OM det bara varit i nuvarande Ryssland som har ett akut behov av att få sina många folkgrupper att känna sig stolta över sitt fädernesland, så hade mytbildningen varit obehaglig men försvarlig. Vilket skäl har Socialdemokraterna till att låta mytbildningen om Mellankrigsåren och Andra Världskriget vara helt snedvriden i förhållande till verklighet och svensk militärhistoria? Ta ansvar för egna handlingar innan glåpord och fula epitet kastas på andra!

Men om dagens Aftonbladets ledarartikel skall tas på allvar – så har historiska okunskapen kombinerad med Socialdemokraternas raserande av kunskapsskolan nått nya höjder….. Nationalismen som låtsas vara socialism, Daniel Swedins ledarkrönika Aftonbladet 4 maj 2015 Förvisso illa att sådant förekommer MEN inte bättre när Socialister glömmer bort att de var de som började! Läs och läs om och om igen:

1920-1936 Skallmätning, rasbiologi och steriliseringslag
Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi…… Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Det var en gång ett land som

Klarar man inte i Sverige och EU ut den verklighet som rådde i efterdyningarna av Första Världskriget, så lär man ha ännu svårare att klara ut vad som hände vid Andra Världskrigets slut och varför.

Dags att göra upp med det förflutna. På alla sidor här i Europa. Utan det ingen varaktig fred i sikte vid horisonten!

Read Full Post »

En bra ledare oavsett om vi talar om ett idrottslag, en chef på en firma eller en president i ett land, tar ansvar utåt för sina teamledares och deras adepters beteende samt handlingar. Starkt handlat President Putin att visa (som de gamle sa) ”En bra karl reder sig själv” – det vill säga tar sitt ansvar även för det han själv inte godkänt men som hänt.

Putin erkänner flygningar nära Nato, GP 17 november 2014 Bra att de längre ner i leden tvingats tala om vad de gjort. Men vore det inte bra att kontrollera deras kartor?
Som jag skrev härom dagen: 1984-beteende
Det är irrelevant om det inom Ryssland finns eller funnits 1984-kartografer som ”korrigerat” gällande kartors gränser på samma vis som jag själv igår konstaterade att hade skett med kartor som finns tillgängliga inom EU för skolors och lärares användning till elever. I det konstaterade fallet är det så tokigt att original i flera fall finns bevarade sedan medeltid och inköpta eller donerade till USA:s Kongressbibliotek och där tillgängliga via nätet i sitt original utförande. I de varianter, vad skall man annat kalla dem?, som finns tillgängliga via nätet för utbildning av skolelever är området runt Ukraina helt tokigt från 1300-talet fram till 1880….. Så det är irrelevant om Ryssland råkat ut för liknande snillen. Ni är i så fall inte först och knappast sist.
Konstaterad miniubåt ÄR en ubåt, Ryssland

Men, varför måste du och President Obama fortsätta skälla vid fel träd. Påminner mig om mannen som letade efter nyckeln under gatlyktans sken. En som promenerade förbi erbjöds sig hjälpa till att leta. När det gått en stund frågade denne mannen som förtvivlat letade: Är du säker på att du tappade nyckeln här? Svaret kom: Jag tappade den vid bilen därborta, men där finns inget ljus att leta…

Världen har tre stora länder. Länder som är stora inte bara för att de är mäktiga, stora till ytan och har historisk känsla för sina länder. Länderna är stora för att de och deras handlingar direkt kan påverka alla andra länders nutid och framtid.

Politiskt står jag som moderat och konservativ långt från ryska ideologier, i nutid och dåtid. Född troende kristen med arv från fadersvattnet av Liberal Frisinnad Människosyn är jag uppvuxen med att Alla människor är lika värda, men olika men också med att De rättigheter jag eller någon annan kräver för sig själv, de rättigheterna har också min värsta fiende/ovän/poltiske motståndare.
Det må gälla Hamas i Gaza och andra Palestinier som i grunden försvarar rätten till sitt land på samma sätt men med modernare metoder än Agent 19 och Falken gjorde i Norge under Andra Världskriget.

