Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Justitieminister Beatrice Ask’

Det är något mycket allvarligt när det ens kan inträffa att en åklagare i Sverige säger sig Schultz publicerade i morse ett öppet brev till Ask på rättsmagasinet Paragrafs hemsida, där han uttrycker betydande oro över det lagstiftningsarbete om polisens användande av infiltratörer i kampen mot grov brottslighet som just nu pågår på Justitiedepartementet.
Känd åklagare till angrepp mot Ask, Aftonbladet 3 juni 2013

Självfallet skall svensk polis ha samma möjligheter att spana med hjälp av infiltratörer som all annan EU-polis och som är vanligt i de flesta demokratiska stater som har ett Rättsväsende som är berett att följa Grundlagar och lagar i stället för att som nu ofta försöka sig på egna tolkningar som helt strider med lagstiftarna (Riksdagens ledamöters) intentioner som klargjort i såväl förarbeten till lag som i lagen. Kunskaperna i ordkunskap och ordförståelse verkar ha sjunkit i mer än ett fall inom Rättsväsendet. Rättsväsendet är inte lagstiftare och skall heller inte försöka sig på att vara detta. I svensk Grundlag är det Riksdagen som beslutar om vad som står i t.ex. Polislag m.m.

Gång efter gång verkar det som om svenskt Rättsväsende de senaste 10 åren går ifrån vad som står i klartext i lag! Agitera gärna, debattera gärna men sluta försöka leka lagstiftare!

Read Full Post »