Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kalciumfosfat biverkningar’

Bröstcancer är vanligare hos kvinnor som under lång tid ätit medicin mot högt blodtryck, visar en ny studie. Men ännu vet man inte vad sambandet beror på och läkare avråder därför starkt från att avstå från medicinen.
Bröstcancer kopplas till medicin mot högt blodtryck, SVT 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, DN 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, GP 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Aftonbladet 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Expressen 6 augusti 2013

Det är då för väl att jag själv inte har haft högt blodtryck (tvärt om väl lågt) så min bröstcancer som är bortopererad och inte fanns spår av i 1:a körteln eller vid datortopomografi går inte att skylla på detta. Men det är en intressant frågeställning eftersom jag senast nu när jag skulle ätit en lämplig medicin(inte cellgifter) absolut inte kan äta den för att läkemedelsföretaget har haft vänligheten att som tillsats använda 3 ämnen som jag sedan många år reagerar starkt allergiskt mot. Tillsats för vad då? Färgämne som är mycket farligt även i konstgjord form, vet om det sedan jag jobbade med det som farligt gods och kemikalie under några år på 70-talet, används som tillsats för att patienter inte skall ta fel tablett….. o.s.v.

Det börjar bli mer och mer vanligt att läkemedelsbolagen använder sig av bindmedel, färgämnen, cellulosa och t.o.m. i ett antal andra fall putsar tabletter med snäckskalspulver. Det sista som verkligen inte är lämpligt med tanke på att vi är många som är skaldjursastmatiker används inte i diskuterad läkemedelsgrupp, men är nog så allvarligt eftersom det sällan eller aldrig kommer utanför producentens produktblad. Ett tidigare fall jag tagit upp i bloggen var ett som farligt känt tillsatsmedel till vaccin. I nu det aktuella fallet blodtryckssäkande medicin finns det ett par av dessa produkter som inte borde finnas med utan att det fanns mer information till behandlande läkare.

dibasic calcium phosphate anhydrous dvs vattenfritt dibasiskt Kalciumfosfat. Ca3(PO4)2, den kemiska formeln, förekommer naturligt i mineralet Apatit men framställs för läkemedelsindustrin genom en process där kalcium och fosfatsyra ingår. För en frisk person torde det vara relativt ofarligt ämne annat än i koncentrerad form. I koncentrerad form om det kommer i mun, ögon, kan det vålla irritation och lättare svullnad.

Såväl kalcium som fosfat är i sig något som kroppen behöver. Främst kalcium för att förstärka skelettet. Men det är just det som är problematiken vid långvarig användning av kalciumfosfat. Det som i spårämnesdoser upp till dos fastställd genom serumanalys av blodet är till gagn för kroppen, kan enligt svåråtkomliga produktblad vålla rubbningar när det tillförs kroppen under längre tid. Speciellt gäller detta enligt biverkningsuppräkningar hos producent (vill inte hänga ut någon för det finns andra märkliga tillsatser till blodtrycksmedicin) de som är njursjuka.

Kalciumfosfat betraktas rent generellt som vävnadssaltet för blodbrist och gör om hänsyn tas till att det kan behövas flertal upprepade serumanalyser inte bara av kalcium- och fosfathalt i blodet utan även analys av hormon som bisköldskörtlarna producerar. Blir det obalans eller får någon som inte borde få kalciumfosfat ämnet som inte är det verksamma utan endast används som bindemedel i bl.a. blodtrycksmedicin.

Nu är det ändå där, i att kalciumfosfat å ena sidan kan betraktas som ”gott” sett ur synpunkten att det är vävnadssalt som kroppen behöver, som problemet kan uppkomma. Speciellt vanligt när det handlar om de som är njursjuka eller ligger inom riskzonen för njursjukdom alternativt rubbning av bisköldskörtlarnas funktion, som problemet finns. Det som kan hända i lindrigare fall är t.ex. anlagring av kalcium på ledytor. Vad man vet med säkerhet är att fosfat anrikas i fett- och muskelceller hos djur om fosfatmängden som djuret totalt får i sig överskrider den mängd som är lämplig för daglig dos. Således är det med säkerhet bevisat att fosfat kan anrikas hos djur. Det som förvånar mig när jag gått ut och djupkontrollerat är att jag inte kan hitta en enda vetenskaplig studie där dels detta kontrollerats vad gäller människa dels toxiditeten vid rubbning i kalcium och fosfathalt i blodet….

Så förvånansvärt? Inte. Vad består kvinnobrösten av? Rätta mig gärna om jag har fel, men jag har fått lära mig att det är mycket fett- och muskelceller. Om då hormonbalans tillkommer pga att man inte kollat serumhalter i blodet, så låter det för mig som inte är medicinare men lyssnat på när medicinare diskuterat förändrade hormonbalanser och cancerrisker i varje fall som en ganska stor riskfaktor.
Det är alldeles för många tillsatser och bindemedel till i och för sig viktiga och kontrollerade verksamma ämnen i läkemedel. Frågan är när vi får se ordentlig forskning på dessa tillsatser och bindemedel?

Read Full Post »