Det som försvårar för såväl USA, observera att USA och Nato inte är samma sak samt att Ni i Ryssland har lika svårt att förstå detta som amerikaner (inklusive amerikanska politiker med rådgivare) har att förstå skillnaden mellan Rysslands Konstitution och Kalla Krigets Sovjetunionen. Det som skiljer dåtid och nutid är en osäker spelare – EU. EU igår var ett förbund där handel och mänskliga kontakter skulle främja freden. EU idag har många vänsternissar och högerfötter som drömmer sig tillbaka till stora koloniala tiders begynnelse när mer och mer skulle markeras med flagga som del i ett kungarikes storhets drömmar. Bra inlägg mot den sortens nykolonialism Dags ompröva inställningen till turkiskt EU-medlemskap, Lars Adaktusson (KD) på DN Debatt 16 november 2014
Kolonialism i alla former, historiska och i nutid, oavsett vem, var eller hur, är inget som leder världen framåt.

Putin erkänner flygningar nära Nato, Expressen 17 november 2014

Putin erkänner flygningar nära Nato, SvD 17 november 2014

Putin erkänner flygningar nära Nato, Aftonbladet 17 november 2014

”Rädsla för nynazistisk etnisk rensning i östra Ukraina”, DN 17 november 2014
Tänk det kan jag förstå. Mer än väl. Har de senaste sex-sju åren märkt att stövlar har börjat stampa i centrala delar av EU där stövlar förr fördärvade livet och framtidstron.
MEN, och det är viktigt att säga: De senaste åren har mängden av vanliga ryska turister fått slagsida i form av att en mindre men oroande grupp gått från uppgång till uppgång och precis som under Kalla Krigets dagar ENDAST ringt på hos de som på något sätt tillhört eller haft anknytning till svenska försvaret. Sett det med egna ögon i tre delar av Göteborg med omnejd. Att de inte lär sig förresten. Massproducerade tjocka skor går man inte med varma soliga dagar inne i storstäder lika lite som man åker ut till yttre öarna i skärgården, de där förr inga andra än svenska medborgare fick åka till, i finskor blankpolerade lämpade mer för dansgolv än för promenader på en av de få sandstränder som finns i vår Göteborgska skärgård.

Read Full Post »

Det är anmärkningsvärt, men inte sedan 1971/72 har jag någon endaste gång utöver Juholtarn hittat Riksdagsmän/Riksdagskvinnor från något politiskt parti som är så förbaskat okunniga om vad Svensk Riksdag beslutat om från början av svensk Signalspaning och samarbetsavtal som svenska Regeringar, främst Socialdemokratiska fram till Erlanders sista, beslutat. Vår svenska signalspaning är mer än 40 år äldre än den amerikanska! Nog finns det många politiker som ställer upp sig på led för att visa att de inte läste, lyssnade på eller förstod historia och samhällskunskap eller ens vad som är giltiga argument när det gäller källkritisk analys. Men först ställde Åsa Romson (MP), Norah4you 6 september 2013 sig upp och sedan fortsätter Miljöpartister i ledande ställning att visa sin kompletta okunskap i frågor som de borde ha läst på om de nu, vilket de har, suttit i Riksdagen i minst 3 år. Lite inläsning och bakgrundskunskap har vi svenska väljare rätt att kräva att våra valda ombud skaffar sig. Vi lever inte i Rosseaus fria natur och inte i Vilda Västern! (se Nätet inte vilda västern, Norah4you 6 september 2013

Krav på bred utredning av övervakning i Sverige, Peter Rådberg riksdagsledamot (MP) i försvarsutskottet på Sveriges Radio 7 september 2013 Hur kan någon sitta i Försvarsutskottet, Juholtarn undantagen, och inte skaffa sig de kunskaper som finns i öppna källor för alla? Att en person i Försvarsutskottet också har rätten att få se tidigare Försvarsutskottsbeslut och inte tagit den möjligheten, säger tyvärr allt om Rådbergs okunskap. Kan också visa på avsaknad av ordkunskap och ordförståelse för vår Regeringsform, eller har han inte läst igenom den ordentligt?

Read Full Post »

ställer tydligen sig på startlinjen i tävlingen om vem som skall bli Alliansens bästa draglok valet 2014! Att det finns stort antal politiker som är mer än lovligt okunniga, så okunniga att de inte ens orkar läsa det finstilta eller om de orkar ändå inte har ordkunskap och ordförståelse för att förstå, det är en sak. Att vara så urbota okunnig om svensk signalspaning med anor från början av 1900-talet och att alla demokratiska säkerhetstjänster i eget(!) intresse samarbetar med varandra, det är så makalöst uppvisande av inkompetens och okunskap att vi är många som baxnar. Trodde faktiskt själv att Åsa Romson redan tidigare nått botten av okunskap. Ack vad jag bedrog mig! Hon har inte ens kunskap om vad som står i klartext i våra svenska Grundlagar när det gäller vad svenska staten får och skall göra. Makalöst – hur kan hon få uppehålla lön som andra betydligt skickligare bara kan drömma om när de går arbetslösa eller när de sliter i sitt anletes svett?

Ask och Bildt kallas till Riksdagen, SvD 6 september 2013 Att det ens finns en enda politiker som vill visa upp sin okunskap på det sättet, är mycket mycket märkligt. Åsa Romson kandiderar verkligen för att bli Alliansens bästa draglok val 2014!

Read Full Post »

på alla de sk. dataexperterna och journalister som upprörs över att säkerhetstjänsterna runt jordklotet idag precis som på Julius Caesars tid för 2000 år sedan har till uppgift att inte bara fånga upp klartext utan också kodade/krypterade meddelanden.

Det är med de sk. experterna som det är med de sk. klimatexperterna – Den som inte ser till att lära sig sina grundkunskaper under första skolåren, den har svårt att när det kommer till att dra slutsatser. Vad gäller datorer rent generellt är det som vi sa på 70-talet: Skit in – skit ut. Datorer är till för att underlätta arbetet inte till för att krångla till något. Signalspaning förekommer i samtliga länder på denna jord och än har ingen dator skapats som utifrån hur en människa ser ut kan avgöra om människan är ond eller god. Finns rörelsemönster och vissa andra igenkänningstecken som kan höja röda flaggan, men utöver det är det helt enkelt som så att Signalspaning alltid har till uppgift att stoppa onda från att hota det egna landets säkerhet och att samarbete mellan de i demokratiska länder som spanar efter allvarliga hot förekommit före och efter nätets tillkomst.

Nätet har aldrig varit ett fritt forum där folk kan göra vad som helst och säga vad som helst utan att riskera att ställas inför lagarna! Det har heller aldrig varit annat än en form av anslagstavla där allt som sänds kan (och med ditt eget godkännande av det finstilta i avtal du godkänt för att få använda nätet, programvara, suppliers tjänster, molntjänster etc) ‘läsas’. Nu är det inte så att allt du sänder läses. Det är med det som står i klartext så att det går och får streamas utan att ett öga ser annat än det som ‘magneter’/fiskeredskap är inriktat på att söka efter OM DU själv inte är någon person som det utifrån ett eller annat skäl alltid skall hållas ett öga på.

När det gäller banksekretessen, så verkar det som om det gick spårlöst förbi när USA (samt även andra) begärde att få tillgång till uppgifter om Du skall flyga till/från USA eller passera USA:s luftrum. EU parlamentet gav sitt godkännande till viss överföring av uppgifter som de naiva idag försöker sprida stor desinformation om vad, när och hur.

Hur okunniga om verkligheten, beslut som tagits av t.ex. EU eller som personer själva godkänt utan att läsa det finstilta, hur okunniga är det tillåtet att vara? För om det inte är naivitet och okunnighet som gör att Snowden och Wikileaks anhängare hoppar på de signalspaningsorganisationer som GÖR SITT JOBB, så är det inte utan att SYFTE och TENDENS lyser igenom. Sagt det förr – följ pengarna.

Vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet verkar ha företräde till att uppträda som naiva okunniga talesmän för något de antingen inte förstår eller inte vill att andra skall förstå. Journalister och vänsternissar har aldrig clearats för att stå över något lands grundlagar/konstitution och inte heller för att skriva lagar!

”Sverige deltog i NSA-övervakning, Aftonbladet 6 september 2013 HALLÅ Aftonbladet – Sverige sysslade med signalspaning långt innan NSA ens var påtänkt!
USA har knäckt säkra krypteringar, DN 5 september 2013 som SasjaL skriver om i kommentar till Inte är de matematiker (denna blogg) så står det i klartext i Amerikansk lagstiftning att amerikanska krypteringsprogram är skyldiga att lämna krypteringsnyckel till NSA. Var har världens medias journalister fått sin utbildning?

Se även Inte är de matematiker, Norah4you 6 september 2013 samt Fakta om demokrati, Facts not Fictionsida

Read Full Post »

och verkligen inte speciellt kunniga i datorspråk (obs alltså inte programspråk) som utgör ena grunden för att kunna ”gå bakvägen” (obs inte detsamma som den backdoor av olika varianter som vi alltid använde när vi skrev stora systemprogram förr) för att ‘knäcka’ det som i första läget ser ut som rena kinesiskan. De sk. krypteringsprogram som finns på marknaden är normalt inte något som håller måttet. Sedan är det helt enkelt så att ju mer data någon sänder från punkt x till punkt y ju enklare gör den som sänder ‘krypterat’ det för de som runt hela jorden har till sin normala arbetsuppgift att ‘knäcka’ kryptot. De sk. krypteringsprogrammen läggs normalt inte ens in på det media där rådata från början sänds från, kräver för stort arbetsminne om det ens bygger på varierande slumptals förflyttningar för att det skulle gå obemärkt förbi och samma gäller för där det ‘krypterade’ återskapas vid punkt y.

Skall vi sedan titta på de sk. krypteringsprogrammen som vi vanliga dödliga har tillgång till, så ligger dessa ofta någon annanstans än i punkt x respektive punkt y. Vilket innebär att rådata sänds från punkt x till punkt a för att ‘krypteras’ skickas vidare till punkt y som använder sig av motsvarande icke vid punkt y liggande ‘källa’ för att meddelst i förväg inställd variation samma som använts i punkt x få tillbaka användbar rådata. Vilket i klartext innebär att de som har till sin arbetsuppgift att kolla viss person, viss grupps etc nätanvändning inte behöver bry sig om att slösa tid på krypterat material utan gå på det som är rådata från punkt x till punkt a.

Den som går och tror att krypteringsprogrammen på marknaden är olösbara de är naiva. Lika naiva som Wikileaks är när de härom sistens utannonserade en server som varit använd av Assange m.fl. men som de påstod vara rensad…….. för så vitt de inte skrivit över varje position minst 7 gånger med slumptal och fyllt varje utrymme existerar det inte ens i det fallet en omöjlighet för skickliga logistiskt kunniga matematiker med talteorikunskap att ‘knäcka’ vad som funnits på servern innan. Naiva är bara förnamnet på vad Wikileaksare och journalister runt jorden är när de tror sig vara hemliga. Räkna med att allt som sänds på något sätt över nätet är möjligt för de som har till sin uppgift att fiska gammelgäddan och vet att de inte skall agna för annat fiske att läsa. Nätet är som ett såll och det finns mer än ett ställe runt jorden utanför det för Wikileaksare och vänster om Vänsterpartiet nissar så kritiserade USA där det som sänds över nätet kan läsas o.s.v.

NSA knäckte kryptering på internet, GP 6 september 2013 So What? hade varit konstigare om de inte gjort det. Det är deras och alla länders motsvarigheters arbetsuppgift att klara att knäcka krypteringar. Att vi nu använder nätet i stället för uppsnappningsbara krypterade dokument som transporterades av ryttare förändrar inget. Hastighetsskillnaden i överföring från punkt x till punkt y spelar mindre roll än de naiva tror.
FRA ska ha hjälpt USA att spionera, Expressen 6 september 2013 Hallå Expressen i vilken värld i universum tror ni ni levt i alla år och vilka historiska kunskaper om samarbete samt utbyte mellan olika demokratiska länders signalspaning har ni? Godmorgon alltså!
”Sverige är NSA:s hemliga partner”, Aftonbladet 6 september 2013 Bättre hemlig partner med ett västligt demokratiskt land eller flera än att i naivitet sitta som representanter för svenskt regeringsparti med sovjetiska ledare och diskutera svenska inrikes och utrikesfrågor troende att det agerandet gör nytta för demokratirörelse. (Se IB-gate del 2 – Socialdemokraterna, Norah4you 28 augusti 2013 Det är oceanvid skillnad mellan samarbete mellan demokratier än att samarbeta med diktaturer. USA är och förblir landet som har betydligt större demokratiska rättigheter än vad ens Sverige någonsin haft inskrivet i våra Grundlagar. De som påstår något annat, de har inte gjort sin källkritiska analys alls.
USA har knäckt ”säkra” krypteringar, DN 6 september 2013 Godnatt jord med så okunniga journalister m.fl. de sk. ”säkra” krypteringarna som vanligt folk använder eller har råd att använda sig av har aldrig någonsin varit ”säkra”. Oaktat att de knappast varit gratis.
”Sverige deltog i NSA-övervakning”, SvD 6 september 2013 Men hallå, hur har vi det med samhälls- och historiekunskaperna? Att de matematiska kunskaperna numera ligger på låg nivå, är en sak, men att ha så dålig koll på annat är skrämmande. Tur att man slapp ha så okunniga i närheten av sig om det hänt något som gjort att vi råkat i krig på den tiden vårt svenska försvar var ett verkligt försvar.

Tillägg 08.25 befarar att kunskapsrötan gjort att mängder aldrig förstått att lära sig det de skulle lärt sig innan de passerat igenom till gymnasium eller motsvarande. NSA knäckte kryperingar på internet, SvD 6 september 2013 Goddag yxskaft – det är NSA:s och samtliga säkerhetstjänsters uppgift att knäcka koder om så behövs för att skydda egna landet. Har alltid varit så. Världen blev inte Rosseaus fria natur eller gav någon friheter över lagar för att nätet skapades!

Så knäcks bankkoden i det hemliga ”Bullrun”, Expressen 6 september 2013 och….. läste inte EU-parlamentarikerna det finstilta i avtalet med USA när det gällde USA:s krav på att få vissa uppgifter av alla som vill resa till eller från eller via/över USA:s territorium? Läste de inte det finstilta de själva varit tvungna att godkänna för att få tillgång till nätet, programvara, servrar, tjänster etc.????? Vilken ordförståelse och ordkunskap samt språkkunskap dessa klagande visar upp 😛

Read Full Post »

trodde att de var Svenska Staten. Säpo är inte militär organisation vilket vänstern vänster om svenska Vänsterpartiet än idag försöker få det till. Det må ha varit misstro mellan Svenska Säkerhetspolisen och Socialdemokraterna. I ljuset av vad många av oss vetat sedan 60-talet samt av de uppgifter som igår blev helt officiella, så fanns det skäl för Säpo OCH för Underrättelsetjänsten inom Försvarsmakten att vara uppmärksamma samt misstänksamma på Syfte, Tendens och verklig Bakgrund till ledande Socialdemokraters agerande. Det är milsvida vatten mellan att Sverige som land hade och har kontakt med USA, en av de få verkliga demokratierna vid sidan om Schweiz, och att svenskt Regeringsparti i strid med gällande Grundlagar hade direktkontakt med Sovjetunionen, en av de värsta diktaturerna som funnits vid sidan om Nazityskland.

USA, som trots all vänsternoja (speciellt av de som vägrar ta ansvar för vad de själva godkänt) är och förblir betydligt starkare demokrati än vad Sverige någonsin fått tillfälle att bli. Mycket beroende på att USA:s statliga historia som i grunden startar och bygger på USA:s konstitution ger sina medborgare mer frihet under ansvar än Europeiska demokratier, möjligen undantaget av Frankrike, gjort.

Men i Sverige så resulterade en sammanblandning mellan Socialdemokraterna och Staten redan innan Andra Världskriget i att det var från svensk Socialdemokrati (utifrån en Bondeförbundares förslag) som Rasbiologiska institutet i Uppsala*, vars ”forskning” kom att utgöra grunden för att nazisterna, observera att nazisterna var Nationalsocialister inte högermän utan socialister, kunde ta sig fram i Tyskland som beundrade allt ‘Nordiskt’.

* Det var en märklig blandning svenska politiker som låg bakom att Rasbiologiska Institutet fick klartecken av svensk Riksdag 1921. Bland de som var aktiva fanns Hjalmar Branting (S), Arvid Lindman (H), Nils Wohlin Jordbrukarnas Riksförbund, Edvard Wavrinsky (S, från början Liberal), Alfred Petrén (S) och motionen som antogs hade lagts fram av en blandning svenska riksdagsmän under ledning av Socialdemokraten Wilhelm Björck. Värt att påminna alla svenskar om: Det var Sveriges Socialdemokrater (Undantaget Erlander och Sträng, två som ännu inte nått sina senare ledande positioner) som var ledande bakom att judar i Tyskland fick begreppet jude inskrivet i sina pass……

[utgångspunkt för nedanstående utdrag ur bloggen var censurering av inlägg på debattsida i tidning/IEJ]
Märkligt, men mitt inlägg från historisk kända rötter till dagens EU och Tysklands skuldproblem togs bort. Vem censurerar vad som verkligen gällde och när tänker vederbörande som censurerar acceptera att vi svenskar får göra upp med vår rasistiska historia för Rasbiologiska institutet föreslaget av en Bondeförbundare och genomfört av Socialdemokrater samt den spridning det fick i Europa?

Hur lång tid skall det ta innan alla svenskar får klart för sig att det verkligen inte var högerkrafter som var enda drivande i rasfrågorna här i Sverige. Verkligheten dvs inte 1984-nyhistoria om vad som hände fram till Andra Världskriget, var den att det endast är kommunister och liberala frisinnade Folkpartister som kan bära huvudet högt. Undantaget är så vitt jag vet när det gäller ledande politiker Tage Erlander och Gunnar Sträng. Annars fanns det mer än en känd person som gjorde för vår tid märkliga utspel under mellankrigsåren. När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Det som skilde dessa socialdemokrater från övriga som låg bakom rasbiologin, var makarna Myrdal. Makarna Myrdal som tidigt pläderade för att det vi idag kallar Staten visste bättre än föräldrar. Budskapet inlindades i termer som Folkhemmet där Staten i princip antogs veta bäst och vara den som borde ta hand om svensken från vaggan till graven. Tidig indoktrinering fanns halvsynligt i flera av de skrifter som kom. Det var här som Socialdemokratin kom att ha mer än en likhet med den Sovjetiska statsledningens syn på Staten – medborgarfrågan. Indirekt även på vad som för svenska folket skulle presenteras som demokrati men som i verkligheten precis som Peter Bratt säger till DN om IB-gateaffären:
Peter Bratt kallar det svenska samhället på 60-talet för DDR light, alltså en mildare form av det gamla kommunistiska Östtyskland. Även om det i Sverige fanns demokrati och yttrandefrihet, så fanns det ingen tydlig skillnad mellan rege­ringspartiet Socialdemokraterna och staten.

– Regeringen tyckte inte att Säpo fungerade som det skulle. Därför hittade man på en egen säkerhetstjänst, menar Peter Bratt.

På motsvarande sätt anser han att Säpo hade en stark misstro mot Socialdemokraterna och såg dem som landsförrädare som ville sälja ut Sverige till Sovjetunionen. Misstro lade grunden till spionorganisationen IB, DN 28 augusti 2013

Det är anmärkningsvärt att svenska media i flertalet fall försöker låta bli att berätta om IB. Vänsternissar som Bratt och Guillou har helt fel när de fortsatt försöker få det till att det skulle vara viktigare att se på Sveriges samarbete med USA. USA är en demokrati – Sovjetunionen var en diktatur.

Resultatet av makarna Myrdals ensidiga propaganda, som tack och lov hölls i schack av Erlander och Sträng, syns än idag bland de som kallar sig vänstersocialdemokrater och som under den nyss avslutade Socialdemokratiska Partikongressen drivit igenom att Socialdemokraterna skall arbeta för Allmän förskola från 2 år samt att Alla skall ha högskolebehörighet. Stämmer inte ett dugg ens med de Mänskliga Rättigheterna:

De mänskliga rättigheterna
Artikel 26
1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2.Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3.Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Inte ett ord om att det är staten med eller utan stor bokstav som har rätten att bestämma att Staten (med stor bokstav) är den som vet bäst vad varje barn och ungdom ‘skall’ läsa. Det vi ser idag inom delar av Socialdemokraterna är just den fascism som de beskyller ‘Borgerliga’ för. Demokrati! i Europa?, Norah4you 8 april 2013

Det som ledande Socialdemokrater torde försökt luta sig mot, var en ‘uppsåts’ skrivning som Olof Palme och Lennart Geijer genom proposition 1975/76:174; om ändring i brottsbalken (Se: 1975/76:174 om ändring i brottsbalken, Riksdagen.se ändringen kom efter att lagen antogs att lyda:

Brottsbalken

19 kap. Om brott mot rikets säkerhet

4 § Svensk medborgare, som utan tillstånd av regeringen eller den regeringen bemyndigat låter bruka sig såsom ombud för främmande makt i diplomatisk angelägenhet som rör riket, så ock envar, som i föregiven egenskap av behörigt ombud inlåter sig i underhandling om sådan angelägenhet med någon som före- träder främmande makts intresse, dömes för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt till fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, högst fyra år.
Innebar brottet fara för rikets självbestämningsrätt eller dess fredliga förhållande till främmande makt, dömes till fängelse, lägst ett och högst sex år, eller, om riket var i krig, till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. Lag (1976:509).

Här kom från den dagen lagen togs att råda en kollision mellan Regeringsformen som ingalunda ger en sittande svensk regering så stora friheter och hur Socialdemokratin försökte styra Sverige och svensk opinionsbildning samt i förlängningen synen på vad ledande Socialdemokrater fick och inte fick göra, vilka diktaturer som Socialdemokraterna ansåg de hade rätt att samarbeta med utan att rådfråga Sveriges Riksdag……..

Läs vidare i paragraf 5§ som kan ses som ett försök att ändra paragrafen ovans effekter…..

5 § Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet döms, vare sig uppgiften är riktig eller ej, för spioneri till fängelse i högst sex år. Detsamma skall gälla, om någon i syfte som nu sagts obehörigen framställer eller tar befattning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar sådan uppgift. Lag (1981:1165).

Observera att Regeringsformen INTE ger ett enda svenskt politiskt parti tolkningsföreträde eller ens rätten att självständigt besluta om att samtala i form av ömsesidigt utbyte med någon diktatur!

IB-gate är inte som Socialdemokrater idag försöker få det till något som ‘var en gren av militära underrättelsetjänsten’. Det var något som Socialdemokraterna försökte pracka på Sveriges Försvar och hur det gick till kan vem som helst som har forskarbehörighet att söka i våra svenska Landsarkiv själv leta upp.

Staten i partiets tjänst, DN huvudledare 28 augusti 2013

Se även IB-gate, Norah4you 27 augusti 2013

Read Full Post »

och Socialdemokratin….. USA hade sitt Watergate och Nixon – Sveriges motsvarighet är IB-gate och Socialdemokratiska partiet. I båda fallen handlade det om den yttersta statsledningen som utifrån sin egen agenda och sitt eget partis ego ville få kontroll över mycket som inte direkt ingick i landets underrättelse-/säkerhetsorganisationers uppgifter.

I Sverige innebar detta att Sverige genom Socialdemokratiska partiets lednings beslut som bl.a. kom till för att man inte ansåg sig få tillräckligt stöd för sin egen uppfattning hos Försvarsstab och militärledning skapade en egen underrättelseorganisation. En av de viktiga bitarna bakom IB torde ha varit den tudelning av Socialdemokratiska partiet som en del befarade att var på väg efter Andra Världskrigets slut. Det fanns då, och finns kanske idag, medlemmar i det Socialdemokratiska partiet som stod (står?) det gamla kommunistiska partiet nära i frågor som rör hur landet bör styras/kontrolleras samt även i frågor som rörde (rör?) vem som borde (bör?) ha mer än vad grundlagarna ger rätten till sittande regering att besluta om.

allra först är det dags att tala klarspråk – den utrikes-(?) underrättelsetjänst som SOCIALDEMOKRATERNA skapade under krigsåren. Och som SOCIALDEMOKRATERNA fortsatt kontrollerade även efter att man under Erlanderregeringens tid på 50-talet under ledning av Sven Andersson (S) och Torsten Nilsson (S) träffade överenskommelse med Försvarsstaben att Försvarsstaben skulle få använda sig av de dryga 20.000 arbetsplatsombud som Socialdemokraterna genom fackföreningarna hade på svenska arbetsplatser. Dessa arbetsplatsombud hade utöver sin fackliga uppgift även till uppgift att rapportera alla arbetare med kommunistiska åsikter. Denna Socialdemokratiska kontroll över denna del av Sveriges underrättelse-/signalspanings-/säkerhetstjänstarbete fortsatte långt efter att den sk. IB-affären exploderade.

Hemliga möten. Den socialdemokratiska partitoppen diskuterade svensk inrikespolitik på hemliga möten med representanter för Sovjetunionen.

Informerade IB. De skickade rapporter om mötena till den hemliga spionorganisationen IB. En av rapportörerna var den ledande socialdemokraten Pierre Schori ”Svenska folket har rätt att få veta, DN 27 augusti 2013
så långt verkar allt som om som minst IB gjorde vad Socialdemokratiska partiet i sin överenskommelse med Försvarsstaben utlovat. Så långt tycks det också som om Pierre Schori var en rapportör……

men var det så?

Han visar dokument från IB:s arkiv, undertecknade av Anders Thunborg, på den tiden internationell sekreterare i partiet. Senare blev han FN-ambassadör, försvarsminister och ambassadör i Moskva. Hos IB betecknades han som ”Källa 1151”.

Senare blev Pierre Schori internationell sekreterare. Då var det han som skrev rapporterna. Han betecknas som ”Källa 1152” i dokumenten. Pierre Schori blev senare kabinettssekreterare på UD, biståndsminister, gruppledare i EU-parlamentet och FN-ambassadör.

När DN visar Pierre Schori dokumenten så känner han igen dem. Men han säger sig inte veta något om att han kallas för ”Källa 1152”.

– De där har jag skrivit. Men jag skickade dem till partistyrelsen. Hur de har gått vidare till IB vet jag inte, säger han

Vilket onekligen leder till frågan:
OM Pierre Schori inte var rapportör,
Vad var Pierre Schori då?

Alla torde känna till att det enligt de gamla och den nu gällande Grundlagarna, så är det mer än ett enkelt brott om någon från ett svenskt Regeringsparti utan godkännande av Riksdag alternativt av Försvarsledning/Underrättelsetjänst etc utför uppdrag som innebär direkt kontakt med diktatur som Sovjetunionen utan tvekan var. Ännu värre var och är det om en svensk informerar och diskuterar Sveriges politik, civil såväl som militär, med ett Kommunistiskt land på det sätt som framgår av artikeln. Det kan väl ändå aldrig vara så att Schori med sitt uttalande till DN indirekt antyder något sådant?

De stora egonas parti trodde sig vara stora internationellt, eller hur kan man annars tolka: Pierre Schori uppger för DN att syftet med mötena var att bidra till en avspänning i Kalla kriget.
– Vi ville underminera kommunismen med kontakter i stället för att bygga murar.
S-toppar hade hemliga samtal med Sovjet, Aftonbladet 27 augusti 2013

Onekligen kommer jag att tänka på det jag citerat om svenskar i äldre tider så många gånger: ”arroganta, nonchalanta, lättstötta…..” o.s.v. Inte undra på att tyskar och andra länge talat om de dumma/naiva svenskarna…….

Förre Säpochefen: Så läckte S-toppar till IB, Expressen 27 augusti 2013

Tillägg 00.05 28 augusti 2013 Det som är anmärkningsvärt, är att ett stort antal svenska media inklusive Sveriges Radio valt bort att ta med och även valt bort att kommentera denna mycket viktiga fråga….
Man kan undra varför?

Read Full Post »